Mallisivu

Mallisivu

Veli Hämäläinen

      

Esperanto Pirkanmaalla
Esperantoseura Antaǔen r.y. 75-vuotiskirja,
ilmestyi 1996

    Esperanto Pirkanmaalla

Kirjanen Esperanto Pirkanmaalla on jaettu viiteen osaan nopeamman esille tulon vuoksi.
Esperanto Pirkanmaalla 1887-1922
sivut 7-16.
Esperanto Pirkanmaalla 1921-1970 sivut 17-33.
Esperanto Pirkanmaalla 1970-1980 sivut 34-45, NESTO eli Neutrala Esperanto societo.
Esperanto Pirkanmaalla 1980-1990 sivut 46-66, Vekilo, ystävyyskaupungit.
Esperanto Pirkanmaalla 1990-1996 sivut 67-87, Kongressi 1995, delegitot 1916-96, ELFI.

Sisältö

Sisältö...........................................................................................................3
Lukijalle......................................................................................................5
1887 Esperanton synty..................................................................
7
-1887 Unua Libro ilmestyy....................................................... 7
-1887 Suomalaisten ensikosketus esperantoon.........................8
-1905 Esperanto-Grupo de Tampere..........................................8
-1906 Tampereen Esperantoseura..............................................9
-1907 Suomen Esperantoliitto ry...............................................9
-1909 Tammerforssa Esperantogazeto.......................................9
-1914 Ido-seura.........................................................................10
-1916 Delegitoj, edustajat.........................................................10
-1917 Itsenäisen Suomen alku ja Esperanto.............................11
-1921 Aktiivinen vuosi Tampereella........................................14
-1922 Universala Kongreso de Esperanto en Helsinki.............16
Tampereen Työväen Esperantoseura Antaªen r.y.17
-1921 Antaªen, rekisteröity seura Tampereella........................17
-1923-28 Hiljainen aika.............................................................19
-1929 Aktiivinen välivuosi........................................................19
-1930 Antaªenin 10-vuotisjuhla................................................20
-1938 Antaªen herää..................................................................21
-1939 Ulkomaisia vieraita.........................................................22
-1940-44 Sotavuodet..................................................................23
-1945-49 Sotien jälkeiset vuodet...............................................24
-1946 Antaªen 25 vuotias..........................................................26
-1950-luku, Mauno Lauttio ja Vakkisen sisarukset..................29
-1960-luku, Mauno Lauttio ja Anna-Liisa Vakkinen................31
-1966 Antaªen liittyy EAF:n.....................................................33
-1970-71 Uusin voimin uudelle vuosikymmenelle...................33
NESTO....................................................................................34
Tampereen Esperantoseura Antaªen r.y........................37
-1970 Yhteistoimintaa etsitään.................................................37
-1972 Voimien kokoaminen......................................................37
-1972 Toiminta yhteisvoimin alkaa..........................................39
Esperantoseura Antaªen 1980-luku....................................46
-Uudistunut Antaªen..................................................................46
-Vakaa talous..............................................................................48
-Kerhoilat....................................................................................49
-Tiedotusta..................................................................................51
-Koulutusta..................................................................................54
-Matkailua...................................................................................56
-Antaªen ja EAF..........................................................................57
Vekilo...............................................................................................................59
Ystävyyskaupungit..............................................................................63
Kongressi vuosikymmen 1990-luku........................................67
80. Maailman Esperantokongressi...........................................74
Esperanto-kerhoja ja seuroja Tampereella ja lähikunnissa
..81
ELFI..................................................................................................................82
Delegiitot, Edustajat............................................................................84
Lähdeluettelo.............................................................................................86
Loppusanat................................................................................................87

Lukijalle

Kädessäsi on kirjanen Esperanto Pirkkanmaalla Esperantoseura Antaªenin 75-vuotishistoriikki. Vuonna 1981 Antaªenin 60-vuotisjuhliin saimme kerätyksi historiatietoa ja kootuksi sen kirjaseksi. Tämä uusittu painos perustuu alkuosaltaan siihen, korjauksia on tehty mikäli on saatu uutta tietoa, muuten ei ole pyritty historiaa kirjoittamaan uudestaan. Kokonaan uutta aineistoa on 1980- ja 90-luvun tapahtumat. Niistä on hyvät toimintakertomukset ja vielä hyvät muistitiedotkin.

Kirjoittaja on itse ollut voimakkaasti mukana Antaªenin toiminnassa viimeiset vuodet ja siksi näkökulma saattaa olla joko liiaksi suppea tai ehkä valikoiva, toivottavasti ei häiritsevästi. Lukija huomioikoon ystävällisesti sen anta­essaan palautetta.

Edellisen historiikin jälkeen on löytynyt jonkin verran uutta tietoa vanhoista tapahtumista, mutta kokonaisuuteen se ei juuri ole vaikuttanut. Löytyi mielenkiintoisia ja eläviä yksityiskohtia aiemmasta toiminnasta.

Historian kertaaminen on aina mielenkiintoista, varsinkin kun on itse elänyt tapahtumissa mukana.

Yhdistys joka toimii ilman omaa huoneistoa, on aina sen varassa miten kauan toimihenkilöt jaksavat olla mukana ja säilyttää yhdistykselle tärkeitä papereita tai muuta aineistoa. Aktiivikauden jälkeen yhdistyksen paperit eivät tunnu enää tärkeiltä ja joutuvat usein kaatopaikalle.

Lopuksi kiitos Hilkka Järviselle, joka kirjoitti edellisen historiikin puhtaaksi ja nyt kirjoitti sen vielä kerran tietolevykkeelle, josta se on ollut helppo muokata uudelleen ja latoa uudella tavalla. Kiitos myös tekstin tarkastajalla Sylvia Hämäläiselle.

Tampereella 1996-04-15

Veli Hämäläinen


Takaisin pääsivulle Al la ĉefa paĝo <<>> Takaisin alkuun Reveno al komenco
Esperanton Keskussivulle --- Al la centra Esperanto pa
ĝo
Seuran historiikki suomeksi <<<>>> Historieto de Esperantosocieto Antaǔen
Takaisin Sekalaista sivulle
Takaisin Muistelmia sivulle --- Al la Diversaj paĝoj