Laatokka-lehden juttuja Rajakivestä 1943-1944 ◄◄Sivuston alkuun
    ◄Rajakiven sivuille

 

Laatokka 20.1.1943
Nuoriseuratyökin
alkaa Laatokan
Karjalassa

Manssilan nuorisoseura aloittanut ripeästi toimintansa.

   Manssilan "Rajakivi" nuorisoseura ry. piti hiljattain ensimmäisen varsinaisen vuosikokouksensa irtolaisuuden jälkeen väliaikaisessa kokoontumispaikassaan, Manssilan kasarmilla.
   Kokous alkoi tasan kello 13, jolloin suuri joukko paikkakunnan nuoria oli koossa. Aluksi laulettiin Karjalaisten laulu. Kokouksen avauksen toimitti neiti Vera Mikkonen, pitämällä puheen jossa hän tarkasteli seuran toiminnan edellytyksiä aikaisempina aikoina, sodan johdosta tapahtunutta keskeytystä ja kuinka nyt taas, heti kun tilaisuus siihen on tullut, toiminta voi alkaa. Puheessaan hän mainitsi myös kuinka moni seuramme innokkaimmissa jäsenistä on saanut antaa henkensä isänmaan puolesta, ja kuinka moni onkaan vielä siellä jossakin turvaamassa meille työrauhaa.
   Kokouksen puheenjohtajana toimi neiti Vera Mikkonen ja sihteerinä taloll. poika Santeri Mikkonen.
   Opettaja H. Helsten kertoi Manssilan nuorisoseuran vaiheista ja toiminnasta aikaisempina aikoina, aina perustamisesta alkaen. Tuli ilmi, että vaikeaa ja hankalaa on ollut, mutta kovalla työllä ja suurilla ponnistuksilla on saatu paljon aikaan ja vaikeistakin pulmista onnellisesti selviydytty päästen suuriinkin tuloksiin.
   Valittiin nuorisoseuran johtokunta, johon tulivat: puheenjotajaksi Vera Mikkonen, varalle Vera Mihkinen, sihteeriksi Santeri Mikkonen, rahastonhoitajaksi H. Hellsten ja jäseniksi: Juho Rantsi, Antti Mikkonen, Nina Vanjusoss, Maija Patronen, Aune Rajahaltia ja Mikko Paulow. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Olga Harla, Klaudia Gordijeff ja Sonja Suvelo.
   Tilintarkastajiksi valittiin maanviljelijät Aleksanteri Rajahaltia ja Pekka Kudjoi ja varalle Pekka Koslonen ja rouva Fanni Röppänen.
   Leikin ja tanhujen opettajaksi valittiin op. Juulia Pulliainen.
Edustajaksi Etelä-Karjalan Nuorisoseurojen Liiton kokouksiin valittiin Vera Mikkonen ja varalle Santeri Mikkonen.
   Jäsenmaksuksi vuodelle 1943 otettiin 10:- markkaa.
Huvitoimikunta jätettiin johtokunnan valittavaksi.
   Tilintarkastuksia y.m. asioita ei ollut toiminut vielä viime vuonna.
Manssilan nuorisoseuran järjestämä ensimmäinen perheiltama vietettiin tammik. 6 p:nä klo 18. Tämä tilaisuus oli ensimmäinen  lajissaan sodan aikana. Ennen varsinaista ohjelman alkua merkittiin jäseniä. Oli ilahduttavaa todeta että nuoriso suhtautuu myötämielisesti seuraa kohtaan. Niimpä saimmekin sievoisen jäsenmäärän, nim. 68, joka on hyvä saavutus näin alussa. Jäsenten joukossa on myös sotilaita, jotka hekin siis ymmärtävät asian tarkoituksen. Haluamme esittää heille vilpittömät kiitoksemme.
   Varsinainen ohjelma alkoi klo 19, yhteisesti lauletulla "Kansanopistolaisten marssilla". Sitten saimme kuulla Antti Karvosen tervehdyssanat, joissa hän kertoi seuramme aikaisempien jäsenten työhalusta sekä lausui tunnustuksen kaatuneille seuran jäsenille. seurasi lausuntaa, jota esitti neiti Aili Karvonen. Kaksinlaulua esittivät neidit Sonja Suvelo ja Olga Harle. Runon lausui neiti Maija Patronen. Sitten "von Heidenstam"-Karvonen toi esille muutamia humoreskeja, jonka jälkeen oli väliaika, jolloin oli tilaisuus huvipostin kirjoittamiseen. Väliajan jälkeen esiintyi "Mölykuoro" neiti Vera Mikkosen johdolla. Seurasi huvipostin jako. Vielä saimme kuulla sot. virk. Kurikan pitämän vakavan ja arvokkaan puheen, joka oli kovin mieliinpainuva. Tämän puheen päälle laulettu karjalaisten laulu päätti ensimmäisen juhlahetken.

Manssilan nuorisoseuran järjestämä ohjelmallinen iltama oli 10 p:nä tammik. 1943 klo 18 kasarmilla. Tämä juhla voitiin järjestää näin pian kun yksikkö 7444 tarjosi meille apuaan. Tämä apu oli hyvin tervetullut ja toi se vaihtelua meidän yksitoikkoiseen naisesiintymiseen.
   Illan ohjelma alkoi soitolla, jota esitti yksikkö 7444. Sitten seurasi neiti Vera Mikkosen tervehdyssanat. Lausuntaa esitti neiti Maija Patronen. Mieskuorolaulua esittivät yks. 7444:n asemiehet. Seurasi väliaika. Ohjelma alkoi orkesterin soitolla. Sitten seurasi humoristisia lauluja, joita esitti kers. Nykänen. Alikers. Virtanen soitti sahalla. Yhteislaulun jlkeen esiintyi "humppakööri". Humoristista lausuntaa esitti stm. Länne. Mieskuoro lauloi "Äänisen aallot", johon orkesteri yhtyi. Virkistävä juhlatilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun "Suloisessa Suomessamme".
   Manssilan nuorisoseura haluaa esittää vilpittömät kiitoksensa yksikölle 7444 ja toivoo että voitaisiin vast'edeskin toimeenpanna samankaltaisia juhlatilaisuuksia yhteisvoimin.

LM: Joukkoyksikkö 7444 = 9. RKorj.K eli yhdeksäs radan korjauskomppania. Sen sotapäiväkirja alkaa vasta 15.6.44
 

 

Laatokka  13.3.1943
Manssilan nuorisoseura "Rajakivi"

TOIMEENPANI OHJELMALLISEN ILTAMAN
6 p:nä maaliskuuta 1943 klo 19. Manssilan kasarmilla. Illan ohjelma alkoi soitolla. Seurasi neiti Nina Vanjusef'in tervehdyssanat. Lausuntaa esitti neiti Lyyli Jaamalahti. Kaksinlaulua esittivät neidit Vera ja Lempi Mikkonen. Humoreskeja esitti stm. Ojanen. Saatiin nähdä, kuinka höperösti kävi nukkuvale vartiomiehelle. Seurasi kuva-arvoitus, joka oli kova pähkinä purtavaksi.
     Väliajan jälkeen ohjelma alkoi yhteislaululla "Kaunis Karjala". Seurasi herra Mikko Paulofin esitelmä, joka oli hyvin opettavainen nuorisolle. Kansantanhuja esittivät nuorisoseuralaiset op. Julia Puliaisen johdolla. Santeri Ruutala luki kertomuksen, jonka jälkeen stm. Pohja lauloi humoristisia lauluja stm. Palmisen säestyksellä. Sen jälkeen seurasi 1-os. "Akkavalta".
   Manssilan nuorisoseura julkituo vilpittömät kiitoksensa yksiköllc jonka miehistö on uhrannut vapaa-aikojaan ohjelman järjestämiseen

 

Laatokka  31.3.1943
Nuorisoseurapäivä

Salmin
Manssilassa
Manssilan nuorisoseura "Rajakivi" vietti nuorisoseurapäiväjuhlaa 25/3 väliaikaisessa juhlasalissaan. Sali oli aivan täynnä juhlayleisöä, sekä nuoria että vanhoja. Neiti Nina Vanjusoff lausui juhlayleisön tervetulleeksi. Opettaja Julia Pulliainen lausui runon "Karjalan vaaralla", neidit Vera ja Lempi Mikkonen esittivät Lemminkäisen laulun. Opettaja Hilja Hellsten piti arvokkaan ja mieliinpainuvan juhlapuheen. Laulettiin yhteisesti Synnyinmaan laulu. Entinen nuorisoseuran innokas jäsen Antti Karvonen toi terveiset Kannaksen etulinjoilta. Puheessaan hän tarkasteli entistä ja nykyistä nuorisoseuratoimintaa. Nuorisoseuralaiset esittivät kansantanhuja ja leikkejä op. Julia Pulliaisen johdolla, jonka jälkeen kajahti Karjalaisten laulu. Nuorisoseuralaiset esittivät kauniin kuvaelman "Lähteellä". Mieleenpainuva nuorisoseurapäiväjuhla päättyi Maamme-lauluun.

Manssilan nuorisoseura vietti perheiltamaansa 21.3.43

Varsinaisten jäsenten lisäksi, joita oli 96, oli jokaisella mukana kutsuvieras. Ohjelma alkoi yhteislaululla "Olet maamme armahin". Neiti Aune Rajala lausui vieraat ja nuorisoseuralaiset tervetulleiksi. Lausuntaa esitti neiti Lyyli Jaamalahti. Stm. Pohja lauloi muutamia humoristisia lauluja ja neiti Raisa Suoranta luki kertomuksen. Huvitoimikunnan tytöt olivat keksineet kuva-arvoituksen. Väliajan jälkeen korpr. Antti Karvonen luki kirjoittamansa vakavan kertomuksen Muolaan aseman valtauksesta. Lausuntaa esitti neiti Aili Karvonen. Saatiin vielä kuulla kronikka nuorisoseuralaisilta. Seurasi huvipostin jako. Lopuksi laulettiin yhteisesti "työ Suomen hyväks' uhratkaamme".