Ehkä Nuori Karjala lehdessä ◄◄Sivuston alkuun
         
◄ Rajakiven etusivulle

Piiritarkastaja, kapt. evp. Arvi Karvonen täyttää 50 vuotta 14.6.64 Littoisissa. Hän syntyi Salmin Manssilassa.  Jo nuorena hän liittyi suojeluskuntaan ja astui v. 1933 vapaaehtoisena asevelvollisuuttaan suorittamaan.
Hän jäikin sitten armeijan palvelukseen kanta-aliupseerina. Kapt. Karvonen suoritti yksityisesti keskikoulun kurssin sekä joutui pian sen jälkeen mukaan talvisotaan joukkueenjohtajana Tolvajärvi-Aittojoki-suunnalIa. Tällöin hän haavoittui joulukuun hyökkäyksessä. V. 1940 hän suoritti RUK:n kurssin. Jatkosodan aikana syyskuussa tuli uusi vaikea haavoittuma. Tästä toivuttuaan kapt. Karvonen palasi taisteleviin joukkoihin huoltoupseerina. Talousaliupseerikurssin suoritettuaan hänet siirrettiin huoltopäällikön apulaiseksi Turkuun. Armeijan uudelleenjärjestelyn yhteydessä tuli siirto Ilmatorjuntapatteriston huoltopäälliköksi, josta toimesta kapt. Karvonen v. 1960 siirtyi eläkkeelle.
  Virallisten sotilastehtävien ohella kapt. Karvonen on osallistunut vapaisiinkin armeijan harrastuksiin. Hän on mestariluokan ampuja. Sekä sodan että rauhan ajan ansioistaan hän on saanut suuren määrän ansio- ja kunniamerkkejä. Kapteeniksi hänet ylennettiin v. 1944 kesällä Kannaksen suurtaistelun jälkeen.
  Siviiliin siirryttyään kapt. Karvonen on ollut Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä henkivakuutustehtävissä. Myös kunnalliseen elämään hän on ahkerasti osallistunut, samoin Kaatuneitten Omaisten Liiton työhön. Kaikessa niin sotilas- kuin siviilitoimissa kapt. Karvonen on osoittanut suurta intoa ja aloitekykyä. Hänenlaistaan miestä kipeästi kaipaamme täällä laatokankarjalaisella työkaistalla.