Tanska-Suomi filateelinen sanakirja - Finsk-Dansk filatelistisk ordbog

Valg af initialen / valitse sanan alkukirjain:
A BC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Ä Ö

abrupt               katkonainen
adressat              saaja
adressat, -en, -er         vastaanottaja (kirjeen)
adresse,-n,-r           osoite
adressebrev            osoitekortti
adresseforandring         osoitteenmuutos
adressekartotek          postituslista
aerogram,-et,-er          aerogrammi
af udseende            ulkonäöltään
afart,-en,-er           alalaji, muunnos
afartssøger            kuvaketunn. paikann. ruud.
afbildning             kuva
affære,-n,-r            asia
afgift,-en,-er           maksu (määrä-)
afgørende             ratkaiseva
afklip               leikelmä
afleveringsattest         sisäänjättökuitti
afrundet              pyöristetty
afsender              lähettäjä
afslidt              kulunut
afsmitning             tarttuma
afstand,-en,-e           etäisyys, välimatka
afstemningsområde         kansanäänestysalue
afstempling            leimaus, mitätöinti
afstumpet nederste venstre hjørne pyöristynyt vasen alakulma
aftage               irrottaa
aftryk               jäljennös
afvigelse             poikkeama
afvigelse,-n            eroavaisuus
ahornblad             vaahteranlehti
album               kansio
albumsblad             kansiolehti
allieret besættelse        liittoutuneiden miehitys
almindelig             tavallinen
almindeligt papir         tavallinen paperi
alsidig              kaikinpuolinen
ambulerande postanstalt      linja-autopostitoimisto
anbefale              kirjaaminen
anbefalelsesmærke         kirjaamismerkki
anbefalelsesseddel, (-mærke)    kirjaamislipuke
anbefalelsesstempel        kirjaamisleima
anbefalelsesværdig         suositeltava
anbefalet post           kirjattu posti
anbefalingsetikett         kirjaamislipuke
anbefalingsgebyr,-et        kirjaamismaksu
anderledes farvet         toisen värinen
Andreas-kors            Andreaksen risti
angivelse;             ilmoitus
anilin,-en             aniliini
anilinblåt             aniliininsininen
anilinrødt             aniliininpunainen
anker,-et, ankre          ankkuri
ankomststed            tulopaikkakunta
ankomststempel           tuloleima, saapumisleima
anledning,-en,-er (til ngt)    aihe (syy)
anmærkning             huomautus
annonce              (lehti)ilmoitus
annuleret             mitätöity
annullering,-en,-er        mitätöinti
anskaff³e,-ede,-et (sig)      hankkia (itselleen)
anstalt,-en,-er          laitos
antal               lukumäärä
antikva,-en            antiikva
anvendelsestid           käyttöaika
apparat,-en,-er          laite (koje)
april               huhtikuu
ark(rand)signatur         arkinreunamerkintä
ark,-et              arkki (paperi)
arkafsmitning           arkkitarttuma
arkannullering           arkkileimaus
arkets vandmærke          arkkivesileima
arkhjørne             arkinkulma
arkiv, -et, -er          arkisto
arkivfold,-en,-er         arkistotaittuma
arkmargen             arkinreuna, arkin marginaali
arknummer             painoarkin numero
arkplads              merkin paikka arkissa
arkpladstype (?)          kenttätyyppi
arkrand              arkinreuna, marginaali
arkrandvandmærke          arkinreunavesileima
arktakning             arkkihammaste
arkvandmærke            arkkivesileima
artificiel             teko-
askegrå              tuhkanharmaa
assurance,-n,-r          vakuutus (postiläh.)
assurancepræmie          vakuutusmaksu
assurancesum,-men         vakuutussumma
assurere              vakuuttaa (postiläh.)
atten               kahdeksantoista
august,-en             elokuu
auktion              huutokauppa
auktionskatalog          huutokauppaluettelo
automat postmærke         automaattimerkki
automation             automaatio
avis,-en              lehti (sanoma-)
avisportomærke           sanomalehtimerkki
avisstempel            sanomalehtileima
avisstempelmærke          sanomalehtileimamerkki
avskedsutgåv³a,-an,-or       jäähyväisjulkaisu
avslutat samlarområde       päättynyt
axel                olkain
azurblå              taivaansininen
[ til begyndelse/alkuun ]
baggrund,-en            tausta
bagside,-n,-r           takasivu, kääntöpuoli
balloon post            ilmapalloposti
bandmaskserie,-n,-r        lapamatosarja
banepakke,-n,-r          rautatiepaketti
banepoststempel          rautatiepostileima
Batonne papir           raitapaperi vesiviivaruuduin
befordring,-en,-er         kuljetus
befrielse,-n,-r          vapautus
befrielsemærke           vapautusmerkki
befæstning,-en,-er         linnoitus
begrænset             rajoitettu
begynder              aloittelija
beholdning             varasto
behov,-et             tarve
beløb,-et             summa (määrä), esim. laskun
bemærkning,-en,-er         huomautus
beskadiget             rikkinäinen
beskaffen             kaltainen
beskrivelse,-n,-r         kuvaus
beskyttelsesovertryk        suojalisäpainama
beskåret              poisleikattu hammaste
bestemmelse            asetus
bestillingsseddel         tilauslomake
besynderlig            kummallinen (omituinen)
betale               maksaa
betaler,-en,-e           maksaja
betaling,-en,-er          maksu
betydningsløs           merkityksetön
betydningsløs           mitätön (vähemm. tärkeä)
bevingat hjul           siipipyörä
bidrag,-et (til noget)       avustus
bifald,-et             hyväksyntä
bikaka               hunajakenno
bildmotiv,-et           kuvallinen esitys
bildserie,-n,-r          kuvamerkkisarja
billedhøjde,-n,-r         kuvankorkeus
billedpostkort           kuvallinen ehiöpostikortti
billedside             kuvapuoli
billedstørrelse          kuvakoko
billet,-ten,-ter          lippu (matka-)
billig               halvin
billigast             huokein
bilægge              liittää
bindestreg             yhdysviiva
biplan               kaksitaso
bispestav,-en,-e          piispansauva
bjalkestempel           parruleima
bjælke               palkki, parru
blad,-et              lehti (puun)
blakket              hallava
blandad kvalitet          kunto sekalaatuinen
blandet              sekalainen
blandet takning          sekahammaste
blandingsfrankatur         sekapostite, sekafrankeeraus
bleg                kalpea, kelpeä, vaalea
blekorange             vaaleanpunertavanoranssi
blindeforsendelse         sokeainlähetys
blindtakning            sokkohammaste
blindtryk             sokkopainanta, väritön painanta
blodrød              verenpunainen
blok                blokki, ryhmä
blokskrift             tekstaus isoin kirjaimin
blomst,-en,-er           kukka
blyant               lyijykynä
blækannullering          mustemitätöinti
blækpenannullering         kynämitätöinti
blækstreg             musteviiva
blødt tryk             pehmeä painanta
blå                sininen
blåagtig              sinertävä
blågrå               siniharmaa
blågrøn              sinivihreä
blågul               sinisenkeltainen
blålig               sinertävä
blåliggrå             sinertävänharmaa
blåliggrøn             sinertävänvihreä
blåligrød             sinertävänpunainen
blåligviolet            sinertävänvioletti
blårød               sinipunainen
blåsort              sinimusta
blåviolet             sinivioletti
blåvit               sinivalkoinen
bog,-en, bøger           kirja
bogstav,-et,-er          kirjain
bogstavstempel           kirjainleima
bogtryk,-ket            kirjapaino
borg,-en,-e            linna
bortrejst             matkoilla
bred                leveä
brede sig             levitä
bredrandet             täysireunainen
bredrandet             leveäreunainen
brev,-et,-e            kirje
brevbærer,-en,-e          kirjeenkantaja
brevdue,-n,-r           kirjekyyhkynen
brevforsendelse,-n,-r       kirjelähetys
brevforside            kirjeen etusivu
brevkasse,-n,-r          postilaatikko, kirjelaatikko
brevkort,-et            kirjekortti, postikortti (aik.)
brevkortmærke           korttikirjemerkki
brevpost              kirjeposti
brevsamlingssted          postiasema
brevstykke             kirjeleike, kuorileikelmä
brevtakst             kirjetaksa
brevudsnit             kuorileikelmä
brevvægt              kirjevaaka
Britisk østafrika         brittiläinen Itä-Afrikka
bronze,-n             pronssi
bronzegrøn             pronssinvihreä
brud                repeämä
brudt               murtunut, katkennut
brugsfrimærke           käyttömerkki
brugt               käytetty
bruksserie,-n,-r          käyttösarja
bruksutgåv³a,-an,-or        yleismerkkijulkaisu
brun                ruskea
brunlig              ruskehtava
brunliggrå             ruskehtavan harmaa
brunliggul             ruskehtavan keltainen
brunligorange           ruskehtavan oranssi
brunorange             ruskeanoranssi
brunrød              ruskeanpunainen
brunsort              ruskeanmusta
brunviolet             ruskeanvioletti
brystbillede            rintakuva
brystskjold            rintakilpi
bud,-et              lähetti, viestinviejä
budpost              lähettiposti
buktig               käyrä
bundevare             nipputavara
buspakkemærke,-t,-r        autopakettimerkki
by                 kaupunki
byde, bød, budt; udbyde      tarjota
byder               tarjouksen tekijä
bypost               kaupunkiposti
bypostmærke            kaupunkipostimerkki
bytte               vaihtaa
byttecirkel            vaihtorengas
byttelist             puuteluettelovaihto
båd,-en,-e             laiva
bånd                side, nauha
båndstempel            ketjuleima
bærepenge             käteismaksu, -raha
bøjning              taittuma
bølgelinie,-n,-r          aaltoviiva
bølgende              aaltomainen
børn                lapsi
børnehjælp             lastenapu
[ til begyndelse/alkuun ]
centralpostkontor         pääpostikonttori
centreret             kohdistunut, keskittynyt
centrering             keskitys
chokoladebrun           suklaanruskea
chromgul              krominkeltainen
cigaretpapir            savukepaperi
cinnoberrød            sinoperinpunainen
cirkel               ympyrä
citrongul             sitruunankeltainen
cylindernummer           painosylinterin numero
[ til begyndelse/alkuun ]
dag,-en,-e             päivä
dambrev,-et,-           naistenkirje
damper,-en,-e           höyrylaiva
dampskib,-et,-e          höyrylaiva
Danmark              Tanska
dansk               tanskalainen (adj tai henkilö)
Dansk Vestindien          Tanskan Länsi-Intia
dansker,-en,-e           tanskalainen (henkilö)
datering,-en,-er          päiväys
dato,-en,-er            päiväys, päivämäärä
dato-stempel            päiväysleima
debuteretkammer,-et        edustajakamari
december              joulukuu
defekt               viallinen, puutteellinen
dekoration             koriste
dekstrin,-en            tärkkelyskumiliima
del,-en,-e             osa
delforfalskning          osaväärenne
delt                jaettu
deltager              osaanottaja
delvis               osittain
desinficeret post         desinfioitu posti, kulkutautiposti
detalje              yksityiskohta
diagonal              vino, poikittainen
diameter,-en            läpimitta
Dickinson papir          Dickinson paperi, silkkilankapaperi
diplom               kunniakirja
distance,-n,-r           etäisyys, välimatka
distingvere            erottaa (tehdä ero)
distrikt,-et,-er          piiri(kunta)
distriktsnavn           postipiirin nimi
distriktsovertryk         postipiirilisäpainama
diverse              sekalainen
dobbelt              kaksinkertainen, kaksinverroin
dobbelt overtryk (påtryk)     kaksoispäällepainama
dobbeltradet            kaksirivinen
dobbeltsidet            kaksipuolinen, molemminpuolinen
dobbeltsidig            kaksipuolinen
dobbeltsidigt tryk         kaksipuolinen painanta
dobbelttakning           kaksoishammaste
dobbelttryk            kaksoispainanta
dobbeltørn,-en           kaksoiskotka
dokument,-et,-er          asiakirja
domstol              tuomioistuin
dubbeltryck,-et,-         kaksoisarvoleima
dublet               kaksoiskappale
due,-n,-r             kyyhkynen
dunkel               hämärä
dyb                syvä
dybblå               syvänsininen
dybrød               syvänpunainen
dybtryk,-ket            syväpaino
dårlig               huono
dårlig centreret          huonosti keskittynyt
dødsår               kuolinvuosi
[ til begyndelse/alkuun ]
efterbestilling          jälkitilaus
efterdatere            jälkikäteen päivätty
eftergravering           jälkikaiverrus
eftergummiering          jälkiliimoite
efterkrav             jälkivaatimus
efterligning,-en,-er        jäljitelmä
eftermålad             jälkeenpäin maalattu
efterporto             lunastus
efterspørgsel           jälkikäteen tiedustelu
eftertryk             jälkipainos
eksemplar,-et,-er         kappale; esimerkki
ekspedition,-en,-er        toimisto (toim. varten)
eksperiment,-et,-er        kokeliu, koe
ekspert,-en,-er          asiantuntija
ekspres              pika-
ekspresbefordran          pikakuljetus
ekspresbrev            pikakirje
ekspresetikett           pikalipuke
ekspresforsendelse,-n,-r      pikalähetys
ekspresmærke            pikamerkki, pikajakelulipuke
ekspresporto            pikamaksu, pikajakelumaksu
eksprespost            pikaposti
ekstra               ylimääräinrn
elfenben,-et            norsunluu
elleve               yksitoista
embedsmand             virkailija
emblem,-et,-er           tunnus
en gros              tukkumyynti
en, et               yksi
endelig              lopullinen
endelig udgave           yleismerkkijulkaisu
ener,-en,-e            ykkönen
eneste               ainoa
 - den eneste eksisterende kuvert   ainoa olemassaoleva kuori
enestående             ainutlaatuinen
enhed,-en,-er           yksikkö
enkel               yksinkertainen
enkeltliniede stempler       yksiriviset leimat
enkeltmærke            yksittäismerkki
enkeltsidet            yksipuolinen, toispuolinen
ens                samanlainen
ensartig              samanlainen
ensfarvet             yksivärinen, samanvärinen
ensidig              yksipuolinen, toispuolinen
erindring,-en,-er         muisto
erindringsublok          muistopienoisarkki
erindringsudgave          muistojulkaisu
erkendelse,-n,-r          tunnustus
etikett,-en,-er          lipuke
europæiske Fællesskaber      Euroopan yhteisö
[ til begyndelse/alkuun ]
fabrikat,-et,-           laite (tuote)
fabrikationsnummer         tilausnumero
fabriksvandmærke          tehtaan vesileima
fakkel,-en             soihtu
falk,-en,-e            haukka
falme               kellastua
falsifikat             väärenne
falsk stempel           väärä leima
falsk,uægte            väärä
falsktandning,-en,-ar       painettu hammaste
fangelejr             sotavankileiri
fantasiudgave           fantasiajulkaisu
farve,-n,-r            väri
farveafart             värimuunnos
farvefejltryk           värivirhepainama
farveløs              väritön
farvenuance            värivivahde
farveprøve             värikoevedos
farveprøvetryk           värikoepainos, väriopas
farverig              värikäs
farveskala             väriasteikko
farvet               värillinen
farvetryk             moniväripainanta, väripaino
farveægte             aidonvärinen, värinpitävä
faserpapir             värikuitupaperi
februari              helmikuu
fedtet papir            rasvapaperi
fejl,-en              vika, virhe, erehdys
fejlfarve             värivirhe
fejlfri              virheetön
fejltagelse            erehdys
fejltryk              virhepainama
feltpost              kenttäposti
feltpostmærke,-t,-r        kenttäpostimerkki
feltpostafstempling        kenttäpostileima
fem                viisi
femstribe,-n,-r          viisirivilö
fest,-en,-er            juhla
figurstempel            kuvioleima
filatelist,-en           postimerkkeilijä
fileret              silmukkainen
fingerbølstempel          sormustinleima
fint tryck,-et,-          hieno painanta
fintakket             tiheähammasteinen
fire                neljä
fireblok              nelilö
firefarvet tryk          neliväripaino
firekant,-en,-er          nelikulmio
firestribe,-n,-r          nelirivilö
firmaperforerede frimærker     firmalävistetyt merkit
firs                kahdeksankymmentä
fjerbrev              sulkakirje
fjerde               neljäs
fjerdedel             neljännes
Fjernøsten             Kaukoitä
fjorten              neljätoista
fladtryk              laakapaino
flag,-et              lippu (liehuva)
flagstempel            lippuleima
flerdobbelt            moninkertainen
flerfarvet             monivärinen
fluorescerende papir        fluoresoiva paperi
flygpostbrev,-et,-         lentopostikirje
flygtning             pakolainen
flyverute             lentoliikenne
flødefarvet            kellertävä
flødefarvet            kermanvärinen
fold                taite, laskos
Folkeforbundet           Kansainliitto
folketinget (i Danmark)      eduskunta
for                liian
foran               edellä
forandret             muutettu
forbudte frimærker         kielletyt merkit
fordeling             jako
forebillede,-t,-r         esikuva
foregående             edellinen
forekomst             esiintyminen
Forenede Stater          Yhdysvallat
forespørgsel            kysely
forfalske             väärentää
forfalsket             väärennetty
forfalskning            väärenne
forhøjelse             korotus
forklaring,-en,-er         selitys, selvitys
forkortelse,-n,-r         lyhenne
forløber,-en            edelläkävijä
form                kehilö
formand,-en,-mænd         edeltäjä
format               koko (suuruus)
formular              kaavake
forneden              alhaalla
forordning             määräys, asetus
foroven              ylhäällä
forplante sig           levitä
forsendelse            lähetys
forside,-n,-r           etusivu
forsikre              vakuuttaa
forsikring,-en,-er         vakuutus
forsinkelse            viivästyminen
forsinkelsesmærke         myöhästymismerkki
forskansning,-en,-er        varustus
forskellig             erilainen
forskellighed,-en,-er       eroavaisuus
forskningssamling,-en,-ar     tutkimuskokoelma
forskubbet             siirtynyt
forskubbet tryk          siirtynyt painanta
forskønnet (?)           kaunisteltu
forslag,-et            ehdote, luonnos
forsorg              huolenpito
forstørrelsesglas         suurennuslasi
fort,-et,-er            linnake
fortoldning,-en,-er        tullaus
fortræffelig            mainio (oivallinen)
forudannullering          etukäteis-,ennakkomitätöinti
forudbetaling           etukäteismaksu
forudstempling           etukäteisleimaus, etukäteismitätöinti
fosforiserende papir        fosforoiva paperi
fotogravure            kuparivalopaino
fragt               rahti
fraktur,-en            fraktuurakirjasinlaji
frankatur             postite
frankaturbytte           postitevaihto
frankering             frankeeraus
frankeringsmaskin         postimaksukone
frankostempel,-et         postimaksuleima
fri                vapaa
frigøre              irrottaa
frihedskrig,-en          vapaussota
frimærke,-t,-n           postimerkki
frimærkealbum,-et         postimerkkikansio
frimærkeauktion          postimerkkihuutokauppa
frimærkeautomat,-en,-er      postimerkkiautomaatti
frimærkehandler,-en,-e       postimerkkikauppias
frimærkehæfte,-t,-r        postimerkkivihko
frimærkekatalog,-et,-er      postimerkkiluettelo
frimærkepakke           postimerkkipakkaus
frimærkesamler,-en         postimerkkeilijä
frimærkets dag           postimerkin päivä
frimærkeudgave           postimerkkijulkaisu
frimærkeudstilling         postimerkkinäyttely
fugl                lintu
fugtskjold             varastointiläiskä
fuktat               kostutettu
fulde margener           täysreunainen
fuldstændig            täydellinen
fyrkantig             nelikulmainen
fyrre               neljäkymmentä
fyrste,-n,-r            ruhtinas
fyrstebrev             ruhtinaskirje
fyrstedømme            ruhtinaskunta
fælles               yhteinen
færge               lautta
Færøerne              Fär-saaret
fødselsdag             syntymäpäivä
førfilatelistisk          esifilateelinen
først               ensin
første               ensimmäinen
 - verdens første frimærker    maailman ensimmäiset postimerkit
 - den første Verdenskrig     ensimmäinen maailmansota
første dag             ensipäivä
førstedagskuvert,-en,-er      ensipäivänkirje
førstedagsstempel,-et,-stempler  ensipäivänleima
førsteflyvning           ensi lento
førstetryk             ensipainos
[ til begyndelse/alkuun ]
galgbrev,-et,-           hirsipuukirje
gammel,-t, gamle          vanha
garanti,-en,-er          takuu
garantibevis            takuutodistus
garantimærke            takuumerkki
garantistempel           takuuleima
gaufrering             puristeruudukko
gebyr               maksu (viranomaisille)
gebyr betalt            postimaksu maksettu
gebyrfrit             postimaksutta
gebyrseddel            postimaksu maksettu -lipuke
generalsamling,-en,-ar       yleiskokoelma
genforeningsmærker         jälleenyhdistymismerkit
gengivelse             jäljennös
gennemfarvet papir         läpivärjätty paperi
gennemhulning           reijitys
gennemsigtig            läpinäkyvä
gennemskinnelig          läpikuultava
gennemslående tryk         läpilyönti (painanta)
gennemsnitseksemplar        tavallinen kappale
gennemsnitseksemplar        tavallinen laadultaan
gennemsnitskvalitet        keskilaatuinen
gennemstikning           läviste
gennemstreget           ylipyyhitty
gennemstukket           lävistetty
gensidig              molemminpuolinen
genuin               aito
girokonto             postishekkitili
gjord               tekele
glanspapir             kiiltopaperi,sileä paperi,tav. paperi
glat                sileä
glinsende             kiiltävä
glittet              kiillotettu
god                hyvä
godkendelse,-n           hyväksyntä
grad,-en,-er            arvoaste
grafitstreg            grafiittijuova
gran, -en, -er           kuusi (puu)
graveret              lävistetty
gravering,-en,-er         kaiverre, kaiverrus
gravørdybtryk           kaiverrussyväpaino
gravørtegn             kaivertajan nimimerkki
grotesk,-en            groteski (kirjasintyyli)
grov takning            karkea hammaste
grov tryk             karkeapiirteinen painanta
grovtakket             harvahammasteinen
grund               pohja
grundfarve             perusväri
grundlov,-en,-e          perustuslaki
grundtakst             perustaksa
gruppe               ryhmä
grå                harmaa
gråblå               harmaansininen
gråbrun              harmaanruskea
grågrøn              harmaanvihreä
grålig               harmahtava
grålig blå             harmahtavansininen
grålig rød             harmahtavanpunainen
grålilla              harmaanlila
gråviolet             harmaanvioletti
grænse,-n,-r            raja
grænseovergangsstempel       rajanylitysleima
græsgrøn              ruohonvihreä
grøn                vihreä
grøngrå              vihreänharmaa
grønlig              vihertävä
grønligblå             vihertävänsininen
grønliggul             vihertävänkeltainen
grønsort              vihreänmusta
gul                keltainen
gulaktig              kellahtava
gulbrun              kellanruskea
guld,-et              kulta
gulgrøn              kellanvihreä
gullig               kellertävä
gulliggrøn             kellertävänvihreä
guloliven             kellanoliivi
gulorange             kellanoranssi
gummi               liima
gummiering             liimoite
gummieringsfejl          liimavirhe
gummistempel            kumileima(sin)
gylden               kultainen
gyldengul             kullankeltainen
gyldig               kelpaava, käypä, voimassa oleva
gældende              voimassa oleva
[ til begyndelse/alkuun ]
hagekors              hakaristi
halv                puoli
halvdel              puolikas
halveret              puolitettu
halvkretsformet gennemstukket   kaariläviste
halvmåne,-n,-r           puolikuu
halvofficiel luftpostmærke     puolivirallinen lentomerkki
halvofficiel udgave        puolivirallinen julkaisu
hamppapir             hamppupaperi
handelskammer,-et         kauppakamari
handelskammermærke         kauppakamarimerkki
handelsværdi,-en,-er        kauppa-arvo
hav,-et              meri
havgrøn              merenvihreä
helark               kokoarkki
hele verden            koko maailma
helfalsifikat           täysväärenne
helikopterpost,-en,-er       helikopteriposti
helsag, -en, -er          ehiö
helsagskort            ehiökortti
helsagskuvert           ehiökuori
hemland,-et            kotimaa
hent³e,-ede,-et          hakea (noutaa)
heraldisk             heraldinen
herred,-et,-er           piirikunta (kihlakunta)
hesteskostempel          hevosenkenkäleima
himmel               taivas
himmelblå             taivaansininen
hjemstavnssamling         kotiseutukokoelma
hjørne,-t,-r            kulma (arkin)
hjørnebogstav           nurkkakirjain
hjørneornament,-et,-er       kulmakoriste
hjørnerandstykke          kulmakappale
hjørnestempel           kulmaleima
hjørnetal             nurkkanumero
hjørnetand,-en,-tænder       kulmahammas
horisontal             vaakasuora, vaakamuoto
hotelpost             hotelliposti
hovedskal             pääkallo
hulannullering           reikämitätöinti
hulslået              reijitetty
hundrede (100)           sata
hundredårsjubilæum         satavuotisjuhla
hungerhjælp            nälkäapu
huvudtyp,-en,-er          päätyyppi
hvid                valkoinen
hvidt papir            valkoinen paperi
hædersklasse            kunnialuokka
hæfteark              vihkoarkki
hændelse,-n,-r           sattuma
hængsel              liimake
hængselrest            liimakkeenjälki
højde               korkeus
højformat             pystykoko
højre               oikealla
højrød               tulipunainen
håndbog              käsikirja
håndgjort             käsintehty
håndgjort papir          käsintehty paperi
håndpresse             käsipuristin
håndskreven            käsinkirjoitettu
håndstempel            käsileimasin
hårdt papir            kova paperi
[ til begyndelse/alkuun ]
i hovedtræk            pääpiirteissään
i stedet for            sijaan, jnkin sijasta
ikke                en, et, ei, emme,ette,eivät
ikke tilladt            ei sallittu
ikke udgivet            julkaisematon
impregnerat papper,-et,-      impregnoitu paperi
inddeling             jako, ryhmitys
inderside,-n,-r          sisäsivu, sisäpuoli
indfatning             kehys
indholdsfortegnelse        sisällysluettelo
indkøbspris            ostohinta
indkøbspris,-en,-er        hankintahinta
indland              sisämaa
indraget              käytöstä poistettu
indskrift             otsikko, kirjoitus
indstiksbog,-en,-bøger       säiliökirja
inflation             inflaatio
inklippt              vajaareunainen (hiukan)
inramad              kehystetty
institution            laitos
interneringspost          internoitujen posti
intervall,-en,-er         väli (matem.)
iristryck,-et,-          iirispainanta
[ til begyndelse/alkuun ]
januar,-en             tammikuu
jernbane,-n,-r           rautatie
jernbanefrimærke          rautatiemerkki
jernbanepakkemærke         rautatiepakettimerkki
jernbanepost            rautatieposti
jernbanestation,-en,-er      rautatieasema
jernbanetjenestemærke       rautatievirkamerkki
jordfarvet             kellanvaalea, harmahtava
jubilæ³um,-et,-er         juhla
jubilæumsudgave          juhlajulkaisu
jubilæumsudstilling        juhlanäyttely
jul, -en              joulu
julemærke,-t,-r          joulumerkki (kirjeensuljin)
julfrimærke            joulupostimerkki
juli                heinäkuu
julpost, -en            jouluposti
juni                kesäkuu
jævn                tasainen
[ til begyndelse/alkuun ]
kabinet,-tet,-ter         hallitus (maan)
kamtakning             kampahammaste
kanelbrun             kanelinruskea
kant                reunus
kaptajnpost            kapteeniposti
karmin               karmiini
karminbrun             karmiininruskea
karminrød             karmiininpunainen
kartonpapir            kartonkipaperi
kastaniebrun            kastanjanruskea
kastel,-let,-ler          linnake
katalog,-en,-er          luettelo
katalognummer           luettelonumero
katalogpris,-en,-er        luettelohinta
katapultpost            katapulttiposti
katastrofepost           katastrofiposti, onnettomuusposti
kategori,-en,-er          luokka
kejser               keisari
kejserlig             keisarillinen
kendemærke             tuntomerkit
kendetegn,-et           tunnus
kil                vaaja, kiila
kilovare              kilotavara
kirsebærrød            kirsikanpunainen
klasse,-n,-r            luokka
klassificering,-en         luokitus
klemmelomme            suojatasku
klich‚, -en, -er          kuvake
klokkestempel           kelloleima
knaldrød              tulipunainen
knap                niukka
kobberrød             kuparinpunainen
kobberstik             kuparipiirros, kuparikaiverre
kobbertryk,-ket          kuparipaino
koloniovertryk           siirtomaalisäpainama
komissariat,-et,-er        komissariaatti
komission             myyntipalkkio, väliraha
kompasstempel           kompassileima (Kööpenhamina 1850-luv)
koncentrationslejrpost       keskitysleiriposti
kondition,-en           kunto
konge,-n              kuningas
kongerige,-t            kuningaskunta
konstitution,-en,-er        valtiosääntö
kontant              käteinen
kontant betaling          käteismaksu
kontrolbogstav           tarkistuskirjain
kontrolmærke            tarkkailumerkki, laskentamerkki
konvolut              kirjekuori
kopi,-en,-er            vedos (jäljennös)
kornraster             jyvärasteri
korrektur             vedos, korrehtuuri, oikaisuvedos
korrespondenskort         postikorttiehiö
kors                risti
korsbånd,-et            ristiside
kort                lyhyt
kort nedkastat från flyg      pudotettu kortti
kort tak              lyhyt hammas
kraftig              voimakas
krans,-en,-e            seppele
kraprød              tulipunainen
krideret bundtryk         liitujuovite
krideret papir           liitupaperi, päällystetty paperi
kriderpapir            liitupaperi
krigsenke,-n,-r          sotaleski
krigsfange,-n,-r          sotavanki
krigsfangepost           sotavankiposti, leiriposti
krigsinvalid,-en,-er        sotavammainen
krigsmærke,-t,-n          sotapostimerkki
krigsskattemærke          sotaveromerkki
krigsskib,-et,-e          sotalaiva
krigstryk             sodanajan painanta
krone,-n,-r            kruunu
krumstav              piispansauva
kryds,-et             risti, vinoristi
krydset              ristikkäin
kun                vain
kundgørelse,-n,-r         kuulutus
kundskaber             tiedot (opillinen)
kunstig              keinotekoinen, teko-
kur‚rpost,-en           kuriiriposti
kuriositet,-en           kuriositeetti
kurs,-en,-er            kurssi
kursiv,-en,-er           vinokirjoitus, kursiivi
kuvert,-en,-er           kirjekuori
kvadratisk             nelikulmainen
kvadratudsnit           neliöleikelmä
kvalitet              laatuluokka
kvart,-en,-er           neljännes
kærv,-en,-e            lyhde
købe                ostaa
kødfarvet             lihanvärinen
[ til begyndelse/alkuun ]
lager,-et             varasto
lagerpost             leiriposti
lagre               varasto
laksfarvet             lohenvärinen
laksrød              lohenpunainen
lakstriber             lakkajuovite
land,-et,-e            maa (valtio)
landpost              maaseutuposti, maalaisposti
landpostbud            maalaiskirjeenkantaja
landsnavn             maan nimi
landssamling,-en,-ar        maakokoelma
langstempel            rivileima
lav                alhainen
lavering,-en,-er          laveeraus
laveste              alin, alhaallaoleva, ala-
layout               asemointi
ledig               vapaa (esteetön,joutilas)
led³e,-te,-t            hakea (etsiä)
lejlighedsafstempling       suosioleimaus
lejlighedsstempel         suosioleima, tilapäismitätöinti
letstemplingsvignet (filat.)    leimauspyyntölipuke
leverance,-n,-r          toimitus
levere               toimittaa (hankkia)
levering,-en,-er          toimitus
liebhaverpris           keräilijän huippuhinta
lig                kaltainen
ligesom              kaltainen
ligeværdig             samanarvoinen
liggende oval           vaakasoikio
liggende vandmærke         vaaka-asennossa oleva vesileima
lilla               lila
lillakarmin            lilankarmiini
lille               pieni
lille hage             hakanen
lim,-en,-e             liima
limit,-en,-er           raja (kaup.)
limitpris,-en,-er         rajahinta
linie,-n,-r            linja
linieindfatning          viivakehys, ympärysviiva
linienindfatning          kehysviiva
linieret papir           viivoitettu paperi
linietakning            viivahammaste
linje               juova
litografi,-en           kivipainanta
livfull              helakka
livlig               helakka, eloisa
ljust blåakt grön         vaaleansinertävänvihreä
ljust olivbrun           vaaleanoliivinruskea
ljust olivgrå           vaaleanoliivinharmaa
lod                luoti
lodret               pystysuora
lokal               paikallinen
lokalbrev,-et,-          paikalliskirje
lokalfrimærke           paikallispostimerkki
lokalmærke             paikallismerkki
lokalovertryk           paikallislisäpainama
lokalporto             paikallistaksa
lokalpost,-en,-er         paikallisposti
lokalpostmærke           paikallispostimerkki
lokaltryk             paikallispainanta
lokaludgave            paikallisjulkaisu
luftpost,-en            lentoposti, ilmaposti
luftpostbrev,-et,-e        lentopostikirje
luftpostetikett          lentopostilipuke
luftpostforsendelse        lentopostilähetys
luftpostmærke,-t,-r        lentopostimerkki
luftpostpakke           lentopostipaketti
luftpostsamling          lentopostikokoelma
luftpoststempel          lentopostileima
luftposttillæg           lentopostin lisämaksu
luftpostudgave           lentopostijulkaisu
luftskibspost           ilmalaivaposti
luftværts             lentoteitse
lukket               suljettu
luksusstykke            loistokappale
lumppapper,-et,-          lumppupaperi
lup                suurennuslasi
lyn,-et              salama
lys                vaalea, valoisa
lyseblå              vaaleansininen
lysebrun              vaaleanruskea
lysegrå              vaaleanharmaa
lysegul              vaaleankeltainen
lyserød              vaaleanpunainen
lysgrøn              vaaleanvihreä
lysgulbrun             vaaleankellanruskea
lystryk,-ket            valopaino
løs                irto-, irrallinen
løs³e,-te,-t            irrottaa
løv, -et              lehti (puun)
løve                leijona
løvetyp              leijonamalli
[ til begyndelse/alkuun ]
maj                toukokuu
makulatur,-en           makulatuuri,hylkypaperi,hylkyarkki
malteserkors            maltanristileima
mangefarvet            monivärinen
mangelfuld             puutteellinen
manglende             puuttuva
manglende perforering       puuttuva hammaste
mankoliste             puuteluettelo
margen,-en,-er           marginaali, reunus
marginalnummer           kehilönumero
marts,-en             maaliskuu
maskinpapir            konepaperi
maskinstempel           koneleima
massevare             massatavara
mat                himmeä
mat karminrød           himmeänkarmiininpunainen
mat orangegul           himmeänoranssinkeltainen
matblå               himmeänsininen
matbrun              himmeänruskea
matrice              matriisi
matrød               himmeänpunainen
med det snaraste          ensi tilassa
medalje,-n,-r           mitali
medlem               jäsen
medløber              rinnakkaiskäyttömerkki
mellansteg             väliö
mellemrum             merkkiväli, välilö, väli (aukko)
mellemstærk            keskivahva
Merkurhoved            Merkuriuksen pää
midterstykke            merkin keskuskuva
midterstykke            keskuskuvio (merkin), keskuskappale
militærfrimærke          sotilaspostimerkki
militærpost            sotilasposti
militærsag             sotilasasia
milliard,-en,-er          miljardi
million,-en,-er          miljoona
minde,-t,-r            muisto
mindeblok             muistopienoisarkki
mindesmærke (monument)       muistomerkki
mindeudgave            muistojulkaisu
mindre               pienempi
mindreværdig            ala-arvoinen
mindst               pienin
mindstepris            alin hinta
miniatureark            pienoisarkki
minnesark,-et,-          muistopienoisarkki (ei postill)
misbrug              väärinkäyttö
misforhold             epäsuhde
missionskilovare          lähetyskilotavara
model,-len             malli
modtager,-en,-e          vastaanottaja, saaja
modtagerbevis           vastaanottotodistus
montage              asemointi
motiv,-et             aihe
motivsamling            aihekokoelma
mulig               mahdollinen
myndighederne           viranomaiset
myrte grøn (russisk grøn)     myrtin vihreä
måned,-en,-er           kuukausi
mælkeblå              maidonsinen
mærke,-t,-r            merkki
mærkebilled            merkin kuva
mærkelig              kummallinen
mærker i ruller          nauhamerkit, rullamerkit
mærkerand             merkin reuna
mærkeværdig            kummallinen
møllehjulstempel          myllynratasleima
mønster,-ret            esikuva, malli
møntbetegnelse           rahalajin merkintä
møntfod,-en            rahakanta
mørk                tumma, samea
mørkeblå              tummansininen
mørkeblågrøn            tummansinivihreä
mørkeblåliggrøn          tummansinisenvihreä
mørkebrun             tummanruskea
mørkegrå              tummanharmaa
mørkegrøn             tummanvihreä
mørkegul              tummankeltainen
mørkerød              tummanpunainen
mørkgrøn              mustanvihreä
mørkkarmin             tummankarmiini
mørkoliven             tummanoliivi
mørkolivengrå           tummanoliivinharmaa
mørkorange             tummanoranssi
mørkviolet             tummanvioletti
[ til begyndelse/alkuun ]
national frimærkeudstilling    kansallinen postimerkkinäyttely
nedad               alaspäin
nede                alhaalla
nedefter              alaspäin
nedkastning av post        pudotus (postin)
nedre               ala-
neg,-et              lyhde
net                verkko
ni                 yhdeksän
niti                yhdeksänkymmentä
nitten               yhdeksäntoista
nominalværdi,-en,-er        nimellisarvo
notere               merkitä (panna/kirj muist.)
notering,-en,-er          noteraus
november              marraskuu
nr i arket             merkin järjestysnumero arkissa
nuance               värivivahde
nuance,-n,-r            vivahde
nummer,-et, numre         numero
nummerstempel           numeroleima
nummertyp             numeropiirros, numeroaihe
ny design             uusi kuva-aihe, uusi piirros
ny oplag              uusi painos
nygravering            uudelleenkaiverrus, -kaiverre
nyhed,-en,-er           uutuus
nytryk               uusintapainos
nålestik,-ket           neulanreikä
nær hinanden            lähekkäin
næste               seuraava
nødhjælpsmærke           tilapäismerkki
nødhjælpsstempel          tilapäisleima
nødpengeseddel som frimærke    hätärahamerkki
nødvendighed            välttämättömyys
nøgle               avain
[ til begyndelse/alkuun ]
officiel              virallinen
officiel klasse          virallinen luokka
officiel nytryk          virallinen uusintapainama
officiel udgave          virallinen julkaisu
offset,-ten            offset
offsettryk             offsetpainanta
ogyldig              pätemätön, kelpaamaton
okkupation, -en          miehitys
oksehoved             häränpää
okseøje              häränsilmä
oktober,-en            lokakuu
olaglig              oikeudenvastainen, laiton
oliert papir            rasvapaperi, öljypaperi
olivenbrun             oliivinruskea
olivgrå              oliivinharmaa
olivgrøn              oliivinvihreä
ombæring,-en            postinkanto
omfang,-et             laajuus
omhyggelig             huolellinen
omridslinie            ääriviiva
område, -t, -n           alue (ala)
omslag               kansi (vihon)
omsorg,-en             huolenpito
omsorgsfuld            huolellinen
omvendt              ylösalainen
omvendt midterfelt         ylösalainen merkin keskuskuva
omvendt overtryk          ylösalainen päällepainama
omvendt ramme           ylösalainen kehys
omvendt vandmærke         vesileima ylösalaisin
opbruge              käyttää loppuun
opgørelse,-n,-r          tilitys
opklæbe              liimata päälle
oplag,-et             painos
oplysning,-en,-er         tieto (selvitys)
opløselig farve          liukeneva väri
oprejst              pystysuora
opret               pysty
oprindelig             alkuperäinen
opstilling             järjestys, esittäminen
opsætning,-en,-er         asettelu
orange               oranssi
orangerød             oranssinpunainen
ordre,-n,-r            tilaus
original              alkuperäinen
original gum            alkuperäisliimoite
originaludgave           ensijulkaisu
ornamentfelt            koruväliö
otte                kahdeksan
ottekantet             kahdeksankulmainen
oval                soikea, munanmuotoinen
oval inramning           soikiokehys
oval stempel            soikioleima
overensstemmende          yhdenmukainen
overgivet             luovutettu
overpostamt            ylipostitoimisto
overskrift             päällekirjoitus
oversøiske lande          merentakaiset maat
overtryk              päällepainama, lisäpainama
overtryksfarve           lisäpainaman väri
overtryksforfalskning       päällepainamaväärenne
[ til begyndelse/alkuun ]
pagina,-en             sivu (kirjan)
paketmottagningskort        postipaketin saantitod.kort.
pakke               paketti
pakkemærke             pakettimerkki
pakkepoststempel          pakettipostileima
papir,-et,-er           paperi
papirmasse             paperimassa
parstykke,-t            pari
parti               erä
patrice,-n,-r           patriisi
pendulkørsel            sukkulaliikenne
pendultrafik            sukkulaliikenne
pengebrev             rahakirje
per omgående            ensi tilassa
per post              postitse
perfins              reijitetyt merkit
 - perfins = perforerade initialer
perforeret             reijitetty
perforering            reijitys
pergament             pergamentti
pergamentpapir           pergamenttipaperi
periode,-n             ajanjakso
perlecirkel            helmirengas
perlegrå              helmenharmaa
pigment,-et,-er          väriaine
pincet,-ten,-ter          atulat, pinsetit, pihdit
plade,-n,-r            levy, laatta
pladefejl             levyvirhe, kuvakevirhe
pladenummer            painolevyn numero
pladetryk             tasopainanta
plagiat              plagiaatti
plan,-en,-er            suunnitelma, luonnos
plet                tahra (pilkku)
plåtning,-en,-ar          levytys
plåtnummer             levyn numero
polarpost             napaseutuposti
porto,-en             postimaksu
portofrimærke           postimaksuvapausmerkki
portomærke,-t,-r          lunastusmerkki
portostempel            lunastusleima
portræt,-tet,-ter         muotokuva
porøst papir            huokoinen paperi

post,-en,-er            posti
postabonnemang           postitilaus
postadresse,-n,-r         postiosoite
postafgang             postinkujetuksen lähtö
postal               postillinen, postaali
postalt anvendt          postaalisesti käytetty
postanstalt,-en,-er        postitoimipaikka
postanvisning           postiosoitus
postanvisningsavgift        postiosoitusmaksu
postanvisningsbrev         postiosoituskuori
postanvisningsmærke        postiosoitusmerkki
postbefordring           postinkuljetus
postbil              postiauto
postboks,-en,-e          postilokero
postbud,-et            postinkantaja, kirjeenkantaja
postbåt              postivene
postdirektion           postihallitus
postdistrikt,-et,-er        postipiiri
poste restante           postista noudettava
postfartyg             postialus
postforbindelse,-n         postiyhteys
postforfalskning          postiväärenne
postforseglet kilo         postin sinetöimä kilo
postforsendelse          postilähetys
postfrisk             postituore
postfærgemærke,-t,-r        postilauttamerkki
postgang,-en,-e          postinkulku
postgirokort            postisiirtokortti
posthorn              postitorvi
posthus,-et,-e           postitalo, postitoimisto
postillion             postinkuljettaja
postkasse,-n,-r          postilaatikko, kirjelaatikko
postkontor,-et           postikonttori, postitoimisto
postkort              postikortti
postkrig              postisota
postkup‚              postivaunu (junan)
postkvittering           postituskuitti
postledes             postitse
postledtal             postinumero
postmand,-en            postinkantaja
postmestertakning         postimestarihammaste
postmesterudgave          postimestarimerkki, -julkaisu
postmuseum             postimuseo
postopkrævning           postiennakko
postpakke,-n,-r          postipaketti
postpakkemærke           postipakettimerkki
postprenumeration         postitilaus
postregale             postimonopoli
postrute              postireitti
postrutebil            postiauto
postrytter             ratsastava postinkuljettaja
postsag              postiasialähetys
postsparbank,-en          postisäästöpankki
postsparemærke           postisäästömerkki
poststadga             postisääntö
poststempel,-et, -stempler     postileima
poststrejkemærke          postilakkomerkki
posttakst             postimaksu
posttakst,-en,-er         postitaksa
posttog              postijuna
postudvekslingen indstillet    postinvaihto keskeytetty
postvæsen,-et           postilaitos

[ til begyndelse/alkuun ]
pragteksemplar           hyvä
pragtstykke            kokoelmakappale
preusserblå            preussinsininen
primær variant           primäärinen muunnos (virhe)
pris,-et,-,er           hinta
privat               yksityinen, yksityis-
privatpostmærke          yksityispostimerkki
produkt,-et,-er          tuote
profil,-en,-er           sivukuva
propagandafrimærke         propagandapostimerkki, mainosmerkki
propagandastempel         propagandaleima, mainosleima
propagandaudgave          propagandajulkaisu
propeller             potkuri
prospektkort            kuvakortti
protest, -en, -er         vastaväite (protesti)
provisorie             pulajulkaisu, hätäjulkaisu
provisorisk udgave         tilapäisjulkaisu
provisorium            väliaikaisjulkaisu
præget               puristettu, koho-
prægetryk             korkopainanta, korkopuristus
prægtig              mainio (valittu joukosta)
præg³e,-ede,-et          leimata (kuvata)
prøjsisk blå            preussinsininen
prøve,-n,-r            näyte, koe-, kokeilu-
prøveattest            aitoutustodistus
prøvet               aitoutettu, tarkastettu
prøvetryk             koepainos (koevedos)
prøvning              aitoutus
punkt               piste
punkteret             pistein merkitty
purpurbrun             purppuranruskea
purpurfarvet            purppuranvärinen
purpurrød             purppuranpunainen
purpurviolet            purppuranvioletti
på helbrev             kirjeellä, kuorella
på tværs over           poikittainen
påfaldende             silmiinpistävä
påfaldende             huomiota herättävä
påklistre             liimata kiinni
pålydende værdi          nimellisarvo
påtryk (paatryk)          päällepainama, lisäpainama
pølsestempel            makkaraleima
[ til begyndelse/alkuun ]
rabat               alennus
 - 40% rabat på katalogværdien    40% alennus luettelohinnasta
radprisnummer           rivisummanumero
raketpost             rakettiposti
ramme               kehys
rammelinie             kehysviiva
rammestempel            kehystetty leima
rammestempel            laatikkoleima
ramnum³mer,-ret,-mer,-ren,-merna  painoarkin numero
rand                laita (ylä-)
randindskrift           reunakirjoitus
randområde,-t,-n          reuna-alueet
randstykke             reunakappale
raritet              harvinaisuus
rastedyptryk            rasterisyväpaino
raster               rasteri
refflad gummering         uraliimoite
regelbunden            säännöllinen
regelmæssig            säännöllinen
regering,-en,-er          hallitus (maan)
region, -en, -er          alue (ala)
regulær              säännöllinen
reklame,-n,-r           mainos
rekommanderet (anbefalet) brev   kirjattu kirje
rekommendationsetikett       R-lipuke
rektangel             suorakaide, suorakulmio
rekvirere             vaatia
relieftryk             korkopainanta, korkopuristus
renad platta            puhdistettu levy
repareret             korjattu, paikattu
republik,-en,-er          tasavalta
restlager             jäännösvarasto
restoplag             jäännöserä
retouch (?)            retussi
returfrimærke           palautusmerkki, paluumerkki
returkort             paluukortti
returkvitto            paluukuitti
returmærke             paluumerkki, palautusmerkki
ribbet papir            kohojuovainen paperi
riflet               uritettu
riflet papir            uritettu paperi
rigsdag,-en            eduskunta
rigsæble              valtakunnanomena
ring,-en,-e            rengas, ympyrä
ringstempel            rengasleima, pyöröleima
rombe,-n,-r            vinokaide, vinoneliö
rosarød              rusonpunainen
rostbrun              ruosteenruskea
rudekuvert             ikkunakuori
rullestempel            telaleima
rund                pyöreä
russisk              venäläinen
russiskgrøn            ryssän vihreä
rustplet              ruostetahra
rute,-n,-r             reitti
række               rivi
rød                punainen
rødbrun              punaisenruskea
Røde Kors             Punainen Risti
rødgrå               punaisenharmaa
rødlig               punertava
rødlig orange           punertavanoranssi
rødliglilla            punertavan lila
rødlila              punaisenvioletti
rødorange             punaisenoranssi, punaoranssi
rørpost              putkiposti
rørposthelsag           putkipostiehiö
rørpostmærke            putkipostimerkki
[ til begyndelse/alkuun ]
safirblå              safiirinsininen
safrangul             safframinkeltainen
sag,-en,-er            asia
sagkyndig             asiantuntija
salg,-et              myynti
salgsbetingelser          myyntiehdot
salgspris,-en,-er         myyntihinta
samler,-en,-e           keräilijä
samlerbrev,-et,-e         keräilijäkirje
samling,-en,-er          kokoelma
sammansatt tandning        yhdistelmähammaste
sammenhørende           yhteenkuuluva
sammenstilling af ark       arkkien järjestys
sammentryk             yhdistelmäpainanta
samtidig              samanaikainen
samtykke              hyväksyntä
sats, -en, -er           ladelma
savlignende            sahamainen
savtakket gennemstik        sahanteräläviste
schatteret             varjostettu
schattering            varjostus
seddel               seteli
segl,-et              sinetti
seks                kuusi (luku)
seksblok              kuusilo
sekskantet             kuusikulmainen
sekundær variant          sekundäärinen muunnos (virhe)
sender               lähettäjä
september             syyskuu
serie,-n,-r            sarja
sick-sacklinje           polvekeviiva, siksakviiva
side,-n,-r             sivu
sidomotiv,-et           sivuaihe
sidst               viimeinen
signatur,-en,-er          allekirjoitus
sikkerhedspapir,-et        varmuuspaperi
silkepapir             silkkipaperi
silketråd             silkkilanka
singelfrankatur          yhden merkin postite
sjælden              harvinainen
sjældenhed             harvinaisuus
skade               vahinko
skadeanmeldelse          vahinkoilmoitus
skadelig udgave          vahingollinen julkaisu
skaff³e,-ede,-et (pengar)     hankkia (esim. rahaa)
skarlagenrød            helakanpunainen
skattemærke            veromerkki
skib,-et,-e            laiva
skibsafstempling          laivaleima
skibsforbindelse til Grønland   laivayhteys Grönlantiin
skibspost             laivaposti
skibspostmærke           laivapostimerkki
skifergrå             liuskeenharmaa
skille sig             erota
skjold,-et,-e           kilpi
skraveret             varjostettu
skravering,-en,-er         varjostus
skrifmaskintext          konekirjoitusteksti
skrift,-et,-er           kirjoitus (julkaisu, käsiala)
skriftart             kirjasinlaji
skrå rektangel           vaakasuorakaide
skummel              hämärä
skyddsperforering         suojaläviste
skyddsstrip (?)          suojaliuska
skygget              varjostettu
skåret               leikattu
skærelinie             leikkauslinja
skæv                vino
skævt centreret frimærke      epäkesko merkki
slangeliniert takning       aaltoviivaläviste
slettere tryk           karkeapiirteinen painanta
slidt               kulunut
slot,-tet,-te           linna
slået igennem           läpikuultava
slør,-et              huntu
smal                tiukka
smaragdgrøn            smaragdinvihreä
smuk                kaunis
smykkesbrev            korukirje
små                pienet
småpakke,-n,-r           pikkupaketti
sned                kalteva
snirkelbrev            kiemurakirje
snæver               kapea, ahdas
soldaterfrimærke          sotilaspostimerkki
sort                musta
sortblå              mustansininen
sortbrun              mustanruskea
sortgrøn              mustanvihreä
sparegummi             säästöliima
specialforsendelse         erikoislähetys
specialkatalog           erikoisluettelo
specialsamling           erikoiskokoelma
specialstempel           erikoispostileima
specialtryk            erikoispainos, -painanta
specialudgave           erikoisjulkaisu
speciel              erityinen
spejdermotiv            partioaihe
spejlskrift            peilikirjoitus
spekulationsudgave         keinottelujulkaisu
spids,-en,-er           kärki, huippu
Spitsbergen            Huippuvuoret
sprede sig             levitä
stadsbild             kaupunkikuva
start,-en,-er           lähtö (urh.)
statsforfatning          valtiosääntö
statsforfatning,-en        perustuslaki
statslig              valtiollinen, valtion
stempel,-et, stempler       leima; leimasin
stempelmærke,-t,-r         leimamerkki
stempelsamling           leimakokoelma
stempeludsnit           leimaleikelmä
stemplet              leimattu, mitätöity
stempling             leimaus
stempl³e,-ede,-et         leimata
stentryk, -ket           kivipainos
stereotyp             stereotypia
stiftelse,-n,-r          säätiö
stigning              nousu
stjernestempel           tähtileima
stor, større, størst        suuri, suurempi, suurin
større               suurempi
storformat             isokokoinen
strafporto             lunastusmaksu
stribe,-n,-r            rivilö, suikale, kaistale
stribet papir           raitapaperi
strågul              oljenkeltainen
stykbytte             kappalevaihto
stykke,-et,-r           kappale
stykpris,-en,-er          kappalehinta
styrelse,-n,-r           hallitus
stående              seisova
stående oval            pystysoikio
stålgrå              teräksenharmaa
stålstik              teräspiirros
stærk               vahva
størrelse             koko (suuruus)
supplement,-et           täydennys
supplering,-en,-er         täydennys
suppleringsværdi          täydennysarvo
svag                heikko
Svalbard              Huippuvuoret
svarkort              vastauskortti
svarskupon             vastauskuponki
svarspostkort           vastauspostikortti
Sydamerika             Etelä-Amerikka
symbol               vertauskuva
synderlig             erinomainen
synspunkt,-et,-er         näkemys
syv                seitsemän
syvti               seitsemänkymmentä
særlig               erityinen
særmærke              erikoismerkki
særstempel             erikoisleima
særtryk              erikoispainos, -painanta
særudgave             erikoisjulkaisu
sæt,-et              sarja
sø,-en,-er             meri
søge                etsiä
søg³e,-te,-t            hakea (etsiä)
sølv                hopea
søndagsmærke            sunnuntaimerkki
søndagstillæg           sunnuntailisä
[ til begyndelse/alkuun ]
ta ur kursering          poistaa käytöstä
tabel               taulukko
tak                hammas
takkemåler             hammastemittari
takket               hammastettu
takningsfejl            hammastusvirhe
takningsmaskine          hammastuskone
taksering             arviointi, arvostus
takst,-en,-er           taksa
taktegelfrankatur         jättiläispostite
talon               lisälipuke
tandhjulstempel          hammasratasleima
tankning,-en,-er          hammaste
tax-free              tullivapaa
teglrød              tiilenpunainen
tegn,-et              merkki (piirretty)
tegning,-en,-er          piirros
telegraf, -en, -er         lennätin
telegrafisk annullering      lennätinmitätöinti
telegrafmærke           lennätinmerkki
telegrafstempel          lennätinleima
telegram,-met,-mer         sähke
tema,-et,-er            aihe
tete-beche             päikkö
ti                 kymmenen
tid,-en,-er            aika
tidlig               aikainen
tidsafsnit             ajanjakso
tidsangivelse           ajanmerkintä
tidsforløb             ajanjakso
til venstre            vasempaan
tilbud               tarjous
tilfredshed            tyytyväisyys
tilladelse,-n,-r          lupa
tilladelsesmærke          oikeutusmerkki
tillæg               hinnankorotus, lisähinta
tillægsmærke            lisämaksumerkki
tillægsporto            lisämaksu
tillægsportomærke         lisälunastusmerkki
tillægsstempel           lisäleima
tjeneste,-n,-r           virka
tjenestekort            virkakortti
tjenestemærke           virkamerkki
tjenstebrevkort (vanh.)      virkapostikortti
tjenstehelsag           virkapostiehiö
tjenstemærke,-t,-r         virkapostimerkki
tjenstepakkemærke,-t,-r      virkapakettimerkki
tjenstepost            virkaposti
tjenstesegl,-et (?)        virkasinetti
to                 kaksi
tocifret              kaksinumeroinen
tofarvet              kaksivärinen
toldfri              tullivapaa
toldstempel            tullileima
tolv                kaksitoista
tomt felt             tyhjös, tyhjä väliö
tone,-n,-r             sävy
tonet               sävytetty
tonet papir            sävytetty paperi
tosidig              kaksipuolinen
tosproget             kaksikielinen
trang               ahdas
transitstempel           kauttakulkuleima
transport,-en           kuljetus
tre                kolme
tredive              kolmekymmentä
tredje               kolmas
tredobbelt             kolminkertainen
trekant,-en,-er          kolmio
trelinjet             kolmirivinen
tresidet utakket          kolmelta puolelta hammastamaton
tresidig              kolmisivuinen
tresproget             kolmikielinen
trestribe,-n,-r          kolmirivilö
tretten              kolmetoista
tryk,-ket             paino, painanta
trykafart             painoalalaji
trykark              painoarkki
trykfarve             painoväri
trykfejl              painovirhe
trykform              painokehilö
trykkeår              painovuosi
trykmangel             puutteellinen painanta
trykmetode             painomenetelmä
trykning              painmaminen
trykoplag             painosmäärä
trykplad              painolevy
trykprøve             koepainos (koevedos)
tryksag,-en,-er          painotuote
trykt takning           valehammaste
tryktilfældighed          painantatilapäisyys
tryktilfældighed          tilapäisyys (painannassa)
trång               tiukka, ahdas
træskæreri,-et           puunleikkaus
træskæring,-en           puunleikkaus
træsnit,-tet            puupiirros
træstempel             puuleimasin
tusind               tuhat
tvangstillægsmærke         pakkolisämaksumerkki
tvangstillægsportomærke      pakkolisämaksulunastusmerkki
tvivlsom              epäilyttävä
tværstillet            poikittainen
tværstreger            poikkiviiva, poikkipalkki
tydelig              selvä
tyk                paksu
tykt papir             paksu paperi
tynd                ohut
tyndt papir            ohut paperi
type,-n,-r             tyyppi
tyrkis grøn            turkinvihreä
tysk                saksalainen
tysk-østrigske Postunion      saksalais-itävaltalainen postisopimus
tyve                kaksikymmentä
tæt                tiheä
tætmasket             tiheäsilmäinen, tiheäsilmukkainen
tørrebog              kuivauskirja
tårn,-et              torni
[ til begyndelse/alkuun ]
uafhængighed,-en          riippumattomuus
ubekendt adressat         vastaanottaja tuntematon
ubetydelig             mitätön
ucentreret             epäkeskeinen
udbedret              paranneltu
udbredt              laaja (levinnyt)
uden                ilman
uden hængsel            liimakkeeton
uden vandmærke           ilman vesileimaa
udenlands             ulkomaille
udførlig              seikkaperäinen
udførlig              tarkka
udgangspunkt            lähtökohta
udgav               julkaista
udgave               julkaisu
udgavedag             julkaisupäivä
udgaveår              julkaisuvuosi
udgive               julkaista
udgivelsesår            julkaisuvuosi
udgivet              julkaista
udkant               laita (syrjä)
udkast,-et             suunnitelma, ehdote, luonnos
udland,-et             ulkomaa(t)
udlandsbrev,-et,-e         ulkomaankirje
udleveringsgebyr          kotiinkantomaksu
udmykning,-en,-er         koristus
udmærkelse,-n,-r          kunnianosoitus
udseende,-t            ulkonäkö
udskille              erottaa (erilleen)
udsmykning,-en,-er         koriste
udsnit               leikelmä
udsolgt              loppuunmyyty
udspring,-et            alkuperä
udstilling,-en,-er         näyttely
udstillingsmedalje         näyttelymitali
udsælge              myydä loppuun
udsøge               valikoida
udsøgt               mainio (valittu joukosta)
udvalgshæfte,-t,-r         valintavihko
udvalgssending           näytelähetys
udvalgt              valio-
udvide               laajentua
uforseglet             sinetöimätön
ugyldig              mitätön, ei käypä
ujævn               epätasainen
ukendt               tuntematon
uklar               epäselvä, hämärä
ukomplet              epätäydellinen
ulastelig             moitteeton
ulovlig              ei sallittu
ultramarin             ultramariini
ultramarinblå           ultramariininsininen
underart,-en,-er          alalaji
underlig              kummallinen
underskrift,-en,-e         allekirjoitus
underskrive, -skrev, -skrevet   allekirjoittaa
understøttelse,-n,-r        avustus
undersøgelse            aitoutus
undertryk             pohjapainanta
undertype             alatyyppi
undtaget              lukuunottamatta
uniform              yhdenmukainen
unøjagtig             epätarkka
uofficiel             epävirallinen
uregelmæssig            epäsäännöllinen
uskarpt              epäterävä
ustemplet             leimaamaton
usædvanlig             epätavallinen
utakket              hammastamaton
utakket foroven          ylhäältä hammastamaton
utydelig              epäselvä
uønsked              epäsuotava
uønsked udgave           epäsuotava julkaisu,ei toivottu julka
[ til begyndelse/alkuun ]
vaffel,-en             vohveli
valuta, -en,-er          valuutta
valørtal              arvonumero
vandet               vetinen
vandfarve             vesiväri
vandmærke             vesileima
vandmærkeafart           vesileimamuunnos
vandmærkepapir           vesileimapaperi
vandmærkesøger           vesileimanetsin
vandret              vaakasuora, vaakamuoto
vareprøve,-n,-r          tavaranäyte
variant              muunnos, muunnelma
vederlagsfrit           postimaksutta
vedhæng              lisälipuke
vedlægge              liittää
vejledning             tiedonanto
velgørenhedsmærke,-t,-r      hyväntekeväisyysmerkki
velgørenhedsudgave         hyväntekeväisyysjulkaisu
velin papir            tavallinen paperi
venstre              vasen
verden               maailma
verdensberømt           maailmankuulu
verdenskrig            maailmansota
Verdenspostunionen         Maailmanpostiliitto
vertikal              pystysuora
vid                laaja (avara)
vidde,-n              laajuus
vidende              tieto (tietäminen)
vidstrakt             laaja
viftestempel            viuhkaleima
vinrød               viininpunainen
violet               violetti
violetblå             violetinsininen
violetsort             violetinmusta
vurdering,-en,-er         arviointi, arvostus
vurderingspris,-en,-er       arviohinta
vægtklasse             painoluokka
værd                arvoinen
værdi,-en,-er           arvo
værdiforsendelse,-n,-r       arvolähetys
værdifuld             arvokas
> yderst værdifuld kuvert      äärimmäisen harvinainen kuori
værdiløs              arvoton
værdiovertryk           arvolisäpainama
værdipost             arvoposti
værdital              arvonumero
være, er, var, har været      olla (jtkn)
våben,-et,-er           vaakuna
våbenskjold,-et          vaakunakilpi
[ til begyndelse/alkuun ]
xylografi,-et,-er         puupiirros
ydre,-t                ulkonäkö
æble,-t,-r             omena
æblegrøn              omenanvihreä
ægte                aito
ægte postalt anvendte       aidosti postaalisesti käytetyt
ægthed,-en             aitous
ældre               vanhempi
ældst               vanhin
ændre               muuttaa
ændring,-en,-er          muutos
ømfindtlig             arka
øpost               saariposti
ørn,-en,-e             kotka
ørnetegning            kotkamalli
ørntyp               kotkankuva (merkki)
østkarelen             Itä-Karjala
østrig               Itävalta
øvre                ylempi
øvrighed,-en            viranomaiset
[ til begyndelse/alkuun ]
åben                avonainen
åbning               avaus, avajaiset
årbog,-en,-er           vuosikirja
århundrede             vuosisata
årlig               vuosittain
årsbog               vuosikirja
årssæt               vuosilajitelma
årstal,-let            vuosiluku
[ til begyndelse/alkuun ]

Viimeksi muokattu: 23.02.1999 mpk