Volwassen Geloof

Het christelijke tijdperk is ten einde gekomen. De laatste christelijke orthodoxie is gewikkeld in een verbeten doodsstrijd, en vrijzinnig christendom zakt steeds dieper in een moeras van ongeloofwaardigheid. Deze site laat de beweegredenen zien van een diepgelovig christen en theoloog om zijn geloof de rug toe te keren en op zoek te gaan naar een nieuwe manier om het bestaan te beleven, een lange reis die hem na 7 jaar zelfs tot op het Atheïsme doet belanden. De schrijver worstelt voortdurend om spiritualiteit toch in zijn denken te behouden, om het dienen van de aarde de hoogste invulling te geven, en noemt dat Volwassen Geloof: als mondig mens zelf inhoud geven aan hoogwaardig menselijk denken.

In totaal bevat deze site meer dan 800 bladzijden in boekvorm, culminerend in De Pelgrimsreis naar Volwassen Geloof en Hoe men in een bos verdwalen kan, delen die ook als introduktie gelezen kunnen worden. In de Grabbelton kunnen 100 uitspraken tot overdenking nagelezen worden. Mogelijke antwoorden van Volwassen Geloof vindt men ook in de Nieuwe Romeinenbrief, in de Nieuwe Brief aan de Korintiërs, in 33 Psalmen van de 21ste eeuw, in De grenzen van het godsgeloof, en in een uitgebreide studie van Aldus sprak Zarathoestra. Appendix 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 en 7 laten gedachten van grote denkers zien. Mark Twain weet de belangrijkste zaken met behulp van humor duidelijk te maken.

Voor een bijbelgetrouw christen is de inhoud van deze website confronterend. De schrijver dezes heeft deze pijnlijke confrontatie jarenlang in zijn eigen innerlijk ervaren. Uiteindelijk was 11 september 2001 (zie Hoofdstuk 17 en Het einde van het geloof) de aanleiding tot het schrijven van de hier te belezen teksten, geschreven over een tijdsbestek van zeven jaar.

Copyright © JimWorld, 2001. All Rights Reserved.
Free Site Templates is a JimWORLD web property. Legal & Privacy