Z-laskutus v. 5.0 (Zähis Oy)
   Ohjelman esittely  (takaisin)     Pikaohjeet       PDF-esite

Ohjelman päivitys suoritetaan suoraan ohjelmasta (ohje-valikosta)
Mikäli uudempaa versiota ei ole saatavilla, siitä saadaan ilmoitus.

 • Laskutuksen pääruudulla (Laskutiedot) syötetään ja muutetaan asiakkaan tiedot sekä tehdään ja korjataan laskut.   [F7]

Laskua tehdessä muutamia aputoimintoja löytyy F4-näppäimellä. Erilaiset lisäikkunat avautuvat F4-näppäimellä, riippuen siitä, missä sarakkeessa kursori kulloinkin sijaitsee. Mm. päiväyssarakkeissa esiin tulee kalenteri. Samoihin toimintoihin pääsee myös asianomaista saraketta kaksoisnäpäyttämällä.

Pikanäppäimet  pääruudulla (Laskutiedot), jossa laskurivit kirjoitetaan:

Ctrl+S tai F2  Laskun tallennus
Alt+A  Asiakasvalinta
F4 (ao. sarakkeessa)  Asiakasvalinta / Työnumero ja -merkkitiedot (selausikkuna)/ päiväys (kalenteri)

Pikanäppäimet  pääasiallisissa ikkunoissa (Laskutiedot, Laskuselaus, Tuotteet ja Ohjeet):
F1  Ohjeet
F5  Uusi lasku
F6  Tulostus / Tulostinvalinnat (esikatselu) / Laskun kuittaus
F7  Laskun muokkaus (pääikkuna)
F8  Laskuluettelo/raportit
F9  Tuotteet

Luetteloruuduissa (asiakasvalikko, työnumero/merkkitiedot, laskuluettelo, tuotteet ...) etsintä voidaan suorittaa kirjoittamalla etsittävän rivin sanasta edes osa (väh. 2 merkkiä). Mikäli ensimmäinen rivi ei ollut oikea, voidaan samalla etsintäsanalla jatkaa etsintää painamalla F3:a. Etsintä käynnistyy automaattisesti n. 1 sekunnin kulutta viimeisen merkin painalluksesta. Merkkien välillä ei siis saa olla pitkää taukoa, koska silloin etsintä käynnistyy. Hakusana voidaan tietenkin kirjoittaa uudestaan reilun 1 sekunnin kuluttua.

 • Laskujen tulostus ja asiakkaan maksamien suoritusten kirjaus ( Laskutiedot - Laskun tulostus/ Maksun kirjaus  [F6]). Tästä ikkunasta tulostetaan myös maksumuistutukset sekä valitaan käytettävät lomakkeet, kirjoittimet ja tulosteiden kopiomäärät.

  • Ruudulta löytyy näppäin esikatselua varten (myös lomakkeen muotoilu tätä kautta)

  Esikatseluikkunassa lomakkeen asetuksia voidaan muttaa (siirrellä tietosarakkeita hiirellä raahaamalla).

  Hiiren oikealla painikkeella aukeaa uusi ikkuna, jossa tekstiä voidaan muuttaa ja antaa uudet sijaintikoordinaatit.
  Kaksoisklikkaamalla muokattavaa saraketta avautuu muotoilulomake tekstimuodossa. Kursori sijaitsee kaksoisklikatun tiedon kohdalla. Muokkaus voidaan tehdä kuten tekstin muokkaus yleensäkin. Tekstimuokkaustilasta palataan F5-näppäimellä, jolloin tiedot myös tallennetaan. ESC-näppäimellä voidaan palata tallentamatta tietoja (tehtyjä muutoksia ei huomioida).

  Sarakkeet voidaan tasata "samalle riville" pitämällä Shift-näppäintä pohjassa ja klikkaamalla hiirellä tasattavia sarakkeita.
  Pystysarakkeet tasataan pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja klikataan hiirellä tasattavia sarakkeita.
  Pystysarakkeet voidaan tasata myös oikean reunan mukaan pitämällä Ctrl-näppäintä ja Shift-näppäintä pohjassa ja klikkaamalla hiirellä tasattavia sarakkeita (yleensä oikealle kannattaa tasata vain sarakkeet, jotka asettelussa on määrätty oikealle tasatuksi "/oik.").

  Kuvien ja viivojen asettelu on suoritettava suoraan muotoilutiedostoa editoimalla, johon pääsee hiiren tuplaklikkauksella. Lomakkeeseen on mahdollista liittää vaikkapa laskulomakkeen kuva (skannaamalla sopivan lomakkeen kuva), jolloin erillisiä viivoja eikä muita kuvia tarvita. Kuvaformaatteina käyvät JPG, GIF ja WMF, joista parhaiten soveltuu WMF. JPG-tiedoston kuva ei ole läpinäkyvä, jolloin tekstiä ja kuvaa ei voi sijoittaa päällekäin.

  Kannattaa myös muistaa, että viimeisimmät muutokset eivät välttämättä ole vielä tallentuneet poistuttaessa ESC-näppäimellä esikatseluikkunasta (tallentuvat zoomausta muutettaessa tai tekstimuokkaustilasta F5:llä palatessa). Esikatseluikkuna voidaan myös päivittää F5:llä, jolloin tallennus tarvittaessa suoritetaan.
  Uusi muotoilutiedosto on mahdollista tallentaa uudella nimellä - jokaisella päivityskerralla. Tällöin vanhoja tiedostoja joudutaan välillä erikseen poistamaan. Toisaalta kaikki muutokset ovat palautettavissa vanhoista tiedostoista, mikäli virheellisiä asetuksia on muuten vaikea korjata.

 • Laskujen selailu ja raportit (Laskuselaus  [F8]).

Tästä ikkunasta voidaan helposti etsiä ja valita 'pohja' uudelle laskulle vanhan laskun tietojen perusteella sekä tietenkin selailla haluttujen laskun tietoja. Kannattaa huomata, että laskujen etsintä tästä luettelosta on todella helppoa ja nopeaa.

Etsintä tapahtuu laskun numeron, asiakkaan nimen, loppusumman, asiakkaan viitetiedon ... mukaan - siis kaikki luetteloikkunan rivillä oleva tieto kelpaa etsintään (siitäkin vain haluttu osa tarvitaan).

Etsintä voidaan tehdä myös ikkunan kautta (F4), johon kirjoitetaan etsittävä teksti (numero tai tekstipätkä). Samalla rivit, joilta tieto löytyy tulevat valituiksi. Nämä onkin helppo kopioida leiketauluun (Ctrl+C) ja "heittää" muihin ohjelmiin (esim. Excel).

Luettelon tietoja voidaan rajata usealla tavalla. Luettelo voidaan kopioida leiketauluun (joko kokonaan tai tietyt luettelon rivit), jolloin tiedot saadaan helposti taulukkolaskentaohjelmaan, jossa tietoja voi analysoida haluamallaan tavalla.


 • Hinnastoista sekä aiempien laskujen tiedoista voidaan laskuriville valita tuote hinta- ja alennustietoineen omasta ikkunastaan (Tuotteet  [F9])

Tuotteiden etsinnöissä voidaan etsintä suorittaa asiakas- ja laskuluetteloiden tapaan sekä lisäksi rajata tuoterivit, joissa etsittävää sanaa ei esiinny, kokonaan "piiloon" selausvalikosta, painamalla F4-näppäintä. Uusi F4:n painallus kumoaa rajauksen. Rajausta ei kuitenkaan voi tehdä ensimmäiseltä, Tuotteet-välilehdeltä, jossa esiintyy laskuissa käytettyjen rivien "tuotteita", hinta- ja alennustietoineen.

© Copyright Ismo Möttönen (4.4.2011)