Surogato Vekilon logo

Päivitetty (osa)19.3.2012 Øisdatita (parto)

Vekilon ilmestyminen on toistaiseksi lopetettu, ei löytynyt toimittajaa seurasta. Mutta tiedotteena jäsenille ja kenties  Ystävyyskaupungeille teemme vuoden lopulla ilmestyvän Surogato-Vekilon. Siihen kerätään tiedot mitä vuoden aikana teimme ja mitä seuraavana vuotena suunnitellaan tehtäväksi. Toimittaja toistaiseksi Veli Hämäläinen. 

Vekilo finiĝis sian aperon, la lasta numero venis vintro en la 2008. Vekilo aperis kvarfoje en la jaroj 1980-2002, ekde la jaro 2003 nur du foje, havis ĝenerale 20-28 paĝojn, eldonkvanto estis laǔ la numero ĉ. 170-200 ekzemplerojn.
    Nu – pli ekzakte vi povas legi pri okazoj kaj planoj de Antaǔen en la paĝoj de Surogato-Vekilo, fare de Veli Hämäläinen.
 

2008 Surogato-Vekilo
2011/2 Surogato-Vekilo
2012/2 Surogato-Vekilo 

2013a Surogato-Vekilo

Jäsenlehti       Klubgazeto Vekilo

Vekilon Suomenkielisiä artikkeleita löydät alla olevista linkeistä. Esperantlingvaj artikolojn de Vekilo vi trovas sub ligiloj.

2008 viimeinen Vekilo

Vekilon historia
Kansainvälinen kielihälytys, Vekilo 1/2001 
Taisto Suontausta 80-vuotias, Vekilo 4/2001
Andrzej Pettyn Turussa
Anta
ýenin kuvahistoriaa 

Bildhistorio de Antaýen  
Historieto de Vekilo 
Sylvia Hämäläinen,
Yrjö Kokko
  Vekilo 2/2003
Veli Hämäläinen,
Memoraøoj de Olimpiaj ludoj 1952
 
Jorma Ahomäki, Pasis jam kvar jardekoj Vekilo 2000
Internacia lingvoalarmo, Vekilo 1/2001   
Anja Karkiainen, En la Katalonio Vekilo 1/2003
Rauma, konata nomo por esperantistoj Vekilo 2000 
Jorma Ahomäki, La fratoj Väisälä  Vekilo 1/2005
Militinfanoj Vekilo 2/2005
Karl-Heinz Kersting  Vekilo 1/2006
Fondumo Esperanto 50-jara  Vekilo 1/2006
Parolvico de presidanto de Antaýen  Vekilo 1/2008

Takaisin alkuun Reveno al komenco <<>> Takaisin pääsivulle Al la æefa paøo
Esperanton Keskussivulle --- Al la centra paøo de Esperanto