Volwassen geloof

Albert Vollbehr

Volwassen Geloof
Afscheid van het christelijk geloofVolwassen Geloof is op veler verzoek nu ook als gedrukt boek te lezen.
Negenentwintig hoofdstukken,
774 bladzijden!Klik hier voor bestelling.Inleiding
Deel 1: Deel 2:
1. Op de helft van een mensenleven 14. De godsdienst van de liefde
2a. Het karakter van God in de bijbel (De oertijd) 15. Het evangelie van de 21ste eeuw
2b. Het karakter van God in de bijbel (Van Abraham tot Mozes) 16. Ontgroeien aan het christelijk geloof
3. Hoe denkt God over slaven? 17. Een appŤl op de hoogste menselijkheid
4. Hoe denkt God over de vrouw? 18. De godsdienst van de verre toekomst
5. De intolerante God 19. De keerzijde van de christelijke godsdienst
6. De oorlogsgod 20a. Is volwassen geloof mogelijk? (1)
7. Haat in de bijbel 20b. Is volwassen geloof mogelijk? (2)
8. Het optreden van Jezus 21a. De pelgrimsreis naar volwassen geloof (1)
9. Het verscheurde innerlijk van de gelovige 21b. De pelgrimsreis naar volwassen geloof (2)
10. De hel, Satan en demonen De Grabbelton van uitspraken
11. De doodzonde Appendix 1: Carl Sagan
12. De God van de wraak Appendix 2: Thomas Paine 1794
13. De aanklacht Appendix 3: Robert Ingersoll: Bijgeloof 1898
Appendix 4: Albert Einstein
Appendix 5: Albert Ellis
Appendix 6: David Hume 1750
Appendix 7: Ludwig Feuerbach 1841

 

Inhoud op onderwerpen:


Waarom ik geen christen meer ben

Wat is Volwassen Geloof? (I)

Wat is Volwassen Geloof? (II)

Wat is Volwassen Geloof (III)

Wat is Volwassen Geloof (IV)

Een persoonlijke geschiedenis

Een persoonlijke worsteling

Het moderne leven: Voortdurende vorming en hervorming

De grote vragen en antwoorden

Moed tot eerlijk denken

De Crisis van het Geloof

De Zondeval

KaÔn en Abel

De Zonen Gods

De Zondvloed

Modern versus Antiek denken

Aanpassen van de Godsdienst

Modern Uitleggen en Aanpassen

Goddelijke CAO

Goddelijk allochtonenbeleid

Gevolgen van goddelijke wetgeving

Stemmen uit de geschiedenis

De vrouw in de bijbel

Opvoeden van Kinderen

Enkele goddelijke voorschriften

Waarvoor God de doodstraf uitspreekt

Hoe mensen van God leren

Hedendaags verketteren van andersdenkenden

Gods woede in alle maten en kleuren

De waarheid over Gods beloftes

Hoofdbestanddeel van de godsdienst

Hoe de godsdienst werkt 1

Hoe de godsdienst werkt 2

God geeft bevel tot uitroeiingsoorlog

Profeten

Inspiratie uit de Heilige Schrift

Geschiedvervalsing

Puinhopen als verheerlijking van God

De Heilige Oorlog

De Psalmen: Devotieliteratuur bij uitstek

Hedendaagse oudtestamentische godsdienst

Innerlijke gespletenheid 1

Het gelovige denken

De hoogste godsdienst

Jezus' leer aanleiding tot verwarring

De essentie van Jezus' leer

Jezus' leer extreem

Nietzsche's analyse van Jezus (I)

Nietzsche's analyse van Jezus (II)

Lijden is eigen schuld?

De Heilige Geest

Vervuld van liefde en haat

Vervuld van liefde en angst

Vervuld van twijfel en angst

Geloof en werken

Het probleem van de miljoenen onwetenden

Typische uitspraken van gelovigen

Jezus spreekt met genadeloze ondertoon

De hel uit de doeken gedaan

Het ontstaan van de hel

Gedachtenkronkels over de hel

De gevolgen van gedachtenbarbarisme

Een christelijke atoombom

De onvergeeflijke zonde van het christendom

Het einde van de wereld

Ontspoord Geloof

De onzin van profetieŽn aangaande Jezus

De onzin van eindtijdprofetiŽn en de bevrijding ervan

De balans opgemaakt over het christelijk geloof

Betrouwbaarheid van heilige geschriften

Geen andere uitweg dan de radikale

Bij Paulus op bezoek

Wees slechts trouw aan jezelf

Moed tot absolute eerlijkheid

Moderne tijd: tot op het bot geseculariseerde tijd

Godsdienst als warme achtergrondkleur

Christelijk geloof maakt zichzelf ongeloofwaardig

De keus van de moderne mens

Christendom in de 21ste eeuw

De bijbel als grabbelton

Andere godsdienstige denkwerelden gaan open

Inzicht als middel tot mondig worden

9/11

Nutteloze en naÔeve bijbeluitleg

Een afschuwelijk beeld van God

Openbaring 18

Het nieuwe weten

Het heelal

Vaste grond onder onze voeten

De godsdienst van de toekomst

Homo Religiosus

Smal is eng

Religie is een spel

De wortel van het religieuze spel

Hoe het religieuze spel te spelen

De lange weg van de ontmanteling van het christelijk geloof

Leren van gedachtenkronkels

Geloof als tegenpool van rede: extreem

Geloof als tegenpool van rede: gematigd

Geloof als tegenpool van rede: pseudowetenschappelijk

Geweten en geloof

Geloof als extase

Geloof en psychoanalyse

De twee vormen van het christelijk geloof

Psalmen van Volwassen Geloof

Mark Twain: Brieven verzonden vanaf de aarde

Satire: Hoe het christelijk gezelschapsspel gespeeld wordt

Kuitert, de Tsunami en de grenzen van het godsgeloof

N T Wright, De Opstanding van de Zoon van God

De meest bizarre bijbeltekst

Een nieuwe brief aan de Romeinen

Een nieuwe brief aan de KorintiŽrs

Het einde van alle openbaringsgeloof