SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE  Henkilötietolaki (523/99) ◄Sukukaavioiden alkuun
21.4.2013

 

Rekisterinpitäjä Leo Mirala,  Naapurintie 10 B 27,  00940 Helsinki
Puh. 041-528 9237
S-posti:  etunimi.sukunimi@kolumbus.fi  (tämä esittämismuoto roskapostin välttämiseksi.
(Kirjoita siis etunimi-sanan paikalle etunimeni leo jne.)
Rekisterin nimi ja sijainti Salmilaisten sukujen sukututkimusrekisteri
Sijainti internetissä:   http://www.kolumbus.fi/leo.mirala/Sukukaaviot/Kaaviot.htm 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset: 1. Sukututkimuksen tekeminen ja jakelu internetissä niin että salmilaisten jälkeläiset löytäisivät ns.  juurensa mahdollisimman helposti.
2. Varsinaisena  tavoitteena on luovutetun Salmin pitäjän historian tutkimus, perinteen keruu ja tallentaminen jälkipolville..
3. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi kyläkirjojen teossa, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.
Rekisterin tietosisältö Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja -paikka. Nämä tiedot ennen sotia syntyneistä.
Sotien jälkeen syntyneistä vain etunimi ja syntymävuosi. Mitään arkaluonteisia tietoja ei julkaista.
Rekisterin tietolähteet Viranomaisrekisterit ja muu arkistoaineisto, painetut lähteet ja sukuun kuuluvien antamat tiedot.
Yleistä tietoa salmilaisille Kaikkia tietoja ei ole tarkistettu, joten niihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella. Mikäli havaitset  tiedoissa virheitä tai puutteita, pyydän Sinua ystävällisesti ilmoittamaan siitä minulle. Lähetä kaavioita sukulaisillesi.

Olen saanut  seuraavantapaisia viestejä, "Meille syntyi viime tiistaina poika, sillä ei ole vielä nimeä, voisitko lisätä hänet sinne meidän kaavioon."  Tällaiset pyynnöt olen täyttänyt.

Mikäli joku sukukaavioissa esiintyvä henkilö kuitenkin katsoo henkilötietosuojaansa loukatun, pyydän ilmoittamaan siitä minulle, jotta voin korjata asian.

Leo Mirala