Uuden Vuoden Tervehdys

       Esperantoseura Antaǔen r.y.
Esperantosocieto Antaǔen 

Esperanto Pirkanmaalla kirjanen

Antaǔenille uudet sivut, tekijä Markus Sunela, jäsenemme.                            
Näille sivuille jää Antaǔenin historiaa, tapahtumat ennen tätä vuotta 2009.

Novaj paĝoj  de Antaǔen estas aktualaj paĝojn, faris Markus Sunela.
En jenaj paĝoj vi daǔre povas legi pri historio de Antaǔen,okazoj antaǔen de 2009.

Alla linkit Esperantosivuille --- Sube estas ligiloj por aliaj paĝoj de Esperanto  

Päivitetty (osa) 20.12.2015 Ĝisdatita (parto)  
NESTO Antaǔenin kerhohuone NESTO, klubejo de Antaǔen
  Esperantoseura Antaǔen ryn historiaa 
Esperanto Pirkanmaalla kirjanen suoraan
Historieto de Esperantosocieto Antaǔen  
 Millaista Esperanto on  ĉ  ĝ  ŝ  ĵ  ĥ  ǔ  Ĉ  Ĝ  Ŝ  Ĵ  Ĥ  Ǔ erikoisaakkoset
Surogato Vekilo 2009-2013 ja 

jäsenlehden Vekilon artikkeleta1980-2008  

Surogato Vekilo 2009-2013 kaj 

Vekilo, klubgazeto, artikloj  

Esperanto-kongressi Tampereella 1995  Universala Kongreso en Tampere 1995
Esperantistien että yleisiä Exlibriksiä   Ekslibrisoj de esperantistoj kaj aliaj

Takaisin pääsivulle  Al la æefa paøo ----- Takaisin alkuun  Reveno al komenco