Viivojen tulkinta


Takaisin

Etusivukasiselite.jpg (26161 bytes)Ei koskaan saa ryhtyä lukemaan kättä pelkästään viivojen perusteella. Silloin mennään täysin metsään. Jokainen viiva saa erityisen merkityksen suhteessa käden muihin merkkeihin. Usein käden tyyppi jo määrää hyvin paljon viivojen merkitystä. Esimerkiksi käden voimattomuus voi eliminoida paljon positiivisia ominaisuuksia. Kirologina pystyn kuitenkin poimimaan jokaisesta ihmisestä esille voimavaroja, millä voi korjata heikkouksia.

Jokainen kokee elämänsä omalla persoonallisella tavallaan. Jo ensimmäisten vuosien kokemukset saattavat tallentua käsiin, vaikka ihminen ei niitä itse edes muistaisi. Täytyy muistaa, että jokaisella ihmisellä on omat tapansa havainnoida elämää ja heijastaa ajatuksia, ideoita ja tunteita siihen miten hän asiat kokee. Aivan niin kuin elämässä, ihmiset ovat erilaisia ulkonäöltään, kooltaan, persoonallisuudeltaan, voimakkuudeltaan, ym. Esimerkiksi jossain käsissä on vain muutama persoonallinen seikka, ehkäpä jopa viiva, ei ihmisen tarvitse olla huono, mutta mistä kirologi lukee, jos ei ole mitään luettavaa. Jotkut ihmiset puolestaan omaavat valtavan määrän erilaisia persoonallisia ominaisuuksia, mikä tekee tulkitsemisen kirologille helpommaksi.

Jaamme ihmiset kolmeen ryhmään viivojen määrän mukaan. Puhumme täyskätisistä keskikätisistä ja tyhjäkätisistä. Kun käsiä peittää hyvin runsas viivojen verkko, käsi sisältää viisisataasivuisen kirjan. Keskikätisellä on 250 sivua kirjassaan. Tyhjäkätisellä on vain ehkä muutama perusviiva. Tällainen käsi ei voi olla yhtä rikasta luettavaa kuin täysi käsi. Silloin kirologin täytyy painottaa kädestälukemisensa muihin käden fyysisiin merkkeihin. Perussääntönä voidaan viivojen lukemisessa pitää sitä, että pystysuorat viivat ovat positiivisia energiavirtoja ja vaakasuorat negatiivisia. Ne saavat erityisen merkityksensä siitä, millä alueella ne kädessä sijaitsevat ja niiden suhteesta muihin merkkeihin. Aina on tärkeää viivojen puhtaus ja viivojen väri.

Viivat voivat myös muuttua, mutta ne eivät muutu, jos ihminen ei muutu. Ihmiset usein pelkäävät traumaattisia kokemuksia elämässään. On muistettava, että ne eivät ole ainoastaan negatiivisia. Jos osaa suhtautua niihin oikein, ne auttavat ihmisiä kehittymään ja kasvamaan. Nämä muutokset näkyvät käden viivoissa.

4 tärkeintä pääviivaa

Kohtalonviiva: Kohtalon viiva kertoo siitä, kuinka ihminen kykenee sopeutumaan ympärillä oleviin olosuhteisiin. Se on uskon, elämän suunnan, moraalisuuden ja sosiaalisuuden viiva. Jollei viivaa ole lainkaan, ihminen on syvästi tyytymätön ympärillä oleviin olosuhteisiin ilman mitään syytä. Mikään viivoista ei muutu yhtä helposti kuin kohtalonviiva. Näissä asioissa kirologi voi paljonkin opastaa.

Sydämen viiva: Ilmentää fyysistä sydäntämme, näyttää tunne-elämän voimakkuuden ja tavan, jolla rakastamme. Ihmisillä voi olla ulospäin suuntautunut, vastaanottava tai jopa sisäänpäin kääntynyt tunne-elämä ja hyvin monet ihmiset ovat yhdistäneet sydämen ja järjen viivan joko kokonaan tai osittain. Tästä syntyy valtava sisäinen konflikti.

Päänviiva: Hyvä päänviiva on puhdas, selkeä ja saarekkeeton. Päänviivan pituus ei näytä suikaan ihmisen älykkyyttä, vaan pikemminkin sitä, kuinka huolellista ajattelu on. Sen muodosta nähdään, pysytteleekö ihminen tosiasioissa vai onko hän luova. Mitä kauempana päänviiva sydämenviivasta sijaitsee, sitä vähemmän järki vaikuttaa tunteisiin.

Elämänviiva: Kertoo meidän fyysisestä lihasenergiastamme ja viitta terveyteen elämän eri aikoina. Se paljastaa fyysisen voiman, tarmokkuuden ja sisukkuuden, energisyyden ja vitaalisuuden määrän (sen pituus ei merkitse elämän pituutta).

Pienemmät viivat

Auringonviiva eli Apollonviiva: onnen, menestyksen  ja lahjakkuuden viiva

Merkuriuksen viiva: terveyden ja mahan viiva, kertoo tasapainon määrän elimistössä (tämä viiva voi joissain tapauksissa merkitä hyvää ja joissain huonoa, riippuen siitä missä ja minkälaisena se esiintyy)

Venuksen vyö: löytyy hyvin älykkäiltä ihmisiltä, joiden mielialat vaihtelevat nopeasti ja jotka liikuttuvat pienistä asioista