Historieto de Esperantosocieto Antaŭen ry

Historiikki suomeksi    Päivitetty 6.3.2007 Ĝisdatita

Paĝo ne estas tute aktuala, pardonu.

Antaŭen estas fondita en la 10a de aprilo 1921 kaj ricevis nomon "Laborista Esperanto-societo Antaŭen". Antaŭen membriĝis al centra organizo FLEA, Finnlanda Laborista -Asocio, kiun oni fondis sekvan jaron. Dum 1960-aj jaroj agado de FLEA finiĝis kaj Antaŭen membriĝis al EAF, Esperanto-Asocio de Finnlando.

En Tampere estis esperantosocietoj kaj kluboj jam pli frue, ek de la jaro 1905, sed ili agadis kaj mortis. Tiel aktivuloj volis fondi veran registritan societon. La proponon faris helsinkiano finna esperantopioniro Vilho Setälä. Li vivis siajn lastajn jarojn en Tampere kaj mortis ĉi tie. La unua jardeko estis aktiva, sed la dua ne. La tria jardeko estis milita tempo kaj agado preskaŭ haltis, sed virina hejmklubo agadis kaj studis esperanton.

Post milito 1945 komenciĝis aktiva tempo kiu daŭras. Tiam venis evakuitoj el Karelio kiun Sovetunio konkeris, ili vigligis agadon de Antaŭen. Tiam komencis ankaŭ Laborista Instituto instrui esperanton kiu ankaŭ daŭras nuntempe. La kvara jardeko estis studojardeko, limoj de landoj iomete melfermiĝis kaj finnoj povis vojaĝi al eksterlando. La kvinan jardekon antaŭenanoj ricevis novajn mediojn por reklami esperanton, ili faris programojn por radio kaj televido. La sesan jardekon Antaŭen havis malfacilaĵojn sed ilin oni klarigis, regularojn de la societo oni sanĝis kaj la nomo estas nun Esperanto-societo Antaŭen.

La sepan jardekon komencis agadi en Tampere personoj kiuj daŭre estas aktivaj kaj multe laboras por esperanto. Ilin oni elektis en estraron komence de la jardeko kaj ili daŭre estas membroj de la estraro.
Jarmilo 2000 komencis kun nova prezidanto, nomojn de nunaj
estraroj de Antaǔen vi trovas ĉi tie.

Nuna estraro estas kelkaj veteranoj, Pentti Järvinen,  jam en 1970-aj jaroj, Jukka kaj Terhi Laaksonen, Sylvia kaj Veli Hämäläinen, komenco de 1980-jaroj, Jukka kaj Sylvia jam ekde fino de 1970-jaroj.  Dum la sepa jardeko agado ricevis nunan "kutimon" oni partoprenas ofte diversajn ekspoziciojn kaj multe reklamas pri esperanto. Jukka Laaksonen estis prezidanto ek de 1980 ĝis 1999, kaj dum kvin jaroj (1987-1991) ankaŭ prezidanto de EAF (Esperanto Asocio de Finnlando) kiel ankaŭ Jukka Pietiläinen la jarojn 1994-97. Jukka Laaksonen estis denove prezidanto de EAF de la jaroj 1998-2000.  La jaron 1999 inter la estraranoj de EAF estas niaj membroj ankaŭ Jukka Pietiläinen, Kimmo Hakala kaj nun 2003 denove Markku Saastamoinen. Pentti Järvinen komencis instrui esperanton jam 1971-2001, kelkfoje ankaŭ en Nokia. Sylvia Hämäläinen havis dum 2000-jaroj kekfoje studrondon kiun ŝi instruis. 
Klubgazeton "Vekilo" ni havis jam ekde la jaron 1963 kaj nunan formon ĝi ricevis en la jaro 1980 kaj kororitan kovrilon en la jaro 2006.

La oka agadjardeko komenciĝis 1991 kaj laboro por la 80a Universala Kongreso. Ni ĉiuj antaŭenanoj kaj finnoj povas esti ege kontentaj ĉar la kongreso sukcesis ege bone kaj laŭ nia scio kongresvizitantoj estis kontentaj. Laboro por esperanto daŭras, ni organizos lokaj esperantokursojn se studantoj trovos, prizorgas propran klubejon kaj multajn planojn ni havas.

Post la kongreso nia granda revo realiĝis, ni aĉetis apartementon 1997, klubejon NESTO por nia agado.


Pääsivulle --- La ĉefa paĝo ----- Takaisin alkuun Reveno al komenco
Esperanton Keskussivulle --- La centra paĝo de Esperanto