Robert Ingersoll: Enige vergissingen van Mozes
Hoofdstuk 3
Politiek zonder godsdienstige ideologie

Ook is het mijn wens de politiek vrij te maken. Thans is het zo dat nooit iemand op zijn eigenwaarde geschat wordt. Hij behoort tot kerken, verenigingen en allerlei 'ismen', en zonder die bijvoegsels kan hij de politiek niet in. Kandidaten worden bijgevolg altijd gedwongen te zeggen dat ze Katholiek zijn met Protestantse neigingen, of Christen met een liberale kijk op de zaken, of gelovigen die toch ook wel een glaasje wijn kunnen waarderen, of indien ze niet tot een kerk behoren er meteen aan toevoegen dat hun vrouw wel aktief is, en hij toch wel de kerken geldelijk steunt voor het goede wat ze doen. Het resultaat hiervan is dat wij huichelaars belonen en lieden kiezen die geen enkele vaste principes hebben. Zoiets zal nooit veranderen wanneer het mensen niet toegestaan wordt individueel te denken wat men verkiest.
Politiek moet geheel seculier zijn. De godsdienstige overtuigingen van een kandidaat behoren geheel buiten spel blijven. Hij zou geen verantwoording van zijn godsdienstige overtuigingen moeten hoeven afleggen. Dingen zoals wat hij van mening is over de inspiratie van de Bijbel, over de kinderdoop, of over de onbevlekte ontvangenis. Zulke zaken zijn strikt privé en doen er niet toe. Hij moet dat voor zichzelf mogen uitmaken, en mocht hij dan tegen de wet en wil van God ingaan, laat dat dan een zaak tussen hem en God zijn.
De mensen zouden kandidaten moeten kiezen op basis van wat ze over staatkundige zaken afweten. Mensen die verstand hebben van de tegenwoordige grootte van ons land, en de toekomstige grootte kunnen voorzien. Als we storm op zee krijgen en er vakkundig ingegrepen moet worden, vragen we niet eerst aan de zeeman die klaar staat om in het want te klimmen wat zijn opinie is omtrent de vijf hoofdpunten van het Calvinisme. Ons staatsbestuur heeft met het geloof niets te maken. Het is noch christelijk, noch heidens, het is eenvoudig werelds. Maar zolang als men doorgaat met voor of tegen kandidaten te stemmen op grond van hun godsdienstige overtuigingen, zolang zal ook de huichelarij hoogtij vieren. Zolang de kandidaten hun werkelijke meningen moeten verbergen, en de politicus steeds moet proberen mensen van een andere godsdienstige overtuiging die hij veracht, vleiend te laten zien dat hij toch wel zo ongeveer met hen overeenstemt, zolang zullen alle eerlijke mensen geen kans hebben gekozen te worden. De kerken worden zo politieke instellingen. In Amerika is bijna elke katholiek een democraat en bijna elke methodist een republikein. Straks zijn de kerken politiek al even scherp verdeeld als leerstellig.


De vrijheid van de mens is in de handen van de kerk nooit veilig. Waar bijbel verbonden wordt aan wereldse macht wordt de mens altijd een slaaf. Alle wetten die de mens dwingen God te dienen zijn gemaakt door dezelfde geesten die de brandstapels aanstaken en de kerkers van de inquisitie lieten bouwen. Alle wetten die atheďsme verbieden en straffen, die er dus een misdaad van maken wanneer een mens zijn eerlijke gedachten laat gaan over de Bijbel, die er een misdaad van maken wanneer men zich vrolijk maakt om de onnozelheid van antieke joodse schriften, die er een misdaad van maken om plezier en vermaak op zondag te hebben, al die wetten zijn door schaamteloze dwepers gemaakt en moeten door eerlijke mensen herroepen worden. Een almachtige God is zeer wel in staat voor zichzelf op te komen en heeft de beschermende hand van de staatswetgeving helemaal niet nodig. Indien God de God is waarvoor men Hem uitmaakt zou Hij er voor moeten zorgen dat Hij zo handelde dat zulke wetten om het bespotten van Hem te voorkomen in het geheel niet nodig zouden zijn. Niemand komt er op het beledigen en belachelijk maken van Shakespeare strafbaar te stellen. Eenvoudig omdat zoiets niet lukt. Het verbaast mij dan ook ten zeerste dat een God wél een boek kon schrijven dat in staat is de spotlust van zijn kinderen op te wekken. Maar wat onze politici betreft, ze kunnen wel wat beter werk verrichten dan telkens de letterkundige reputatie van een joodse God te beschermen en op te houden!