Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201211201902

Tekstiä korjailtu 21.11.2012 klo 11:45

Tekstiä korjailtu 21.12.2012 klo 22:31

 

 

Tmi Tyhjäpaperi Copyright Tarja Kaltiomaa:

Perustyö Kristillisen filosofian kirjoitusten osalta ja muut taiteellisen työni tulokset ovat siinä vaiheessa, että olen tarjoamassa aineistosta myös kaupallista tuotantoa toiminimeni puitteissa. Sivustolla nähtävissä tästä yhtenä esimerkkinä tuote nimeltään Polkujen kirjaus, jossa voin tuottaa taiteellisen näkemyksen siitä luontoaiheesta, mikä tilaajalle voisi olla täydentämässä omaa näkemystään tilattavan kuvauskohteen osalta. Valikoin työt itsenäisesti ja omaharkintaisesti. 21.11.2012 klo 11:25, tuotekuvausta tarkennettu 23.11.2012 klo 14:45

 

Polkujen kirjaus® valokuva-runopolku

 

Valokuvaajana eräs Tmi Tyhjäpaperi Copyright tuote on Polkujen kirjaus® –valokuvauspaketti. Tällaisen tuotepaketin voi tilata jollekin alueelle, ja tämä tarkoittaa, että toimitan tilaajan osoittamalla kaupunki– tai asutusalueella valokuvausta, josta tuotteena syntyy valokuvapolkuja, jotka saattavat valottaa alueen luonnetta uudella tavalla, taiteellisen näkemykseni ja alkuperäisten valokuvien avulla. Tilaajana voi olla mm. yksityinen ihminen, maakuntakerho tai kunta. Alueella valokuvaan ja kerron runoilijana näkemykseni alueen tilanteesta. Valmis tuote voi olla tarkoitettu historiikin perustaksi, alueen kaavan suunnittelun pohjaksi, puutarhasuunnittelun pohjaksi tms.

 

Polkujen kirjaamispaketin valmistuminen kestää työn laajuudesta riippuen vähintään viikon verran kuvausalueella ja sen jälkeen yhteensä noin kuukauden. Työn laajuudesta sovitaan erikseen. Minimihinta koskee mainittua pakettia.

 

Paikkakunnalla vieras ihminen näkee usein enemmän kuin paikkakunnalla asuvat ihmiset. Polkujen kirjaus® on valokuvausta ja kerrontaa, erikseen tai yhdistettynä samaan tuotteeseen. Valmis tuote toimitetaan tilaajalle elektronisessa muodossa esimerkiksi muistitikulla. Tuotteella ei ole mitään takuuta, koska kyseessä on taiteellinen työ, jossa yhdistyy valokuvaus sekä runous tai asiakerronta. Työn suunnittelu voi olla joko taiteilijan vastuulla kokonaan tai siitä voidaan keskustella, jolloin tilaajan näkemys saadaan työhön.

 

Tuotepaketti hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Valokuvauspaketista Polkujen Kirjaus® pitää tehdä kirjallinen sopimus valokuvaaja ja runoilija, filosofi Tarja Kaltiomaan itsensä kanssa. Sopimus tehdään toiminimeni Tmi Tyhjäpaperi Copyright Tarja Kaltiomaan kanssa. Olen tällä hetkellä yritykseni ainoa työntekijä. Henkilöllisyys on syytä tarkistaa ajokortilla ja passilla. Tuote on tällä hetkellä vain kotimaan kohteisiin. Valokuvauspaikkakunnalla haen itselleni myös kirkollisen siunauksen.

 

Joitakin esimerkkejä valokuvistani löytyy Facebook©-ohjelmassa hakusanalla Tarja Kaltiomaa hakukoneella www.google.com©.

 

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa