Vuosikerta ´07 Maailmantilasto
Tuore Luotettava Monipuolinen

Bibliografiset tiedot ja tekijänoikeudet
 

Kirjan bibliografiset tiedot
Kytömäki, Jorma & Kankaanrinta, Ilta-Kanerva. 2007. Vuosikerta ´07 Maailmantilasto. 269 s. Espoo: Innopus. Ilmestynyt 07.02.2007.

Internetalueen bibliografiset tiedot
Kankaanrinta, Ilta-Kanerva & Kytömäki, Jorma.19982007. Vuosikerta Maailmantilasto -internetalue. http://www.kolumbus.fi/vuosikerta

Vuosikerta Maailmantilasto -internetalue on avattu 02.07.1998 (Vuosikerta ´98 Maailmantilasto). Päivitetty 11.11.2001 (Vuosikerta ´01 Maailmantilasto). Päivitetty 07.02.2007 (Vuosikerta ´07 Maailmantilasto).

Vuosikerta Maailmantilasto -kirja on ilmestynyt vuosina ´94, ´95, ´96, ´98, ´01 ja ´07.

Tekijät Dosentti Jorma Kytömäki, Turun yliopisto ja FM Ilta-Kanerva Kankaanrinta, Helsingin yliopisto.

Tekijänoikeudet ja kopiointikielto
© Jorma Kytömäki ja Ilta-Kanerva Kankaanrinta.

Vuosikerta Maailmantilasto -kirjojen osittainenkin kopioiminen on kielletty tekijänoikeuslain (404/61, muut. 897/80) sekä Suomen valtion ja Kopiosto r.y:n tekemän sopimuksen mukaisesti.

Vuosikerta Maailmantilasto -kirjojen ja -internetalueen perusteella ei saa valmistaa kaupallista tuotetta eikä käyttää niiden tietoja sellaisten osana. Kirjoista tai niiden osista ei saa valmistaa elektronisia julkaisuja eikä niitä saa julkistaa tietoverkoissa.

Teosten siteeraaminen
Vuosikerta Maailmantilasto -kirjojen ja -internetalueen tietoja saa käyttää lähteinä julkaisuissa, kunhan selvästi ilmoitetaan mikä osa on lainausta sekä mainitaan lähde.


|| Pääsivu || Maailman valtiot || Epäitsenäisiä alueita || Kansainvälisiä järjestöjä || Ajankohtainen EU || Tuotanto, kauppa ja liikenne ||
|| Maapallon luonto || Maapallon ilmasto || Valtiot ja pääkaupungit englanniksi || Bibliografiset tiedot ja tekijänoikeudet || Tilaukset ||