Kallialan Vesan historiikki

 

Laatiessani nyt katsausta Kallialan Vesan 60- vuotta kestäneestä toiminnasta olen tehnyt sen täydentäen seuran 50 – vuotisjuhliin laatimaani esitystä. Käytössäni ovat olleet seuran vuosikokousten ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat. Niistä on pystynyt selvittämään seuran hallinnon tärkeimmät tapahtumat. Itse varsinaisesta urheilutoiminnasta pöytäkirjoissa ei ole paljon merkintöjä, mikä on valitettavaa, koska pöytäkirjat pääsääntöisesti säilyttävät yhdistyksen historian. Seuran tilikirjat sitä vastoin eivät ole ajan saatossa säilyneet, joten seuran talouden osalta tietojen saanti on perustunut muihin lähteisiin.

Seuran toimintakertomuksia on säilynyt vaihtelevasti. Vanhin säilynyt toimintakertomus on vuodelta 1952 ja sen on laatinut ansiokkaasti seuran silloinen sihteeri Toivo Aalto. Sen jälkeen toimintakertomuksia on ollut käytettävissä satunnaisesti aina 1980- luvun puoliväliin, jonka jälkeen toimintakertomukset ovat säilyneet. Urheilutuloksia tutkiessani olen saanut käyttööni ”Vesan mapin”, johon lähinnä seuran puheenjohtajat ovat keränneet seuran kilpailujen tuloksia ja muita seuraa koskevia lehtiuutisia.

Myös pääseuran historiikin ovat olleet lähdemateriaalina tälle esitykselleni.

Esitystä laatiessani olen haastatellut 1998 seuran kahta pitkäaikaista puheenjohtajaa Hannu Haapaniemeä ja Timo Äijälää, teollisuusneuvos Matti Niemeä, jonka isä toimi seuran ensimmäisenä puheenjohtajana ja pitkään seuran toiminnassa ollutta Kauko Koskeloa. Heiltä olen saanut tietoa varsinkin seuran kahden ensimmäisen vuosikymmenen toiminnasta.

Elokuun alussa tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun 42 innokasta urheilumielistä seutumme henkilöä kokoontui Kallialan koululle perustamaan urheiluseuraa. Tarkempaa nimiluetteloa kokouksen osanottajista ei ole tiedossa mutta kokouksen puheenjohtajana toimi Valle Stenvall, sihteerinä Matti Haapanen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vihtori Pakula ja Lauri Heiskanen.

Ajatus oman urheiluseuran perustamisesta oli tiettävästi lähtöisin innokkaalta palloilumieheltä Matti Haapaselta ja hän on myös seuramme nimen syntysanojen isä. Perustavassa kokouksessa oli tiettävästi keskustelua myös muista nimivaihtoehdoista, eräiden pitäessä Vesa- nimeä liialti silloiseen TUL:oon viittaavana mutta toisten tiedossa oli Keikyässä toimiva kaimaseura, joten kokous päätti perustaa Voimistelu- ja urheiluseura Tyrvään Voiman alaosaston,  jolle nimeksi tuli Kallialan Vesa. Perustava kokous hyväksyi seuralle myös laaditut säännöt sekä valitsi seuran johtokuntaan R. Riipan,  M. Haapasen, A. Niemen, O. Rajaheimon, P. Äijälän, H. Poussan, M. Heinisuon, Skranlund- nimisen henkilön ja U. Pohjalan.

 

1948-1958

Perustettaessa seuraamme oli emäseuramme, jota nimeä Voimasta voisi käyttää, paikkakunnan ehdoton ykkösseura ja samalla myös vahva yleisseura, jonka lipun alla harrastettiin hyvin monenlaisia urheilumuotoja. Niinpä Kallialan Vesaankin perustettiin seuran ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, jolle perustava kokous valtuudet antoi, jaostot yleisurheilua, hiihtoa, suunnistusta sekä jalka- ja pesäpalloa harrastaville.

Erityiseksi teemaksi päätettiin poikaurheilun tukeminen, mikä hyvin kuvastaa vielä tuon ajan urheiluajattelua vaikka Kaisa Parviainen juuri vuonna 1948 otti Lontoossa Suomeen ensimmäisen naisten yleisurheilun olympiamitalin. Merkittävänä voidaan pitää päätöstä järjestää ohjelmalliset iltamat Vihattulan lavalla jo elokuussa 1948. Tässä tilaisuudessa ei kuitenkaan tiedon mukaan yleisömenetys ollut mitenkään päätä huimaava.

Hiihtokilpailujen pitopaikaksi näyttää jo varhain muotoutuneen Kallialan Paasto, jossa Vesan hiihtokilpailut järjestettiin lähes poikkeuksetta aina 1960- luvun lopulle asti. Vuoden 1952 toimintakertomuksesta ilmenee, että ko. vuonna kisat ovat olleet 17. päivänä tammikuuta ja yleisen sarjan 10 km on voittanut L. Heiskanen ajalla 49,32. Muita sarjavoittajia ovat olleet mm. H. Laurila, P. Laurila, K. Korell ja  A. Liukko-Sipi. Kaikkiaan hiihtäjiä on ollut 9 kappaletta. Seuran hiihtäjät ovat talven aikana ottaneet osaa mm. aluemestaruuskilpailuihin, piirinmestaruuskisoihin, Kisa - Voima kilpailussa on ollut myös Vesalaisia Voimaa edustamassa. Myös moniin muihin hiihtokisoihin on otettu osaa. Seuran omissa mestaruushiihdoissa oli talvella 1952 20 osanottajaa.

Kuten hiihtokilpailut myös seuran maastojuoksukilpailut pidettiin jo vuonna 1952 Paastolla, jolloin seuran mestariksi juoksi T. Aalto.

Seuran perustamisen aikoihin ei joen pohjoispuolella ollut vielä rakennettua urheilukenttää ja alkuvuosina seuran yleisurheilukilpailuja järjestettiinkin ns. Metsäkentällä, josta myös Riipan tai Lousaan kentän nimeä käytetään. Siellä ei tietenkään voitu kaikkia lajeja täysipainoisesti harrastaa mutta ainakin heittolajeille kenttä tarjosi kelvolliset olosuhteet. Myös hyppyjä pystyttiin suorittamaan mutta juoksuradan kunnosta antanee hyvän kuvan, kun juoksukilpailusta käytetään nimeä murtomaajuoksu.

Myllymaan Lähtöä vastaan on käyty seurojen välinen ottelu Kotajärven kentällä ja Vesa on voittanut tiukan kisan 38 pisteellä Lähdön 36 pistettä vastaan.

Toiminnallisesti 1950- luvun alkupuolisko on ollut erittäin vilkasta aikaa niin seuran omien, paikkakunnan seurojen välisten kisojen kuin myös ulkopuolella tapahtuneen kilpailutoiminnan osalta. Seuran omia hiihtokisoja on järjestetty talvisin vähintään kahdet, hiihto-otteluja pidettiin Vesan, Kaukolan Taimen ja Myllymaan Lähdön välillä. Suunnistuksessa seuran suunnistajat R. Riipan johdolla keräsivät menestystä ja Vesa järjesti myös suunnistuskilpailuja.

Vuosi 1953 oli yleisurheilijoille merkkivuosi sillä silloin avattiin uusi keskuskenttä, joka toi sen aikaisiin olosuhteisiin nähden hyvät kilpailupaikat aivan seuran toiminta-alueen tuntumaan. Nyt päästiin juoksemaan myös pikamatkoja seuran omissa kilpailuissa.

Hiihdon osalta 1950-luvun puoliväli on ollut Vesalle menestyksen aikaa. Esim. vuonna 1954 Voiman maakuntaviestijoukkueen kuudesta hiihtäjästä kolme oli vesalaisia (Lauri Heiskanen, Toivo Aalto ja Rainer Sulankivi). Lauri Heiskasta voidaan eittämättä pitää seuran kaikkien aikojen parhaana hiihtäjänä ja hänen parhaita tuloksiaan on sijoittuminen 10 parhaan joukkoon Salpausselän 18 kilometrin hiihdossa.

Yleisurheilupuolella vesalaiset menestyivät niin paikkakunnan kuin piirinkin kilpailuissa vaikka aivan ehdotonta huippua ei seuran piirissä ollut. Parhaana yleisurheilijana oli Kauko Koskelo, joka suoritti 1950- ja 1960- luvulla mittavan uran Vesan ja Voiman yleisurheilussa. Kauko Koskelo osallistui esim. vuosina 1951 - 69 16 kertaa Voiman, Lujan ja KKV:n väliseen triangeliotteluun. Joskus matkaan jouduttiin suoraan ”heinäpellolta” eivätkä tulokset tuolloin tietenkään voineet olla parhaita mahdollisia. Kauko Koskelon päälajit olivat korkeushyppy, jossa hänen ennätyksensä on 184 cm sekä 110 metrin aidat tuloksella 16,1.

Kilpailu voitosta oli jo tuolloinkin kovaa mitä kuvaa mm. hyvin seikkaperäisesti tehty merkintä Vesan johtokunnan kokouksen pöytäkirjassa 14.5.51, jolloin on todettu Vesan voittaneen Vammalan katuviestin mutta joukkueen suoritus oli alustavasti hylätty, kun eräät piirit olivat katsoneet yhden Vesan juoksijan olleen seuran ulkopuolinen. Pöytäkirjapykälässä on tarkkaan selvitetty asian oikea laita.

Suunnistusharrastus Vesan sisällä lienee päättynyt seuran omana toimintana 1950-luvun puolivälissä, koska viimeinen merkintä ao. jaostosta on vuodelta 1954.

Ensimmäisen vuosikymmenen tullessa täyteen toimintakertomuksen toteavat, että hiihto-otteluita on jatkettu alaosastojen välisinä. Menestynein hiihtäjä on ollut edelleen Lauri Heiskanen mutta myös nuoria menestyneitä hiihtäjiä on tullut laduille.

Yleisurheilupuolella Vesan värejä pitivät edelleen korkealla Kauko Koskelo ja Lauri Heiskanen. Erityisesti mainitaan kuitenkin monipuoliset Poussan veljekset,  Rauno Heino ja J. Uurto.

Myös painia harrastettiin 1950-luvulla ja sitä veti ansiokkaasti Vesan ja Voiman yhteisharjoituksissa seuran puheenjohtaja Hannu Haapaniemi. Voiman koko painiharrastuksen voidaan katsoa alkaneen juuri Vesan piirissä.

 

1959-1968

Siirryttäessä seuramme toiselle vuosikymmenelle tapahtui seuran toiminta-alueella kuntajaossa muutos Pitkänmäentien eteläpuolisen alueen siirtyessä osaksi silloista Vammalan kauppalaa. Varsinaisesti tämä ei muuttanut seuran toimintaa mutta samalla tapahtunut koulupiirijaon muutos ei voinut olla näkymättä seuran toiminnassa ja varsinkin toisen vuosikymmenen loppupuolella ei ”kaupunkilaisia” enää ollut toiminnassa mukana muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Toiminta jatkui kuitenkin 1950 - 60 luvun vaihteessa edelleen vilkkaana ja seura osallistui perinteiseen tapaan vuosittain Vammalan katuviestiin, omat sarjakilpailut pidettiin hiihdossa, yleisurheilussa ja maastojuoksussa. Seura oli tuolloin puhtaasti yleisurheilu- ja hiihtoseura.

Vuosi 1962 näyttää olleen Vesalle erittäin menestyksekäs. Vesa voitti alaosastojen välisen hiihto-ottelun. Silloisen Vammalan kauppalan parhaat urheilijat olivat molemmat vesalaisia. Nyrkkeijlijä Pekka Laurila ja tyttöjen korkeuden SM- hopeaa tuloksella 153 voittanut Liisa Mäkinen. Korkeushypyn taso oli tuolloin naisten osalta Vesassa korkealla sillä Salme Luukkanenkin oli ylittänyt 147.

Kallialan Vesan johtokunnan kokouksessa 22.2.63 tehtiin päätös paikkakunnan urheiluseurojen välisen hiihto-ottelun järjestämiseksi. Tämä hiihtokisa oli laajempi kuin perinteiset Voiman alaosastojen väliset hiihdot, koska nyt pääsivät mukaan muutkin paikkakunnan urheiluseurat.

Kilpailupäiväksi valittiin 9.3.63 ja paikkana oli luonnollisesti Kallialan Paasto. Vesan Viestiin osallistuikin kaikkiaan 9 joukkuetta ja voiton vei Voiman I joukkue, toiseksi tuli Voiman III joukkue ja kolmas oli Voiman II joukkue. Vesan oma joukkue oli jäi neljänneksi harmittavan poisjäännin vuoksi häviten voittajalle noin 7½ minuuttia. Vesan kisojen palkinnot olivat tuohon aikaan kuuluisat. Osuuden voittaja ja paras joukkue palkittiin hopealusikoilla. Mainittakoon, että neljännen osuuden parhaan yksityisajan teki vuonna 1963 Voiman monitoimimies Albert Nuutila. Kiertopalkinnon viestiin oli lahjoittanut KOP ja sen saisi omakseen joukkue, joka voittaisi viesti kolme kertaa peräkkäin tai muuten viisi kertaa. Kiertopalkinto päätyi tietojen Voiman palkintokaappiin.

Syksyllä 1963 järjestetyn Voiman alaosastojen välisen ottelun Vesa jälleen voitti pisteen erolla pääseuran joukkueeseen eli kuten vuosikertomuksessa todetaan ”taas kerran nähtiin kuka on kuka”. Voittoisia vesalaisia olivat mm. Rauno Heino, Liisa Mäkinen, Raimo Suuronen, Kauko Koskelo,  T. Selin.

Vesan riveissä urheili myös 1960- luvulla Unto Selin, jonka nimissä on Voiman ennätys kiekonheitossa 53.30 vuodelta 1971. Myös A- poikien SE oli aikoinaan Unton nimissä.

Vuosikymmenen puolivälin jälkeen toiminta Vesassa jatkui sisäisesti entisellään ja osanottajia riitti kohtuullisesti kaikkiin kilpailuihin. Varsinaisia huippuja ei kuitenkaan esille noussut.

Voiman painimatoilla ja nyrkkeilykehissä toimi myös aktiivisia vesalaisia. Pekka Laurila edusti maatamme  7 maaottelussa ja Suomen mestaruuden hän voitti 1964 sarjassa 81 kiloa. Myös Ketolan veljekset kuuluivat aktiiveihin nyrkkeilijöihin.

Suomen suurkisoihin Vesalaiset osallistuivat noin 10 hengen joukolla vuonna 1966.

 

1969-1978

Seuran kolmannen vuosikymmenen käynnistyessä seuralla oli myös uusi puheenjohtaja Hannu Haapaniemen luopuessa ja Timo Äijälän siirtyessä rahastonhoitajasta seuran puheenjohtajaksi.

Uusi vuosikymmen toi myös paljon uusia nuoria urheilijoita Vesan riveihin. 1970- luvun alku sujui edelleen perinteisten lajien parissa. Vesa järjesti mm. talvella 1974 piirikunnalliset hiihdot Ellivuoressa.

Harrastusmuotoisena oli kesäisin pelailtu lento- ja pesäpalloa Kallialan koulun pihamaalla. Voiman lopetellessa lentopallotoimintaa tehtiin Vesan vuosikokouksessa 16.1.74 esitys lentopallojaoston perustamisesta. Näin myös lentopallo tuli mukaan seuran toimintaan. Lentopallon innokkaina vetäjinä toimivat Kari Inkinen ja Antti Jokinen. Nuorisourheilussa Vesalla oli 1970- luvulla menestyksekkäitä urheilijoita. Hiihdossa Markku Koskelo ja yleisurheilussa Anne Kollin ja erityisesti Tarja Koskelo, jonka menestys vain parani lähestyttäessä vuosikymmenen loppua. Tarjan 15- vuotiaana kesällä 1976 juoksema 100 metrin aika 12,1 on edelleen Satakunnan piirin ennätys käsiajanotolla. Pääseuraa edustivat piirin kilpailuissa myös mm. Pirasen veljekset Esko ja Seppo sekä Pauli Pitkäkoski. Massat taas alkoivat olla poissa seuran kilpailuista ja varsinkin seuran 30- vuotistaipaleen täyttyessä seuran ehdoton ykköslaji oli lentopallo.

 

1979-1988

Neljännen vuosikymmenen alkaessa Tarja Koskelo oli uransa huipulla. Menestystä tuli niin piirin- ja Suomen mestaruuskisoista kuin maaotteluistakin. Kaikkiaan Tarja Koskelo nyttemmin Tapiola voitti urallaan 23 SM- mitalia: Kalevan kisoista 1 kulta ja 2 pronssia, SM- hallista 3 kultaa, 2 hopeaa ja 1 pronssi, B- ja A- tyttöjen SM- kisoista 4 kultaa ja 4 hopeaa, SM- vieteistä 2 kultaa ja 1 pronssi sekä ikäkausihuipentumista 2 kultaa ja 1 hopea. Kaikki em. mitalit olivat vuosilta 1976 - 82.

Tarjan ajat 100 m 12,16, 200 m 25,82 ja pituus 611 ovat tänäänkin vielä kelpo tuloksia ja varsinkin pituuden tuloksella tavoiteltaisiin edelleen kärkisijoja SM- kisoissa.

Timo Äijälä luopui seuran puheenjohtajuudesta ja Kari Inkisestä tuli seuran puheenjohtaja vuonna 1981. Kari Inkisen jälkeen puheenjohtajaksi tuli Antti Jokinen vuonna 1985. Seuran toiminta keskittyi 1980- luvun alussa lentopalloon, jonka parissa pyöri sankka joukko miehiä. Vesan perinteiset nuorten hiihdot ja yleisurheilukisat jatkuivat edelleen ja seuran 40- vuotisjuhlien aikaan oli näkyvissä uuden urheilijapolven nousu seuran toimintaan, mikä selittynee osittain  koulupiirijaon palautumisella entiselleen ja suurien ikäluokkien lasten tullessa ikään, jolloin liikunta veti heitä mukaansa.

Täyttäessään 40 vuota Vesa järjesti kuin perinteitä elvyttääkseen Voiman alaosastojen välisen nuorisoviestin elokuussa 1988 Kallialan koulutiellä. Viestin voitti Kiikan Riento ja Vesa sijoittui neljänneksi. Vesan ankkurina juoksi Johanna Vainiomäki, josta kehittyi jälleen eräs lenkki sarjaan menestyksekkäitä Vesalaisia nuorisourheilijoita.

 

1989-1998

Seuran tähän astisessa historiassa voidaan mielestäni nostaa esille kaksi vilkasta vuosikymmentä, se ensimmäinen ja tämä viides vuosikymmen. Toiminta aktivoitui monella sektorilla ja mm. lentopallossa seuran I- joukkue pelasi IV- sarjassa kausilla 1988 - 89 ja 1989 - 90. Lähes koko vuosikymmenen ajan seuralla on ollut kaksi joukkuetta. Syksyllä 1995 Vesan joukkueet perustivat useiden muiden lähialueiden joukkueiden kanssa ns. Tyrvään- liigan. Tähän oli lähinnä syynä lentopalloliiton korkeat sarjamaksut. Lentopallosta on tullut pelaajille paljolti kuntoliikuntamuoto kilpailullisen puolen jäädessä vähemmälle.

Toukokuun lopulla 1990 vihki kaupungin liikuntalautakunnan puheenjohtaja Jukka Tuominen käyttöön seuran talkoilla Jaakko Mäkelän aloitteesta Vihattulan Salukanmäkeen rakentaman n. 600 metriä pitkän pururadan, jonka rakentaminen ei ollut seuralle taloudellisesti kallis mutta talkootunteja se vaati jäseniltä runsaasti. Radan valaisemista varten hankittiin jo pylväätkin mutta laman tullessa valaistus ainakin toistaiseksi on jäänyt. Pururadalla on juostu keväisin maastojuoksukilpailut ja lumitilanteen talvisin salliessa myös hiihdetty.

Vesan toiminta on vetänyt puoleensa hyvin sen toiminta-alueen väestöä, josta osoituksena on jäsenmäärän kehittyminen viimeisen vuosikymmenen aikana. Pienen notkahduksen jälkeen maksaneiden jäsenten lukumäärä on jälleen lähes 190.  Ohessa jäsenmäärät vuosina 1987 – 1997.

Vuonna    1987     93    1992    192     

                1988    128   1993    182

                1989    153   1994    151

                1990    170   1995    152

                1991    191   1996    118

                                     1997    188

 

Seuran nuorisourheilupuolella yleisurheilu- ja hiihtokisat saivat 1990- luvun alussa hyvin seuran alueella asuvia lapsia ja nuoria liikkeelle. Parhaimmillaan kisoissa oli useita kymmeniä urheilijoita. Keväällä 1990 maastojuoksuissa oli 46 osanottajaa ja yleisurheilukisoissa peräti 54 osallistujaa. Vuosikymmenen parhaita yleisurheilijoita ovat olleet Koivusen ja Pitkäkosken sisarukset. Sami Koivunen on osallistunut ikäluokkiensa vetoapukisoihin ja SM- kisoihin ja Anna Pitkäkoski oli juoksemassa hopeaa 15- vuotiaiden tyttöjen 4x800  metrin viestissä Vammalassa 5.7.98

Hiihtopuolella vesalaiset ovat keskittyneet lähinnä vain omiin sarjahiihtoihin vain muutamien edustaessa Voimaa piirin kisoissa.

Lentopallossa seuran joukkueissa pelannut aiemmin keihäänheittäjänä kunnostautunut Harri Reunanen siirtyi Vesasta suoraan Valepan SM- sarjajoukkueeseen. Nuoremmista lentopalloilijoista mainetta on verkolla iskenyt Kaisa Jokinen, joka voitti keväällä 1998 aluejoukkueessa ikäluokkansa SM:n.

Syksyllä 1988 käynnistyi Kallialan koululla lasten äitien aloitteesta lasten liikuntakerho, joka nyt on jatkunut vuosikymmenen ajan. Välillä kävijöistä on ollut puutetta ja välillä kaikki eivät ole tahtoneet mahtua koulun liikuntatilaan.

Kari Inkisen johdolla käynnistyi samoihin aikoihin pojille tarkoitettu lentopallokoulu, joka on nostanut parhaita pelaajia Kisan nuorten edustusjoukkueisiin.

Vesa on aina elänyt ajan mukana. Salibandyn/sählyn ollessa nykyisin nuorison suosikkilaji on Vesa tarjonnut nuorisolle myös mahdollisuuden harrastaa tätä lajia salivuorolla.

Kallialan Vesa toimi yli 40 vuotta rekisteröimättömänä VSV:n alaosastona mutta 1990- luvun alussa herätettiin ajatus seuran rekisteröimiseksi. Syynä tähän oli lähinnä eräiden talousasioiden yksinkertaistaminen. Yhdistysrekisteriin Vesa merkittiin 11.5.1992.

 

1989–2008

Vesan toiminta jatkui vuosituhannen vaihteessa edelleen painottuen nuorisotoimintaan kuten aiemminkin. Selvänä suuntauksena on kuitenkin ollut nähtävissä, että toiminta-alueen ikäluokat pienenivät. Seuran omissa kilpailuissa on ollut havaittavissa myös se, että kilpailuihin tullaan yhä nuorempina ja niistä jäädään pois yhä nuorempina. Kun vielä vuonna 1998 Vesan yleisurheilukaipailuissa oli mukana 10 yli 10- vuotiasta nuorta, heitä oli enää vuonna 2007 muutama.

Seuran lentopalloilijat ovat edelleen jatkaneet aktiivista toimintaa harrastuspohjalta ja sijoittuneet monena vuonna kärkisijoille Tyrvään –liigassa. Juhlavuoden kunniaksi keväällä 2008 seuran joukkue voitti liigan loppuottelun. Lentopallon huipputasolla pelaavat myös seurassa liikunnalisen kipinän saaneet sisarukset Kaisa ja Timo Jokinen. Kaisa pelaa ammattilaisena Ranskassa ja Timo Vammalan lentopallon liigajoukkueessa.

Seuran hallinto jatkoi kuluneelle vuosikymmenelle aluksi entisellä kokoonpanolla mutta vuosikokouksessa keväällä 2003 pitkään toiminnassa mukana olleet Antti Jokinen ja Esko Piranen jättivät tehtävät nuoremmille.. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Pauli Pitkäkoski, hänen tilalleen sihteeriksi Jorma Anttoora ja rahastonhoitajaksi Anne Heino. Johtokunta on muutoinkin nuorentunut, sillä kymmenen vuoden ajanjaksolla vain Pertti Lappalainen on Pitkäkosken ohella ollut johtokunnassa koko ajan.

Keväällä 2006 päättyi yksi aikakausi seuran toiminnassa. Kallialan koulu sulki ovensa koulun 100–vuotisjuhlien jälkeen kevätlukukauden päättyessä. Koulun tilat jäivät kaupungin käyttöön mutta sisäliikuntatilat eivät ole enää olleet käytettävissä. Koulun piha-aluetta on kuitenkin edelleen voitu käyttää kesäaikana seuran harjoituspaikkana.

Kallialan Vesan talous on ollut vakaalla pohjalla. Jäsenmaksutulot, kaupungin liikuntajärjestöille jakama avustus ja jokakesäisten tanssien tuotto ovat olleet talouden tukena. Suurimpana haasteena ovat kaupungin sisäliikuntatiloille määräämät vuokrat, jotka alkoivat rasittaa seuran taloutta täysipainoisesti vuonna 2007.

Seuran jäsenmäärä on kuluneen kymmenen vuoden aikana ollut vuosittain noin 200. Suurimmillaan jäsenmäärä oli vuonna 2004, jolloin seuralla oli yli 270 jäsentä.

Jäsenmäärät vuosittain vuosina 1998 - 2007

1998    188    2003   180

1999    150   2004    273

2000    170    2005   270

2001    180    2006   211

2002    180    2007   193

 

Vesan toiminnassa on edelleen ollut kuluneen kymmenen vuoden aikana järjestää kylpylämatka jäsenistölleen. Parhaimmillaan matkassa on ollutkin kaksi bussilastillista Vesalaisia. Syksyllä 2006 käytiin Jämin hiihtotunnelissa, jossa järjestettiin myös lasten hiihtokilpailut.

Vesan tanssit

Kallialan Vesan tanssit ansaitsevat oman otsakkeensa seuran historiassa. Ensimmäiset Vesan tanssit pidettiin Vihattulan lavalla elokuussa 1948.  Vesan tansseista kehittyi kuitenkin 1950- luvulla lähiympäristössä ja kauempanakin kuuluisa huvitilaisuus. Tansseja järjestettiin mm. Kärppälässä, Illossa ja jopa Suodenniemellä asti. Pääpitopaikaksi muodostui kuitenkin myöhemmin Kiikan nuorisoseurantalo, jossa tansseja järjestettiin useana talvikautena.  Parhaimmillaan tansseihin myytiin erään tiedon mukaan n. 1000 lippua yhtenä iltana. Myös oma tanssisuuli oli jossakin vaiheessa saamieni tietojen mukaan suunnitelmissa. Tanssit olivat luonnollisesti pitkään Vesan talouden pönkittäjä  ja taisipa Vesa tukea myös pääseuraansa saamillaan tuloilla. Tanssitoiminta jatkui vielä 1960- luvulla mutta vuoden 1963 toimintakertomus kertoo tanssitoiminnan siirtyneen pääseuran kontolle, vaikkakin Vesan tanssien nimellä.

Tanssitoiminnasta saamillaan varoilla Vesan talous pysyi hyvässä kunnossa vuosikausia ja Vesa pystyi järjestämään mm. maaottelumatkoja jäsenilleen. Näistä matkoista on varmasti monella mukavia muistikuvia sillä niihinhän liittyi usein oheisohjemaa kuten Linnanmäellä käynti.

Vesan tanssit palasivat jälleen kesäkuussa 1989, jolloin Jokisen suulilla Unto Selin yhtyeineen esitti tanssimusiikkia tanssikansalle. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tansseja on pidetty samassa paikassa sen jälkeen joka kesä, alkuvuosina jopa kahdet tanssit kesää kohti.

Keväisin on järjestetty perinteinen uintimatka kylpylään, mikä on ollut suosittu yhteishengen kohottaja jäsenten keskuudessa.

 

Seuran hallinto

Seuralla on ollut toimintansa aikana vain kuusi puheenjohtajaa.

Aarno Niemi                 1948-51

Hannu Haapaniemi        1952-67

Timo Äijälä                   1968-80

Kari Inkinen                 1981-84

Antti Jokinen                1985-2002

Pauli Pitkäkoski            2003 -

 

Pauli Pitkäkoski toimi seuran sihteerinä yhteensä 18 vuotta mutta muutoin heitä on ollut huomattavasti enemmän ja monen toimikausi on kestänyt vain yhden toimintavuoden

Matti Haapanen            1948-49

Hannu Haapaniemi        1950-51

Toivo Aalto                  1952-54

Pauli Kollin                   1955

Kalevi Korell                1956

Pekka Laurila               1957

Rainer Sulankivi            1958-62

Tauno Rantanen            1963-64

Veikko Vaununmaa      1965

Jorma Ketola                1966

Markku Pietilä              1967

Kari Inkinen                 1968-70

Juhani Lehto                 1971-75

Kari Inkinen                 1976-79

Pauli Pitkäkoski            1980

Erkki Kykylä                1981-83

Kauko Kuusisto           1984

Sisko Kaunisto             1985

Pauli Pitkäkoski            1986-2002

Jorma Anttoora            2003-2006

Tuula Valtanen              2007-

 

Myös rahastonhoitajat ovat olleet uskollisia tehtävissään

Pentti Äijälä                  1948-49

Heikki Pietilä                1950

Timo Äijälä                   1951-67

Pentti Äijälä                  1968-79

Jari Ketola                    1980-81

Esko Piranen                1982-2002

Anne Heino                  2003-

 

Vesan hallintoa on hoitanut johtokunta, johon on kuulunut 60 vuoden aikana kaikkiaan 68 eri henkilöä. Seuran puheenjohtajat ovat olleet pitkään mukana seuran hallintotehtävissä. Timo Äijälä 34 vuotta, Hannu Haapaniemi 32 vuotta, Antti Jokinen 29 vuotta ja Kari Inkinen sekä Pauli Pitkäkoski 26 vuotta. Yli 20 vuotta johtokuntaan ovat kuuluneet myös Pekka Laurila 24 vuotta sekä Eino Ketola ja Kauko Koskelo, jotka molemmat olivat johtokunnassa 20 vuotta.

Vuonna 2008 Vesan johtokuntaan kuuluvat: Pauli Pitkäkoski (pj.), Arja Äijälä (varapj.), Anne Heino, Anri Perälä, Tuula Valtanen, Pertti Lappalainen, Jorma Anttoora, Markku Viitamäki ja Lauri Jokineni.

Lisäksi seuran jaostoissa on vuosikymmeninen aikana toiminut lukuisa joukko aktiivisia henkilöitä.

 

Yhteenveto

Kallialan Vesalla on aina ollut läheinen yhteys Voimaan jo sijaintinsa vuoksi tai sen syystä. Hannu Haapaniemi ja Pauli Pitkäkoski ovat toimineet samaan aikaan sekä Voiman että Vesan puheenjohtajina. Vesan toimitsijaryhmä Tauno Koivusen johdolla on aktiivisesti osallistunut Voiman järjestämien kilpailujen järjestämiseen.. Myös Tyrvään VPK:n Vihattulan osastossa vesalaiset ovat olleet vahvasti mukana, näiden kahden yhdistyksen parissa toimii paljon samoja henkilöitä. Kallialan Vesa on onnistunut nyt jo 60 vuotta pitämään asemansa alueellaan lasten ja nuorison liikuttajana. Kuluneeseen aikaan on kuulunut hyviä ja huonoja hetkiä, onneksi ne hyvät hetket jäävät paremmin mieleen. Tarkastellessamme kuluneita vuosikymmeniä taaksepäin ne tuntuvat varmasti monesta hyvin nopeasti kuluneilta mutta eteenpäin katsottaessa aika näyttää paljon pidemmältä

 

 

Ylläoleva historiikki on esitetty Kallialan Vesan 60 -vuotisjuhlissa Jokisen suulilla elokuussa 2008. Sen on laatinut Pauli Pitkäkoski täydentäen jo 50 -vuotisjuhliin tekemäänsä versiota. Kallialan Vesan ominta toiminta-aluetta oli perustamisaikana alue Mottisen risteyksestä Heinoon rajaan saakka.

 

Paluu pääsivulle!