Robert Ingersoll: Enige vergissingen van Mozes
Hoofdstuk 10
Hij maakte ook de sterren

Mozes zou de sterren bijna hebben vergeten, maar nog net op tijd gaf hij de onmetelijke rest van het heelal het aanzijn. Kan het mogelijk zijn dat hij ook maar iets meer wist van de sterren, behalve het eenvoudige feit dat hij ze 's nachts zag schitteren? Wist hij dat de dichstbijzijnde ster vier lichtjaren van ons verwijderd is, en dat het een zon is net als de zon in ons zonnestelsel? Wist hij wat de snelheid van het licht is? Wist hij dat er zelfs sterren zijn wiens licht er miljoenen jaren over moet doen om de aarde te bereiken? Indien -zoals de bijbel ons vertelt- het waar is dat de sterren na de aarde gemaakt werden, dan heeft de aarde tenminste al miljoenen jaren bestaan.

Natuurlijk moge men hier op antwoorden dat het niet de bedoeling van God was ons aard- en sterrenkunde te onderwijzen, maar waarom zei Hij dan toch iets over dit onderwerp? En indien Hij er dan toch iets over wilde zeggen, waarom gaf Hij ons geen feiten?

Volgens de heilige verhalen schiep God op de eerste dag hemel en aarde, zweefde Hij over de oppervlakte van het water en maakte Hij het licht. Op de tweede dag maakte Hij het gewelf en scheidde de wateren van de wateren. Op de derde dag verzamelde Hij het water in zeeŽn, liet het land droog worden en deed grasscheutjes, kruiden en vruchtbomen voortbrengen en op de vierde dag maakte Hij de zon, maan en sterren en plaatste ze in het gewelf om licht op aarde te doen schijnen. De indeling van zijn werk is zeer merkwaardig. Het werk van de vorige dagen is niets in vergelijking met de vierde dag. Maar goed, het is altijd mogelijk, dat het voor een god toch dezelfde tijd en moeite vereist om grasscheutjes, kruid en vruchtbomen te maken als de onmetelijke ruimte en het heelal te vullen met een onnoemlijk aantal sterren en planeten...