Laukaan seurakunta aikoo avohakata Kuusan vanhan metsän!

Päivityksiä:

Olen avannut uuden sivuston: kuusanluonto.fi

Kirjoitukseni Keskisuomalaisessa 6.3.20: "Laki ei suojaa liituria"

12.8.19 Laukaan srk:n kirkkovaltuustolle osoitettu vetoomus Kuusan vanhan metsän suojelemiseksi on toimitettu srk:n edustajille. Ks. Keskisuomalainen (maksullinen).

Kirjoitukseni Keskisuomalaisessa 26.5.19: "Luonnon hävityksen kauhu odottaa meitäkin Laukaassa" (toimituksen otsikko), vastaus Satu Olkkosen järkyttävään avohakkuukuvaukseen "Maisemamme on nyt pelkkä muisto" (22.5.). Kirjoitustani täydentää hienosti Mari Haapavaaran kirjoitus "Metsäteollisuuden talousmetsät eivät sovellu luontoretkeilijöille".

Keskustelu Kuusan vanhasta metsästä jatkuu LaukaaKonneveden palstoilla: 28.2. Hannah Niskanen, 7.3. kirkkoherra ja srk:n talouspäällikkö. 14.3. lehti julkaisi temppelin harjalla nyt oleville seurakunnan luottamushenkilöille suunnatun kirjoitukseni "Seurakunnan edusta" muuttaen valitettavasti otsikkoni kysymysmuotoon, josta voi ehkä saada sen väärän käsityksen, että srk:n viranhaltijat toimisivat mielestäni tietoisesti ko. etua vastaan.

Vanha metsä puhuu – kuka kuuntelee? Valokuviani uhatusta Kuusan vanhasta metsästä Laukaan pääkirjastolla 4.–16.2.2019. Näyttelyssä oli mahdollisuus allekirjoittaa vetoomus Laukaan uudistuneelle kirkkovaltuustolle Kuusan vanhan metsän puolesta.

Kirkkoneuvosto hylkäsi 22.11.18 metsän suojelematta jättämisestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Hylkäyksestä on tehty kirkollisvalitus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kirjoitukseni Laukaa-Konnevedessä 8.11.18: "Seurakunta hoppuili"

Kirjoitukseni Keskisuomalaisessa 31.10.18: "Seurakunta avohakkaa virkistysalueen"

Laukaan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.10.18 tuhota Kuusan vanhan metsän.

Kuusan kyläkokous kokoontui 22.10.18 ja kannatti yksimielisesti Kuusan vanhan metsän suojelua.

Seurakunta  järjesti keskustelutilaisuuden metsiensä hoidosta srk-talolla ti 2.10. Näkemyksiä oli moneen lähtöön. Moni kannatti suojelua mutta myös kaipasi vaihtoehtoisia alueita, joista valita.

Laukaan ev.-lut. seurakunta omistaa Kuusassa 27 hehtaarin Kattamäki-nimisen tilan. Tilan länsipäässä, 6000 vuoden takaisella Päijänteen muinaisrannalla, sijaitsee upea, vanha, n. kahdeksan hehtaarin  kuusimetsä. Tämä Kuusan vanha metsä on seurakunnan metsänhoitosuunnitelmassa merkitty avohakattavaksi. Srk pyysi syyskuussa 2018 metsäyhtiöiden tarjoukset n. viiden hehtaarin puustosta, kuvio 214 oheisessa kartassa. Metsäsuunnitelman mukaan kuvio avohakattaisiin vasta aikavälillä 2023–28.

Kuviot 211, 213 ja 214 kattava alue Metso-reitteineen on kuitenkin kuusalaisten ja kauempaakin tulevien aktiivisessa, ympärivuotisessa ulkoilu- ja virkistyskäytössä, ja kuvio 210 liittyy samaan kokonaisuuteen reunustaen kunnan ylläpitämää latua metsäautotien pohjoispuolella. Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija on käynyt paikalla toteamassa, että tämä "runsaslahopuustoinen kangasmetsä" (kuten ELY sitä kutsuu) täyttää valtion METSO-metsiensuojeluohjelman suojelukriteerit: suurin osa alueesta on II-luokkaa (joka sekin on upea, koskemattomuutta huokuva alue), mutta merkittävä osa yltää I-luokkaan. ELY teki kuvioista 210, 211, 213 ja 214 seurakunnalle suojelu-, maanvaihto- ja ostotarjouksen, jonka Laukaan kirkkoneuvosto hylkäsi lokakuussa 2018. Hylkäyksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä on tehty kirkollisvalitus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Sami Yli-Karjanmaa
etu.suku@pp.inet.fi, p. 044.3386.872

 

Liito-orava Kuusan vanhassa metsässä!

Vapaaehtoisvoimin toteutettujen kesän 2019 lajistokartoitusten tärkein tulos oli, että myös uhanalainen liito-orava kuuluu Kuusan vanhan metsän lajeihin. Ks. uuden sivuston liiturisivu, jossa riistakameravideoita!