NUORI KARJALA 
LAATOKAN- KARJALAN VAPAAN KANSANSIVISTYSTYÖN LEHTI
Julkaisija: RAJA-KARJALAN SIVISTYSLIITTO
Päätoimittaja: Kaarlo Kuusamo  1943
Impilahti
Lehti tullut osoitteella:
SALMI
Manssila
Vera Mikkonen

◄◄Sivuston alkuun
   ◄Rajakiven sivuille

NUORI KARJALA
Tammikuu 1943
SALMIN MANSSILAN NUORISOSEURAN TOIMINTA ON ALKANUT

Jo syksyllä pidettiin Rajakiven nuorisoseuran kokous ja leikkikurssit Manssilassa. Kokouksessa, jossa oli läsnä  35 henkeä, valittiin seuran asioita hoitamaan väliaikainen toimikunta. Tähän kuuluvat seuraavat henkilöt: Veera Mikkonen (puheenjohtaja), Santeri  Mikkonen (sihteeri), opettaja Hilja Hellsten (rahastonhoitaja) ja opettaja Julia Pulliainen (leikin- ja tanhujen ohjaaja). Samassa kokouksessa seura päätti pitää itsenäisyysjuhlan, jonka ohjelma myös luonnehdittiin. Leikki- ja tanhutoiminnan lisäksi harjoittaa seura sopivia näytelmiä juhlaansa varten. Seuran talo päätettiin palovakuuttaa.

NUORI KARJALA
Huhtikuu 1943
     MANSSILAN NUORISOSEURA, joka aloitti toimintansa hyvissä ajoin ennen viime joulua on nyt pitkin talvea puuhannut juhlan toisensa jälkeen joko yksin, opintokerhon tai paikkakunnalla majailevan sotilasyksikön kanssa. Helmikuussa seura  piti tavanomaisen  Kalevala-juhlan, jonka nuoret yksin olivat valmistaneet. Seuran virkeä puheenjohtaja neiti Veera Mikkonen kertoilee seuraavaan tapaan nuorison nykyisistä puuhista:
     "Meillä on täällä jaettu nuorisoseura huvitoimikuntiin, joita on viisi. Jokainen toimikunta joutuu vuorollaan järjestämään juhlan tai iltaman ja huolehtimaan sen ohjelmasta. Johtokunta on kuitenkin määrännyt, että puheenjohtajan on ensin tarkastettava ohjelma, ennenkuin se esitetään. Näin joutuvat kaikki toimimaan, sellaisetkin, joilla on vähemmän kykyjä. Seurallamme on jo sen verran  varoja koossa, että voimme aloittaa remontin talossamme. Pääsiäiksi saamme sen jo luultavasti kuntoon. Meillä on jo alkanut ilmestyä oma sanomalehti "Manssilan nuorison sanomat".  Tämä lehti luetaan aina perheiltamissamme. Lehteen saavat kirjoittaa sekä vanhat että nuoret. Mutta jokainen kirjoitus käy ensin "sensuurin  läpi",  jonka muodostaa nelihenkinen toimikunta.
    Meillä on yritetty toimia ripeästi.  Eilen illalla oli tanhu- ja leikkiharjoitukset...
     Maarianpäivänä seura vietti nuorisoseurapäivän juhlaa silloin vielä väliaikaisessa salissaan. Juhlasta kertoo kirjeenvaihtajamme seuraavasti:  Sali oli aivan täynnä juhlayleisöä, sekä nuoria että vanhoja. Juhla alkoi laulamallamme "Kansanopistolaismarssilla". Neiti Nina Vanjusef  lausui yleisön tervetulleeksi juhlaamme. Op.Julia Pulliainen lausui runon "Karjalan vaaralla". Neidit Vera ja Lempi Mikkonen esittivät Lemminkäisen laulun. Op. Hilja Hellsten piti arvokkaan ja mieliinpainuvan juhlapuheen. Laulettiin yhteisesti Synnyinmaan laulu. Entinen innokas  nuoriroseuran jäsen Antti Karvonen toi meille terveiset Kannaksen etulinjoilta. Hän piti puheen, tarkasteli entistä ja nykyistä nuorisoseuratoimintaa ja korosti nuorisoseurojen tärkeyttä nuorison kasvattajana. Nuorisoseuralaiset esittivät kansantanhuja ja leikkejä op. Julia Pulliaisen johdolla, jonka jälkeen kajahti "Karjalaisten laulu" valtavana juhlasalissamme. Nuorisoseuralaiset esittivät sitten kauniin kuvaelman "Lähteellä".
    Mieliinpainuva juhlahetki päättyi "Maamme" lauluun.

NUORI KARJALA
Lokakuu 1943
.MANSSILAN NUORISEURA "RAJAKIVEN"  vuosikokous pidettiin 26.9.43  klo 14 Manssilan seurojentalolla, jonne oli kokoontunut runsaasti kylän nuoria.
     Aluksi laulettiin »ylös nuorten parvi sankka», jonka jälkeen seuran puheenjohtaja Vera Mikkonen avasi kokouksen pitämällä puheen, jossa hän kosketteli niitä vaikeuksia, joita on asettunut seuratoiminnan tielle sotien johdosta, ja sitä suurta innostusta, jota nuoriso on osoittanut seuratoimintaa kohtaan. Hän kertoili viime toimintavuoden vaiheita. Vaikeuksista huolimatta nuoriso on jaksanut toimia lamaantumatta, saaden aikaan hyviä tuloksia.
     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vera Mikkonen, kirjuriksi Johannes Rantsi, pöytäkirjan tarkastajiksi Anni Patronen ja Aune Rajahaltia.
     Seuran puheenjohtaja Vera Mikkonen esitti vuosikertomuksen vuodelta 1943, joka hyväksyttiin sellaisenaan.
     Opettaja Hilja Hellsten luki tilikertomuksen sekä tilientarkastajain lausunnon tilien hoidosta, joka hyväksyttiin, ja johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
     Seuran puheenjohtajaksi valittiin ensi toimintavuotta varten seuran entinen puheenjohtaja Vera Mikkonen uudelleen ja johtokuntaan Hilja Hellsten. Mikko Paulov, Johannes Rantsi, Vera Miihkinen. Soja Suvelo, Aune Rajahaltia, Nina Vanjusov ja Maija Patronen. Jäsenmaksun suuruudeksi määrättiin mk 10:-.
    Tilintarkastajiksi valittiin Aleksander Rajahaltia ja Pekka Kudjoi, varalle Fanni Röppänen ja Pekka Koslonen.
     Hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma, johon kuului jäseniltojen ja iltamien sekä juhlien järjestäminen tarpeen mukaan, leikki- ja tanhuharjoituksien jatkaminen sekä muita keskusseuran ehdottarnia työmuotoja.
     Lopuksi laulettiin »Olet maamme armahin ...»

NUORI KARJALA
Maaliskuu 1944
  SALMIN MANSSILAN NUORISOSEURA JA OPINTOKERHO viettivät yhdessä Kalevala-juhlaa 5.3.-44 kansakoululla. Juhla aloitettiin laulamalla "Kas Suomenlahdella hyrskyt», jonka jälkeen Veera Mikkonen piti tervehdyspuheen. Juulia Mikkonen lausui Aapo Ihan kirjoittaman runon »Ristejä» (Inkerin kärsimysten tiellä.) Julia ja Lempi Mikkonen lauloivat "Lemminkäisen laulun" ja Vienan-Karjalaisen kehtolaulun "Luuli, luuli, muamon lastu". Opettaja Emmi Koskinen piti esitelmän Kalevalan kallaanpanosta, jonka jälkeen laulettiin yhteisesti "Nous Suomi, suojele heimoas". Niina Viertorinne luki »Nuoren Karjalan» helmikuun numerosta tohtori U. Karttusen kirjoittaman artikkelin Kalevalan päivänä, jonka jälkeen Vera Mikkonen lausui S. Nuormaan kirjoittaman runon »Synnyinmaan muistot» ja inkeriläisen kansanrunon »Ikävä omia maita». Lopuksi esitettiin kuvaelma »Väinämöisen soitto». Maamme-lauluun päättyi lämminhenkinen juhlahetki, johon oli kokoontunut runsaasti yleisöä.