Een uitleg van Aldus sprak Zarathoestra
Nawoord

Ik deed een on-line test om te zien waar ik scoor op het 'religieuze spectrum'. Er worden slechts een klein aantal vragen gesteld, maar de vragen zijn interessant en goed gekozen. Het resultaat zal niemand die mijn schrijven gelezen heeft verbazen en was als volgt:


You fit in with:
Spiritualism


Your ideals are mostly spiritual, but in an individualistic way. While spirituality is very important in your life, organized religion itself may not be for you. It is best for you to seek these things on your own terms.

80% spiritual.
100% reason-oriented.

Take this quiz at QuizGalaxy.com

In andere woorden: zo ver mogelijk verwijderd van bijbels geloof als maar mogelijk. Leuk dat het moslimgeloof niet eens op de kaart stond. Daar sta ik namelijk nog lichtjaren verder vanaf.
Hierna vulde ik het formulier nog een keer in, en antwoordde zo eerlijk mogelijk volgens het vroom christelijke geloof dat ik vroeger aanhing. Het resultaat was als volgt:


You fit in with:
Taoism


Your ideals mostly resemble those of the Taoist faith. Spirituality is the most important thing in your life. You strive to live by all of your ideals, and live a very intellectually focused life.

60% spiritual.
0% reason-oriented.

Take this quiz at QuizGalaxy.com

Ik heb dus geloof opgegeven en ben 'naar beneden gedaald', dwz naar de rede. Opmerkelijk is dat ik in mijn leven niet in staat ben die rede te vinden vanuit het wetenschappelijke perspectief, hoewel ik de wetenschap eerbiedig (voor zover ik er iets van begrijp). Zowel vroeger als tegenwoordig sta ik aan de kant van het spirituele, dwz het intuÔtieve, het artistieke en het gevoel (de rechterkant op de 'geestelijke kaart' in tegenstelling tot de 'wetenschappelijke' linkerkant). Wie weet heeft het ermee te maken dat ik linkshandig ben.

Ik heb mezelf bevrijd uit het christelijk geloof door een jaar of vier lang bezig te zijn met het schrijven van het e-boek Volwassen Geloof. Toen ik ermee begon wist ik niet waar het zou eindigen. Ik schreef slechts al mijn tientallen jaren opgekropte twijfels en kritiek op, en voor het grootste gedeelte deed ik dit als 'verontrust christen'. Maar pas na het uitgebreid lezen van Nietzsche heb ik enig idee gekregen van de omvang van de katastrofe die openbaringsgodsdiensten voor de wereld hebben betekent en nog steeds betekenen. Nietzsche heeft mij antichrist gemaakt. Misschien is het daarom goed dat ik Nietzsche nu ik deze klus af heb maar weer eens een tijd laat rusten, en me op andere gedachten werp.
Sinds de herfst van 2006 ben ik ook atheÔst. Deze stap is uiteindelijk volkomen pijnloos genomen: ik had me in de loop van de jaren zover van het traditionele begrip 'God' verwijderd dat er uiteindelijk niets meer vanuit die richting te bespeuren viel. Ik besefte het na het lezen van Dawkins' The God Delusion.

Op vele manieren is het mij duidelijk geworden dat de openbaringsgodsdiensten de grootste vijanden zijn van het gezonde menszijn. Voor iemand die dit overdreven vindt beveel ik het boek aan van Christopher Hitchens, God is not Great. Wat mij betreft is ťťn illustratie van de ziekelijke geest van alle abrahamitische godsdiensten ook genoeg om het aan te tonen, en kan die gegeven worden door het lot van Spinoza -een man met de onschuld van Jezus- aan te halen. Toen Spinoza God als persoonlijk wezen ontkende, vervloekte de joodse gemeente hem met de volgende woorden:


Volgens het besluit der Engelen en het oordeel der Heiligen bannen, verstoten, verwensen en vervloeken wij Baruch de Espinoza, met toestemming van den Heiligen God en met toestemming dezer ganse heilige gemeente, voor de heilige Boeken der Wet met de 613 voorschriften, die daarin opgetekend zijn, met de ban, waarmee Jozua Jericho bande, met de vloek waarmee Eliza de knapen vervloekte, en met al de verwensingen, die in de Wet geschreven staan. Vervloekt zij hij bij dag en vervloekt zij hij bij nacht; vervloekt zij hij wanneer hij zich neerlegt, en vervloekt zij hij, wanneer hij opstaat; vervloekt zij hij, als hij uitgaat, en vervloekt zij hij, als hij binnenkomt. Moge God hem geen vergiffenis willen schenken. De toorn en gramschap des Heren zal tegen deze mens ontbranden en op hem werpen alle vloeken, die in het Boek der Wet geschreven staan. En de Heer zal zijn naam onder de Hemel uitwissen en de Heer zal hem tot zijn verderf uitscheiden uit alle stammen IsraŽls met alle vloeken des Hemels, die in het Boek der Wet geschreven staan. Gij evenwel, die Gij den Heer uwen God aanhangt, Gij leeft heden altemaal.


"Niet door toorn, maar door lachen doodt men het beste."
Nietzsche