Suunnistusdokumentteja

Ilmatieteen laitoksen deklinaatiodataa

Ilmatieteen laitos on tehnyt sivun Suomen deklinaatiosta, joten en enää päivitä tekemääni karttaa

Ilmatieteen laitos on julkaissut deklinaatiokartan 2020 alun tilanteesta sekä deklinaation arvot 12 km x 12 km hilarasterilla.

Jos haluaa olla tarkka (je mehän ollaan!), niin rasterista voi laskea interpoloimalla deklinaation haluttuun pisteeseen. Suunnistuskartoille pitää tämän lisäksi laskea karttaprojektiosta aiheutuva korjaus, meridiaanikonvergenssi (ks. alla).

Esimerkkinä deklinaatio Mannerheiminkalliolla

Halutun pisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN koordinaatistossa): N:6820 932,3 E: 335 657,6

Skaalataan hilarasterin solu 0..1 välille (jakmalla 12 000:lla).

Vasemman alakulman hilasolun (Multisilta) keskipiste (N:6816 000 E:326 000) vähennetään kohteen koordinaateista (x,y).

Kaava on: f(xy)=f(0,0)(1-x)(1-y)+f(1,0)x(1-y)+f(0,1)(1-x)y+f(1,1)xy

Meridiaanikonvergenssi

Karttaprojektiosta aiheutuva meridiaanikonvergenssi voidaan laskea oheisella funktiolla.
Huom! C-koodi laskee trigonometriset funktiot radiaaneina.// Reference: JHS154, Liite1: Projektiokaavat 

#include <math.h>
// Apusuureita
const double pi = 3.14159265358979;
const double f = 1.0/298.257222101;    // GRS80 ellipsoidin litistyssuhde
const double lambda0 = 27.0 * (pi/180.0); // projektion keskimeridiaani
const double ee = 2.0*f - f*f;      // ensimmäisen epäkeskisyyden neliö
const double epep = ee/(1.0-ee);     // toisen epäkeskisyyden neliö

/*
 * Input: 
 *  fi, geodeettinen leveys radiaaneina
 *  lambda, geodeettinen pituus radiaaneina
 * Returns:
 *  meridiaanikonvergenssikulma radiaaneina
 */
double
convergence(double fi, double lambda)
{
 double L = lambda - lambda0;
 double VV, cos2fi;

 cos2fi = cos(fi)*cos(fi);
 VV = 1.0 + epep * cos2fi;

 return L * sin(fi) * (1.0 + VV/3.0 * (2 * VV - 1.0) * cos2fi * L*L);
}


Päivitetty 27.8.2020