Lapinporokoirien isälinjat

© 2005 - 2010 Liisa Sarakontu

Lapinporokoirien emälinjat löytyvät myös netistä.

Isälinja eli "sire line" on etenkin laukka- ja ravihevosten kasvatuksessa tunnettu juttu. Kukin uroseläin lasketaan samaan linjaan isänsä kanssa ja näin jatketaan aina rodun kantaeläimiin asti. Itse jalostuksessa isälinjalla ei ole kovinkaan suurta merkitystä, yhtä lailla niitä geenejä periytyy emän, emänisän ja vastaavien sukulaisten kautta mutta jotain merkitystä sillä kuitenkin on: Y-kromosomi sisältöineen periytyy vain isältä pojalle, ei naaraiden kautta ja siksi jotain perintömateriaalia hukataan aina jos tietty isä esiintyy sukutauluissa vain tyttäriensä, ei poikiensa kautta. Emäpuolella vastaava asia on mitokondrio-DNA, joka periytyy vain emältä jälkeläisille.

Y-kromosomi on aika mitättömän pieni muihin kromosomeihin verrattuna, eli sillä ei ole juurikaan sisältöä ja siksi tämä isälinjojen tutkiminen on enemmänkin vain pelkkä hauska juttu kuin todellinen jalostussuunnittelun lähtökohta. Mutta jotain se siltii kertoo koirakannasta.

Seuraavassa esitellään rekisteröityjen lapinporokoirien isälinjat. Kunkin linjan kantaurokseksi on valittu linjan ensimmäinen rekisteröity uros (paitsi parissa poikkeustapauksessa) ja linjassa listataan kaikki linjaa edustavat, jalostukseen käytetyt urokset joista olen löytänyt maininnan käyttämistäni lähteistä. Myös muissa maissa, lähinnä Ruotsissa, käytetyt urokset on pyritty saamaan mukaan. 1970- ja 1980-luvuilla syntyneistä uroksista listasta puuttuu jonkun verran sellaisia, joita on käytetty jalostukseen, mutta joita ei löydy tämän päivän sukutauluista. Myös nuorimmista, vasta viime aikoina ensi kertaa jalostukseen käytetyistä uroksista jokunen saattaa puuttua, mutta sillä ei ole varsinaisen listan kannalta suurta merkitystä.

Kuinka listaa luetaan

Uroslinjat on järjestetty kantaisäksi valitun koiran mukaan rekisteröintijärjestyksessä. Otsikon jälkeen tulee lyhyt selostus linjasta, ja sitten on listattuna kaikki linjaan kuuluvat urokset, joilla on rekisteröityjä jälkeläisiä. Kantauros itse on aina ensimmäisenä. Sen pojat ovat yhden askeleen verran sisennettyinä (askel = :..... ) allekkain ja näiden alla ovat niiden pojat taas seuraavan askeleen verran sisennettyinä ja niin edelleen. Kustakin koirasta mainitaan sen (oikea) nimi ja rekisterinumero. Rekisterinumeron edessä oleva S tarkoittaa Ruotsin, N Norjan ja DK Tanskan rekisteriä.

Esimerkiksi Vuotsomustin linjan listauksesta näkee, että rotuunotettu Vuotsomusti itse on valittu kantaisäksi, eikä sen rekisteröimätön isä Sinko. Poromiehen Tilkko on Vuotsomustin poika. Lunki on Tilkon poika, ja siksi se löytyy listauksesta suoraan Tilkon alta. Halti ja Mortti ovat Lunkin poikia, Surkkari, Alien ja Aaro Haltin poikia ja Othello on Mortin poika. Alienin neljästä pojalla Pekkailla ja Sakella on jo lisääntyneitä poikia, Dacapolla ja Mustilla (toistaiseksi) ei.

Uroksen nimen perässä olevat merkit: * tarkoittavat sen pentueitten määrää. Kun laitat kursorin sen päälle, saat listan ko. uroksen pentueista. Pentueet on lueteltu suunnilleen ikäjärjestyksessä. Ensin on pentueen kennelnimi ja tunniste (kuten alkukirjain), jos sellaiset ovat olemassa. Sitten on syntymävuosi. Jos vuosilukuja on kaksi, pentue on syntynyt ensimmäisenä vuonna ja sen pääosa on rekisteröity toisena vuonna. Viimeiseksi mainitaan pentueen emä. Huomautus! Tämä ominaisuus toimii kunnolla vain Internet Explorer -selaimella. Etenkin vanhemmissa pentueissa on taatusti virheitä ja puutteita.

Tätä listaa on viimeksi päivitetty heinäkuussa 2010.

Tessun U107104 isälinja

Tämän vanhimman toistaiseksi tunnetun isälinjan kantakoiraksi on valittu Jehun sijasta sen isä, Jomppasen Tessu. Kennelliiton virallisten sukutaulujen mukaan viimeiset tämän isälinjan urokset ovat syntyneet 1970-luvulla, mutta 1990-luvulla rotuunotettu Rulle on Jehun linjaa isänsä Aksin kautta. Rullen pojalla Vikillä 27778/98 on muutama nuori urosjälkeläinen, joiden avulla tämä vanha isälinja jatkuu. Jehun geenit kuitenkin esiintyvät lapinporokoirien suvuissa laajasti Jehun tyttärien ja pojantyttärien kautta, ja Jehu löytyy varmaan jokaisesta nykyajan sukutaulusta. Jehulla oli jälkeläisiä lapinkoirien puolellakin von Sennehütte Enokin kautta, mutta tämä isälinjan haara ei ilmeisestikään jatkunut 1970-lukua pitemmälle.

Jehu on Jomppasten kasvatti ja syntynyt vuonna 1961. Jehulla oli viitisentoista pentuetta, joista osa on vain Porokoiratutkimuksen omassa rekisterissä. Kennelliiton rekkarein varustettuja pentuja sillä on ainakin Peski-, Velho-, Poromiehen, Äijänsuon ja von Sennehütte-kenneleissä suurinpiirtein vuosien 1968 ja 1975 välillä.

Vanhemmissa papereissa esiintyvä "Jomppasen Nästi" eli "Mobergin Nästi" on Jehun muutamaa vuotta vanhempi (synt. 1957) täysveli. Nästi ei luonut omaa isälinjaansa, mutta se itse ja sen pari poikaa olivat eräiden tärkeiden narttujen isinä rodun syntyvaiheissa.

Tessu U107104 ** (tunt - Temu U107105)
:.....(Mobergin) Nästi ***
:.....:.....Nalle U200204, U200009 *
:.....:.....Murri U207710 **
:.....:.....:.....Rippe U002209 *
:.....Jehu Y-46/66 (U2-61In) ***** ***** ***** *****
:.....:.....Poromiehen Paulus 184507/72 ****
:.....:.....:.....Taro 08273H/74 *
:.....:.....Poromiehen Saajo 84699/77 *
:.....:.....von Sennehütte Enok Y-5/70 **
:.....:.....Peski Penne Y-52/73 ****
:.....:.....Velho Tiggal Y-17/74 *
:.....:.....Aksi U39-75M Y-14/81 *
:.....:.....:.....Rulle 39567/94 *
:.....:.....:.....:.....Viki 27778/98 **
:.....:.....:.....:.....:.....Hagassessan Ludde 31636/04 S-51987/04 **

Ketolan Tilkon U7-65R isälinja

Raittijärveläinen työkoira Tilko eli "Ketolan Tilko" ei näy tämän päivän virallisissa sukutauluissa, mutta sillä oli jälkeläisiä jotka vaikuttavat hyvinkin paljon tämän päivän lapinporokoirakannassa. Lähinnä sen vaikutus tuntuu tyttärien ja pojantyttärien kautta.

Tilkon Porokoiratutkimuksen rekisterissä olevat tyttäret Tsahpi/Sati N35-75A ja Tsiergis/Tessa N33-75A löytyvät eräiden nykykoirien takaa. Tilhku T124 on rotuunotettujen Iresa D-sisarusten ja Loitsun isä.

Ketolan Tilko U7-65R * (Cahpi - Cigga)
:.....Iso-Jounin Tsahpi (Pousujärveltä) *
:.....:.....(Kivijärven) Tilhku T124 **

Luuhkin isälinja

Luuhki oli työkoira Kultimasta, ja sillä oli yksi pentue Porokoiratutkimuksen Satin (Ketolan Tilkon tyttäriä) kanssa. Pilkki on isänä rotuunotetulle Siiville 40523/95, ja viimeisenä tässä listassa mainittu Tsierggi on rotuunotetun Naskan 14268/05 emänisä.

(Näkkäläjärven) Luuhki * (Pilkki - Nakku)
:.....Pilkki U65-76A **
:.....:.....Tsierggi *

Panun Y-11/67 isälinja

Vuotsolaisen Panun isälinjan viimeiset urokset ovat 1970-luvulta, mutta suku on elossa sekä Panun tyttärien Piian U207711 ja Mustin Y-93/68 että pojantyttären Poromiehen Seidan Y-46/72 jälkeläisten kautta.

Panu Y-11/67 *** (tunt - tunt)
:.....Ponku U237809 *
:.....:.....Poromiehen Joiku Y-23/71 **
:.....:.....:.....Jeri 02076S/73 *

Menes-Lapin Y-25/68 isälinja

Menes-Lapin linja on rodun laajin isälinja. Kantaisä Menes-Lapilla oli useita pentueita, mutta linja jatkui varsinaisesti vain täysveljesten Purren ja Turren ja niiden Toiskan kennelissä syntyneiden poikien kautta. Kuten listasta näkee, Menes-Lapin isälinjan edustajia on syntynyt lähes kaikissa lpk-kenneleissä. Suomenlapinkoirissakin on melkoinen määrä Menes-Lapin isälinjaa edustavia yksilöitä, sillä sen pitkäkarvainen poika Velho Huli 04759/69 rekisteröitiin lapinkoiraksi.

Menes-Lapin linjan kolmas haara eli Pieran 08723U/80 haara on tässä suvussa epävirallisesti mukana, sillä Menes-Lapin sanotaan olleen Pieran isä tai isänisä. Menes-Lapin lempinimi oli "Nasse" ja Pieran isä kulkee papereissa nimillä "Nasse" tai "Poromiehen Nasse". Pieran isälinja on kuolemassa, sillä sen viimeiset urokset Kalle 03248/93 ja Eetu 03249/93 ovat syntyneet 1992. Narttujen kautta tämäkin sukuhaara toki on jatkunut.

Vuonna 1965 syntynyt Menes-Lappi asui Kuiviloilla Poromiehen kennelissä. Se oli syntynyt Ivalossa ja edusti menesjärveläistä koirasukua. Menesjärven koiria käytettiin mallina kun lapinporokoiran ensimmäistä virallista rotumääritelmää laadittiin, ja Menes-Lappi itse kävi edustamassa rotua Helsingin näyttelyissäkin asti. Titteleiltään se oli muotovalio ja Voittaja -70. Pentueita sillä oli varmaan parikymmenentä, pääosin Poromiehen kennelissä mutta myös Velhossa ja von Sennehüttessä. Lisäksi oli runsaasti kennelnimettömiä pentueita.

Menes-Lappi Y-25/68 ***** ***** ***** * (Rex - Musti)
:.....von Sennehütte Joiku-Joonas Y-77/69 ***
:.....Poromiehen Menes Y-98/68 04448/69 ***
:.....Poromiehen Mensu 15998B/76 *
:.....Poromiehen Jotos Y-48/70 *
:.....Purre 20580P/73 **
:.....:.....Toiskan Ruska 21923T/74 ****
:.....:.....:.....Toiskan Raku 273075/76 ***
:.....:.....:.....:.....Otso Y-10/82 066579/85 *****
:.....:.....:.....:.....:.....Toiskan Musti Y-22/84 *
:.....:.....:.....:.....:.....Niku 06120/86 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Nequam Alfa 35003/99 ****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Fando S-52421/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tjakke's Zeeke S-13755/06 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Vinski 51832/08 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Chevrott's Karna 37047/08 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pihlajamäen Aika-Rauta 40900/03 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pihlajamäen Auer-Waara 40905/03 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tuhkavuorten Lumihyrrä 53109/05 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tuhkavuorten Lumipyörre 53110/05 **
:.....:.....:.....:.....:.....Toiskan Jouka 04032/89 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Fiksu 25942/99 ****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hukkaperä Pyry-Petteri 16042/01 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hukkaperä Kaustinen 15487/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hukkaperä Tuisku-Taisto 16044/01 S-50498/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Menninkäisen Arpapeli 12465/02 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Loru 42532/02 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Cossak's Arctic Aaron 37739/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....Toiskan Jarva 04037/89 ***** **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Finntrix Arotuuli 05852/91 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Cranefield's Idjanasti 10100/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Finntrix Karamis Ctaiga 18629/91 *
:.....:.....:.....Aksu 006790/77 **
:.....:.....:.....:.....Nurkin Noppe 17871K/82 *
:.....Turre 14036T/77 ***** ***** ***** **
:.....:.....Toiskan Joiku 18934M/78 **
:.....:.....:.....Raito 21948V/83 *
:.....:.....:.....:.....Pomo 31403/92 S-54668/95 *****
:.....:.....:.....:.....:.....Hakkapelitta Arctic Automaatti S-13859/96 *
:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Vinkkeli 14668/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Rasmus S-19106/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Ricki S-19107/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Vikuri 14669/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....Cearrus Falkoni-X S-00013/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....Mikälie Culkuri 45179/03 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Viksalan Burlakka 22246/06 ****
:.....:.....:.....:.....:.....Mikälie Caiku 45183/03 *
:.....:.....Karo 03176X/80 **
:.....:.....:.....Ropi 13658A/84 *
:.....:.....Toiskan Hurtta 04186H/80 ***** ***** **
:.....:.....:.....Niku 03174A/83 ***** ***** ***** ***** **
:.....:.....:.....:.....Popi 00718N/85 *
:.....:.....:.....:.....Nils 00720Q/85 *
:.....:.....:.....:.....Velho 124815/85 ****
:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Aaretti 06544/90 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Besti 29113/91 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Doaivo S-55024/98 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Bikku 29114/91 ****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kivimannun Viiru-Reidar 51690/94 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Iresa Menninkäinen 46936/95 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Iresa Murjaani 46938/95 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Zinaidan Jarfe 14735/99 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Vauhtitassun Raidi 16866/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hopeaketun Touko Martti 28170/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Vauhtitassun Meahccemanni 16867/00 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Njarga Skihpár S-16296/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Nalle 22412/99 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Xylofoni 11343/01 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Mikälie Föri 35130/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa X-Ray 11344/01 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Mikälie Stormista 39673/07 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Mikälie Samperi 39674/07 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Diskantti 30487/92 *****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tolva Pohto 24825/95 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Jalakapojan Aarni 30544/00 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Jalakapojan Aappo 30545/00 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hankamukan Halava Hiski 32269/03 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Niekka 36666/05 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tolva Jesperi 24826/95 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Bork S-24434/97 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Bonjo S-24436/97 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Izlak S-17032/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Imse S-17033/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Omar S-37551/06 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Luka 39655/98 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pilvipolun Metsänpoika 38259/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pilvipolun Metsänjylhä 38261/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Loij-jan Albert 42739/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tolva Outa 24828/95 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Caurus 31640/97 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hiekkarannan Armaani 24236/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hiekkarannan Ambra 24239/03 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Elvis S-55950/98 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Loij-jan Baltazar 42413/01 *
:.....:.....:.....:.....Pomo 00604S/86 *
:.....:.....:.....:.....Eppu 07563/86 **
:.....:.....:.....:.....:.....Nalle 16014/88 ***** ***** **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Ottonalli 09154/91 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Erasmus 28954/97 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Kloppi 38684/03 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumolaakson Untamo 35731/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Ensiopuutiainen 28959/97 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Excellent Eddie 21794/98 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Eetu 21796/98 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Ehta 21798/98 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Dokki 26292/98 *****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Duukka 26293/98 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Geigari 11685/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Cranefield's Yön Hiljaisuus 35620/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kuru 21667/08 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Jonttu-Tonttu 13412/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Jurkka 13413/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Distanssi-Ronny 25437/02 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Cranefield's Auringonkehrä 20872/03 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Cranefield's Aurinkokivi 20875/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Juro-Joonas 13414/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Jekku 09155/91 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pietu 52052/09 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Torpanpojan Seita 32211/91 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Heimo 31458/94 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Rumpali 37952/98 *****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Mikälie Diileri 13547/04 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Ronssi 37956/98 ****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kivimannun Karhunlaukka 27977/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kivimannun Kurjenmiekka 27978/01 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tuulenkuun Erätuulenkuiske 21125/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Illerströmmens Mink 33464/06 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Illerströmmens Utter S-12224/06 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Raiddokas Yskä S-41791/02 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lakkaneva's Beana Birka S-42366/06 12122/07 ***** **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Rakkahalti 29823/08 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kuurakuonon Quuran Beana 63065/08 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Raiddokas Yrjä S-41792/02 ****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hugo S-12160 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lapakis Beethoven S-11930/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Bornemarkens Asko S-42381/00 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Bornemarkens Aski S-423882/00 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hulivili 31460/94 ***
:.....:.....:.....:.....:.....Pirre 16024/88 *
:.....:.....:.....:.....Tepi 14103/90 *
:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Kepuli 35488/96 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Motti 42960/97 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tolva Stallu 28081/99 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Raigaladei Sökaren S-30954/02 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tjakke's Ustib S-19236/05 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Raigaladei Drömmaren S-30955/02 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tolva Tuppi 28082/99 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hattivatin Mitri 20354/02 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hattivatin Mörkö 20355/02 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Gamu 40119/99 *
:.....:.....Toiskan Oula 105262/80 ***** ***** *
:.....:.....:.....Hiski 16023/86 *
:.....:.....:.....:.....Pike 32698/92 *
:.....:.....:.....:.....:.....Retu 11852/94 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Torsti 21954/98 **
:.....:.....:.....:.....:.....Turre 11853/94 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Benjami 24079/99 **
:.....:.....:.....Toiskan Ilko 03736/87 ***
:.....:.....:.....:.....Cranefield's Uula 25478/88 **
:.....:.....:.....:.....:.....Cranefield's Mitja Malakia 35329/02 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Cranefield's Forest Wolf 10175/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Cranefield's Jatulintarha 19686/03 *
:.....:.....Pilkki Y-4/80 *
:.....:.....:.....Rekku 09316L/82 *
:.....:.....Toiskan Hiski 26626S/83 ***** ****
:.....:.....:.....Gaissa Aski 18732/86 *

:.....Nasse U790001 *
:.....:.....Piera 08723U/80 ***** ***** ***** *
:.....:.....:.....Rex 23845A/82 ***** **
:.....:.....:.....:.....Ressu 16114/86 *
:.....:.....:.....:.....Jeri 16253/89 *
:.....:.....:.....Poromiehen Pierra Y-21/83 *

Karhu-Mustin Y-40/71 isälinja

Karhu-Mustin isälinjan viimeiset urospuoleiset edustajat ovat syntyneet noin 1980 eli tämä isälinja on menetetty. Linja jatkuu vain useiden narttujen kautta. Pitkän karvan geeniä kantaneella Karhu-Mustilla on myös lapinkoiriksi rekisteröity poika Nästi 5222A/73, jonka kautta isälinja on lapinkoirien puolella edelleen voimissaan. Sieltä se olisi haettavissa takaisin lapinporokoiriin, jos halutaan käyttää roturisteytystä.

Marikki Penttilän nettiartikkelissa Karhu-Mustin mainitaan tulleen Inarin puolesta Paadarista ja sen isän Karigasniemeltä. Emänisä oli Nunnasesta. Karhu-Mustilla oli 1970-luvun alkupuolella noin 7 pentuetta, lähinnä Velhossa ja Peskissä.

Karhu-Musti Y-40/71 ***** ** (Kairis Y009611 - Pulu Y009612)
:.....Peski Lunki Y-74/74 ***** ***
:.....:.....Peski Parkki Y-52/76 **

Tsierkin Y-67/74 isälinja

Tsierkin kaikki jälkeläiset syntyivät Peski-kenneliin. Tämä linja jatkuu vain parin nartun kautta nykypäivään, isälinjana se katosi jo varhain.

Tsierkki Y-67/74 *** (Ranni U670001- Nalle U670008)
:.....Peski Rista Y-38/77 ****

Hallin Y-3/75 isälinja

Ei kovin laaja, mutta silti toistaiseksi elävä isälinja. Lisääntymisikäisiä urosjälkeläisiä on muutaman eri kennelin kasvateissa. Taustaltaan tuntematon Halli oli viiden pentueen isä, neljä pentuetta Poromiehen kennelissä ja yksi Toiskassa.

Halli Y-3/75 ***** (tunt - tunt)
:.....Poromiehen Taamo Y-66/75 ***** ***** ***
:.....:.....Poromiehen Tilkko Y-33/80 00276/81 ****
:.....:.....:.....Murre 22105/88 *
:.....:.....Miska Y-24/80 06142E/81 ****
:.....:.....:.....Lemmikinrinteen Miska 06629/86 *
:.....:.....:.....Outa-Lapin Toveri 23090/86 **
:.....:.....:.....:.....Skuolffi Elrontin Nuokku 34670/98 *
:.....:.....:.....:.....:.....Nequam Ernest Eureka 18651/02 **
:.....:.....:.....:.....Skuolffi Nokonen 34671/98 **
:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Eenokki 12189/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Faro 22075/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tammenniskan Ami 27921/03 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pilvipolun Maa-Tiainen 24506/06 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pilvipolun Maa-Kari 24507/06 *
:.....:.....:.....:.....Skuolffi Mister Moukku 40734/98 **
:.....:.....:.....:.....:.....Huraus Amppeeri 14336/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kuunkajon Koskenhaltia 36708/06 *
:.....:.....:.....:.....:.....Huraus Aapo 14338/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Tuisku 31700/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Gulliver 37757/06 ***** *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Terminator 31703/04 *
:.....:.....:.....Lemmikinrinteen Eero 17594/87 *
:.....:.....:.....Lemmikinrinteen Eppu 17597/87 ***
:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Bien-Ukko 33702/93 **
:.....:.....Poromiehen Ponku 044693/83 ***** ***** **
:.....:.....:.....Cranefield's Sudenhetki 44371/02 **
:.....Poromiehen Temmo Y-67/75 ****
:.....:.....Toiskan Tauta 05380L/77 ****
:.....:.....:.....Nurkin Niko 06232P/79 ****
:.....:.....:.....:.....Jeri Y-16/82 178989/83 ***
:.....:.....:.....:.....Kusti Y-19/82 **
:.....:.....:.....:.....Joiku 119115/83 *
:.....:.....:.....:.....:.....Rekku 12791/88 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Ripsa 33594/93 *
:.....:.....:.....:.....Kille 24189/93 *
:.....:.....:.....:.....:.....Iresa Illuusio 33263/93 *
:.....:.....:.....:.....:.....Iresa Irgi 33265/93 **
:.....:.....:.....:.....:.....Iresa Iänikuinen 33266/93 *
:.....:.....Nalle 04911A/78 ***** ***

Salmun Y-21/77 isälinja

Peski-kennelissä vaikuttaneella, 1973 syntyneellä Salmulla oli ainakin 9 pentuetta, mutta yksikään sen pojista ei lisääntynyt. Sen suku jatkuu nykypäivään vain yhden tyttärenpojan, Killen 24189/93, (emä Peski Mila Y-33/79) kautta. Kille löytyy Hallin isälinjalta.

Salmu Y-21/77 ***** **** (Lumpu U210001 - Tsikka U210002)

Vuotsomustin Y-35/78 isälinja

Aika kapea, mutta selvästi elossa oleva isälinja. Linjalta löytyy runsaasti nuoria uroksia. Vuotsomusti oli vain kahden pentueen isä, ja näistä vain Poromiehen kenneliin syntyneestä pentueesta löytyi suvulle jatkaja. Toinen pentue oli kennelnimetön.

Vuotsomusti Y-35/78 ** (Sinko U350001 - Calmu U350002)
:.....Poromiehen Tilkko Y-39/78 *
:.....:.....Lunki 35018/90 ****
:.....:.....:.....Halti 02441/91 ***
:.....:.....:.....:.....Kivimannun Surkimus 22823/98 **
:.....:.....:.....:.....Jahkkas Aprilli Alien 23406/98 ***** ***
:.....:.....:.....:.....:.....Raiddokas Pekkai S-25581/99 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Söpnarby Aramis S-47792/03 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Söpnarby Aito S-47794/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....Kivimannun Sakke-Staalo 21364/00 *****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Aikamerkin Muskotti 25026/05 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Aikamerkin Pippuri 25028/05 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Raiddokas Igor 43843/07 *
:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Dacapo 42579/02 *
:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Muohtti 29946/02 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pihlajamäen Fauni 47107/07 *
:.....:.....:.....:.....:.....Tiggal Pakkasenpoika 12504/02 *
:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Vomosku 32199/05 *
:.....:.....:.....:.....Jahkkas Aprilli Aaro 23408/98 S-49857/99 ****
:.....:.....:.....Mortti 28615/96 **
:.....:.....:.....:.....Hankamukan Othello 27028/01 **
:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Mukava 46791/03 ****

Runnen U138407 isälinja

Runnesta lähtee kolme eri alalinjaa. Tärkein näistä eli raittijärveläisen Tilhkun haara voi hyvin Bennun monien poikien ansiosta, Gaissa Pilkun haara taas vetelee ihan viimeisiään ja tässä haarassa on vain noin neljä edes teoriassa siitoskykyistä urosta jäljellä. Porokoiratutkimuksen uroksen Tsahpen (Sahfin) kautta polveutuu rotuunotettu Santtu poikineen.

Pienehkö, pitkäkarvainen ja umpiparkki Runne oli kotoisin Kautokeinosta ja siksi se tunnetaan myös nimellä "Kautokeinon punainen Runne". Se on sama koira kuin slk-sukutauluissa esiintyvä Runne X-76/77. Samaa isälinjaa on myös suomenlapinkoirien puolella, joskin nykyään melko harvinaisena.

Runne U138407 ** (Halle - Bawko)
:.....Tsahpe (Sahfi) U104-80A **
:.....:.....Santtu 32067/96 **
:.....:.....:.....Peänu Vaaprotti 40992/02 *
:.....:.....:.....Peänu Vörri 40993/02 *
:.....Tilhku 29505G/84 U70-77A ***
:.....:.....Runne 18600H/85 (U167/87) *
:.....:.....:.....Bennu 21459/87 ***** ****
:.....:.....:.....:.....Otso 42177/91 *
:.....:.....:.....:.....:.....Rippe 45455/96 ****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Ronaldo 31093/98 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tiggal Joiku-Ropi 32412/98 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tinttaraisen Kasmatti 25979/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Tinttaraisen Tuulen Joiku 36878/06 **
:.....:.....:.....:.....:.....Aksu 45456/96 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kivimannun Meteori-Eros 42604/98 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kivimannun Eros-Polaris 32720/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hagassessan Halloo 22568/02 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hukkaperä Kaino 22541/02 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hukkaperä Romeo 22542/02 *
:.....:.....:.....:.....Runne 42178/91 ***** *
:.....:.....:.....:.....:.....Mikälie Fiasko 14797/94 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Ceveri 19779/96 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Juoksa Lokari 20919/97 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Jalakapojan Joonas 20598/98 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Kuurakuonon Hallan Hurtta 34402/04 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Hankamukan Meska 50268/05 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Jalakapojan Juutas 20599/98 **
:.....:.....:.....:.....:.....Nequam Wilhelmsavge 47129/95 **
:.....:.....:.....:.....:.....Nequam Renny 47131/95 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pilvipolun Kevätvelmu 22716/03 **
:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Rölli 12192/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....Skuolffi Häkä 42086/03 *
:.....:.....:.....:.....Iresa Cierggis 02218/92 *
:.....:.....:.....:.....:.....Agrodals Nuuskamuikkunen 09133/93 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Hesekiel 38884/96 **
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lapinlumon Armas DK-07328/00 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Hektori 38885/96 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Mökötuvan Anssi-Tapio 35578/01 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Esperado 41251/04 *
:.....:.....:.....:.....Lumiturpa Aksu 23217/92 **
:.....:.....:.....:.....:.....Tuulenkuun Cuunpimennys 12941/01 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Jahkkas Fabel 46471/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Karhukallion Biccu Beikko 44802/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....Tuulenkuun Cuu-Ukko 12942/01 *****
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Lapinlempi Aamu-Usva DK-05384/04 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Pihlajamäen Duulivoima 45019/06 *
:.....:.....:.....:.....:.....Lapinlumon Ceahppi 17619/03 DK-15620/01 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Sisupussi 29027/03 *
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Sellosoolo 29031/03 ***
:.....:.....:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Coriolis 38335/07 *
:.....:.....:.....:.....Iresa Haltinpeikko 03947/93 **
:.....:.....:.....:.....:.....Kuurakuonon Borealis Parkki 34923/01 **
:.....:.....:.....:.....:.....Tinttaraisen Pakkaspeikko 12079/02 **
:.....:.....:.....:.....:.....Tinttaraisen Tai-vaan-kajo 12082/02 *
:.....:.....:.....:.....Iresa Jytäjoonas 25329/94 **
:.....:.....Gaissa Pilkku 22533D/85 ***** ***
:.....:.....:.....Jeppe 28396/87 *
:.....:.....:.....Gaissa Nappe 15362/89 **
:.....:.....:.....Gaissa Välkky 09213/90 *****
:.....:.....:.....:.....Gunnar 28227/94 *

Tupun Y-1/82 isälinja

Isälinjana tämä on kuollut, mutta Tupun suku jatkuu yhden tyttären kautta linjaa Rilli Y-34/83 - Remedios 000183/85. Suvussa on useita 1990-luvulla syntyneitä pentueita. Tupu sai pentuja vain Peski-kennelin kasvattien kanssa.

Tupu Y-1/82 *** (tunt - Tsikka U182008)

Uudemmat isälinjat

Kaikki seuraavat ovat "uusia" isälinjoja, joiden kantaisä on rekisteröity vuonna 1990 tai sen jälkeen. Todellisuudessa nämäkin voisi monessa tapauksessa johtaa edellä esiteltyihin vanhempiin isälinjoihin, jos urosten sukutaulut olisivat tiedossa. Näiden isälinjojen eloonjäämisen näkee vasta aikanaan. Kaikissa näissä on alle 10-vuotiaita uroksia ja eräissä tapauksissa linjan kantauroskin on itse vielä elossa ja riittävän nuori astumaan.

Lunkin 02969/90 isälinja

Lunkin kaksi poikaa on jatkanut tätä isälinjaa.

Lunkki 02969/90 ** (tunt - tunt)
:.....Turre 21813/90 *
:.....:.....Alju Eku (Härmi) MK 11B *
:.....:.....:.....Nikke 18355/04 **
:.....:.....:.....:.....Jalakapojan Mosku 26064/04 *
:.....Musti 42439/96 **
:.....:.....Hagassessan Amustus 20400/03 **
:.....:.....:.....Borga 39156/05 *
:.....:.....:.....Hagassessan Bis-Bisin 37629/06 **
:.....:.....:.....Hagassessan Bussiga Bassen 37631/06 *
:.....:.....Hagassessan Ares Apila 20401/03 *
:.....:.....Hagassessan Aspis Mustis 20402/03 **
:.....:.....Loij-jan Elämänhalu 12065/05 *

Rekun 30482/90 isälinja

Rekku on rotuunotettu suomenlapinkoirauros, jolla oli kolme pentuetta Nat Fogel -kennelissä. Rekun pojanpoika Koutsa on rekisteröity lapinporokoiraksi, ja sillä on yksi pentue Orso-Farmissa.

Rekku 30482/90 (tunt - tunt, slk)
:.....Nat Fogel Tihki 14727/91 (slk) *
:.....:.....Koutsa 39351/94 *
:.....:.....:.....Orso-Farm Etopeto 15910/99 ***

Jepen 24913/92 ja Aksun 25505/92 isälinja

Tässä tapauksessa linjan todellinen kantaisä on Jepen ja Aksun nimettömäksi jäänyt isä.

(tunt - Calmu 22798/91)
:.....Jeppe 24913/92 *
:.....Aksu 25505/92 ***** **
:.....:.....Pilkku 35896/93 *
:.....:.....:.....Jalakapojan Sakke 25919/04 *
:.....:.....:.....:.....Sagaberran Nuoskalumi 50344/07 *
:.....:.....Julle 18419/94 *
:.....:.....Anttu 18350/04 ***** **
:.....:.....:.....Hattivatin Pessi 29747/04 *
:.....:.....:.....Koivulehdon Berne S-30214/05 *
:.....:.....:.....Lapinlempi Biegga Gievra DK-10949/05 *
:.....:.....:.....Ponku 14828/06 *
:.....:.....:.....Ranne 14829/06 ***
:.....:.....:.....Roi 14831/06 ***
:.....:.....:.....:.....Iresa Yökyöpeli 43925/07 **

Pennan 29347/93 isälinja

Vuonna 1987 syntynyt Penna oli isänä vain Kivimannun K-pentueelle, mutta Peto poikineen on huolehtinut isänsä linjan jatkumisesta.

Penna 29347/93 * (tunt - Cuku 15113/86)
:.....Kivimannun Kivikkoketopeto 31776/93 ***** **
:.....:.....Kivimannun Hankirenki 54033/94 *
:.....:.....Iresa Nukkumatti 46944/95 *
:.....:.....Turva 20248/97 *
:.....:.....:.....Nequam Caidi 32647/00 *
:.....:.....:.....Nequam Casper 32648/00 **
:.....:.....:.....:.....Cossak's Domestic Dennis 22362/06 *****
:.....:.....Tuulenkuun Alaniini-Aulis 16941/98 *
:.....:.....Tuulenkuun Alkaloidi-Aslak 16942/98 *****
:.....:.....:.....Tuulenkuun Bikku-Buddha 11451/00 **
:.....:.....:.....:.....Tuulenkuun Haltiamieli 28782/05 *
:.....:.....:.....:.....Tuulenkuun Haltiatuuli 28783/05 *
:.....:.....:.....Black Blossom Mr Raajoe S-19422/02 *
:.....:.....:.....Tuulenkuun Fierelläsi Olen 30581/04 *

Ranen 29348/93 isälinja

Jokaisesta Ranen kolmesta pentueesta on löytynyt yksi jalostukseen käytetty poika.

Rane 29348/93 *** (tunt - Roosa 20085/88)
:.....Juoksa Gustav 20506/94 ***** *
:.....:.....Kivimannun Jylhä Jatuli 44674/95 *
:.....:.....Lumiturpa Daavi 24787/97 *
:.....:.....:.....Miehtebiekka Palca 18553/00 *
:.....:.....:.....:.....Miehtebiekka Rahpi 22806/01 *
:.....:.....Juoksa Suruton 11190/99 *
:.....:.....:.....Mikälie Alkuvoima 32253/03 ***
:.....:.....Lecibsin Oleksi 25250/99 ***
:.....:.....:.....Juoksa Ylkä 10825/01 *
:.....:.....:.....:.....Huraus Bargu 52355/04 **
:.....:.....Juoksa Zetori 43547/01 **
:.....Pepi 37997/95 **
:.....:.....Akhi S-42585/99 *
:.....:.....Aihke S-42586/99 *
:.....Jahkkas Basilli 11813/99 **
:.....:.....Pilvipolun Ontrei 37065/00 **

Skarpin 29351/93 isälinja

Skarpilla oli 5 pentuetta Gaissa-kennelissä 1990-luvulla, mutta Jyrkkä on silti sen ainoa toistaiseksi jalostukseen käytetty jälkeläinen. Isälinjan jatko ei näytä kovin lupaavalta.

Skarppi 29351/93 ***** (tunt - tunt)
:.....Gaissa Jyrkkä 31633/97 ***
:.....:.....Panka 27268/98 *
:.....:.....Natuaka Aasapoika 21541/99 **

Serin 39348/94 isälinja

Seri ehti kolme kertaa isäksi, mutta sen kaikki kolme toistaiseksi sukua jatkanutta poikaa ovat pentueveljeksiä.

Seri 39348/94 *** (tunt - tunt)
:.....Tsammu 11311/97 **
:.....:.....Kuurakuonon Ciepinkutsu 12491/03 ****
:.....Pieti 11313/97 *****
:.....:.....C-Wallenthin N-22985/98 **
:.....:.....C-Trym N-22986/98 *
:.....:.....:.....Lapsketunets A-Caesar N-11865/00 **
:.....:.....:.....:.....Bornemarkens Cello S-31548/03 **
:.....:.....:.....Lapsketunets A-Casper N-11867/00 **
:.....:.....:.....:.....Njarga Tajo S-24137/03 **
:.....:.....:.....Lapsketunets A-Caro N-11868/00 ***
:.....:.....:.....:.....Tjakke's Jizo S-16985/02 **
:.....:.....:.....:.....Månsagans Alvar S-28390/07 *
:.....:.....Juoksa Olos 21986/98 ***
:.....:.....Juoksa Tuukka 26479/99 *
:.....:.....:.....Mikälie Jemmari 22928/05 *
:.....:.....:.....:.....Huraus Doalvai 36692/07 **
:.....:.....Juoksa Ässä 46956/02 **
:.....:.....:.....Sitisuurpeto 31173/04 ***
:.....Staalo 11315/97 ***
:.....:.....Sampo 26961/01 *
:.....:.....Aslak S-19430/02 *

Runnen 39562/94 isälinja

Vuonna 1990 syntynyt Runne on rotuunotetun narttu Iresa Rannen pentueveli.

Runne 39562/94 * (Blindin Runne - Ziggu)
:.....Roope 42528/04 *
:.....:.....Sagaberran Ukonhattu 45580/04 **

Tsahpen 39563/94 isälinja

Tsahpe oli syntynyt vuonna 1989, ja se jätti vain yhden pentueen Ruotsiin. Sen poika Cammo on huolehtinut isälinjan syntymisestä.

Tsahpe 39563/94 * (tunt - Zigga 23825/92)
:.....Fjällfarmens Cammo S-53555/97 *****
:.....:.....Njarga Mollvide S-19178/99 **
:.....:.....:.....Lappe Tikko's G-Snippen N-02313/02 *
:.....:.....:.....:.....Fire and Ice Charles USA /03 *
:.....:.....:.....Lappe Tikko's G-Zakarias S-20874/02 *
:.....:.....Kläppylets Allagit Arvo S-54113/01 **
:.....:.....:.....Porjus 42426/06 *
:.....:.....Kläppylets Alu Avvo S-54115/01 *
:.....:.....Saga Polaris Nanaimo 43668/03 **
:.....:.....Saga Polaris Nounours 43669/03 ****
:.....:.....:.....Nelivedon Musta Rudolf 29068/05 **
:.....:.....:.....Kuurakuonon Loveenlankeemus 16676/06 **
:.....:.....:.....:.....Kuurakuonon Naurunaama S-67639/07 *
:.....:.....Saga Polaris Nostalgia 43670/03 **
:.....:.....Saga Polaris Naturel 43671/03 *
:.....:.....Fjällfarmens Labbas S-58137/04 *

Cahpen 39657/94 isälinja

Pitkähkökarvaisella, karhunmustalla Cahpella on vain yksi rekisteröity poika Piekku, mutta sillä onkin jo useampi pentue. Cahpella on kolme suomenlapinkoiriksi rekisteröityä täysveljeä, joten saman isälinjan edustajia on siinäkin rodussa. Cahpe ja Piekku ovat geneettisesti dominanttimustia, joka on rekisteröidyillä lpk:lla hyvin harvinainen väri. Piekun pennuista noin puolet on myös tämänvärisiä.

Cahpe 39657/94 * (Cahpe - Pittus)
:.....Piekku 19447/04 ****
:.....:.....Piirto 16623/07 **

Jarronin S-34588/97 isälinja

Kautokeinolaista taustaa oleva, Ruotsissa rekisteröity Jarron on ainoa muualla kuin Suomessa rotuunotettu lapinporokoirauros. Se lienee ollut väriltään domino.

Jarron S-34588/97 ** (tunt - tunt)
:.....Hakkapelitta Botnic Blixt S-49696/97 *
:.....:.....Kläppylets Bás Bákti S-52251/04 *
:.....Hakkapelitta Botnic Bore S-49698/97 *
:.....Tjakke's Gollo S-15204/98 ***
:.....Tjakke's Gasku S-15206/98 *
:.....Tjakke's Gisor S-15207/98 **

Pennun 27779/98 isälinja

Pennulla on ollut kaksi pentuetta, ja toisesta on jo pari urosta ehtinyt lisääntymään.

Pennu 27779/98 ** (tunt - tunt)
:.....Zinaidan Kaapo 12258/00 ***
:.....:.....Hattivatin Ropi 33210/05 *
:.....:.....:.....Sagaberran Revonroihu 43088/07 *
:.....:.....Hattivatin Nutukas 20642/06 *
:.....:.....Hattivatin Narri 20643/06 *
:.....Zinaidan Kairi 12260/00 *
:.....:.....Iresa Taika-Lunki 40837/04 *

Hurrin 29056/98 isälinja

Hurrilla ei toistaiseksi ole rekisteröityjä urosjälkeläisiä, pari narttua vain eikä niitäkään ole vielä käytetty jalostukseen. Hurrin linja on siis vakavassa vaarassa kadota isälinjana, kenties kokonaankin.

Hurri 29056/98 ** (tunt - tunt)

Inarin Pennun isälinja

Uroslinjan kantaisä Pennu oli inarilainen koira, joka oli peräisin Pohjois-Ruotsista. Sen pojat Murre ja Julle ovat samasta emästä kuin veljekset Aksu ja Jeppe, mutta niillä on eri isä.

(Inarin) Pennu * (tunt - tunt)
:.....Murre 92 *
:.....:.....Pesku 47429/03 *
:.....:.....:.....Fjällfarmens Kiivas S-10765/04 ***
:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Mauri 34490/05 *
:.....:.....:.....:.....Kläppylets Cabbi Coarvi S-22550/06 *
:.....:.....:.....Fjällfarmens Koutsa S-10766/04 **
:.....:.....Cappi 47522/03 **
:.....:.....:.....Pihlajamäen Bakkas-Herra 43755/04 *
:.....(Vileniuksen) Julle *
:.....:.....(Alju) Jeri 17920/04 MK-7/97 ****
:.....:.....:.....Hattivatin Tiikeri 43703/04 *
:.....:.....:.....Nequam Humori 45489/04 *
:.....:.....:.....Nequam Hukka 45491/04 S-65700/04 ***
:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Puh S-53730/06 *
:.....:.....:.....:.....Fjällfarmens Quoma S-33399/07 *

Calmmon S-66473/08 isälinja

Calmmo on suomalaissyntyinen mutta Ruotsissa rotuunotettu uros. Sen isä on rekisteröimätön norjalainen työkoira Ranne, jonka sukua ei tunneta. Rannella on muitakin urospentuja, joten tämä isälinja saattaa muuttua vielä ”Rannen isälinjaksi” jos nämä Calmmon veljet saavat rekisteröityjä jälkeläisiä.

Calmmo S-66473/08 * (Ranne - Korpijaakon Cigga)

Igorin 45338/05 isälinja

Rotuunotettu Igor on kotoisin Enontekiöltä. Sen isä on rekisteröimätön Rekku, jonka isä on rotuunotettu suomenlapinkoira Musti 30217/90. Mustilla on jälkeläisiä slk-rodussa ja se löytyy rekisteröimättömän Pennun linjalta slk-isälinjojen puolelta.

Igor 45338/05 ** (Rekku - Tilkku)

Pepin 51820/08 isälinja

Pepi on rotuunotettu, ja sen vanhemmat ovat rekisteröimättömiä.

Pepi 51820/08 * (Virkku - Vilkke)

Lähteet

Sukutaulutiedoista valtaosa on KoiraNetistä peräisin. Rekisteröimättömien koirien tiedot on poimittu postituslistoilta ja keskusteluista pohjoisen koiriin perehtyneiden kasvattajien kanssa. Kantaurosten kuvauksissa on käytetty em. lähteiden lisäksi Porokoirakerhon ja Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran webbisivujen artikkeleita.