Gianthero (lees de link eerst) is een bont gezelschap van wel 151 wonderlijke wezentjes met bepaalde mentale of spirituele eigenschappen die nodig zijn om je tegenstander te overwinnen. Gianthero (meervoud is hetzelfde als enkelvoud) zijn mythologische figuurtjes met een speciale kracht, zoals aarde laten opensperren, vuur uit de hemel bestellen, toververvloekingen uitspreken, in het water gevallen bijlen weer naar boven laten komen, bergen verzetten of gevaarlijke stormen luwen. Daarmee kunnen ze de tegenstander een bepaalde schade toebrengen die op ieder kaartje staat aangegeven. Behalve een bepaalde kracht, heeft elke gianthero ook een bepaalde zwakheid (blootstaan aan verleidingen), waarop de tegenstander zijn aanval kan richten. Die kracht kan worden versterkt door de energie-kaarten seks, ongehoorzaamheid, zelf denken, zelfvertrouwen, angst voor onzichtbare machten, geestelijke luiheid en kleurloos.
"Zij delen de wereld met de mensen", aldus professor Oak die deze helden van binnen en van buiten kent. De thans bekende gianthero luisteren naar de meest wonderlijke namen,

zoals Paulus, een pony met een vlammende staart, een doorn in zijn vlees, ijzersterke hoeven, en vleugels die tot in de derde hemel kunnen voeren.

Johannes, een sintel-saurus die van de goddelijke hitte houdt en kan ‘evolueren’ tot Johannes van Patmos, een vlammenwerper.

Dan heb je Jefta, de bodybuilder die kan ‘evolueren’ tot de karate-hero Simson, die niet alleen anderen maar ook zichzelf beschadigt.

Jozua de rat bijt iedereen die in zijn buurt komt,

Daniël de zeer geliefde mol werkt het liefst ondergronds

en Mozes het draakje (terug van weggeweest) berokkent op zijn eigen manier aan iedereen schade.

Al deze basis-gianthero zijn afgebeeld en beschreven op het internet, waar ieder ze kan ontmoeten bijvoorbeeld via de website www.bestgianthero.nl (onderdeel van worldwideweb.enige.unieke.ware.godsdienst.org, ook wel: wijhebbengelijk.org). Nederlandstalige kinderen moeten zich, in tegenstelling tot de Hebreeuws-, Arabisch-, Chinees- en Japanssprekenden, behelpen met buitenlandse namen en zullen best moeite hebben met namen als Heiliging, Zondoffer, Tabernakel, Toonbroden, Cherubs, Oud- en Nieuwtestament, Losprijs, Doodzonden, Opname, Onnaspeurlijke Rijkdom, Eerste Opstanding, Tweede Dood, Derde Hemel, Stenen Tafels, Maagdelijke Geboorte, Reiniging in Bloed. Maar waar een wil is, is ook een weg. Al gauw raken ze vertrouwd met dit nieuwe taalgebruik: dezelfde kinderen voor wie geen gewoon Nederlands meer simpel genoeg kan zijn!
Voor de spelregels zijn al tweeduizend jaar lang boekjes uitgegeven (sinds wat korter ook in het Nederlands). Moeilijk te begrijpen, maar kinderen weten hier wel weg mee en maken vaak hun eigen spelregels. Zij volgen allemaal het voorbeeld van de held van het verhaal om trainer (dwz heilsadviseur) te worden van zoveel mogelijk nog in duisternis levende zog. pokémon en om één van de overwinnaars te worden in de grote competitie op weg naar
hemel en hel.

Daarbij komt de grootste hulp van de Gianthero Christus, die als zakcomputertje het ‘virtuele vrindje van ieder cyber-kindje’ kan worden.
Eventueel kan extra hulp worden verkregen met behulp van WWJD artikelen:
-What Would Jesus Do Teddybeer (Zie, ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld!),

-What Would Jesus Do Kopkoffie (een beetje gerief en genot bij het overdenken van eindtijdteksten),

-What Would Jesus Do Golfpetje (voor de sportieven; NB: presidentiële hofleverancier!),

-What Would Jesus Do T-shirt (geschikt voor born-again mariniers met verlof uit Afganistan en Irak),

-What Would Jesus Do Pen (voor gegarandeerd geďnspireerde teksten),

-What Would Jesus Do Lunchbag (ter overdenking: Gij zult niet bij brood alleen leven!)

en tenslotte
-What Would Jesus Do Gouden Armband en Gold Lover (uiteraard slechts om weg te geven: Vergaart u geen schatten op aarde!)

Iedere dag kunnen de kinderen op hun display (beeldscherm dat met bidden aangaat) kijken hoe het met hun vriendje gaat. Als Christus gelukkig is, doet hij allemaal geweldige dingen zoals zorgen voor filmsuccessen en nog meer T-shirts, en het organiseren van EO jongerendagen. Hoe je ervoor zorgt dat Christus gelukkig is? Veel geloven! De ingebouwde stappenteller vertaalt iedere geloofsstap die je met Gianthero Christus zet in een hoeveelheid energie met de Giant Spirit, waarmee het vrindje wordt gevoed. Hoe meer je met Christus wandelt, hoe meer giant spiritenergie je krijgt:

waarmee je hem kunt voeden, en des te meer God van je gaat houden. Dankzij de ingestelde klok van God slaapt Christus als jij dat ook doet en kun je eeuwig blijven wachten op zijn spoedige komst.
Naast de kaarten-rage zijn er al diverse video-games waar alle 151 gianthero trainen voor de laatste veldslag van hun leven op Eindtijd 666 (Vernieuwd!) (Armageddonstadium). Ook de tv blijft niet achter en bij Evangelischekids vinden ze alle gewenste informatie. Sinds vorig jaar draait de laatste giantherofilm in de bioscopen en er vliegen zelfs drie speciale evangelisthero-vliegtuigen van Texas Airlines tussen Washington en Bagdad! Multimediaal in optima forma, want gianthero heeft een boodschap aan de mensheid: zij zijn de missionauten (bevlogen stuurders) van een ware religie!

Gianthero is een machtig medium waarmee kinderen vanaf hun vroegste jeugd hun blik verruimen. Het spel prikkelt hun fantasie, maakt hen vindingrijk en leert hen zich telkens opnieuw aan te passen en in te gaan op de vreemdste uitdagingen (zoals deze die u net onder ogen hebt).

Met dit spel leren kinderen natuurlijk ook heel andere dingen: dat het leven bestaat uit ‘vechten tegen de duivel’ () Je tegenstander schade toebrengen en uitschakelen, daar gaat het om. Het spel prikkelt hun begeerten, met name naar die kaartjes die zeldzaam zijn. In de praktijk blijkt dat zij er soms niet voor terugschrikken om anderen hun kaartjes af te pakken: kunnen ze niet met het spel winnen, dan zijn ze vindingrijk genoeg om allerlei andere manieren te bedenken die ze van het giantherospel hebben geleerd.
Het wekt verslaving op, die de wereld duur komt te staan, want sommige kaarten zijn zeldzaam of bestaan niet eens en kosten - in het vrije circuit - soms honderden euro's per stuk, of zelfs iemands geestelijke gezondheid. Maar waarover nauwelijks is geschreven, is het feit dat gianthero de kinderen van jongs af aan traint in de religie van de brons- en ijzertijd. Zij mogen dan denken dat zijzelf giantheroes zijn, en dat zij over onoverwinnelijke ‘winpower’ beschikken, indien zij de originele gianthero maar stipt nagevolgen, maar zij beseffen niet (evenmin als de meeste volwassenen) dat de gianthero juist hén trainen in het beginsel dat aan de basis van dit denken staat: de arrogantie uitverkoren te zijn door, en spreekbuis te zijn voor, God.

De wortels van het spel
De religie van christenen is vanouds het dualisme. De letterlijke betekenis van dualisme is ‘weg van goed en weg van kwaad’:waarop hun hele stelsel van mythologie, verering van het onzichtbare en het hiernamaals op gebaseerd is. Zij hebben in overvloed beelden van goden, maar vereren de Bijbel, ofwel het papieren godlichaam waarin de geest van de godheid huist, het meest. Toen in de eerste eeuwen het christendom naar Europa kwam, voerde het christendom daarmee weinig strijd, maar smolt het met het heidendom samen, zoals het ook zelf een samenraapsel van talloze hellenistische ideeën was. Ook de latere moderne wetenschap en techniek bleken slechts tijdelijke vijanden van de christelijke religie te zijn, want een aangepaste moderne drager en promotor van het eeuwenoude gedachtengoed kon snel uitgevonden worden:

De religie van het christendom is vooral gericht op ‘de Verlosser’, ‘het overgeven aan geloof alleen’ en ‘gehoorzaamheid’. In het westerse denken komt daar nog de gedachte bij van het ‘winnen’ -gevoed door de gedachte van superioriteit- en uitschakelen van elke tegenstand(er), net als bij alle westerse sporten.
Gianthero past geheel in dit beeld, zoals blijkt uit de volgende punten:
- de belichaming van kosmische krachten in mythische gestalten.
- de kunst om over deze kosmische krachten te beschikken.
- het doordrenken met de gedachte: jij of ik; allebei kan niet.
- de eenheid van het gelovige lichaam van Christus: giantheroes als meervoud bestaan niet, want gianthero is zowel enkelvoud als meervoud.
- de typisch kosmische catastrofe gedachte, zoals de zgn. eindtijd-kaarten, waarmee de spelers de basis voor hun gianthero-geloof groter, sterker en vooral spannender, opwindender maken.
- de combinatie van strijdvaardigheid en spiritualiteit in de zin van: "de geesten bevechten jouw overwinning".
- het gebruik van occulte middelen, zoals massademagogie, charismatische bijeenkomsten waar toverkracht wordt gebruikt (flauwvallende mensen, zogenaamde wonderen), dreigen met straf en oordeel van God, vergiftiging van redelijk denken.

Sommige gianthero zijn direct herkenbaar als demonen. Anderen lijken meer op mythische monsters of robots (napraters), uitgerust met dezelfde destructieve eigenschappen. Onmiskenbaar zijn zij de dragers en boodschappers van een denken dat haaks staat op het humanisme en ontwikkelde menselijke waardigheid, het denken dat de laatste eeuwen de Westerse culturen heeft beheerst.

Een moderne toetsing
De eerste beginselen van menswaardigheid worden uitgespeld in "De Rechten van de Mens" en "The Age of Reason" van Thomas Paine. Hiermee kan ieder verschijnsel worden beoordeeld op grond van heilzaamheid en wordt alles wat daar tegenin gaat, ontmaskerd als goddeloos en heilloos. Bij gianthero gebeurt precies het tegendeel, wanneer ‘heroes’ je kinderen trainen volgens de regels van het heilige boek. Uiteraard is niet alleen Paine, maar het gehele moderne denken dienstbaar aan het beoordelen, weerleggen of verbeteren, zoals blijkt uit alle bekende teksten sinds de Verlichting.
Ook wij moderne mensen hebben te maken met strijd en oorlogen, zowel vroeger als nu. Oorlog is vreselijk, maar mensen kunnen niet meer maar doen wat zij willen, want we doen ons best om alle oorlogen de wereld uit te bannen. Gianthero is echter een ‘spel zonder grenzen’, kinderen leren de oorlog te aanvaarden als onvermijdelijk en eeuwig, ze leren meedogenloos te handelen, mensen in te delen in goeden en slechten, gelovigen en ongelovigen, want om te winnen is alles geoorloofd. De kern van modern denken is hoogwaardig denken. Gianthero leert de kinderen hoe hoogwaardig denken met voeten getreden kan worden, want alles moet wijken wat de ‘winpower’ van het christendom belemmert, alle eigen meningen en zelfs Gods geboden. Voorbeelden:
Eerste tafel van de eeuwige wet: God liefhebben boven alles, alleen God dienen.
In plaats hiervan wordt de godmens vergoddelijkt en leren kinderen in allerlei goden en machten te geloven, zelfs in het bestaan van Satan.
In plaats van het tweede gebod: Geen beelden maken van God, worden kinderen vertrouwd gemaakt met allerlei gedetailleerde uitspraken over God via de beelden van 151 verdierlijkte helden op papier; God zou zelfs hoogstpersoonlijk -woordelijk- aan deze geselecteerde figuren hebben gesproken.
Tweede tafel van de eeuwige wet: Je naaste liefhebben als jezelf.
Voor het ‘meedogenloos winnen’ moeten alle geboden wijken. Bij gianthero is alles geoorloofd om te winnen; zichzelf ziet men als uitverkoren, de tegenstander ziet men als handlanger van de duivel; geweld en liquidatie zijn door de eeuwen net zo gewoon geweest als eten en drinken. Zelfs het denkbeeld van de hel (eeuwige straf en pijn)is een integraal onderdeel van dit spel. Ook de geboden Niet stelen en Niet begeren worden vanuit strijd-en-win denken op flagrante wijze overtreden, zoals uit tal van voorvallen uit de geschiedenis van het expansionistische christelijke optreden blijkt.
Het Negende gebod: Geen leugens vertellen, wordt in het heilige boek op talloze bladzijden overtreden; alles bij gianthero ademt een leugenachtig wereldbeeld, wat geen wonder is wanneer ‘mythische helden’ je leermeesters zijn.
Maar niet alleen wordt het merendeel overtreden van wat redelijke mensheid heet, ook datgene wat aan de basis van ons bestaan ligt, de menselijke Rede zelf, moet wijken voor de geboden van geestelijke oorlog en winnen. In plaats van hun vertrouwen te stellen op de menselijke rede, leren de kinderen hun vertrouwen te stellen op een mythische Gianthero Christus, "die altijd bij je is". In plaats van de nabijheid van de God des vredes, leren de kinderen volgelingen van de moderne amerikaanse christelijke versie te worden, waarin Mammon, de Moloch en de MelGibson God van Bloed centraal staan, en worden zij spelenderwijs via de bijbel ingevoerd in alle gruwelen die de heidense volken van vroeger bedreven en waar de oude Israëlieten meesters in waren.
Voor een uitvoerige verstandelijke en opvoedkundige behandeling verwijzen wij naar de kursus Volwassen Geloof via alle buttons die er maar te vinden zijn.

Conclusies en raadgevingen
Volwassen Geloof hanteert in de regel twee maatstaven: de menswaardige en de verstandelijke.
Het zal duidelijk zijn dat wij op grond van deze maatstaven het gebruik van gianthero ten zeerste afraden. Het spel gaat tegen alle wetten van God in, op zijn minst tegen beide Tafels van de eeuwige Wet: de verticale relatie met God en de horizontale relatie met de medemens.
Daarnaast gaat gianthero nadrukkelijk in tegen het moderne wereldbeeld, bijvoorbeeld door de grote nadruk op de verdorvenheid van het bestaan, het altoos maar vernietigend bezig zijn met het besef van goed en kwaad en het gebruik maken van gefantaseerde kosmische machten en krachten, wat in flagrante tegenspraak is met Deut. 29:29: "De verborgen dingen zijn voor God, maar de geopenbaarde (dwz Gods Schepping) zijn voor ons en onze kinderen voor altijd." Tegenover deze gezonde uitspraak wordt een geheel andere wereld gesteld, een wereld die volkomen tegengesteld is aan de moderne wetenschappelijke wereld, en daartegenover zeer vijandig staat, aangezien zij iets geheel anders dan de Schepping houdt voor God en Zijn openbaring.
Tenslotte schendt gianthero het kind als evenbeeld van God en voedt het kinderen op tot ‘strijders’ of kampvechters. Niet vanwege de goede strijd voor een betere wereld, maar alleen om te winnen en andersdenkenden uit te schakelen en geestelijk welbehagen te ervaren. Dit maakt ieder kind tot een karikatuur van wat God heeft bedoeld. Bij gianthero worden de ‘winnaars’ niets-ontziende autoritaire leiders, en de ‘verliezers’ worden mensen die zin en doel van het leven zijn kwijtgeraakt, ja, zelfs in een eeuwige poel van vuur geworpen worden.
Van de vele opvoedkundige bezwaren noemen wij slechts dat het spel kinderen onvoldoende vrij laat; ze kunnen niet meer zonder. Op elk deel van de dag moet Gianthero Christus gevoed en geknuffeld worden. "Wat doe jij, Marietje?" "Mijn bijbel lezen, meester, anders gaat hij janken!"
Uiteraard reageren kinderen verschillend op datgene wat gianthero hen aanbiedt:
- Een grote groep zal hiermee met een zekere ‘distantie’ omgaan. Net als volwassenen houden zij het verschil tussen werkelijkheid en fantasie goed in de gaten. Dat wil uiteraard niet zeggen dat hun godsbeeld niet danig op de proef wordt gesteld.
- Een andere grote groep (blijkens een recent onderzoek naar de gevolgen van gruwelverhalen ongeveer 30%) zal hierdoor een of andere vorm van psychische stoornissen ontwikkelen. Die kunnen variëren van nachtmerries tot ‘stemmen’ of ‘beelden’, ‘visioenen’, ‘profetieën’ of leiden tot over-assertief gedrag, tot het gewelddadige toe.
- Voor een derde groep wordt gianthero een aanleiding tot ingebeelde ‘echte contacten’ met de geestenwereld. Daarmee wordt het spel tot werkelijkheid en kan het bedrog van het spel werkelijkheid worden: ingebeelde geesten dienen zich dan aan hen op in hun innerlijk, die de kinderen wel veel beloven, maar tenslotte komen met hun hoge, levensbedreigende eisen: verlies van je gezond verstand en onafhankelijk eigen menszijn.

Wat kunnen ouders doen?
1. Houd uw kinderen/leerlingen verre van het gianthero-gebeuren, zolang het kan. Neem in ieder geval geen enkel initiatief om reeds op jonge leeftijd hen met deze schijnwereld en -wezens vertrouwd te maken!
2. Lees in moderne verstandige boeken hoe een ontwikkeld mens denkt over spelletjes zoals gianthero.
Lees dan als gezin schriftgedeelten zoals Nietzsche, Paine, Voltaire, Russell, Freud, Schweitzer, Einstein.
3. Laat zien wat de kaarten van gianthero, Magic healing evenings, bidstonden en bijbelstudies en dergelijke uw kind leren over waandenkbeelden, magie, over het leven. Heeft het te maken met het bovennatuurlijke hetgeen helemaal niet bestaat, met doemdenken, met onsterfelijkheid? Komen er occulte of heidense symbolen voor, zoals bloedwraak, angst, gruwelijkheden, wonderen? Ontmasker ze.
4. Vergelijk nu datgene wat u gevonden hebt, met bovengenoemd modern hoogwaardig denken en toon daarbij aan dat gianthero alleen maar een karikatuur is van de werkelijkheid die van God is: beseffen wij dat eigenlijk wel, of voorziet al die namaak toch eigenlijk in een leegte?
5. Vertel elkaar wat u ervan vindt. Leer kinderen zelf onderscheiden met commentaren als: "Wat een gemeen monster", "Dat schepseltje is precies een draak" en "Weet je dat in modern denken bloedwraak, mensenoffers, goddelijke straf, hel en doodzonden, doemdenken, geloof in demonen, altijd staan voor mensonwaardig leven?"
6. Doe hen voor hoe een modern mens komt tot een beslissing. Maak uw kind duidelijk waarom u ook zelf aan bepaalde dingen niet mee wil doen, zoals deze vorm van godsdienst.
Bovenstaande satire werd niet geschreven uit behoefte mensen tegen het zere been te schoppen, maar om op de meest duidelijke manier te laten zien hoe gemakkelijk wij de wereld kunnen indelen in goed en kwaad. Bovenstaande is voor het merendeel letterlijk een kopie van de genoemde christelijke site. Slechts alle woorden die daar betrekking hadden op het pokémonspelletje zijn door mij vervangen door elementen uit de christelijke religie, en de moderne kijk op het leven vervangt de christelijke visie als beoordelaar. Bovenstaande is dus een treffende illustratie van Jezus' woorden: "Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde" en de gelijkenis van de balk en de splinter.666 manieren om het geloof weer op te vijzelen

Albert Vollbehr, oktober 2004