Linkit muille Exlibris-sivuille

Omat tekemäni exlibrikset
Merkit joissa on esperantotunnus
Exlibris Aboensis ry, Turku.

Ekslibris-historieto
Ligiloj al aliaj Ekslibrispaøoj

Miaj memfaritaj ekslibrisoj
Markoj kiuj havas esperanto temon
Asocio Exlibris Aboensis ry, Turku.

Harrastan exlibristen keräilyä ja hiukan tekemistäkin. Ensimmäiset exlibrikseni olivatkin omaa suunnitelmaa, mutta kirjapainon painamia. Uudemmat ovat itse painettuja silkkipainolla paitsi viimeisimmät. En ole taiteilija mutta kiinnostaa tehdä tällaista pikkutaidetta. Mielestäni merkkini ovat ihan hyvin onnistuneita. Omat ja vaimon Sylvian exlibrikset löytyvät tältä sivulta. Toisille sivuille löydät linkit alempaa tältä sivulta. Exlibristen joukossa löydät joitakin todella korkealuokkaista taidetta. Jos sinulla on tai tiedät jollakin esperantistilla olevan exlibriksen niin ole hyvä ja ota yhteyttä postitse. 

Mia hobio ankaý estas kolektado de ekslibrisoj, markoj por libroposedantoj.
Ankaý mi faras, planas ekslibrisojn por mi mem kaj parencoj kaj konatuloj.
Mi ne estas artisto sed kelkaj estas sufiæe bonaj laý mi.
En æi
tiu paøo estas miaj markoj kaj tiuj de mia edzino Sylvia .
Al aliaj paøoj vi trovas ligilojn iomete en æi tiu paøo.
En la paøoj vi trovas kelkajn altkvalitajn arta¼ojn.

Mikä on exlibris? Se on kirjanomistajan merkki joka liimataan kirjan etukannen sisäpuolelle. Exlibrikset on jaettu eri sivuille aiheittain. Aiheet ovat seuraavat: Ensimmäisellä eli tällä sivulla on omiani ja perheen merkkejä. Toisella on esperanto aiheiset niissä on jotain Esperantoon viittaavaa. Kolmannella on esperantisteille tehtyjä exlibriksiä. Neljännellä on esperantistien tekemät exlibrikset. Viidennellä on Hannu Paalasmaan tekemiä merkkejä. Esperantoon liittyvät exlibrikset on kerätty suurimmaksi osaksi Tampereen vuoden 1995 Esperanton Maailmankongressissa pidettyä näyttelyä varten.

Veli Hämäläinen

Kio estas ekslibriso? Ekslibriso estas la marko de libroposedanto. La markon oni algluas sur la internan flankon de la unua kovrilo de la libro por montri kiu øin posedas. Æiuj paøoj havas propran temon.
La temoj estas: En la unua paøo estas miaj kaj markoj de mia familio. La dua paøo havas Esperanto-temon. En la tria paøo estas markoj kiuj estas faritaj por esperantistoj.
En la kvara paøo estas ekslibrisoj kies faranto estas esperantisto.

En la kvina paøo estas arta¼oj de Hannu Paalasmaa, li estas tamperea grafikisto kiu jam faris preskaý 600 ekslibrisoj. Esperanto-ekslibrisoj estas kolektitaj por la ekspozicio de la 80a Universala kongreso de Tampere. 
Mi kolektas esperantajn ekslibrisojn,
tial se vi konas esperantiston kaj lian ekslibrison, bonvolu kontakti.

Aý se vi mem havas ekslibrison bonvolu min per poþto

 

Tämä on ensimmäinen merkkini, kehittelin sitä 20 vuotta ennen kuin se löysi muotonsa ja löytyi rahaa sen painattamiseen. Perusajatus oli aina suunnistuskartta, koska joskus harrastin suunnistusta ja ratojen suunnittelua. Yhteys ammattiini työntutkijana löytyi yhteisten symbolien kautta, ne ovat molemmissa lähes samoja. 
(X/syväpaino)
Nummela
  1977.
Koko 90 x 70 mm.

Teknikisto Veli Hämäläinen, finna esperantisto. Artisto li mem 1977. (X/kavografiko). Temo: Orientad-areno kaj Laboresploristaj simboloj.
Formato 90 x 70 mm.
Uusin (v. 2000) exlibrikseni. Taiteilija virolainen Linda Markus. Aihe Esperanto ja sukututkimus. Painettu Exlibris Aboensis 8.5.2000.
Koko 77 x 60 mm.

Mia nova (la j. 2000) ekslibriso.Artisto estona Linda Markus. Temo: Esperanto kaj genealogio.
Formato 77 x 60 mm.
Vuonna 1999 itse tehty exlibris. Aihe kasvo-profiilini (oikealta vasemmalle) vuosilta 1952, 1985 ja 1998. Painettu Exlibris Aboensis 20.5.1999. Esperanto mukana tekstissä Mia libro = Minun kirjani.
Koko 80 x 60 mm.

 

En la jaro 1999 farita ekslibriso, mem planita. Temo estas mia profilo en la jaroj (de dekstre maldekstren) 1952, 1985 kaj 1998. Esperanto-teksto Mia libro.
Formato 80 x 60 mm.
Vaimon Sylvian kanssa suunniteltu yhteinen merkki. Teemana yhteinen harrastus Esperanto. (X/syväpaino) Nummela.
Koko 100 x 55 mm.

Ges-roj Sylvia kaj Veli Hämäläinen, finnaj esperantistoj. Artistoj ili mem
1977. (X/kavografiko). Temo: Esperanto.
Formato 100 x 55 mm.
Matille, veljenpojalle, lääkärille, suunnittelin merkin hänen opiskeluaikanaan. Teema: Jalkapallo. Väritin paperin marmoroinnilla ja painoin silkkipainolla itse
(S1/silkkipaino.) 1991.
Koko 95 x 62 mm.

Kuracisto Matti Hämäläinen, finno. Artisto Veli Hämäläinen, finna esperantisto 1991. (S1/serigrafio). Temo: Piedpilko.
Formato 95 x 62 mm.
Serkulle tehty samalla tekniikalla kuin Matillekin. Aihe: osa vanhempien synnyinpitäjän Koiviston vaakunasta. (S1/silkkipaino) 1991.
Koko 90 x 75 mm.

Oficistino Eeva Karvela, finnino. Artisto Veli Hämäläinen finna esperantisto 1991. (S1/serigrafio). Temo: Stilita blazono de hejmloko de gepatroj de la posedanto.
Formato 90x 75 mm.
Vaimolle Sylvialle tekemäni merkki. Aiheena Esperanto ja musiikki jota hän tarvitsi opettajana ja on harrastekin. Samat tekniikat kuin edellisissäkin. (S/silkkipaino) 1993.
Koko 90 x 70 mm.

Instruistino Sylvia Hämäläinen,UEA-delegito. Artisto Veli Hämäläinen, finna esperantisto 1993. (S/serigrafio). Temo: Muziko.
Formato 90 x 70 mm.
Taiteilija romanialainen esperantisti joka teki minulle merkin 1995. Aihe on esperanton vanha symboli vihreä tähti joka loistaa puiden lomasta.
(S/5 silkkipaino).
Koko 100 x 70 mm.

Teknikisto Veli Hämäläinen, finna esperantisto. Artisto Ovidiu Petca 1995, rumania esperantisto. (S/5). Temo: abstrakta kaj esperanto stelo.
Formato 100 x 70 mm.
Sylvian itselleen 1999  tekemä exlibris. Osallistui Exlibris Aboensis ry:n kouluille järjestämään kilpailuun ja voitti toisen palkinnon opettajien sarjassa. Aiheena omat harrasteet ja työ. Esperanto, matkailu, linnut, kukat, käsityöt ja opettajan työ. (X/offset)
Koko 85 x 57 mm.

Ekslibriso kion Sylvia mem planis 1999. Þi pertoprenis konkurson por intruistoj kiun organizis Exlibris Aboensis asocio. Sylvia gajnis duan premion. Temoj estas þiaj hobioj, Esperanto, voja¼oj, birdoj, floroj, manlaboroj kaj þia laboro. (X/ofset).
Formato 85 x 57 mm.
Rehtori Jorma Ahomäelle Turusta tein (Veli Hämäläinen) 2002 merkin. Aiheena nimi ja saaristo jossa hän on viettänyt kesät mökillään, varsinkin ennen. Lisäksi hänen harrasteensa on Esperanto "Mia Libro = Minun kirjani. (X/offset) Exlibris Aboensis. Koko 90x50 mm.

Rektoro Jorma Ahomäki en Turku.  Temo lia nomo, "Aho" =  herpejo, "mäki" =  montejo kaj insularo kaj Esperanto. "Artisto" Veli Hämäläinen 2002.  (X/offset). Formato 90x50 mm.

Takaisin pääsivulle Al la æefa paøo -----Takaisin alkuun Reveno al komenco
Esperanton Keskussivulle --- Al la centra Esperanto pa
øo