Tämä sivu on vasta rakenteilla - siksi tiedot ovat vielä puutteellisia

Suomi-Englanti filateelinen sanakirja - Finnish-English Philatelic Dictionary

Select Initial / valitse sanan alkukirjain:
A B D E F G H I J K L M N O P G R S T U V Y Z Ä Ö
aaltorasteri          moiré
aaltoviiva           wavyline
aaltoviivaläviste        wavy roulette
aaltoviivaläviste        serpentine rouletted
aarnikotka           griffin
aerogrammi           aerogramme
ahdas              close, narrow
aidonvärinen          colour-fast
aidosti käytetty        postally used
aihe (syy, peruste)       reason, cause
aihe (teema)          subject, theme
aihe (keskustelun)       topic
aihekokoelma          thematic collection, subject collect
aika              time
ainoa              only
ainoa (ainutlaatuinen)     unique
ainutlaatuinen         unique
aito              genuine
aitous             genuineness
aitoustodistus         certificate of expertisation
aitoutettu           expertised
aitouttaja           expert
aitouttajan leima        signé
aitoutus            examination, expertisation
aitoutusmaksu          expert fee
aitoutusmerkintä        expert's mark
aivan              quite
ajatella (harkita,tuumia)    think, consider
ajatella (muistella)      think about, remember
ajatella (suunnitella)     plan
alalaji             variety
Alankomaat           the Netherlands
alas              down, (-päin) downwards
alaosa             lower part
alaspäin            downward, falling
alatyyppi            subvariety, minor variety
alennettu maksu         reduced rate
alennettu postimaksu      discount postage
alkaa              begin, start
alku              beginning, start
alkukoriste           vignette
alkulause            foreword, preface
alkulähde            source
alkuperäisliimoite       original gum
alkuperämaa           country of origin
alla              under
alleviivata           underline, underscore
alue (paikasta)         area, territory
alue (piiri)          district
alue (seutu)          region
alue (kuv. ala, piiri)     ground, area
analyysilamppu         quartz lamp
aniliinin-           aniline
aniliininpunainen        aniline red, magenta
ankkuri             anchor
anti (filat.)          issue
antiikva            roman type
apu               help, (avustus) aid
arabikumi            gum arabic, acacia gum
arka (ujo)           shy
arka (herkkä)          sensitive
arka väri            fugitive colour
arkin kulma           corner margin
arkinkehyskoriste        margin ornament
arkinkulma           sheet corner, corner of sheet
arkinkulmaryhmä         corner block
arkinreuna           sheet margin,margin of sheet,selvage
arkinreunahammaste       margin perforation
arkinreunamerkinnät       marginal inscriptions
arkinreunan ohjausmerkinnät   marginal guide marks
arkinreunavesileima       sheetmargin watermark
arkinvierus           sheet margin, margin of sheet
arkistointimurtuma       file crease
arkistointitaite        file crease
arkki              sheet
arkkien jakokaista + merkit sen molem. puolin  inter-panneau
arkkien järjestys        setting
arkkihammaste          harrow perforation
arkkileimaus          sheet cancellation
arkkitarttuma          sheet set-off
arkkivesileima         watermark in sheet of paper
arkkivesileima         sheet watermark
arkkivesileima         all-over watermark
arkku (suuri laatikko)     box
arkku (raha-)          coffer
arviohinta           estimate
arviointi            valuation, estimate quotation
arvoke             value stamp
arvoleima            value stamp, stamp-imprint
arvolisäpainama         value overprint
arvolisäpainama         surcharged value
arvolähetys           registered matter
arvomerkintä          declaration of value
arvonmerkintä          value
arvonumero           figure of value
arvonumero           numeral of value
arvostus            valuation, estimate quotation
arvoton näyte          free sample
asemointi            mounting
asettelu            montage
asetus             by-law, decree
asiakirja            document
asiakirjoja           commercial papers
asiantuntijalausunto      expert opinion, expert statement
asti (paikasta)         to, as far as
asti (ajasta)          until, to, since
atulat             tweezer
aukontäyttäjä          space filler
automaatio           automation
automaattihammaste       automatic machine perforation
automaattihammaste       interrupted perforation
autopakettimerkki        autobus parcel post stamp
autopostikonttorimerkki     mobile post office stamp
avajaiset            opening
avaruusfilatelia        space philately
avaus              opening
avo-              open
avonainen            open
avustus             providence
[ to the top/Alkuun ]

Bishop-leima          Bishop mark

devalvaatio           devaluation
duplex-leima          duplex postmark
[ to the top/Alkuun ]

edelleentoimitus        forwarding
edeltäjä            forerunner
edessä             in front
eduksi (jnkn)          (in) favour of
eduskunta            deputies
ehdote             essay
ehiö              postal stationery, entire
ehiöjulkaisu          postal stationery issue
ehiökortti           stationery card
ehiökuori            postal stationery envelope
ehiöleikelmä postitteena    used fas adhesive
ehiöluettelo          postal stationery catalogue
ei käypä            withdrawn
ei käypä            obsolete
ei noudettu (selite)      unclaimed
ei sallittu (selite)      not permitted
ei taata            as is
eloisa             bright
elokuu             August
emaloitu paperi         enamelled paper
ennakkoleima          pre-cancel
ennakkomitätöinti        pre-cancellation
ensijulkaisu          first edition
ensilento            first flight
ensiliimake           first hinge
ensipainos           first printing
ensipäivä            first day
ensipäivän kirje        first day cover
ensipäivän leima        first day postmark
epäkeskeinen          off centre
epäkeskeinen hammaste      perforation off centre
epäkeskeisesti hammastettu   badly centred
epänormaali           abnormal
epätasainen           uneven
epäselvä            blurred, indistinct
epäsuotava           undesirable issue
epäsäännöllinen         irregular
epäsäännöllinen hammaste    irregular perforation
epätasainen           uneven
epätäydellinen         defective
epätäydellisyys         imperfection
epävirallinen          unofficial
erehdys             error
erheleimaus           accidental cancellation
erikoinen            special, fancy
erikoishammaste         special perforation
erikoisjulkaisu         special issue
erikoiskokoelma         special collection
erikoiskokoelma         specialized collection
erikoisleima          special cancellation
erikoisleima (juhlatilaisuuden) commemorative postmark
erikoislisämaksumerkki     special fee stamp
erikoisluettelo         specialized catalogue
erikoismerkki          special stamp
erikoispainanta         special print
erikoispainos          special print
erikoispostileima        special cancellation, postal cachet
erikoispostimerkki       special stamp
erikoissaapumisleima      special backstamp
erikoistilaisuus        special event
erikoistoimenpide        special event
erikoistunnusleima       special confirmation postmark
erikoistuntomerkit       characteristics
erilaatuinen          mixed condition
erinomainen           selected
erityinen            special
eroavuus            difference
erä               lot
esifilatelia          prephilately
esimerkki            voucher
esittelykappale         specimen, submission copy
esittelyvedos          submission copy, die proof
Etelämanner           antarctic
etiketti            vignette
etsaus             etching
etukäteismaksu         payment in advance
etusivu             front
etäisyys            distance
Europan neuvosto        Council of Europe
[ to the top/Alkuun ]

fantasiajulkaisu        fancy stamp, bogus stamp
filatelia            philately
filatelian reuna-alueiden merk. cinderella items
filatelisti           philatelist
filatelistipostite       philatelic postage
fluoresenssi          fluorescence
fluoresoiva paperi       fluorescent paper
fonopostimerkki         recorded message stamp
fosforesoiva paperi       phosphorescent paper
fosforijuovat          phosphor bands
fosforiviiva          phosphor line
fotolitografia         photolitho
fraktuura            old english
fraktuurakirjasinlaji      German type, gothic
franko-leima          handstamped frank
Färsaaret            Faeroe Islands
[ to the top/Alkuun ]

galvanoplastiikka        electrotyping
giljosointi           engine turning
goottilainen          old english
goottilainen kirjasintyyli   gothic
grafiittijuovat         graphite lines, naphthadag lines
groteski            grotesque, no serifs
groteski-kirjainmuoto      sans-serif type
[ to the top/Alkuun ]

haalistunut           faded
hailava             pale
haitallinen           undesirable issue, detrimental issue
hakanen             small hook
hakaristi            swastika
halkaisija           diameter
hallintopiiri          district of administration
hallitus            government
hammas             tooth
hammasratasleima        cogwheel post mark
hammastamaton          cut, imperforate
hammastamaton reuna       straight edge
hammaste            perforation
hammasteluku          perforation number
hammastemitta          perforation number
hammastemittari         perforation gauge
hammasteoikku          freak perforation
hammastereikä          perforation hole
hammastettu           perforated
hammasteväärenne        re-perforated
hammastuskone          perforation machine
hammastuspiste         pinning point
hammastusvirhe         damaged perforation, perforation fau
hampaaton            straight edge
hamppupaperi          manilla paper
hankautuma           rubbed point
hankinta            delivery
hapettuma            oxidization
hapettunut           sulphuretted, oxidised
harmaa             grey, (Am. gray)
harmahtava           grayish, greyish; pale
harva hammaste         large perforation
harvinainen           rare, scarce
harvinaisuus          rarity, curiosity
haukka             hawk
heinäkuu            July
helakka             bright, scarlet
helikopteriposti        helicopter mail
helmikuu            February
helmirengas           beaded circle
helposti särkyvä        fragile
henkivakuutusvirkamerkki    official stamp for life insur.
heraldinen           heraldic
herkkä             fugitive
hevosenkenkäleima        horse shoe postmark
hieno hammaste         fine perforation
hienopiirteinen         fine print
hiertymä            rubbed point
hiiskahdus           slip print, slurred print, mackling
himmeä             dull
hipaisu             slip print, slurred print
hipaisu             smudged print, mackling
historia            history
hometahraisuus         rust, rusted, rusting, fox, foxing
hopeahääpäivä          silver wedding
hotelliposti          hotel post
huhtikuu            April
huijausjulkaisu         bogus stamp
huijausvalmiste, huijausjulkaisufraudulent issue
huippu             rising space, point
huippu (kirjapainossa)     black, rising space
huippuhinta           top price
huntu              veil, fog
huokoinen paperi        porous paper
huolellinen           accurate
huolenpito           providence
huolto             providence
huomattava           remarkable
huomautus            remark, note
huomiota herättävä       pronounced
huonosti kohdistunut      off-set
huutokauppa           auction
huutokauppatarjous       bid
hylkyarkki           printer's waste
hylkypaperi           printer's waste
hyvitys, hyvittäminen      credit
hyvä              fine, grand copy, grand specimen
hyvä kappale          fine copy
hyväksi             for charity, for the benefit
hyväksyntä           permission
hyväksyä maksuksi        accept in payment
hyväntekeväisyysjulkaisu    charity issue
hyväntekeväisyysmerkki     charity stamp
häiväreuna           very small margin
hämärä             blurred
hätäjulkaisu          provisional issue
hätärahamerkki         emergency money stamp
höyhenkirje           feather-letter
höyry              steam
höyrylaiva           steamship, steamer
[ to the top/Alkuun ]

iirispainanta          iridiscent printing
ikkunakirjekuori        window envelope
ilmakirje            aerogramme
ilmalaivaposti         airship mail
ilman arvonumeroa olevat merkit no value expressed
ilmapalloposti         balloon post
ilmoitus            indication
imeytymä            strike-through printing
internoitu henkilö       internee
intianpaperi          India paper
irrallinen           loose, isolated, unfixed
irrottaa            dissolve
irrotustapa           separation
irrotusviiva          dividing line, line of separtion
irto-              loose, separate
isokokoinen           large size
isänmaallinen          patriotic
itseloistava          luminescent
[ to the top/Alkuun ]

jakamaton            entire
jakelu             distribution
jako              classification
japaninpaperi          Japan paper
jatkuva lisäpainama       continuous overprint
johdanto            introduction
joulu              Christmas
joulukuu            December
joulukortti           Christmas card
joulumerkki (kirjeensuljin)   Christmas label, Christmas seal
joulupostimerkki        christmas stamp, greetings stamp
juhlajulkaisu          jubilee issue, jubilee stamp
julkaisematon          not issued
julkaisematon merkki      unissued stamp
julkaisu            issue
julkaisupäivä          date of issue, day of issue
julkaisuvuosi          year of issue
juoksunumero          current number
juova              stroke
jäljenne            facsimile
jäljennös            reproduction, copy
jäljitelmä           forgery, imitation
jäljitelmäpostimerkki      imitation stamp
jälkeenpäin maalattu      painted in
jälkikaiverrettu kuvake     retouched plate
jälkiliimoite          re-gummed, gum fake
jälkiliimoitettu        regummed
jälkipainama          pirate reimpression, pirate reprint
jälkipainos           pirate reimpression, pirate reprint
jälkiparanne          retouch
jälkiparanneltu         erased
jäähyväisjulkaisu        final issue
jäännöserä           remainder, stock remainder
jäännösvarasto         stock remainder
[ to the top/Alkuun ]

kaarenmuotoinen leima      curved postmark
kaareva             curved, arched
kaari              curve, arch
kaari(puoli)läviste       arc roulette
kaaripuoliläviste (tiheä)    serrated roulette
kaavake             form
kahdeksan            eight
kahdeksankulmainen       octagonal
kahdeksantoista         eighteen
kahden myyntiarkin väli painoarkissa gutter margin
kahtia             in two (parts), in half
kaikinpuolinen         on all sides
kaiverre            engraving
kaiverrus            engraving
kaiverruspaino         recess printing
kaivertajan nimimerkki     engraver's mark
kaivertajan tunnus       engraver's mark
kaksi              two
kaksi kertaa          two times
kaksi- tai useampiarvoleimainen ehiö compound envelope
kaksiarvoleimainen ehiö     postal form with two imprionted stam
kaksikielinen          bi-lingual
kaksikielinen pari       bilingual pair
kaksikymmentäviisivuotisjuhla  silver jubilee
kaksinkertainen         double, twofold; duplicate
kaksinkertainen paperi     double paper
kaksipuolinen          twosided, both sides
kaksirivinen leima       double line cancellation
kaksitaso            biplane
kaksitoista           twelve; dozen (tusina)
kaksivärinen          bi-coloured
kaksois             double
kaksoishammaste         double perforation
kaksoiskampahammaste      double comb perforation
kaksoiskappale         doublet
kaksoiskorkopuriste       double embossing
kaksoiskortti          double card
kaksoiskotka          double-eagle
kaksoislisäpainama       double surcharge
kaksoismerkki          bipartite stamp, double stamp
kaksoispainanta         double impression, double print(ing)
kaksoispostikortti       double postcard
kaksoispostileima        duplex postmark
kaksoissiirto          re-entry
kalanteri (paperikoneen)    calender
kalpea             pale
kalteva             oblique, diagonal, slanting
kampahammaste          comb perforation
kanariankeltainen        canary (yellow)
kanelinruskea          cinnamon
Kansainliitto          League of Nations
kansainvälinen vastauskuponki  international reply coupon
kansainväliset merkkivärit   universal colours
kansainyhteisö         Commonwealth
kansallis            ethnic
kansalliskokous         national assembly
kansallispuku          national costume
kansallisuusmerkki       national emblem, emblem
kansallisuusmerkki       authority mark
kansan-             ethnic
kansanäänestysalue       plebiscite area
kansanäänestysmerkki      plebiscite stamp
kansio             binder
kansionlehti          leaf
kantonimerkki          cantonal stamp
kapea              narrow, close
kappale             copy
karkea hammaste         coarse perforation
karkeapiirteinen painanta    rough print
karmiini            carmine
karmiininpunainen        carmine red
karmiininrosa          carmine rosa
kartonki            cardboard
kartonkipaperi         carton paper, thick paper
karttapaperi          war map paper
kartuusipaperi         cartridge paper
kastanjanruskea         chestnut (brown)
katapulttiposti         catapult mail
katkennut            broken
katkonainen           interrupted
kaukomaat            overseas, foreign
kauppa-arvo           market price, market value
kauppaehdot           terms of sale
kauppakamari          chamber of commercee
kaupunginosa          quarter of a town, district
kaupunki            town (smaller), city (big)
kaupunkikuvia          town views
kaupunkinäkymiä         town views
kaupunkiposti          local mail
kaupunkipostimerkki       postage stamp for use within town
kauttakulkuleimat        transit marks
kauttakulkumerkinnät      transit marks
kehilö             printing form, form
kehilönumero          form number, sheet number
kehys              frame
kehys(osa)           border
kehystetty           boxed, framed
kehysviiva           frame line
keinotekoinen          artificial
keinottelujulkaisu       speculative issue
keinottelumerkki        speculative issue
keisari             emperor
keisarillinen          imperial
kellanruskea          yellowish brown
kellanvaalea          pale
kellanvihreä          yellow-green
kellastuminen          fox, foxing
kellastuminen          turning yellow
kellertävä           cream
kelloleima           dial stamp
kellonaikaleima         dial postmark, dial stamp
kelpaamaton           not valid, invalid
kelpaava            valid,available
keltainen            yellow
keltaisen harmaa        yellowish gray
keltaisen vihreä        yellow-green, yellowish green
kenno(sto)           honeycombs
kenttälennätinmerkki      military telegraph stamp
kenttälennätinmerkki      army telegraph stamp
kenttäposti           field post
kenttäpostikonttori       field post office
kenttäpostileima        field post cancellation
kenttäpostimerkki        military field post stamp
kenttäpostimerkki        field postal stamp
kenttäpostin oikeutusmerkki   field post admission stamp
kerho              society
kermanvärinen          cream
kerrannaismerkki (Mecklenburg) multiple stamp
kerrottu vesileima       multiple watermark
kerrottu vesileima       overall multiple watermark
kertomus            description
keräilijäkirje         collector's letter
keräilijän huippuhinta     fancy price, specialiists valuation
keräilytarkoituksiin      for collecting purposes
keskeneräinen          unfinished
keskilaatuinen         average quality
keskistys            centring
keskittynyt           centred
keskitysleiriposti       concentration camp mail
keskuskappale          centre star
keskuskuvio (merkin)      centre piece
keskusristi           inter-panneau
kesäkuu             June
ketjuleima           machine cancellation, machine cancel
kieltäytynyt (selite)      refused
kiemurakoriste         scroll work
kiertokirje           circular
kiila              wedge
kiillotettu           glazed
kiillotettu paperi       glossy paper, smooth paper
kiiltopaperi          glazed paper
kiiltävä            shiny, glazy
kilotavara           kiloware
kimppu             bundle
kirjaaminen           registration
kirjaamisleima         registered postmark
kirjaamisleima         registration postmark
kirjaamislipuke         registration label
kirjaamispostimerkki      registration stamp
kirjain             letter, character
kirjainleima          letter postmark
kirjakeladonta         type-set
kirjakesarja          type-set
kirjanpainajan merkki      printer's sign
kirjapaino           typography, letter press
kirjapainojulkaisu       letterpress issue
kirjasinlaji          kind of type
kirjattu            registered
kirjattu lähetys        registered post
kirjattu kirje         registered letter
kirjatun postin kuori      registered envelope
kirje              letter
kirjeellä            on cover
kirjeenkantajamerkit      carriers stamps
kirjeensulkijalipuke      unofficial label
kirjeenvaihto          correspondence; mail
kirjekuori           envelope, cover
kirjekyyhkynen         carrier pigeon
kirjelaatikko          letter box
kirjelähetykset         letter post
kirjeposti           letter post
kirjetaksa           letter rate
kirjoitus            inscription
kirjoituskirjasin        script, handwriting
kirjoituskoneella tehty merkki typewriter stamp
kirjoituskoneteksti       typewriting
kirjoitusnauha         scroll of inscription
kirkas             bright
kirkkaankeltainen        bright yellow
kirkkaanpunainen        bright red
kirkkaansininen         bright blue
kivipaino            lithography
kivipiirros           lithograph, engraving of stone
klassiset postimerkit      classics
koe               test
koe-              proof
koelento            trial flight
koevedos            proof, die proof, plate proof
kohdistunut           centred
kohdistus            centring
kohdistus (painannan)      register
kohdistusmerkki         electric eye mark, extension hole
koho-offset           dry offset
kohojuovainen paperi      ribbed paper
kohopaino            typography
kohopainokaiverre        en é‚pargn
koiravaljakkoposti       dog team mail
koko              format
koko (suuruus)         size
kokoelma            collection
kokoelmakappale         fine copy, grand copy
kokoelmakappale         grand specimen
kollodiumkalvo         resinised paper
kolmas             third
kolme              three
kolmekymmentä          thirty
kolmikulmainen         triangular
kolmio             triangle
kolmirivilö           strip of three
kolmisivuinen          three-sided
kolmiulotteinen merkki     three-dimensional stamp
komissariaatti(hallinto)    comissary government
konearkkitarttuma        blanket print
koneladelma           machine set type
koneleima            machine cancel(lation)
konetarttuma          blanket print
konepaperi           machine paper
konttori            office
kopio              copy
koriste             ornament
koristelista          frame ornaments
koristenauha          ornamented scroll
koristepohja          ornamented groundwork
koristereunus          frame ornaments
koristetausta          ornamented groundwork
koristus            ornament
korjailu            retouch
korjattu            corrected, repaired, rectified
korjattu kuvake         re-engraved plate, retouched plate
korjausvedos          proof, proof sheet
korkeus             height
korkkileima           cork cancel
korkkileima           fancy cancel
korkopainanta          embossed printing, relief print
korkopuristus          embossed printing, relief print
korkopuristusleima       embossing
korppikotka           griffin
korrehtuuri           proof
kortti             card
korttikirje           letter-card
korttikirjemerkki        letter card stamp
korttileikelmä         piece
korueriö            ornamental coupon
korukirje            ornamental letter
koruvieriö           ornament tablet
koruväliö            ornament tablet, ornamental coupon
kotelomerkki          encased stamp
kotiinkanto           special delivery
kotimaa             inland
kotimainen paikallispaperi   native paper
kotiseutukokoelma        home area collection
kotiseutukokoelma        home district collection
kotka              eagle
kova              hard
kovan valuutan postimerkki   metal currency stamp
krominkeltainen         chrome yellow
kruunajaiset          coronation
kruunu             crown
ksylografia           xylography
kuitti             receipt
kuiva painanta         dry print
kuivauskirja          drying book
kukkaköynösleima        festoon postmark
kukkaköynösleima        deferential postmark
kuljetus            transfer, conveyance
kuljetus            forwarding conveyance
kulkutautiposti         disinfected mail, cholera mail
kulma (arkin)          corner
kulmakappale          corner piece
kulmakirjain          corner letter
kulmakoriste          corner scrollwork
kulmaleima           corner postmark
kulta-             golden
kultainen            golden
kultainen postimerkki      golden stamp
kultasepänkalvo         resinised paper
kulunut             worn
kulunut levy          worn impression
kulunut painanta        worn impression
kumileimasin          rubber stamp
kummallisuus          curiosity
kuningas            king
kuningaskunta          kingdom
kuninkaallinen         royal
kunnallisviranomaiset      municipal-government offices
kunniamaininta         recognition
kunto              condition
kuoletusrahastomerkki      sinking fund stamp
kuorella            on cover
kuorileikelmä          envelope-cutting
kuorileikelmä          piece, piece of cover
kuorileikelmällä        on piece of cover
kuparikaiverre         copper engraving
kuparinpunainen         copper red
kuparipaino           recess printing, intaglio print
kuparipaino           copper plate engraving
kuparipaino           line engraving
kuparipiirros          copper engraving
kuparisyväpaino         copper plate engraving
kuparivalopaino         photogravure, heliogravure
kuparivalopaino         intaglio engraving
kuriiriposti          mail by diplomatic bag
kursiivi            italic type, italics, script
kuulutus            publication, advertisement
kuusi              six
kuusikymmentä          sixty
kuusilo             block of six
kuva              view, illustration
kuva-aihe            design
kuvake             block, cut, die
kuvake             printing block
kuvaketunnus          plate variety
kuvaketunnusten paikannusruud. variety detector
kuvakevirhe           flaw in plate, plate error
kuvakevirhe           plate variety
kuvakoko            size of design
kuvakortti           picture card
kuvakorttien keräilijä     deltiologist, cartologist
kuvallinen ehiöpostikortti   picture postcard
kuvamerkkisarja         picture-set
kuvan koko           size of design
kuvapuoli            in front
kuvapuoli            on face
kuvaus             description
kuvioleima           killer postmark, fancy cancel
kuvioliimoite          gum device
kvartsilamppu          quartz lamp
kymmenen (10)          ten
kynämitätöinti         pen cancellation, manuscript postmar
kynäviiva            pen cancellation,pen-stroke,ink line
kyyhkynen            dove
kyyhkynen (kesy)        pigeon
kyyhkysposti          pigeon post
kärki              point
kärpäsenpilkku         fly speck
käsiladelma           hand-set type
käsileimasin          handstamp
käsileimauskoneella painettu pm handstruck
käsinkirjoitettu        in writing
käsinmaalattu merkki      handpainted stamp
käsipaperi           handmade paper
käsipuristin          handpress
käsitelaleimasin        roller handstamp
käsitys             view
käteinen            cash
käteismaksu           cash, cash payment
kätketty painopäivä       hidden date
käydä vaihtokauppaa       swop
käypyys             validity
käypä              valid, available, current
käyrä              curved
käytetty            used, oblitered
käytetty ulkomailla       used abroad
käytettynä kortilla       used on post card
käytettynä kuorella       used on cover
käytettynä leikelmällä     used on piece
käyttämätön           unused
käyttämätön (liimakkeeton)   mint without hinge
käyttökausi           period of use
käytöstä poistettu       withdrawn, invalidated
käytöstä poistettu       demonetised
käytöstä poisto         demonetization
kääntöpuoli           back
käärepaperi           grand consommation paper
köyhäinveromerkki        poortax stamp
Kööpenhaminan painos      Copenhagen printing
[ to the top/Alkuun ]

laajentua            enlarge
laakapaino           planography, lithography
laakerinlehvä          branch of laurels
laattakuviomalli        floor stone pattern
laatu              condition
laatuluokka           quality
ladelmapainanta         type-set impression
ladonta             setting
ladontavirhe          setting error
laiton             abusive
laivakirje           ship letter
laivaposti           ship post, paquebot
laivaposti(lähetys)       maritime mail
laivapostimerkki        ships post stamp
laivayhtiöiden merkit      shipping companies stamps
lakkajuovite          bar of varnish
lakkautus            withdrawal, suspension
lakkopostimerkki        strike stamp
laskentamerkki         control stamp
laskos             paper fold
laskos, paperilaskos      fold
laskuvarjoposti         parachute mail
lastenapu            charity for children
lastenavustus          charity for children
latinalainen kirjoitus     roman letters
lautta             ferry
laveeraus            washing, tinting
lehti              sheet
lehtipainoleimaus        tapographic cancellation
leikattu reunaa koskettaen   touched
leikelmä            cut out, piece
leikkauslinja          dividing line
leikkausviiva          dividing line
leima              postmark, stamp, cancel(lation)
leima              obliteration
leima ilman päiväystä tai nimeä blind cancellation
leimaamaton           uncancelled
leimakirje           stampless cover, stampless letter
leimakirje           pre-adhesive cover
leimaleikelmä          postmark on piece
leimamerkki           revenue stamp, fiscal stamp
leimamerkki           tax stamp
leimapainanne          strike
leimasin            postmark
leimattu            cancelled, used, oblitered
leimaus             cancel(lation), obliteration
leimaväärenne          forged postmark, forged cancellation
leipäkorttipaperi        coupon paper
leipäkorttipaperi        ration tickets paper
lennätinleima          telegraph cancel
lennätinmerkki         telegraph stamp
lennätinmitätöinti       telegraph cancellation
lento-virkamerkki        airmail official stamp
lentokuljetuksen vahvistusleima airmail confirmation postmark
lentolipukepostite       airmail label postally used
lentoposti           airmail
lentopostijulkaisu       airmail issue
lentopostikirje         airmail letter
lentopostikokoelma       collection of aerophilately
lentopostileima         airmail postmark
lentopostilipuke        airmail label
lentopostimerkki        airmail stamp
lentopostin lisämaksu      airmail surtax
lentopostissa          by airmail
leveäreunainen         wide margin
leveäreunainen arkinreunakapp. wing margin
levitä             enlarge
levy              plate
levy- tai sylinterinum. sis. r. cylinder block
levyn numero          plate number
levynumeron sisältävä ark.r.kpl plate block
levytys             reconstruction of sheet
levyvirhe            plate error, cracked plate
levyvirhe            flaw in plate
lievä taittuma         slight crease
liidutettu paperi        chalky paper
liikakappale          doublet
liikenneministeriö       Ministry of Transport
liikkuva postitoimipaikka    travelling post office
liikkuva postitoimipaikka    mobile post office
liima              gum, gumming
liimake             hinge
liimakkeen jälki        trace of hinge
liimakkeeton          hingeless
liimakkeeton, postituore    never hinged
liimamurtuma          broken gum
liimamurtuma          gum break
liimaton            without gum, ungummed
liimavirhe           gum error
liimaväärenne          re-gummed
liimaväärenne          gum fake
liimoite            gum, gumming
liimoitekuvio          gum device
liimoitettu merkki       adhesive
liimoitevirhe          gum error
liimoittaa           gum
liimoittamaton         without gum, ungummed, no gum
liimoitteeton          no gum
liittotasavalta         federal republic
liittovaltio          federal state
liittää             annex
liittää johonkin        incorporate
liitujuovite          chalkburelage, chalky overprint
liitupaperi           chalk-surfaced paper
liitupaperi           chalky paper
linja              line, stroke
linnake             fortress
liottaa irti          dissolve
lipuke             etiquette
lipuke             vignette
lipuke             label
lisäleima            cachet, informative postmark
lisälipuke           tab, label, attached label
lisälipuke           label with coupon
lisälipukkeellinen merkki    labelled stamp
lisälunastusmerkki       surtax postage due stamp
lisämaksu            surcharge
lisämaksumerkki         surtax stamp, duty stamp
lisäpainama           (surcharge) overprint
lisäpainamajulkaisu       overprint issue
lisäpainamamuunnos       overprint variety
lisäpainaman väri        colour of overprint
lisäpainamatyyppi        overprint type
lisäpainamaväärenne       overprint forgery
liukeneva väri         fugitive colour
liuskeenharmaa         slate
lohi              salmon
loisteainepaperi        tagged paper
loistepaperi          tagged paper
loistokappale          superb
lokakuu             October
Lontoon kirjeposti 1680 alkaen penny post
loppuun kulunut         worn-out
loppuunkäyttöjulkaisu      final issue to be used up
loppuunmyyty          sold out
lopullinen           definitive
luettelo            catalogue
luetteloarvo          catalogue value
luettelohinta          catalogue price
luettelonumero         catalogue number
lukumäärä            number
> lukumäärältään         in number
luminoiva            luminescent
lumppupaperi          rag paper
lunastus            postage due
> lunastuksetta         without any postage due
lunastusleima          postage due handstamp
lunastuslipuke         postage due label
lunastusmaksu          tax due, surcharge fee
lunastusmaksu          postage due
lunastusmerkki         postage due stamp
luonnos             design
luovutettu           delivered
lupa              permission
luukku             counter
lyhenne             abbreviation
lyhyt hammaste         short perforation
lähetti             messenger
lähettäjä            sender
lähettää            dispatch
lähetys             conveyance
lähetys             forwarding conveyance
lähetyskilotavara        mission junk, missionware
lähetyslaji           type of mail delivery
läpikuultava          transparent, visible on the back
läpikuultavapaperi       translucent paper
läpilyönti           strike-through printing
läpimitta            diameter
läpinäkyvä           transparent
läpivärjätty paperi       throughout coloured paper
läviste             roulette
lävistetty           rouletted
löytöerä            accumulation
löytölaatikko          accumulation
[ to the top/Alkuun ]

maahanlasku           landing
maailma 1. postimerkki     penny black
Maailman Postiliitto      Universal Postal Union
maalaiskirjeenkant. kulj. kirje way letter
maaliskuu            March
maan nimi            name of the country
maanpakolaisposti        expatriated post
maanpuolustusmerkki       surtax stamp for militia
maaseutu posti         district mail
maaseutuposti          rural post, rural mail
maidonsininen          milk-blue
maihinnousu           landing
mainio             selected
mainos postileimassa      advertisement on postmarks
mainos vihkon lehdissä     advertisement on booklet panes
mainosleima           advertisement post mark
mainosleima           slogan cancellation
mainosleima           slogan postmark
mainospostimerkki        advertisement stamp
mainosvälilö          advertising label
maisemapostikortti       topographical post card
makasiinimaksu         demurrage fee
maksettu            paid
maksimikortti          maximum card
maksu              fee, payment
makulatuuri           printer's waste
malli              specimen, sample, type, cancelled
maltanristileima        Maltese cross postmark
marginaali           sheet margin, margin of sheet
marraskuu            November
matka              trip
matkaa osoittava postileima   mileage mark
matkailupostimerkki       tourist propaganda stamp
matkoilla            gone away
matkustanut           gone away
matkustanut (selite)      left
matriisi            matrix, mould
merentakainen          overseas
merkin järjestysnumero     sheet position
merkin kehys          frame
merkin keskikuvio        vignette
merkin keskuskuva        design of centre
merkin koko           size of stamp
merkin kuvan kehysosa      spandrel
merkin kääntöpuolen turvamerk. security endorsement
merkin muuttuminen ilmaston v. tropicalisation
merkin paikka          position of sheet
merkin paikka arkissa      sheet position
merkin piirtäjä         designer
merkin ulkopuolelle ulottuva l. with postmark across
merkityksetön          unimportant
merkki             stamp, mark
merkkien järjestys (arkissa)  arrangement of stamps
merkkilaji           kind of stamps
merkkiuutuuksien välitysliike  philatelic agency
Merkuriuksen pää        head of Mercury
messuleima           cachet at a fair
metallileimasin         metal cachet, metal-die
miehitetty alue         occupied area
miehitys            occupation
miehitysalueet         occupied territories
miehitysmerkki         occupation stamp
miehitysvyöhyke         occupation area, occupation zone
mielikuvituksellinen      fancy
mikrofilmi-ilmakirje      V-mail
mikrofilmi-ilmakirje(palvelu)  airgraph (service)
mikrofilmi-ilmakirjepalvelu   mail service
mittari             gauge
mitätöimisleima         killer postmark
mitätöinti           cancellation, cancel, obliteration
mitätöity            cancelled, invalidated
mitätön             cancelled, unimportant
moitteeton           perfect, immaculate
molemminpuolinen        both sides
molemminpuolinen painanta    printed on both sides
moninkertainen         multiple
moniväripainanta        multicoloured print
moniväripaino          coloured print
monogrammi           paraph
muisto             commemorative
muistojulkaisu         commemorative issue
muistopienoisarkki       souvenir sheet
muistopostimerkki        commemorative stamp
muodon mukaan leikattu     cut to shape
muotokuva            portrait
murtuma             crack, fraction
murtunut            broken
murtuva liimoite        cracked gum
musta              black
musta penni           penny black
mustahko            blackish
mustapainama          black printing
mustemitätöinti         ink cancellation
musteviiva           ink line
mutka              curve
muunnettu            changed
muunnos             variety
muurikruunu           moorish crown
muurinharja           moorish crown
muutettu            altered, changed
muutettu piirustus       redrawn
muutettu raha-arvo       value converted
muutos             alteration, change
muuttaa             change
muuttanut osoit. ilmoittamatta moved, left no address
mykkä leima           dumb cancellation, mute cancellation
mykkä merkki (ilman maan nimeä) dumb stamp
myllynratasleima        millwheel postmark
myrtin vihreä          myrtle
myymättä jäänet kohteet     unsold lots
myynnistä poistettu       obsolete
myyntihinta           selling price
myyntipalkkio          premium, comission
myöhästymisleima        postmark stating a delay
myöhästymisleima        too late cancellation
myöhästymismerkki        late fee stamp, too late stamp
määräpaikka           destination
[ to the top/Alkuun ]

naarmu             scratch
napaseutuposti         polar mail, polar post
nauha              band
nauha              ribbon
nauhahammaste          interrupted perforation
nauhahammaste          automatic machine perforation
nauhamerkit (liitt. tois. siv.) side delivery
nauhamerkki           coil stamp
nauhamerkkihammaste       coil perforation
nauhamerkkirulla        roll
nauharullan alku        coil leader
nauharullan loppupää      end delivery
nelikulmainen          quadrangular, square
nelilö             block of four
nelirivilö           strip of four
neliöleikelmä          cut square
neljä              four
neljäkymmentä          forty
neulanreikä           pin hole
neuvosto            councillor
nimellisarvo          nominal value, face value
nimellisarvo          denomination
nimellisarvo merkkiin lisättynä value inserted
nimikirjaimet          paraph
nipputavara           bundlet material
niukka             short
niukkareunainen         cut close
norsunluu            ivory
noteeraus            valuation, estimate quotation
numero             numeral, figure
numeroaihe           figure type
numeroidut merkit        numbered stamps
numerointileima(sin)      numerator (cachet)
numeroleima           numeral cancellation
numeropiirros          figure type
näkemys             view
näkyvä             visible; important
näköispainama          facsimile, imitation stamp
nälkäapu            aid of starving people
nälkäavustus          aid of starving people
näyte              specimen, cancelled, voucher
näytelähetys          postal viewing
näyttely            exhibition
näyttelyleima          cachet at an exhibition
näyttelylipuke         exhibition label
[ to the top/Alkuun ]


offsetpainanta         offset printing
oheisleima           informative postmark
ohentuma            light point, thin, thinned
ohjausleima           route-indicating postmark
ohjauslipuke          route indication label
ohjausmerkintä         route indication note
ohjausviivat ja pisteet     guide lines and dots
ohjesääntö           instruction, decree
ohut kohta           light point, thin, thinned
oikaistu            corrected, rectified
oikeudenvastainen        abusive
oikeusveromerkki        judical stamp
oikeusviranomaiset       law courts
oikeutusmerkki         admission stamp
oliivi             olive
oliivinharmaa          olive-grey (olive-gray)
oliivinkeltainen        olive-yellow
oliivinvihreä          olive-green
olkain             epaulette
ompelukonehammaste       pin perforation
ompelukoneläviste        sewing-machine perforation
onnettomuuskuori        wreck cover
onnettomuuslähetys       crash cover
onnettomuusposti        crash mail
oranssi(nvärinen)        orange
osa               part
osa-arkki            pane
osasto             department, section
osatarttuma           partial set-off
osavaltion hallitus       government of the country
osaväärenne           partial forgery, fake
osoite             address
osoitekone           addressing machine
osoitekortti          address label
osoitepaikka          destination
ositettava merkki        fractional stamp
ositettu merkki         split stamp
osittain            partly
otsikko             heading, headline, inscription
ovenkehysleima         festoon postmark
ovenkehysleima         deferential postmark
[ to the top/Alkuun ]

pahan taittuman jälki      trace of crease
paikallisjulkaisu        local issue
paikalliskirje         local letter
paikallisleima         town postmark
paikallislisäpainama      local overprint, local surcharge
paikallismerkki (ilman lupaa)  unofficial stamp
paikallispainanta        local print
paikallispostimerkki      local post stamp
paikattu            repaired
paikattu (ohentuma takaa)    repaired on back
paikkakuntaleima        town postmark
painajan nimi          printer's name
painamo             printing office, imprint
painamo             printing works
painanta            impression, print, printing
painanta merkin takana     reversed print, printed on back
painettu            stamped in
painettu hammaste        imitation perforation
painettu vesileima       printed watermark
paino (kirjapaino)       impression, print, printing
paino (fys. ym)         weight
paino (merkitsevyys)      weight, importance, significance
painoalalaji          printing variety
painoarkin jakokaist. pain. v. pillars
painoarkin numero        form number, sheet number
painoarkki           printer's sheet
painokehilö           printing form
painolevy            plate, printing plate
painoluokka           weight class
painomenetelmät         printing methods, printing process
painopaikka           imprint
painopinta           printing surface
painopäivä           printing date
painos             edition, number issued
painos             printing, issue
painosylinterin numero     cylinder number
painotalo            printing office, printing works
painotuote           printed matter
painotuotekortti        printed matter card
painotuotekääre         band, wrapper
painotuotepikamerkki      special handling stamps
painotuotepostimerkki      printed matter stamp
painotuotetaksa         printed matter rate
painovirhe           misprint
painoväri            ink, printers ink
paketin osoitekortti      parcel dispatch note
paketin perilletoimitus     special delivery
paketin saatekirje       parcel dispatch letter
paketti             packet
pakettikortti          parcel dispatch note
pakettimerkki          parcel post stamp
pakettipostimerkki       parcel post stamp
pakkolisämaksulunastusmerkki  postal surtax due stamp
pakkolisämaksumerkki      obligatory surtax stamp
paksu painanta         rough print
palautettu kirje        returned letter
palautusleima          return mark
palautuslipuke         return label
palautuslähetys         returned letter
palautusmerkki         return stamp
paljon (kauppamäärite)     quantity
palkki             bar
palkkikoodi           postcode
paloarkku-vakuutusmerkki    marine insurance stamp
paloarkkumerkki         floating safe stamp
paluukuitti           return receipt
paperilaskos          paper fold
paperimassa           pulp, paper pulp
paperin korvike         paper makeshift
paperin ohentuma        light
paperinjatkos          join
paperivirhe           paper fault
paranneltu           repaired
pari              pair
parru              bar
parruleima           bar cancel
patriarkanristi         patriarch's cross
patriisi            patrix
pehmeä painanta         soft printing
peilikirjoitus         reversed characters
peite (tiikelikoneen)      tympan
peittopainamalla varustettu m. obliterated stamp
peltikanisteriposti       tin can mail
pergamentti           parchment
pergamiinipaperi        glassine, imitation parchment
perillesaamaton lähetys     undeliverable mail
perillesaamattomien lähet. toim dead letter office
perilletoimitusmerkki      delivery stamp
perilletoimitusmerkki (henk.k) personal delivery stamp
perustuslaki          constitution
perustyyppi           key type
peruutus            withdrawal, suspension
pesty leima           cleaned stamp
pieni koukku          small hook
pienikokoinen merkki      bantam (stamp)
pienoisarkki          miniature sheet
pihdit             tweezer
piiri              district
piirikunta           district
piirikuntaposti         zemstvo issues, rural mail
piirikuntaposti         rural post
piiritysposti          siege post
piirretty merkki        mark
piispansauva          bishops-staff
pikajakelu           express delivery, special delivery
pikajakelulipuke        express label
pikakirje            express letter
pikakorttikirje         express letter-card
pikalähetys           express mail
pikamerkki           express stamp
pikamerkki           special delivery stamp
pikapostimerkki         special delivery stamp
pikkupaketti          small packet, packet
pilkullinen           dotted
pinsetit            tweezer
piste              dot, stop, point
pistein merkitty        dotted
pisteleima           point cancellation
pisteläviste          pin roulette
pisterengas(leima)       dotted circle (postmark)
pohja(painanta)         background
pohjapainanta          ground, burelage, underprint
poiketa             differ
poikittainen          diagonal
poikkeama            difference
poikkipalkki          across bar
poikkiviiva           across bar
poistettu leima         cleaned stamp
polvekeviiva          zig zag lines
polvekeviivaläviste       zigzag roulette
postaali            officially
posti (lähetykset)       post (E), mail (Am)
- lähtevä posti          outgoing post
- saapuva posti          incoming post
- ensimmäisessä postissa     by the first delivery
- tänään ei kanneta postia    there is no delivery to day
posti (toimipaikka)       post office
posti (työpaikka)        job, post, position
postiauto            postbus
postiennakko (Am)        collect on delivery
postiennakko (E)        cash on delivery
postiennakkolipuke       cash on delivery label
postiennakkomäärän alentaminen alteration of amount of trade charge
postihistoria          postal history
postiinjättökuitti       certificate of postage
postijuna            mail train
postikonttori          post office
postikoodi           postcode
postikortti           postcard (E), postal card (Am)
postikorttimerkki        postcard stamp
postikäsittelymerkintä     postal marking
postilaatikko          letter box (E), mail box (Am)
postilaatikosta (leima)     from letter-box
postilaitos           post office, postal service
postilaiva           mail boat
postilakkomerkki        postal strike stamp
postilauttamerkki        postal ferry stamp
postileima           postmark
postileimakirje         stampless letter
postilentokone         mail plane
postilinja-auto         postbus
postillinen           officially
postillisesti käytetty sähkem. postal telegraph
postilokero           post-office box
postilähetys          postal item, piece of mail
postilähetyksen erikoiskäsit.  special handling of postal items
postilähetyksen lakkaus     sealing up with the wax
postimaksu           postage, postage rate, fee
postimaksu maksettu       franked
postimaksu maksettu (leima)   post paid
postimaksu maksettu -leima   postage prepaid postmark
postimaksu maksettu -lipuke   postage prepaid label
postimaksuautomaattilipuke   selectronic machine stamp
postimaksukone         meter mark machine
postimaksukoneleima       meter mark, meter postage stamp
postimaksukoneleima, -lipuke  mail-o-mat label
postimaksukonepostite      metered mail
postimaksutta          free of charge
postimaksuvapausmerkki     duty-free label, franchise stamp
postimaksuvapausmerkki     frank stamp
postimerkin selkäpuolen varm.p. endorsement
postimerkki           stamp
postimerkki fiskaalisesti käyt. used fiscally
postimerkki, yleismerkki    postage stamp
postimerkkiautomaatti      automatic machine, slot machine
postimerkkiautomaatti      automatic stamp-vending machine
postimerkkiautomaattien kok.lip testing label
postimerkkiautomaattimerkki   vending machine stamp
postimerkkihuutokauppa     stamp auction
postimerkkikansio        stamp album
postimerkkikokoelma       stamp collection
postimerkkilaji         kind of stamps
postimerkkiluettelo       stamp catalogue
postimerkkinauha        coil
postimerkkinäyttely       philatelic exhibition
postimerkkirulla        coil
postimerkkivihko        stamp booklet
postimerkkivihkoautomaatti   automatic vending machine
postimerkkivihkon lehti     pane
postimestarihammaste      postmaster perforation
postimestarijulkaisu      postmaster issue
postinkantaja          postman, (Am) mailman
postinkäsittelymerkintä     postal marking
postinumero           postal code;postcode(E),zip code(Am)
postinvaihto keskeytetty    service suspended
postiosoituksen tarkkailumerkki money-order control stamp
postiosoitus          post-office order
postiosoituskuori        money order envelope
postiosoitusmerkki       money order stamp
postiosoitusvirkakirjekuori   official money order envelope
postipaketti          parcel, postal parcel
postipaketti-tilimerkki     postal control stamp for parcel post
postiperintälähetyksen lun.merk.cash on delivery stamp
postipiiri           postal district, district
postipiirin nimi        name of district
postipysäkki          mail stop
postisopimus          postal convention
postista noudettava       poste restante
postisäkki           postbag, mailbag
postisäästömerkki        post office savings bank stamp
postitaksat           postal rates
postite             postage
postitevaihto          exchange on covers
postitoimisto          post office
postitorvi           posthorn
postitse            by post, by mail
postituore           mint without hinge
postituore           unhinged mint, unmounted mint
postivaunu           mail van
postivaunu           railway post office
postivaunut           mail coach, stage coach
postivene            mail boat
postiviranomaiset        postal authorities
postiväärenne          postal forgery
preussinsininen         Prussian blue
propagandajulkaisu       propaganda issue
propagandaleima         advertisement post mark
propagandaleima         slogan postmark (... cancellation)
propagandamerkki        propaganda stamp
propagandaväärenne       propaganda forgery
puhdas             immaculate
puhdistettu levy        cleaned plate
pulajulkaisu          provisional issue, emergency issue
pulamerkki           provisional stamp
pulapaperi           paper makeshift
punainen            red
Punainen Risti         Red Cross
punaisen ruskea         reddish brown
punaisenmusta          red-black
punaisenoranssi         red-orange
punaisenvioletti        red-purple
punakeltainen          orange, reddish yellow
punertava            reddish
punertavan lila         mauve
puolikuu            crescent
puolipostillinen        semi-postal stamp
puolisävy            half-tone
puolitettu           bisected, cut in halves
puolitettu           halved
puolitettu merkki        split stamp
puolivirallinen         semi-official issue
puristeruudukko         grille
puristustela          impression cylinder
purjelentoposti         glider mail
putkiposti           pneumatic mail, pneumatic post
putkipostiehiö         pneumatic stationary
putkipostimerkki        pneumatic postage stamp
puukuvake            woodblock
puuleimasin           woodcut stamp
puunleikkaus          woodcut
puupiirros           xylography
puuteluettelo          want list
puuteluettelovaihto       exchange on want list
puutteelinen          defective
puutteellinen painanta     imperfection in printing
puutteva painanta        imperfection in printing
puuttuva            missing
Pyhän Andreaan risti      St. Andrew's cross
pysty-             vertical
pystymuoto           upright shape
pystysuora           vertical
pyöreä             round, circular
pyöristetty           rounded off
pyöristynyt           rounded off
pyöröleima           circle postmark
päikkö             tete-beche
päivämäärä           date
- kirjeessä oli päivämäärä 4.6   the letter was dated June 4th
päivämääräleima         circular date-stamp, datestamp
päivämäärätön          undated
päiväys             date
päiväys nurinpäin        date upside down
päiväysnurkka          sheet corner with printing date
päiväysvirhe          date error
päiväysväärenne         date fake
päiväämätön           undated
pätemätön            not valid, invalid
pääleima            circular date-stamp
päälevy             key plate
päällekirjoitus, otsikko    heading, headline
päällepainama          overprint
päällepainettu         overprinted
päällystetty paperi       coated paper
pääpostikonttori        main post office,General Post Office
päästömerkki          admission stamp
päättyä             cease
päätyyppi            principal type
[ to the top/Alkuun ]


R-lipuke            registration label
raaka paperi          base paper
raakapaperi           body paper
raakkeli (syväpainokoneen)   doctor's blade
radeeraus            etching
rahakanta            monetary standard, standard
rahapostimerkki         stamp currency
rahayksikkö           currency
raidallinen           laid; striped
raitapaperi           laid paper, batonné
raja (konkr. ja kuvit.)     boundary
raja (valtioiden välinen)    border (between states)
rajoitettu           limited
rakettiposti          rocket mail, rocket post
Ranska             France
rasteri             screen
rasterikuva           half-tone
rasterisyväpaino        autotype, rotary photogravure
rasvapaperi           greasy paper
rautalankaverkko        wirenetting
rautatie            railway, (Am) railroad
rautatieasema          railway station, (Am) train station
rautatiekirje          railway letter
rautatieleima          railway cancellation
rautatiemerkki         railway stamp
rautatiepakettimerkki      railway parcel stamp
rautatieposti          railway mail
rautatiepostileima       railroad cancellation
rautatievirkamerkki       official railway stamp
reijite             perfin, perforated initial
reijitetty           hole punched
reijitys            punching, punching perforation
reikämitätöinti         cancellation by punching
rengas             circle
rengasleima           round postmark
repeämä             tear, crack
repäisymitätöinti        mutilation cancellation
retussi             retouch
reunakappale          margin copy, specimen showing margin
reunakirjoitus         margin inscription
reunavesileima         margin watermark
reunus             border
riippumattomuus         independence
riisipaperi           rice paper, Chinese paper
rikkinäinen           damaged
rinnakkaiskäyttömerkki     follower
rintakilpi           breast plate, breast shield
rintakuva            bust
rissi              tear
risti              cross
ristikehys           framed cross
ristikkoleima          grill cancelation
ristikkäin           crossed, in crossform
ristikkäisviivat        crossed lines, grill
ristin kehysviiva        framed cross
ristiside            wrapper, band
rivi              series
rivileima            straight line
rivisummanumero         value of rows
rosohammaste          rough perforation
rosohammaste          insufficient perforation
rotaatiohammaste        rotary perforation
rotaatipaino          rotary printing
ruhtinas            prince
rulla              roll
ruoste             rust
ruoste (vasken)         verdigris
ruosteenpunainen        rust red
ruosteenruskea         rust-brown
ruosteenvärinen         rust, rust-coloured
ruskea             brown
ruskeankarmiini         brown-carmine
ruskeanlila           brown-lila
ruskeanmusta          brown-black
ruskeanoliivi          brown-olive
ruskeanoranssi         brown-orange
ruskeanpunainen         brown-red
ruskeanvioletti         brown-purple
ruskehtava           brownish
ruudutettu           crossed
ruudutettu paperi        quadrille paper
ruudutus            quadrille
ruutuvesileimapaperi      quadrille paper
ryhmitys            classification
ryhmä              miniature sheet
ryssänvihreä          russian green
[ to the top/Alkuun ]

saaja              addressee
saantitodistus         advice of delivery
saantitodistus         acknowledgement of delivery
saapumisleima          receiving postmark
saapumisleima          arrival postmark, backstamp
saatavilla oleva        available
sahamainen           serrated
sahanteräläviste        saw-tooth roulette
saksa              Germany
saksalainen           German
salama             thunderbolt, flash of lightening
salamerkki           secret mark, hidden date
samanaikainen          simultaneously
samanarvoinen          equivalent
sammea             dull
sanomalehtileimamerkki     newspaper tax stamp
sanomalehtileimamerkki     journal tax stamp
sanomalehtimerkki        newspaper stamp
sarakesummanumero        value of columns
sarja              series, set
sarjan hinta          price per set
sata              hundred
satavuotisjuhla         centenary
sateenkaaripainanta       iridiscent printing
sattuma             chance
satunnaisesti          occasionally, incidentally
saumavesileima         stitch watermark
savukepaperi          tissue paper, pelure paper
savukepaperi          cigarette paper
Schermak-läviste        Schermack-perforation
seitsemän            seven
seitsemäntoista         seventeen
seka-              mixed
sekahammaste          mixed perforation, compound perforat
sekalaatuinen          mixed condition
sekaladelma eri kirjainmuod.  mixed founts
sekalainen           mixed
sekapostite           combination cover
sekapostite           mixed franking, mixed postage
sekasarja            mixed set
sekaväri            mixed colour
seliteleima           cachet
selitys             explanation
sellaisena kuin on       as is
selostus            description
selvitys            explanation
selvä painanta         fine print
semstvoposti          rural post, rural mail
Senaatin paino         Senate's Printing Works
sensuurin sulkuliuska      censor strip
sensuurileima          censor mark
sensuurisuljin         examiner sealing label
sensuurisuljin         censorship sealing
setelipaperi          banknote paper
side              ribbon
siipipyörä           winged wheel
siirtomaalisäpainama      colonial overprint
siirtomaamerkki         colonial stamp
siirtopaino           transfer
siirtopuristus         transfer
siirtynyt painanta       misplacement
siirtynyt painanta       misplaced printing
siisti hammaste         clean cut perforation
siksakviiva           zig zag lines
sileä              smooth
sileä paperi          smooth paper
silkkilankapaperi        silk thread paper, Dickinson paper
silkkipaperi          tissue paper
silmiinpistävä         pronounced
silmukka            loop, mesh
sinertävä            bluish
sinertävä paperi        bleuté, blued
sinertävän vihreä        bluish green
sinetti             seal
sinettilakka          sealing wax
sinettileimasin         embossing (dry seal) cancellation
sinettilipuke          seal label, sealing label
sinettilipuke          official seal
sinettimerkki          seal mark
sinetöity (postin)kilo     sealed kilo
siniharmaa           bluish grey
sinimusta            blue-black
sininen             blue
sininen varmuuspaperi      blue safety paper
sinipunainen          violet, lilac
sinistynyt           bleuté‚, blued
sinivihreä           bluish green
sisällyttää           incorporate
sisällyttää johonkin      annex
sisältö             contents
sisämaa             inland
sisäpuoli            inside
sisäsivu            inside
sisäänpainuma          curve
sitruunankeltainen       lemon yellow
siviiliväestö          civil population
sivuttainen oleva vesileima   sideways watermark
smaragdinvihreä         emerald green
sodanajan painanta       war-time printing
soihtu             torch
soikea             oval
soikiokehys           oval frame
soikioleima           oval postmark
sokeain lähetys         blind literature
sokeisto            whitting-out material, blanks
sokkohammaste          blind perforation
sokkopainanta          albino, blind blocking
sopimus             convention; agreement; contract
sormustinleima         rubber stamp
sota-ajan zeppeliiniposti    war-time airship mail
sotainvalidi          disabled soldier, war cripple
sotalaiva            warship
sotaleski            war widow
sotaorpo            war orphan
sotapostimerkki         war stamp
sotatalousvirkamerkki      official stamp for war industry
sotavammainen          disabled soldier
sotavanki            prisoner of war
sotavankileiri         prisoners camp
sotavankiposti         prisoners of war mail
sotaveromerkki         war tax stamp
sotilas             serviceman
sotilasposti          military mail, service mail
sotilaspostimerkki       service stamp
sotilaspostimerkki       postage stamp for soldiers
sotilaspostimerkki       frank stamp for soldiers
sotilaspostimerkki, kenttäpm.  military postage stamp
stereotypia           stereotype
sukellusveneposti        submarine post
sukkanauha           garter
sukkula liikenne        shuttle service
suljettu            closed, full
sulkakirje           feather-letter
sultaanin puumerkki       toughra
summa              sum
summa (määrä)          amount
sunnuntaijakelulisämaksu    obligatory sunday delivery
sunnuntaijakelumerkki      sunday delivery stamp
sunnuntailipuke         dominical label
suojalisäpainama        protective surcharge
suojalisäpainama        security overprint
suojanumero           control figure
suojapohjapainanta       security burelage
suorakaide           rectangle
suorakaideleima         boxed
suorakulmio           rectangle
suosioleima           postmarked to order
suosioleimaus          cancelled to order
suositeltava          recommendable
surumerkki           mourning stamp
suurennuslasi          magnifying glass
suuruus (koko)         size
suuruus (määrä)         amount (of)
sylinter            cylinder
sylinteripaino         rotary printing
syvän vihreä          myrtle
syväpaino            line engraving, recess printing
syväpaino            intaglio print
syyskuu             September
syövytyssyväpaino        photogravure
sähkösanoma           telegram
sähkösyövytys          electrotyping
säiliökirja           stock book
säiliökortti          stock card
säiliölevy           stock card
säilyttää            retain
säilytysmaksu          storage charges
särkyvä             fragile
sävy              hue, shade
sävypainanta          tinted impression
sävytetty            tinted, shaded, toned
säämiskänvärinen        buff
säännöllinen          regular
säännös             statute
säästöliimote          economy gum
säätiö             foundation
[ to the top/Alkuun ]

taannehtiva päiväys       back dated
taidepainopaperi        art paper
taittuma            crease
taivaansininen         sky blue
takaisin            back
takaisinvaltaus         reconquest
takasivu            back page, reverse (side)
takia              because of, due to, for
taksoitus            assessment; valuation
takuuleima           expert's mark, mark of guarantee
takuumerkintä          mark of guarantee
taloushallinnollinen      revenue
taloushallinnollinen      fiscal
tammikuu            January
tarjota             offer
tarjouksen tekijä        bidder
tarjous             offer, bid
tarkastuskirjaimet (GB)     check letters
tarkastuslisäpainama      control overprint
tarkastuslisäpainama      control surcharge
tarkastusmerkintä        control-border
tarkistuskirjain        control letter, control-letter
tarkka             accurate
tarkkailumenetelmät       control methdos
tarkkailumerkki         control mark
tarkkailunumero         control figure
tarkkailunumero         control number, control-figure
tarra-             self-adhesive
tarttuma            set-off, off-set
tasainen            smooth
tasalaatuinen          uniform, alike
tasopainanta          plate printing, flat plate
tasopainanta          printed from a plate
tasopaino            flat plate
taulukko            tabulation
taulukko            listing
tausta             background, ground
taustapainanta         underprint
tavallinen (yleinen)      common
tavallinen (tav. poikkeamaton) ordinary
tavallinen (tavanomainen)    usual
tavallinen julkaisu       regular issue, ordinary issue
tavallinen kappale       average copy
tavallinen laadultaan      average quality
tavallinen paperi        ordinary paper, smooth paper
tavallinen paperi        wove paper
tavallinen paperi vesiviivaruud wove bâƒtoné 
tavallinen tai raitapaperi v.n laid bâƒtoné
tavaranäyte           sample of merchandise
tavukirjoitusmerkki       syllabic character
tehtaan vesileima        paper-maker's watermark
tekele             philatelic product, fake
teko-              artificial
tekstaus isoin kirjaimin    block type
tekstinauha           scroll of inscription
tela              cylinder
teräskaiverre          steel engraving
teräspiirros          steel engraving
terävä hammaste         pointed perforation
tiedonanto           information, publication
tiedonanto           indication, advertisement
tiedustelu           enquiry
tieto              information, indication
tiheä              narrow, close
tiheä hammaste         small perforation
tiheäsilmukkainen        narrow meshes
tiheäsilmäinen         narrow meshes
tiilenpunainen         brick red
tilaavievä paketti       bulky parcel
tilapäisleima          provisional postmark
tilapäis-sanomalehtimerkki   provisional issue of newspaper stamp
tilapäismerkki         provisional stamp
tilauslista           order form
tilauslomake          order form
tilausnumero          serial number
tilileima            fiscal cancellation
tilimerkki           service stamp
tilitys             placing to account
tilitysmerkki          duty stamp
timanttihammaste        diamond perforation
tiukka             narrow, close
todistus            voucher
todistuskappale         document
toimitus (tavaran)       delivery
toisenvärinen          of different colour
toispuolinen          one-sided
toukokuu            May
tuhriutuma           slurred print, smudged print
tukku (nippu)          bundle
tukku (liik)          wholesale
tulipunainen          scarlet
tullausmaksu          customs clearance fee
tullileima           custom house stamp
tuloleima            arrival postmark, receiving postmark
tulva              flood
tumma              dark
tummankarmiini         dark carmine
tummankellanvihreä       dark yellow-green
tummanpunainen         dark red
tummanruskea          dark brown
tummanvihreä          dark green
tummanvioletti         dark violet
tummuusaste           hue
tunnus             mark characters
tunnustus            recognition
tuntomerkit           characteristics, criteria
tuntomerkki           mark characters
tuntomerkki           points of distinction
tuomioistuin          law courts
turkoosi            turquoise
turkoosinsininen        turquoise (blue)
tutkimuskokoelma        study collection
tutkimusretkipostimerkki    expedition stamp
tyhjä väliö           interspace
tyhjä väliö           blank field, blind stamp
tyhjös             interspace, blank field
tylppä             blunt
typografia           letter press
tyyppi             type
täplikäs paperi         sprinkled paper
täplä              flaw
täydellinen           complete
täydennysarvo          supplementary value
täysi              full; complete
täysireunainen         full margins
[ to the top/Alkuun ]

ulkomaanpostitoimisto      foreign office
ulkomaanpostitoimisto      post office abroad, office broad
ulkomaat            foreign, abroad
> ulkomaille           abroad
ulkomainen           foreign
ulkonäkö            view
UPU:n värit           postal union colours
uraliimoite           gum ribbing, ribbed gum
ultramariini(nsininen)     ultramarine (blue)
ultravioletti          ultraviolett
uudelleen hammastettu merkki  reperforated stamp
uudelleen liimoitettu      re-gummed
uudelleenkaiverre        re-engraving
uudelleenkaiverrus       re-engraving
uudistus            reform
uusi kuva-aihe         new design
uusi malli           new design, altered design
uusi painos           new edition
uusi painos (aikaisemmasta)   re-issue
uusi piirros          new design
uusi piirustus         redrawn
uusien julkaisujen tilaus    subscription to new issues
uusintapainama         reprint
uusintapainos          official reprint
uusintapainos          re-issue, reprint
uusintapainos          reimpression
uutuuspalvelu          new issue service
[ to the top/Alkuun ]

vaahteranlehti         maple leaf
vaaja              wedge
vaakamuoto           horizontal shape
vaakasoikio           horizontal oval
vaakasuora           horizontal
vaakasuorakaide         oblong
vaakuna             coat of arms
vaakuna-            heraldic
vaakunakilpi          coat of arms
vaalea             light
vaalea (kalpea)         pale
vaaleanharmaa          light gray
vaaleankellanvihreä       light yellowish green
vaaleankeltainen        light yellow
vaaleanpunainen         light red
vaaleansininen         light blue
vaaleanvioletti         light violet
vahingoittunut         damaged
vahingollinen julkaisu     detrimental issue
vahvistusleima         confirming postmark
vaihtaa (keskenään)       exchange
vaihtaa (muuttaa)        change
vaihto             exchange, change
vaihtoperuste          exchange basis
vakoliimoite          gum ribbing, ribbed gum
vakuutettu kirje        insured letter
vakuutettu rasia        insured box
vakuuttaminen          insurance
vakuutusmaksu          insurance fee
valehammaste          imitation perforation
valevesileima          impressed watermark
valevesileima          printed watermark
valintalähetys         approval
valintavihko          approval booklet, selection block
valio-             selected
valiokappale          very fine
valkoinen            white
vallankumousmerkki       revolutionary stamp
valmistus            manufacture, production
valoisa             light
valopaino            collotype, gelatine
valtakunnanomena        orb
valtiollinen, valtion      official
valtion             official
valtionhallitus         government of the country
valtiosääntö          constitution
valuutta            coin, currency
vankileiri           prisoners camp
vapaussota           war of independence
vapautus            liberation
vapautusmerkki         stamp of liberation
varakuvake           substitute cliche
varasto             stovk
varastointiläiskä        stain
varhaisfilatelia        pre-adhesive philately
varhaiskirje          pre-adhesive cover
varhaiskirjekuori        stampless cover
varjostettu           shaded
varmuuspaperi          safety paper, security paper
varten             for, because of, due to
varustus            fortress
vasaraleimasin         hammer stamp
vastaanottaja          addressee
vastaanottotodistus       certificate of receipt
vastalause, vastaväite     protest
vastauskortti          reply card, reply postal card
vastauskuori          reply envelope, return envelope
vastauskuponki         reply coupon
vastauspostikortti       reply card, reply postcard
vastauspostimerkki       return postage (stamp)
vedos              proofsheet
venäläinen           Russian
venäläisleimat         Russian type postmarks
verkko             net, network
verkkokuvio           mesh
verkkotela           dandy roll
veromerkki           tax stamp, fiscal stamp
vertauskuva           emblem
vesileima            watermark
vesileima-asento        watermark position
vesileimamuunnos        watermark variety
vesileimanetsin         detector, watermark detector
vesileimapaperi         watermark paper
vesileimatela          dandy roll
vesileimavirhe         watermark error
vesiväri            water colour
vetinen             watery
viallinen            defective
viallinen paperi        paper fault
vieriö             attached label
vierus             selvage, selvedge
viestinviejä          messenger
vihertävä            greenish
vihertävän keltainen      greenish yellow
vihertävän sininen       greenish blue
vihkiminen           inauguration
vihko(nen)           booklet
vihkoautomaatti         automatic vending machine
vihkomerkki           booklet stamp
vihkonlehti           booklet pane, booklet sheet
vihreä             green
vihreänkeltainen        green-yellow
vihreänsininen         green-blue
viininpunainen         claret
viisi              five
viisikulmio           pentagon
viisitoista           fifteen
viisto             oblique, slanting
viiva              line, dash, stroke
viiva-             linear
viivahammaste          line perforation
viivakehys           border of lines, frame of lines
viivaläviste          line roulette
viivapunos           engine turning
viivapunos           net, network
viivasyövytys          etching
viivoitettu paperi       ruled paper
vika              error, fault, flaw
vino              oblique, inclined, slanting
vinokaide            lozenge
vinokirjoitus          italic type, italics
vinokirjoitus          script-type
vinoneliö            lozenge, rhomb
vinoneliöläviste        diamonds roulette
vinoneliöläviste        lozenge perforation
vinossa oleva          inclined
vinoviivaläviste        oblique roulette
violetti            violet
virallinen julkaisu       official issue
virallinen painantavirhe    official error
virallinen uusintapainama    official reprint
virhe              error, fault, flaw, imperforation
virheellinen hammaste      error of perforation
virheetön            faultless. immaculate
virhepainama          printing error
virkakortti           official card
virkapakettimerkki       service parcel stamp
virkaposti           official mail
virkapostiehiö         officials stationary
virkapostimerkki        official mail stamp
virkapostimerkki        official stamp, service stamp
virkapostipakettimerkki     official packet stamp
virkasinetti          official seal
virsta             verst
viuhkaleima           fan postmark
voimassa oleva         current, valid
voimassaolo           validity
voitonmerkki          victory stamp
vuosi              year
- puoli vuotta          six months, half a year
- vuoden aikana          during a year
- kerran vuodessa         once a year
vuosijuhla           anniversary
vuosikirja           year book
vuosilajitelma         year set
vuosiluku            date of the year
vuosipäivä           anniversary
vuosisataisjuhla        centenary
vuosittain           yearly
vähäinen ohentuma        rubbed point
välimatka            distance
väliraha            comission
väliraha            premium
väliö              blind stamp
väliö              gutter, interspace
väri              colour
värikoevedos          colour proof, colour trial
värikuitupaperi         granite paper
värillinen           in colour
värillinen läviste       coloured roulette
värimuunnos           colour variety
värin muutos kemiallisesta syys colour changeling
värin siirtymä         colour shift
värin vaihdos          colour change
värin voimakkuus        shade
värinanto            decree of inking
värinpito            decree of inking
värinpitävä           colour-fast
värinsäätö           decree of inking
värinvaihdos          change of colour
väriopas            colour guide
värisävy            shade (of colour)
väritön             colourless
väritön painanta        albino
värivirhe            error of colour
värivivahde           colour shade
väriväärenne          colour fake
värjätty paperi         coloured paper
väärenne            fake, forgery
väärennetty           falsified, forged
väärentää (asiakirja)      falsify, forge (a document)
väärentää            fake
väärentää (rahaa)        counterfeit
väärä              false, forged
väärä leima           forged postmark
väärä väri           colour error
[ to the top/Alkuun ]

yhdeksän            nine
yhdenmukainen          alike, uniform
yhdessä olevat         joined together
yhdessäoleva          belonging to gether
yhdistelmähammaste       compound perforation
yhdistelmäpainanta       mixed printing, se-tenant
yhdistelmäpainosarkki      composite sheet
yhdistys            society
yhdyskaista           intermediary bar
yhdysviiva           hyphen
yhteenkuuluva          unsvered
yhteishallinta-alue       condominium
yhtenäinen           uniform
yhtenäisjulkaisu        omnibus issue
YK               United Nations
yksi              one; a, an
yksi (sama)           the same
yksi (ainoa)          single
yksinkertainen         simple; single
yksipuolinen          one-sided
yksirivinen leima        single-line cancellation
yksitoista           eleven
yksityinen           private
yksityinen jälkipainos     private reprint
yksityis-            private
yksityishammaste        private perforation
yksivärinen           monochrome, monocolour
yleensä             in general
yleiskokoelma          general collection
yleismerkkijulkaisu       definitive issue
yleismerkkijulkaisu       general issue, regular issue
yleispaperi           grand consommation paper
yleisö             public
ylifrankkeerattu        overfranked
yliopistopostimerkit      college stamps
ylipyyhitty           barred, crossed through
ylitoimipaikka         superior post office (?)
ylösalainen           reversed, inverted
ylösalainen keskusta      inverted centre piece
ylösalainen painanta      inverted printing
ylösalainen päiväys       date upside down
ympärileikattu         cut to shape
ympäröity            framed

zemstvoposti          zemstvo issues
zeppeliiniposti         zeppelin mail

äänestysalue          plebiscite
ääriviiva            outline
ääriviivat           outerlines

öljyinen painanta        oily printing
öljypaperi           resinised paper
[ To the top/Alkuun ]

Viimeksi muokattu: 27.11.1998 mpk