ZORRO & RONNIE
PUNAVALKOISET IRLANNINSETTERIT
IRISH RED AND WHITE SETTERS

Sivujemme osoite on muuttunut, uusi osoite:
The address of our web site has changed, new address:

http:\\koti.welho.com/zorroronnie