17. PROSENTTILASKUT

Yksi prosentti tarkoittaa yhtä sadasosaa. Se voidaan merkitä 0,01 tai 1/100.

Prosenttilaskussa on kolme muuttujaa:
• perusarvo, joka on 100 %
• prosenttiluku, joka ilmoittaa sadasosien määrän perusarvosta
• prosenttiarvo, joka ilmoittaa, paljonko nuo sadasosat ovat

Havainnollistetaan asiaa seuraavasti:

Leikataan pullakranssi sataan viipaleeseen ja otetaan siitä yksi. Olemme ottaneet yhden sadasosan eli yhden prosentin.

Esim.

Sokeripussissa on 1 kg sokeria. Otamme siitä 200 g. Montako sadasosaa eli prosenttia otimme?

Näin se ratkaistaan:

1 kg = 100 %
0,2 kg = X

0,2 kg x 100 %
-------------------- = 20 %
         1 kg

 

17.1.Harjoituksia

1. Montako prosenttia 9 kg on 60 kg:sta?

60 kg = 100 %
9 kg = X

 

2. Montako kiloa 15 % on 60 kg:sta?

60 kg = 100 %
X = 15 %

 

3. Mistä määrästä 9 kg on 15 % ?

X = 10 %
9 kg = 15 %

 

4. Paljonko on 25 % 960 g:sta ?

 

5. Montako prosenttia 28 € on 50 €:sta ?

 

6. Mistä määrästä 5 litraa on 60 % ?

 

7. Montako prosenttia 50 g on 1,5 kg:sta?

 

8. Paljonko on 16 % 32 kg:sta ?

 

9. Paljonko on veroprosentti, jos 1345 €:n palkasta menee 403 € veroihin?

 

10. Paljonko oli ravintolan kuukausimyynti, jos ruoan osuus siitä oli 1850 € ja se oli 32 % kokonaismyynnistä ?

 

11. Konjakkipullon hinta oli 30 €. Alko nosti sen hintaa 2,5 %. Paljonko korotus oli euroina?

 

12. Minkä kokoisen naudanruhon paistit painavat 48 kg, kun paistien osuus oli 45 % ruhon painosta ?

 

13. Perunan kuorien osuus on 8 % painosta. Paljonko kuorten osuus on 12 kg:n perunamäärässä ?

 

14. Keittiön raaka-aineostot olivat yhden kuukauden ajalta seuraavat:

Laske, paljonko kunkin raaka-aineen osuus oli markkoina, kun ostot olivat yhteensä 15 000 €?

Lihat 50 % ______€
Kalat 8 % ______€
Vihannekset 15% ______€
Muut ______% ______€
Yhteensä ______% ______€