Antti ja Iida Junninen

 Mannolan pääsivulle

Talo 80
IsoJaossa kuulunut Mannola no 3, TOMMOLA  perintötilaan.
   

Talon kuva puuttuu

Mannolaas on kaks Junnise perettä ja tää on sit toine, nimittäi Antti Junnisen s. 1884 ja häne vaimoon Iida Kuren s. 1883. Ol höil vähä peltoo, mut kyl Antti pereelleen toimeentulon hankki Möllikääst ja talveel metsääst.

Antiil ol jo enne Iidaa olt vaimo Adele o.s. Piela Hyttilääst, mut hää kuol jo 32-vuotiseen. Kyl Adele kerkiis elläissään synnyttämmää usseempii lapsii. Vanhemp Lyyli s. 1909 män jo nuoreen Viipurii ja ol siel ravintolas kassahoitajaan. Lilja s. 1910 män naimisii Savander-nimise miehe kans.  Höil ol lapsii ja elelöö nyt Helsingiis. Viljo s.1913 käi satamaas töis ja muiskii vierais hommiis mist vaa rahhaa sai. Viljo sai talvisovas Muolaas sankar kuoleman. Kaarlo s. 1914 opetteel Viipuriis jo rakennusmaalariiks, ja siin ammatiis hää sit ol Helsingiis elämääns loppuu ast.

Unto s. 1916 män jo enne talvisottaa Viipurii ja harjotteel siel liikealal. Viimise ker ko Unto kans haasteltii Mansälääs Koivisto juhliil 1982, ni Unto sano siin erotees, et hää on syntyynt Parki-pello pientareel. Parki saunaha ol siin Valti-oja varreel, siin saunaas Unto synty. Tään mie oon kuult häne Lilja siskoltaan. Parki Kristiina ol höijä mummo, ko hää ol Anti äiti (Talo 54). Sellastakii Unto sano, et Pönni Onni opetti hänet soittamaa viuluu. Siithä Unto ja Onni paljo soitteliitkii yhes iltamiis.

Sottii jälkee Unto perusti oman perreen ja elel maanviljelijään Perniöös. Mie en oo paremmi selviil Unto perreest.

Unto osallitu tarmokkaast kotiseutu työhö. Hää ol Perniö Koivistolaisii puheejohtaja ja siel olkii koivistolaisii toiminta vilkasta. Usjaast sai lukkee Koivisto Viestiist, ko Perniö Koivistolaiset olliit pitäneet jottai kurssii niiko kansallispuku teko kurssinkii.

Sit Ilmari s. 1920 ol kans jo enne talvisottaa Viipuriis ja harjotteel liikealal niiko Untokii. Ilmar harrasti ja musiikkii, hää soitteel rumpui. Kerkiis hääkii Unto ja Onni kans soittelemmaa samas orkesteris. Sottii jälkee Ilmar män naimisii ja tul häne vaimoolleen lapsiikii. Ilmar ellää perreens kans Perniöös.

Olha sit viel Antiil toisen vaimon Iidan kanskii yks poika Toivo s. 1923. Jatkosovast Toivo selviis, vaik hää olkii osottaant erikoista urhoollisuutta. Sit tul paha sairaus, mikä tempais tään nuoren ja riskin miehen pois täält.

 Junniselt lähetää taas naapurii sielt löytyy Tommola Anto perettä
Mannolan pääsivulle