Saksa-Suomi filateelinen sanakirja - Deutsch-Finnisches philatelistisches Wörterbuch

Wähle Anfangsbuchstab:
Valitse sanan alkukirjain:
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W Z

³ Umlaut, z.B. Baum,-e³ (=Bäume)
Abart [f]           muunnos
Abartensucher [m]       kuvaketunnusten paikannusruudukko
Abbildung [f]         kuva
Abdruck [m]          jäljennös, vedos
Abgabepostamt,-er³ [n]       luovuttava postitoimisto (kirj. tms)
Abgabsrezepisse        saantitodistus
Abgangsstempel [m]       lähtöleima
abgebrochen          katkennut
abgeflacht           tasoitettu
abgegeben           luovutettu
abgekürzt           lyhennetty
abgenützt           kulunut
abgenutzte Platte [f]     kulunut levy
Abgeordnetenmarke [f]     kansanedustajamerkki
abgereist           matkustanut
abgerundet           pyöristetty
abgeschrägt          viistoksi leikattu
abgestumpft          tylppä
Abklatsch [m]         tarttuma; jäljennös
Abkürzung [f]         lyhenne
Ablieferung [f]        toimitus, hankinta
Ablieferungsschein [m]     saantitodistus
ablösen            irroittaa; lunastaa
Absatzpostamt,-er³ [n]       siirtopostitoimisto (?)
abschatten           varjostaa
Abschnitt,-e [m]        leike, palanen, jakso
Absender [m]          lähettäjä
Absenderfreistempel [m]    postimaksukoneleima
Absenderin [f]         lähettäjä (naispuolinen)
Abstand [m]          etäisyys, välimatka
Abstempelung          leima
Abstimmung           äänestys
Abstimmungsgebiet       kansanäänestysalue
Abstimmungsmarke        kansanäänestysmerkki
Abtönung [f]          värivivahde
abwärts            alaspäin
abweichen           poiketa
Abweichung [f]         eroavuus, poikkeama
Abwertung [f]         devalvointi (?)
Abwurf [m]           pudotus
Abwurfkarte [f]        pudotettu kortti
Abwurfpost [f]         pudotusposti
Abwurfstempel [m]       pudotusleima
Abzeichen [n]         tunnusmerkki
Abzug [m]           vedos; lähtö, muutto
Abzugbogen,- [m]        oikaisuvedos
Abzugsbrief [m]
 - jener Brief der durch irgendeinen Umstand von seinem
  vorgeschriebenen Postweg abgezogen wurde
Achsel [f]           olkain
achteckig           kahdeksankulmainen
achtstralig          kahdeksansäteinen
adelige Stempel        'aatelinen' leima (von Prag)
Adelsbrief [m]         aateliskirje
Adler [m]           kotka
Adlerzeichnung [f]       kotkankuva
Adressänderung [f]       osoitteenmuutos
Adressat,-en [m]        vastaanottaja
Adressatin [f]         vastaanottaja (naispuol)
Adresse,-n [f]         osoite
Adresskarte [f]        osoitekortti
ähnlich            kaltainen
Ahornblatt [n]         vaahteranlehti
Ährengarbe           tähkäkimppu, lyhde
Albumblatt [n]         kansionlehti
Alkoholsteuer [n]       alkoholivero
allgemein           yleinen
allseitig           kaikinpuolinen
allseits breitrandig      kaikilta puolilta leveäreunainen
alt              vanha
Altbrief [m]          varhaiskirje
Amt,-er³ [n]        virasto; piirikunta; virka
amtlich            virallinen
amtliche Ausgabe        virallinen julkaisu
amtlicher Neudruck, -e [m]   virallinen uusintapainama
anbieten            tarjota
ändern             muuttaa
andersfarbig          toisenvärinen
Änderung            muutos
Andreaskreuz [n]        Andreaksen risti
aneinanderhängend       yhteenkuuluvat, yhdessäolevat
Anerkennung [f]        tunnustus, kunniamaininta
Anfrage,-n [f]         kysely, kysymys
Angabe [f]           tieto, ilmoitus, tiedonanto
Angebot [n]          tarjous
angedeutete Zähnung      valehammaste, painettu hammaste
angehalten           pidätetty
angeschnitten         hiukan vajaareunainen
Anhängsel [n]         lisälipuke
anilinrot           aniliininpunainen
Ankaufsliste,-n [f]      ostoluettelo
Anker [m]           ankkuri
ankleben            liimata kiinni; olla tarttunut
Ankündigungsstempel,- [m]   tiedoksiantoleima (?)
Ankündigungsstempelmarke,-n[f] tiedoksiantoleimamerkki (?)
Ankunftsort          tulopaikkakunta
Ankunftsstempel [m]      tuloleima, saapumisleima
Anlagezeichen         kohdistusmerkki
Anmerkung [f]         huomautus
Annahme verweigert       kieltäytynyt
Anordnung,-en [f]       järjestäminen; sääntö, määräys
Anschlussflug [m]       liityntälento
Anschrift [f]         osoite
Ansicht [f]          kuva, ulkonäkö, käsitys, näkemys
Ansichtskarte, -n [f]     kuvakortti
Ansichtspostkarte, -n [f]   maisemapostikortti
Ansichtssendung [f]      näytelähetys
Antiqua [f]          antiikvakirjasin
Antwortpostkarte, -n [f]    vastauspostikortti
Antwortschein [m]       vastauskuponki
Anzahl [f]           lukumäärä
Apfel, -³ [m]          omena
April [m]           huhtikuu
aptierter Stempel       muutettu leimasin
Arbeitskreis          työryhmä, tutkimusryhmä
Armensteuermarke [f]      köyhäinveromerkki
Astrophilatelie        avaruusfilatelia
attraktiv           kiinnostusta herättävä, viehättävä
Attest,-e [n]         atesti (aitoustodistus)
Ätztiefdruck, -e [m]      kuparivalopaino
auf Briefstück         kuorileikelmällä
auf Ganzbrief         kirjeellä, kuorella
Aufbewahrungsgebühr      säilytysmaksu
Aufbrauchsausgabe [f]     loppuunkäyttöjulkaisu, -erä
Aufdruck, -e [m]        lisäpainama
Aufdruckabart [f]       lisäpainamamuunnos
Aufdruckausgabe [f]      lisäpainamajulkaisu
Aufdruckfälschung [f]     lisäpainamaväärenne
Aufdruckfarbe [f]       lisäpainaman väri
Aufdrucktype [f]        lisäpainamatyyppi
auffallend           huomattava, huomiota herättävä
auffällig           huomattava, huomiota herättävä
Aufgabeschein [m]       postiinjättökuitti
Aufgabestempel, - [m]     pääleima
Aufgabezettel [m]       kirjaamislipuke
Aufgabs-Rezepisse       postiinjättökuitti
Aufgeld,-er [n]        myyntipalkkio, väliraha
aufkleben           liimata päälle
Auflage [f]          painos
 - kleine Auflage        pieni painos(määrä)
Auflieferung [f]        postiinjättö
Auflieferungspost [f]     postiinjättöerä
Auflieferungsschein [m]    vastaanottokuitti
Auflieferungsstempel, - [m]  pääleima
auflösen            irrottaa, liottaa irti
Aufnahme [f]          postin nosto ilmalaivaan
Aufschlag,-eŸ [m]       hinnan korotus, lisähinta
Aufstellung [f]        järjestys, esittäminen
Auftrag,-e³ [m]          tilaus, määräys, tehtävä
aufwärts            ylöspäin
Aufzug [m]           peite, sylinterinpeite
August [m]           elokuu
Auktion,-en [f]        huutokauppa
Aus dem Briefkasten      postilaatikosta (leima)
ausführlich          seikkaperäinen, tarkka
Ausführung [f]         esitys(tapa); toimeenpano
Ausgabe [f]          julkaisu
Ausgabedatum [n]        julkaisupäivä
Ausgabejahr [n]        julkaisuvuosi
Ausgabepolitik         julkaisupolitiikka
Ausgabeprogramm        julkaisuohjelma
Ausgabetag [m]         julkaisupäivä
ausgefallener Druck      poisjäänyt painanta
ausgebessert          paranneltu, paikattu
ausgehöhlter Fleck       koverrettu tahra
ausgenommen          lukuunottamatta
ausgeprägt           selväpiirteinen
ausgesucht           mainio, erinomainen, valio
ausgezeichnet         erinomainen, korkealuokkainen
ausgiessen           valaa; kaataa pois
Aushilfs-Zeitungsmarke [f]   tilapäissanomalehtimerkki
Aushilfsausgabe [f]      tilapäisjulkaisu
Aushilfsmarke [f]       tilapäismerkki
Aushilfsstempel, - [m]     tilapäisleima
Auskunft [f]          tieto, tiedonanto
Ausland [n]          ulkomaat
Auslands-Postamt [n]      ulkomaanpostitoimisto
Auslandsbrief [m]       ulkomaankirje
Auslandspostanstalt      ulkomaanpostilaitos
Ausruf             huuto (huutokauppatil.); huudahdus
Ausschnitt [m]         leikelmä
Ausschnitt des Briefumschlages kuorileikelmä
Ausschuss [m]         hylkyarkki
ausser Kurs          ei käypä, käytöstä poistettu
Ausserkurssetzung       käytöstä poisto
Aussteller           näytteilleasettaja
Ausstellung [f]        näyttely
aussuchen           valikoida, valita, penkoa
ausverkauft          loppuunmyyty
Auswahl [f]          valinta, valikoima
Auswahlheft,-e [n]       valintavihko
Automatenpostwertzeichen [n]  postimaksuautomaattilipuke
Automatenzähnung,-en [f]    automaattihammaste
Automation           automaatio
Autopaketmarke,-n [f]     autopakettimerkki
[ zum Anfang/Alkuun

Backenschatten         posken varjostus
bahnamtliche Stempel      rautatieleimat
Bahnhofstempel, - [m]     rautieasemaleima
Bahnpost            rautatieposti
Bahnpoststempel, - [m]     rautatiepostileima
Bahnpostwagen         rautatiepostivaunu
Bahnstempel, - [m]       rautatieleima
Balken [m]           palkki,parru
Balkenstempel, - [m]      parruleima
Ballonpost [f]         ilmapalloposti
Band [n]            nauha, side
Bandstempel, - [m]       ketjuleima
Bandwurmsatz [m]        lapamatosarja
Banknotenpapier [n]      setelipaperi
bar              käteinen
Barfreimachungsstempel, - [m] käteismaksuleima
Barzahlung [f]         käteismaksu
Bedarfsbrief [m]        tarvekirje, tarvelähetys
befeuchtet           kostutettu
Beförderung [f]        kuljetus
Befreiung [f]         vapautus
Befreiungsmarke,-n [f]     vapautusmerkki
Befundanzeige [f]       asiantuntijalausunto
Behördenpost [f]        virkaposti, virastoposti
beiderseitiger Druck      molemminpuolinen painanta
Beilage,-n [f]         liite
Beistempel, - [m]       lisäleima, oheisleima
Bekanntmachung [f]       tiedonanto, kuulutus
belanglos           mitätön, merkityksetön
Beleg [f]           esimerkki, näyte, todistus
Belegstück,-e [n]       todistuskappale, näytekappale
Beliebtheit [f]        suosio
benzinempfindlich       bensiininarka
berichtigt           korjattu, oikaistu
berührt            reunaa koskettaen leikattu
beschädigt           rikkinäinen, vahingoittunut
Beschädigung          vahinko, vahingoittuminen
beschichtetes Papier      päällystetty paperi
beschnitten          poisleikattu hammaste
beschränkt           rajoitettu
Beschreibung          kuvaus, selous, kertomus
beschwerter Brief       rahtipostin arvokirje (Itävalta)
- Ein Brief mit Geld oder    Rahakirje tai vastaavaa sisältävä
 ähnlichem Inhalt der durch   kirje, jota kuljetettiin rahti-
 die Fahrpost befördert wurde  postissa
besetzte Gebiet        miehitysalue
Besetzung           miehitys
Besetzungszone         miehitysvyöhyke
besonder            erityinen, erikoinen
Besonderheit,-en [f]      erikoisuus, omituisuus
Bestellschein [m]       tilauslomake
Bestimmung [f]         määräys
Bestimmungsort [m]       määräpaikka(kunta)
Betrag,-e³ [m]         määrä, summa
betrügerisch          petollinen
Bewertung [f]         arviointi, arvostus
Bezirk [m]           piiri, piirikunta, postipiiri
Bezirksaufdruck, -e [m]    postipiirilisäpainama
Bezirkshandstempelmarke,-n [f] postipiirilisäpainamamerkki
Bezirksname [m]        postipiirin nimi
Bezugsnummer [f]        tilausnumero
Biegung, -en [f]        mutka (käänne)
Bieter [m]           tarjouksen tekijä
Bilderrahmenstempel, - [m]   ovenkehysleima, kukkaköynösleima
Bilderserie [f]        kuvamerkkisarja
bildfrei gestempelt      merkin kuvan vapaaksi jättävä leimaus
Bildgrösse           kuvakoko
Bildnis [n]          muotokuva
Bildpostkarte, -n [f]     kuvallinen ehiöpostikortti
Bildseite           kuvapuoli
billigst            halvin, huokein
Bindestrich [m]        yhdysviiva
Bischofsstab          piispansauva
Bishop-Stempel         Bishop-leima
blass             vaalea, kalpea, kelmeä
blasslila           vaaleanlila
Blatt [n]           lehti
blau              sininen
blaugrau            siniharmaa
blaugrün            sinivihreä
bläulich            sinertävä
bläulichgrau          sinertävänharmaa
bläulichgrün          sinertävänvihreä
bläulichlila          sinertävänlila
blauschwarz          sinimusta
blauviolett          sinivioletti
Blinddruck, -e [m]       sokkopainanta, väritön painanta
blindes Material        sokeisto
Blindzähnung,-en [f]      sokkohammaste
Blitzstrahl [m]        salama
Block,-e³ [m]          pienoisarkki, ryhmä
Blockschrift [f]        tekstaus isoin kirjaimin
Bogen [m]           painoarkki, paperiarkki, kaari
Bogenabklatsch [m]       arkkitarttuma
Bogenanordnung,-en [f]     arkkien järjestys
Bogenecke [f]         arkinkulma
Bogenentwertung        arkkileimaus
Bogenfeld [n]         merkin järjestysnumero arkissa
Bogenfeldtype [f]       kenttätyyppi
bogenförmig          kaareva
bogenförmiger Durchstich    kaariläviste
Bogenlage           merkin paikka arkissa
Bogenmitte           arkinkeskus(osa)
Bogennummer          painoarkin numero
Bogenplatz [m]         merkin paikka arkissa
Bogenrand,-er³ [m]       arkinreuna, arkin marginaali
Bogenrandvermerke       arkinreunamerkinnät
Bogenrandwasserzeichen,- [n]  arkinreunavesileima, reunavesileima
Bogenstempel,- [m]       Kaarenmuotoinen leima
Bogenwasserzeichen, - [n]   arkkivesileima
Bogenzähnung,-en [f]      arkkihammaste
Bordpost [f]          kansiposti, laivaposti
Bordpoststempel, - [m]     kansipostileima
Bordstempel, - [m]       kansileima
Bordüre            arkinkehyskoriste
Bote [m]            lähetti, viestiviejä
Botenbrief,-e [m]       kuriirikirje
Botenläufer [m]        sanansaattaja
Botenpost [f]         lähettiposti
Botenpostmarke,-n [f]     yksityispostimerkki
Botenstempel, - [m]      lähettileima
Brandkastenmarke,-n [f]    paloarkkumerkki
braun             ruskea
braunkarmin          ruskeankarmiini
bräunlichgrau         ruskehtavanharmaa
bräunlichviolett        ruskehtavanvioletti
braunlila           ruskeanlila
braunocker           ruskeanokra (?)
braunoliv           ruskeanoliivi
braunorange          ruskeanoranssi
braunrot            ruskeanpunainen
braunschwarz          ruskeanmusta
braunviolett          ruskeanvioletti
breit             leveä
breitrandig          leveäreunainen
Brief,-e [m]          kirje
Briefablage [f]        kirjelaatikko, postilaatikko
Briefadresse [f]        postiosoite
Briefannahme [f]        kirjeiden vastaanotto; kirjelaatikko
briefartig           kirjeenmuodossa
Briefaufgabe [f]        kirjeiden käsittely postissa
Briefausgabe [f]        kirjeiden jako, kanto
Briefausgeber [m]       kirjeiden jakaja; kirjeenkantaja
Briefbeförderung [f]      postinkuljetus
Briefbestellung [f]      postinkanto
Briefbeutel [m]        postilaukku
Briefbogen, - [m]       kirjepaperiarkki
Briefbote [m]         kirjeenkantaja
Briefeinwurf ³ [m]      postilaatikko, -luukku
Brieffach [n]         kirjelokero, postilokero
Briefformat [n]        kirjeenkoko
Briefgebühr [f]        kirjetaksa
Briefgeheimnis,-se [n]     kirjesalaisuus
Briefhülle,-n         kirjekuori, kirjekotelo
Briefinhalt,-e [m]       kirjeen sisältö
Briefkarte, -n [f]       korttikirje
Briefkasten [m]        postilaatikko, kirjelaatikko
Briefkastenstempel, - [m]   postilaatikkoleima
Briefkuvert [n]        kirjekuori
Briefmarke,-n [f]       postimerkki
Briefmarken-Auswahl [f]    postimerkkivalikoima
Briefmarkenalbum [n]      postimerkkikansio
Briefmarkenauktion [f]     postimerkkihuutokauppa
Briefmarkenausstellung [f]   postimerkkinäyttely
Briefmarkenautomat [m]     postimerkkiautomaatti
Briefmarkengeld [n]      postimerkkiraha, rahapostimerkki
Briefmarkenhändler [m]     postimerkkikauppias
Briefmarkenheft [n]      postimerkkivihko
Briefmarkenkrieg [m]      postimerkkisota, postisota
Briefmarkenkunde [f]      postimerkkeily, filatelia
Briefpapier, -e [n]      kirjepaperi
Briefporto [n]         kirjetaksa, kirjeen kuljetusmaksu
Briefsack [m]         postipussi
Briefsammlung,-en [f]     kirjeiden koontipaikka (Itäv)
Briefsendung [f]        kirjelähetys
Briefsiegel,- [n]       kirjeen sinetti
Briefstempel [m]        postileima
Briefstück,-e [n]       kuorileikelmä
Brieftaube [f]         kirjekyyhkynen
Brieftax-Stempel        lunastusleima (Itäv)
Briefträger [m]        kirjeenkantaja
Briefumschlag [m]       kirjekuori
Briefvorderseite [f]      kirjeen etusivu
Briefwaage ]f]         kirjevaaka
Briefwechsel [m]        kirjeenvaihto
brittisch           brittiläinen
Bronze,-n [f]         pronssi
bronzengrün          pronssinvihreä
Brotkartenpapier [n]      leipäkorttipaperi
Bruch,-e³ [m]          murtuma, repeämä
brüchiger Gummi        murtuva liimoite
Bruchspur           murtumanjälki
Brückenstempel, - [m]     siltaleima
Brustbild,-er [n]       rintakuva
Brustschild,-e [m]       rintakilpi
Buchdruck, -e [m]       kirjapaino
Buchdruckentwertung      kirjapainoleimaus
Buchdruckraster        autotypiarasteri
Buchstabe,-n [m]        kirjain
Buchstabenstempel, - [m]    kirjainleima
Bucht, -en [f]         mutka (taive)
Bug,-e³ [m]           taittuna, mutka
Bugspur,-en [f]        taittumanjälki
Bündelware           nipputavara
Buntdruck,-e [m]        moniväripaino, väripaino
Buntfrankatur         'värikäs' postite
Büttenpapier [n]        käsipaperi (Hadern, Itäv)
[ zum Anfang/Alkuun

charakteristisch        luonteenomainen, kuvaava
Charge-Stempel         kirjaamisleima
Cholera-Brief         koleerakirje
Cito-Vermerk,-e [m]      kiireellisyysmerkintä
Codierstriche         koodiviivat
Codierung           koodaus
Conventionsmünze (C.M.)    sopimusraha (Itäv-Baij)
Correspondenz-Karte      ehiöpostikortti
[ zum Anfang/Alkuun

Dachziegelfrankatur      jättiläispostite
Damenbrief [m]         naistenkirje
Dampfschiff          höyrylaiva
Dandy-Walze          vesileimatela
Darstellung          kuva-aihe
Datum, pl. Daten [n]      päivämäärä
Datumangabe,-n [f]       päiväyksen ilmaus
Datumfehler, - [m]       päiväysvirhe
datumlos            päiväyksetön
Datumsbrücke [f]        päiväyssilta
Datumsecke [f]         päiväysnurkka
Datumserie [f]         yleismerkkisarja, -julkaisu
Datumsfälschung [f]      päiväysväärenne
Datumsstempel, - [m]      päiväysleima
Dauerausgabe [f]        yleismerkkisarja -julkaisu
Dauermarke,-n [f]       käyttömerkki
Deckel [m]           peite
defekt             vahingoittunut, viallinen
dehnen             levitä, laajentua
dekorativ           koristeellinen
desinfizierte Post       desinfioitu posti, kulkutautiposti
deutsch            saksalainen
deutsche Auslandpostämter   Saksan ulkomaanpostitoimistot
deutsche Kolonien       Saksan siirtomaat
Deutsches Reich        Saksa (1871-1945)
Deutschland          Saksa
Dextrin            dekstriini, tärkkelyskumiliimoite
Dezember [m]          joulukuu
dezentriert          epäkeskeinen
diagonal            poikittainen
Diamantzähnung,-en [f]     timanttihammaste
dick              paksu
Dickinson-Papier [n]      silkkilankapaperi, Dickinson-paperi
Dienstkarte, -n [f]      virkakortti
Dienstmarke,-n [f]       virkapostimerkki
Dienstpaketmarke,-n [f]    virkapakettimerkki
Dienstpost [f]         virkaposti
Dienstpostganzsache      virkapostiehiö
Dienstpostpaketmarke,-n [f]  virkapostipakettimerkki
Dienstpostwertzeichen, - [n]  virkapostiarvoke
Dienstsiegel          virkasinetti
Doppeladler [m]        kaksoiskotka
Doppelaufdruck, -e [m]     kaksoislisäpainama
Doppeldecker [m]        kaksitaso
Doppeldruck, -e [m]      kaksoispainanta
Doppelentwertung [f]      kaksoismitätöinti
Doppelkammzähnung,-en [f]   kaksoiskampahammaste
Doppelkarte, -n [f]      kaksoispostikortti
Doppelkreisstempel, - [m]   kaksirenkainen leima
Doppelkreuzzähnung,-en [f]   kaksoisristihammaste
Doppelmarke,-n [f]       kaksoismerkki
Doppelprägung         kaksoiskorkopuriste
doppelseitig          kaksipuolinen
doppelseitiger Druck      kaksipuolinen painanta
doppelsprachig         kaksikielinen
Doppelstempel, - [m]      kaksoispostileima
doppelt            kaksinkertainen
Doppeltbrief,-e [m]      toisen painoluokan kirje
doppeltes Papier [n]      kaksinkertainen paperi
Doppelübertragung       kaksoissiirto
Doppelumschlag         kaksoiskuori
Doppelwertstempel, - [m]    kaksoisarvoleima
Doppelzähnung,-en [f]     kaksoishammaste
Drahtgeflecht         rautalankaverkko
dreidimensionale Marke     kolmiulotteinen merkki
Dreieck [n]          kolmio
Dreieckmarke          kolmiomerkki
Dreierstreifen         kolmirivilö
dreifach            kolminkertainen
dreifach graviert       kolme kertaa kaiverrettu
Dreiringstempel,- [m]     kolmirenkainen leima
dreiseitig           kolmisivuinen
dreizeilig           kolmirivinen
Druck, -e [m]         paino, painanta; paine, puristus
Druckabart [f]         painoalalaji
Druckart [f]          painantalaji
Druckauflage [f]        painos
Druckausschuss         hylkyarkki, makulatuuri
Druckbogen, - [m]       painoarkki
Druckdatum           painopäivä
Druckerei [f]         painamo, painotalo, kirjapaino
Druckerzeichen, - [n]     kirjanpainajan merkki
Druckfarbe [f]         painoväri
Druckfehler [m]        painovirhe
Druckform [f]         kehilö, painokehilö
Druckmangel [m]        puuttuva, puutteellinen painanta
Druckplatte, -n [f]      painolevy
Druckplattenabart [f]     painolevymuunnos
Druckprobe [f]         koevedos
Drucksache           painotuote
Drucksachen-Eilmarke,-n [f]  painotuotepikamerkki
Drucksachenkarte, -n [f]    painotuotekortti
Drucksachenmarke,-n [f]    painotuotepostimerkki
Drucksachenporto        painotuotetaksa
Druckstock           kuvake
Druckstöckel,- [m]       kuvake
Druckverfahren         painomenetelmä
Druckzufälligkeit       tilapäisyys
Druckzylinder         puristustela, puristussylinteri
Dublette [f]          kaksoiskappale
dunkel             tumma, pimeä; hämärä, epäselvä
dunkelblau           tummansininen
dunkelblaugrau         tummansiniharmaa
dunkelblaugrün         tummansinivihreä
dunkelbraun          tummanruskea
dunkelgelbgrün         tummankellanvihreä
dunkelgrau           tummanharmaa
dunkelgraugrün         dark grey-green
dunkelgrün           tummanvihreä
dunkelgrüngrau         tummanvihreänharmaa
dunkelkarmin          tummankarmiini
dunkellilabraun        tummanlilanruskea
dunkellilagrau         tummanlilanharmaa
dunkeloliv           tummanoliivi
dunkelolivgrau         tummanoliivinharmaa
dunkelolivgrün         dark olive-green
dunkelrot           tummanpunainen
dunkelviolett         tummanvioletti
dunkelviolettgrau       tummanvioletinharmaa
dünn              ohut
dünne Stelle          ohentuma
dünnes Papier         ohut paperi
Duplex-Stempel         duplexleima, kaksoispostileima
Durchgangsstempel,- [m]    kauttakulkuleima
durchgefärbtes Papier     läpivärjätty paperi
durchgezähnt          arkinreunaan hammastettu
Durchlochung          reijitys
Durchmesser          läpimitta
durchscheinendes Papier    läpikuultava paperi
durchschlagend         läpikuultava
durchschlagender Druck     imeytyvä, läpilyänti (painanta)
Durchschnittserhaltung     keskilaatuinen, tavallinen
Durchschnittsstück,-e [n]   tavallinen laadultaan
durchsichtig          läpinäkyvä
Durchstich           läviste
durchstochen          lävistetty
durchstrichen         ylipyyhitty
Durchzähnung,-en [f]      arkinreunahammaste
[ zum Anfang/Alkuun

echt              aito
echt gelaufen         aidosti kulkenut
echt gestempelt        aitoleimainen, aidosti leimattu
Echtheit [f]          aitous
Eckbuchstab³(e),-en [m]    kulmakirjain, nurkkakirjain
Ecke, -n [f]          kulma
Eckrandstück, -e [n]      kulmakappale
Eckstempel, - [m]       kulmaleima, nurkkaleima
Eckstück, -e [n]        kulmakappale
Eckverzierung,-en [f]     kulmakoriste
Eckzahn [m]          kulmahammas
eigentümlich          omituinen, kummallinen
Eigentümlickeit,-en [f]    omituisuus
Eilbrief [m]          pikakirje
Eilbriefstempel, - [m]     pikajakeluleima
Eilkartenbrief [m]       pikakorttikirje
Eilmarke,-n [f]        pikamerkki, pikapostimerkki
Eilpoststempel,- [m]      pikapostileima
Eilsendung           pikalähetys
Eilwagen            pikapostivaunut
Eilzustellung         pikalähetys
Eilzustellungsstempel, - [m]  pikajakeluleima
Eilzustellungszettel      pikajakelulipuke
ein [m], eine [f], ein [n]   yksi; epämäär. artikkeli
Einbucht, -en [f]       mutka
Einbuchtung          mutka, sisäänpainuma
einfach            tavallinen
Einfachbrief [m]        tavallinen kirje, 1. painoluokan kirje
einfaches Papier        tavallinen paperi
einfarbig           yksivärinen
Einfassung [f]         kehys
Einfassungslinie [f]      kehysviiva
eingedruckt          painettu
eingefasst           ympäröity, kehystetty
eingelocht           lävistetty, reijitetty
eingepresst          puristettu, koho-
eingeschrieben         kirjattu
Einheit,-en [f]        yksikkö, kokonaisuus
Einheitstarif [m]       yhtenäistaksa
Einkreisstempel, - [m]     yksirenkainen leima
Einlieferungsschein      postituskuitti, postiinjättökuitti
Einliefrungsstempel, - [m]   pääleima
einlöten            juottaa kiinni
einmal             kerta, kerran
einpressen           puristaa; prässätä
einreihig           yksirivinen
Eins, -en [f]         ykkönen
Einschnitt am Rande      reunaanleikkaus
Einschreibebrief [m]      kirjattu kirje
Einschreibemarke,-n [f]    kirjatun kirjeen merkki
Einschreibestempel, - [m]   kirjaamisleima
Einschreibezettel       kirjaamislipuke, R-lipuke
einseitig           yksipuolinen, toispuolinen
Einspruch [m]         vastalause, -väite
Einsteckbuch [n]        säiliökirja
einverleiben          liittää, sisällyttää jhnkn
einwandfrei          moitteeton
Einweihung [f]         vihkiminen
Einzeiler           yksirivinen rivileima
einzeilig           yksirivinen
Einzelfrankatur        yksittäispostite, yhden merkin postite
Einzelmarke,-n [f]       yksittäismerkki
Eirund             soikio, ovaali
Eirundeinfassung        soikiokehys
Eisenbahnbrief [m]       rautatiekirje
Eisenbahndienstmarke,-n [f]  rautatievirkamerkki
Eisenbahnmarke,-n [f]     rautatiemerkki
Eisenbahnpaketmarke,-n [f]   rautatiepakettimerkki
Eisnotluftpost [f]       kelirikkolentoposti
Elektrotypie          elektrotypia
Elfenbein           norsunluu
emailliertes Papier      emaloitu paperi
Emission,-en [f]        liikkeellelasku, julkaisu
Empfänger [m]         saaja, vastaanottaja
Empfangssschein        vastaanottotodistus
empfehlenswert         suositeltava
empfindlich          arka, herkkä
endgültig           lopullinen
endgültige Ausgabe       tavallinen, yleismerkkijulkaisu
eng              ahdas, kapea, tiukka, tiheä
eng zusammen          lähekkäin
enge Zähnung,-en [f]      tiheä hammaste
engmaschig           tiheäsilmäinen
entwerfen           suunnitella; piirtää luonnos
entwertet           mitätöity
- mit Poststempel entwertete Marke postileimalla mitätöity merkki
Entwertung, -en [f]      mitätöinti
Entwurf, -e³ [n]        luonnos, suunnitelma
Erbland, -e [n]        perintömaa
erbsengrün           herneenvihreä
Ergänzungswert, -e [m]     täydennysarvo
Ergebnisliste,-n [f]      tulosluettelo (huutokaupan)
erhabenes Wasserzeichen    koholla oleva vesileima (paksunnos)
Erhaltung           kunto
Erhöhung [f]          korotus
Erinnerung, -en [f]      muisto
Erinnerungskarte,-n [f]    muistokortti
Erinnerungsmarke,-n [f]    muistopostimerkki
Erkennungszeichen, - [n]    tuntomerkki
Erklärung, -en [f]       selitys, selvitys; julistus
Eröffnung [f]         avajaiset, avaus; julistus
erst              ensimmäinen; aluksi
Erstausgabe [f]        ensijulkaisu
Erstdruck, -e [m]       ensipainos
erster Gültigkeitstag     ensimmäinen käypäisyyspäivä
Erstfalz, -e [m]        ensiliimake
Erstflug, -e³[m]       ensilento
Ersttag, -e [m]        ensipäivä
Ersttagsbrief [m]       ensipäivänkirje
Erzeugnis, -se [n]       tuote
Essay, -s [m] tai [n]     ehdote
Europarat, -e³ [m]      Euroopan neuvosto
Ex offo -Brief         virkakirje
Experte,-n [m]         asiantuntija, ekspertti
Expresszustellagentur     pikajakeluasioimisto
[ zum Anfang/Alkuun

Fabrikwasserzeichen, - [n]   tehtaan vesileima
Fächer,- [m]          viuhka
Fächerstempel, - [m]      viuhkaleima
Fackel,-n [f]         soihtu
fahl              harmahtava, kellanvaalea
fahlbraun           harmahtavan ruskea (?)
Fahnenstempel, - [m]      viirileima
fahrbares Postamt [n]     linja-autopostitoimisto
Fähre, -n [f]         lautta
fahrende Postdienststelle   liikkuva postitoimipaikka
fahrendes Postamt       liikkuva postitoimipaikka
Fahrpost [f]          ajoneuvoposti
Fahrtperiode          matka-aika
Faksimile, -s [n]       faksimile
Falke             haukka
falsch             väärä, väärin
Fälscher,- [m]         väärentäjä
Falschstempel, - [m]      väärä leima, väärennetty leima
Fälschung           väärennys
Faltbrief,-e [m]        kokoontaitettu kirje
Falte,-n [f]          laskos, paperi laskos
Falz              liimake
Falzhell            ohentuma
falzlos            liimakkeeton
Falzrest,-e [m]        liimakkeen jäänne
Farbänderung          värinvaihdos
Farbe,-n [f]          väri
farbecht            aidonvärinen, värinpitävä
Farbenabart          värimuunnos
Farbenänderung         värienmuutos
Farbenfälschung        väriväärenne
Farbenfehldruck, -e [m]    värivirhe(painama)
Farbenfehler,- [m]       värivirhe
Farbenführer          väriopas
Farbengebung          värinpito, värinanto, värinsäätö
Farbenunterart, -en [f]    värialalaji, värimuunnos
Farbfehldruck,-e [m]      värivirhe(painama)
Farbfleck,-e [m]        väripilkku, väritahra
farbig             värillinen
farbig durchstochen      värillinen läviste
farblos            väritön
Farbnuance           värivivahde
Farbprobe,-n [f]        värikoevedos
Farbton,-e³ [m]        värisävy
Farbwechsel          värinvaihdos
Faserpapier, -e [n]      värikuitupaperi
Februar, -e [m]        helmikuu
Feder, -n [f]         sulka, höyhen; kynä
Federbrief [m]         sulkakirje, höyhenkirje
Federstrich, -e [m]      kynäviiva, kynänpiirto
Federzug, -e³ [m]       kynäviiva, kynänpiirto
Federzugentwertung       kynämitätöinti
Fehldruck, -e [m]       virhepainama
fehlend            puuttuva
Fehler, - [m]         erehdys, vika, virhe
fehlerfrei           virheetön
fehlerhaft           viallinen
Fehlfarbe,-n [f]        väärä väri, värivirhe
Fehlliste           puuteluettelo
Fehllistentausch        puuteluettelovaihto
Fehlzähnung,-en [f]      virheellinen hammaste
Feiertagsentwertung,-en [f]  juhlapäivämitätöinti
feine Zähnung,-en [f]     hieno hammaste
feiner Druck          selvä painanta, hienopiirteinen painan
Feinstdruck,-e [m]       ensipainos
Feld,-er [n]          kenttä, pinta, ala, pelto
Feld-Telegraphenmarke,-n [f]  kenttälennätinmerkki
Feldflugpost [f]        kenttälentoposti
Feldpost [f]          kenttäposti
Feldpost-Zulassungsmarke,-n [f]kenttäpostin oikeutusmerkki
Feldpostamt, -er³ [n]     kenttäpostitoimisto
Feldpostbrief [m]       kenttäpostikirje
Feldpostkarte,-n [f]      kenttäpostikortti
Feldpostmarke,-n [f]      kenttäpostimerkki
Feldpoststempel, - [m]     kenttäpostileima
Feldtype            kenttätyyppi
Fensterumschlag, -e³ [m]    ikkunakirjekuori
fett              lihava, paksu
feuerrot            tulipunainen
Figurenstempel, - [m]     kuvioleima
Fingerhutstempel, - [m]    sormustinleima
Firmenfreistempel, - [m]    postimaksukoneleima
fiskalisch           taloushallinnollinen
fiskalische Entwertung     tilileima
Fiskalwertzeichen [n]     leimamerkki
Flachdruck, -e [m]       laakapaino
Flaggenstempel, - [m]     lippuleima
Fleck,-e [m]          pilkku, tahra
Flecken,- [m]         tahra, pilkku, palanen
fleischfarben         lihanvärinen
Fliesenmuster         laattakuviomalli
Flüchtingshilfe,-n [f]     pakolaisapu
Flug, -e³ [m]         lento
Flugdienstmarke,-n [f]     lentovirkamerkki
Flugleitstempel, - [m]     lentopostin ohjausleima
Flugpost [f]          lentoposti
Flugpostbrief [m]       lentopostikirje
Flugpostmarke,-n [f]      lentopostimerkki
Flugpostzuschlag,-e³ [m]    lentopostilisämaksu
fluoreszierendes Papier    fluoresoiva paperi
Form              kehilö
Format,-e [n]         koko
Formnummer           kehilönumero
Formrahmen           kehilö
Formular,-e [n]        kaavake
forschen            tutkia
Forschung, -en [f]       tutkimus
Forschungssammlung       tutkimuskokoelma
Fraktura            fraktuurakirjasinlaji
Frankatur           postite
Frankaturtausch        postitevaihto
frankieren           maksaa postiraha ennakolta
frankierte Sendung       merkitetty lähetys
Frankierungszwang [m]     frankkeerauspakko
Frankostempel, - [m]      postimaksu maksettu -leima
französische Zone       ranskalainen vyöhyke
freigemacht          postimaksu maksettu
Freiheitskrieg         vapaussota
Freimarke,-n [f]        postimerkki, yleismerkki
Freimarken-Ausgabe       yleispostimerkkijulkaisu
Freistempel, - [m]       postimaksukoneleima
Freistempler          postimaksukone
Freiumschlag,-e³ [m]      vapaakirje
fremd             vieras; outo; kummallinen; muu
Fremdkörper, - [m]       vieras kappale (esine)
früh              aikainen
Fuhrmannsbrief,-e [m]     ajurikirje, ajomieskirje
fünf              viisi (5)
fünfzehn            viisitoista (15)
fünfzig            viisikymmentä (50)
Fürsorge [f]          huolenpito, huolto, avustus
Fürst [m]           ruhtinas
Fürstenbrief [m]        ruhtinaskirje
[ zum Anfang/Alkuun

Galgenbrief [m]        hirsipuukirje
Galvanoplastik         galvanoplastiikka
Ganzfälschung,-en [f]     täysväärenne
Ganzsache [f]         ehiö
Ganzsachenausschnitt      ehiöleikelmä
Ganzsachenkatalog       ehiöluettelo
Garantiezeichen, - [n]     takuumerkki, takuuleima
Gaufrage            puristeruudukko
geändert            muutettu
geänderte Farbe        muutetut värit
Gebiet,-e [n]         alue
Gebot, -e [n]         tarjous, huuto; ilmoitus; käsky
gebraucht           käytetty
gebrochen           murtunut, katkennut
Gebühr,-en [f]         maksu, postimaksu
Gebühr bezahlt         postimaksu maksettu
gebührenfrei          postimaksutta
Gebührenfreiheitsmarke,-n [f] postimaksuvapausmerkki
Gebührenmarke,-n [f]      erikois-, lisä, ym. maksumerkki
Gebührenzettel         postimaksu maksettu -lipuke
Gedenkausgabe [f]       muistojulkaisu
Gedenkblatt,-er³ [n]      muistopienoisarkki (ei postilaitoksen)
Gedenkblock,-e³ [m]      muistopienoisarkki
Gedenkmarke,-n [f]       muistopostimerkki
gedruckte Zähnung,-en [f]   painettuhammaste, valehammaste
Gefälligkeitsabstempelung   suosioleima
gefälscht           väärennetty
Gefangenenlager,- [n]     vankileiri
gefärbtes Papier        värjätty paperi
gefasertes Papier       värikuitupaperi
geflickt            paikattu
geflügeltes Rad        siipipyörä
gegittert           ruudutettu
geglättetes Papier       kiillotettu paperi
geklebte Paperbahn       paperijatkos
gekreidetes Papier       liitupaperi, liidutettu paperi
gekreutze Linien        ristikkäisviivat
gekreutzt           ristikkäinen
gekürzt            lyhennetty
gelb              keltainen
gelbbraun           kellanruskea
gelbgrün            kellanvihreä
gelblichgrün          kellertävän vihreä
gelbocker           kellanokra (?)
gelboliv            kellanoliivi
gelborange           kellanoranssi
Geldanweisung         postiosoitus
Geldbrief-Versicherungsschein rahakirjeen vakuutuskuitti
Geldbriefmarke,-n [f]     rahakirjemerkki
Geldbriefumschlag, -e³ [m]   rahakirjekuori (ehiö)
Geldempfangsbestätigungsmarke,-rahansaantitodistusmerkki
Geldscheinpapier, -e [n]    setelipaperi
Geldschrankmarke,-n [f]    paloarkkumerkki
gelocht            reijitetty
Gemeindebehörden        kunnallisviranomaiset
gemeinsame Plattenfehler    yhteiset kuvakevirheet
gemischt            seka-, sekalainen
gemischter Satz        sekasarja
Genehmigung          hyväksyntä, lupa
Generalsammlung        yleiskokoelma
genetzt            verkko-, verkkomainen
geprägt            puristettu, painettu (korkopaino)
geprüft            aitoutettu
gereinigte Platte       puhdistettu levy
Gerichtsbehörden        oikeusviranomaiset, tuomioistuin
Gerichtsbriefmarke,-n [f]   oikeusasiakirjamerkki
Gerichtssteuermarke,-n [f]   oikeusveromerkki
geriffelt           uritettu, vako-
geriffeltes Maschinenpapier  uritettu konepaperi
gerippt            kohojuovainen
geripptes Handpapier      kohojuovainen käsipaperi
gerissen            revitty
geschlossen          suljettu
geschlossener Satz       täysi sarja
geschnitten          hammastamaton
geschweift           kaareva, käyrä
gesprenkeltes Papier      täplikäs paperi
gestäbtes Papier        tavall. tai raitapaperi vesiviivaruudu
gestempelt           leimattu
gestochen           lävistetty
gestreiftes Papier       raitapaperi
gestrichenes Papier      päällystetty paperi
getönt             sävytetty
getöntes Papier        sävytetty paperi
Gewicht [n]          paino
Gewichtsstufe, -n [f]     painoluokka
gewöhnliches Papier      tavallinen paperi
gewöhnliches Stück       tavallinen kappale
gezähnt            hammastettu
Girlandenstempel, - [m]    kukkaköynösleima
Gitterbogen          lohko viivoituksella (leimassa)
Gitterstempel, - [m]      ristikkoleima
glänzend            kiiltävä
Glanzpapier, -e [n]      kiiltopaperi
glatt             sileä, tasainen
glattes Papier         sileä paperi, tavallinen paperi
gleich             samannäköinen, yhtä, sama
gleichmässig          tasalaatuinen, yhdenmukainen
gleichwertig          samanarvoinen
gleichzeitig          samanaikainen
Gliederung           jako, ryhmitys
Glühstempel, - [m]       polltoleima, hehkuleima
Goldbriefmarke,-n [f]     kultainen postimerkki
golden             kulta-, kultainen
goldgelb            kullankeltainen
Goldschlägerhaut        kultasepänkaivo, kollodiumkaivo
gotisch            goottilainen (kirjasintyyli)
Graphitstreifen-Aufdruck [m]  grafiittijuovalisäpainama
grau              harmaa
graublau            harmaansininen
graubraun           harmaanruskea
graugrün            harmaanvihreä
gräulich            harmahtava
grauoliv            harmaanoliivi
grauschwarz          harmaanmusta
grauviolett          harmaanvioletti
grauweisses Papier [n]     harmaanvalkoinen paperi
Graveur,-e [m]         kaivertaja
gravieren           kaivertaa
Gravierung,-en [f]       kaiverrus, kaiverre
Gravurtype,-n [f]       kaiverretyyppi
Greif,-e [m]          aarnikotka (vanh)
Grenzpostamt,-er³ [n]     rajapostitoimisto
Grenzübergangsstempel, - [m]  rajanylitysleima
grobe Zähnung,-en [f]     karkea hammaste
grober Druck [m]        paksu (karkeapiirteinen) painanta
gross             suuri,iso
- grösser, grösst       suurempi, suurin
Grossbogen,- [m]        painoarkki
Grösse,-n [f]         koko, suuruus
Grossformat,-e [n]       isokokoinen
Grossfürstentum        suuriruhtinaskunta
grotesk            groteski (kirjasintyyli)
grün              vihreä
- russisch grün   harmahtavan tummanvihreä
grünblau            vihreänsininen
Grund,-e³ [m]         pohja, tausta; perustus
Grundfarbe           perusväri
grüngrau            vihreänharmaa
grünlichblau          vihertävänsininen
grünlichgelb          vihertävänkeltainen
grünlichgrau          vihertävänharmaa
grünoliv            vihreänoliivi
grünschwarz          vihreänmusta
Gulden [m]           guldeni (raha)
gültig             käypä, kelpaava
Gültigkeitsablauf,-e³ [m]   käypyysajan loppuminen
Gültigkeitsdauer [f]      käypyysaika
Gummi [n]           liima, liimoite
Gummibruch,-e³ [m]       liimamurtuma
Gummidruck (Offset)      offsetpainanta
Gummierung [f]         liimoite, liimoitus
Gummifälschung,-en [f]     liimaväärenne, jälkiliimoite
Gummifehler,- [m]       liimavirhe, liimoitevirhe
Gummiriffelung,-en [f]     uraliimoite
Gummistempel, - [m]      kumileima(sin)
Gutschrift [f]         hyvitys, hyvittäminen
[ zum Anfang/Alkuun

Habitus,- [m]         muoto, omituisuus
Häckhen            hakanen, pieni koukku
Haderpapier [n]        lumppupaperi
Hafenstempel,- [m]       satamaleima
Hakenkreuz,-e [n]       hakaristi
halbamtliche Ausgabe [f]    puolivirallinen julkaisu
Halbbogen,- [m]        puoliarkki
halbfreier Brief        puoliksi maksettu kirje
halbieren           puolittaa
halbiert            puolitettu
Halbierung,-en [f]       puolitus
Halbmond [m]          puolikuu
Halbporto [n]         postimaksun puolikas
Hammerstempel, - [m]      vasaraleimasin
Handelskammer [f]       kauppakamari
Handelskammermarke,-n [f]   kauppakamarimerkki
Handelspreis,-e [m]      kauppa-arvo
Handelswert,-e [m]       kauppa-arvo
handgeschrieben        käsinkirjoitettu
Handpapier,-e [n]       käsipaperi, käsintehty paperi
Handpresse,-n [f]       käsipuristin
Handradstempel, - [m]     rivileimasin, kumikirjasinleima
Handrollstempel, - [m]     käsitelaleima(sin)
handschriftlich        käsinkirjoitettu
handschriftliche Entwertung  kynämitätöinti, kynäviiva
Handstempel, - [m]       käsileimasin
Handstempelgerät,-e [n]    vipuleimasin
Handstempelmaschine      vipuleimasin
Hanfpapier [n]         hamppupaperi
hart              kova
Haube,-n [f]          tupsu, töyhtö
Hauptartensammlung [f]     päälajikokoelma
Hauptplatte [f]        päälevy
Hauptpostamt,-er³ [n]     pääpostikonttori
Hauptstempel, - [m]      päivämääräleima, pääleima
Haupttype, -n [f]       päätyyppi
Hauptunterschied, -e [m]    pääasiallinen eroav(ais)uus
Hausauftragsnummer       tilausnumero
Heeressache [f]        sotilasasia
Heftchenblatt [n]       vihkonlehti
Heftchenbogen, - [m]      vihkoarkki
Heftchendeckel [m]       vihkon kansi
Heftchenmarke,-n [f]      vihkomerkki
Heimatsammlung [f]       kotiseutukokoelma
Helikopterpost [f]       helikopteriposti
Heliogravüre          kuparivalopaino
hell              vaalea, valoisa, kirkas
hellblau            vaaleansininen
hellbraun           vaaleanruskea
helle Stelle          ohut kohta, ohentuma
hellgrau            vaaleanharmaa
hellgrün            vaaleanvihreä
hellviolett          vaaleanviolett
heraldisch           heraldinen, vaakuna-
Herkunftsmerkmal,-e [n]    alkuperän tunnusmerkki
Hermeskopf,-e³ [m]       Hermeksen pää
Herstellung, -en [f]      valmistus; korjaaminen
hervortretender Adler     esiinpistävä kotka
Herz, -en [n]         sydän; mieli; rohkeus; hertta
Herzstück, -e [n]       keskuskappale
Hilfsmarke,-n [f]       pulamerkki, väliaikainen merkki
himbeerrot           vadelmanpunainen
Himmel, - [m]         taivas; ilmapiiri
Hintergrund, -e³        tausta, pohja(painanta)
hinterlegt           paikattu ohentuma
Hinweis, -e [m]        viittaus
Hinweisstempel, - [m]     oheisleima, seliteleima
Hinweisung, -en [f]      viittaus
Hinweiszettel, - [m]      filateelinen leimauspyyntölipuke
Hochbild [n]          kohokuva, korkokuva
Hochdruck, -e [m]       kohopaino
Hochformat, -e [n]       pystymuoto
Hochoffset           koho-offset
hochoval            pystyovaali, pystysoikio
Hochrechteck,-e [n]      pystysuorakaide
hochstehend          ylhäällä oleva, ylempänä oleva
Hochwasser,- [n]        tulva
Höhe, -n [f]          korkeus
Hoheitszeichen, - [n]     kansallisuusmerkki
Holz,-er³ [n]         puu, puuaine
holzfreies Papier       puukuiduton paperi
holzhaltiges Papier      puukuitupaperi
Holzschnitt,-e [m]       puunleikkaus
Holzstempel, - [m]       puuleimasin
Hosenband,-er³ [n]       sukkanauha
Hotelpost [f]         hotelliposti
Huckepackfrankatur       limipostite, jättiläspostite
Hufeisenstempel, - [m]     hevosenkenkäleima
Hundertjahrfeier        satavuotisjuhla
Hungerhilfe          nälkäapu
[ zum Anfang/Alkuun

impregniertes Papier      kyllästetty paperi, impregnoitu paperi
India-Papier          intianpaperi
Inland [n]           kotimaa, sisämaa
Inlandsbrief, -e [m]      kotimaankirje
Inlandsporto          kotimaantaksa
Inlandspostverkehr [m]     kotimaanpostiliikenne
innen             sisällä, -ssä, sisältä
Innendienstmarke,-n [f]    hallinnon-sisäisen postin merkki
Innenseite,-n [f]       sisäpuoli, sisäsivu
Inschrift,-en [f]       kirjoitus, otsikko
Inselpost [f]         saariposti
interallierte Verwaltung    liittoutuneiden hallinto
internationaler Antwortschein kansainvälinen vastauskuponki
Interniertenpost [f]      internoitujen posti
Irisdruck, -e [m]       iirispainanta, sateenkaaripainanta
Irrläufer,- [m]        harhaankulkenut lähetys
irrtümliche Frankatur     erhepostite
[ zum Anfang/Alkuun

Jahr, -e [n]          vuosi
Jahrbuch, -er³ [n]       vuosikirja, vuosilajitelma
Jahresbeitrag, -e³ [m]     vuosimaksu
Jahresfeier,-n [f]       vuosijuhla
Jahressatz,-e³ [m]       vuosilajitelma
Jahrestag, -e [m]       vuosipäivä
Jahreszahl, -en [f]      vuosiluku
Jahrgang, -e³ [m]       vuosikerta
Jahrhundert,-e [n]       vuosisata
Jahrhundertfeier, -n [f]   vuosisataisjuhla
jährlich            vuosittainen
Jahrtausend,-e [n]       vuosituhat
Januar, -e [m]         tammikuu
Japanpapier [n]        japaninpaperi
Jubiläumsausgabe [f]      juhlajulkaisu
Juli [m]            heinäkuu
Juni [m]            kesäkuu
[ zum Anfang/Alkuun

Kabinettstück,-e [n]      valiokappale
kadmiumgelb          kadmiuminkeltainen
Kaiser             keisari
Kaiserbrief          keisarinkirje
kaiserlich           keisarillinen
Kaiserreich          keisarikunta
Kammzähnung,-en [f]      kampahammaste
Kantonalmarke,-n [f]      kantonimerkki
Kapitänbrief,-e [m]      kapteeninkirje
Kapitänpost [f]        kapteeniposti
Kapselmarke,-n [f]       kotelomerkki
karmin             karmiini
karminrosa           karmiininruso
Kartenbrief [m]        korttikirje
Kartenbrief-Marke       korttikirjemerkki
Kartenpapier [n]        karttapaperi
Kartonpapier [n]        kartonkipaperi
kastanienbraun         kastanjanruskea
Kastell            linnake, varustus
Kastenstempel, - [m]      suorakaideleima, laatikkoleima
Kastenzähnung,-en [f]     arkkihammaste
Katalog            luettelo
Katalognummer         luettelonumero
Katalogpreis          luettelohinta
Katalogwert          luetteloarvo
Katapultpost [f]        katapulttiposti
Katastrophensendung      onnettomuuslähetys, onettomuusposti
Kaufmannspost [f]       kauppiasposti
Kaufmannszeichen, - [n]    kauppiaan (puu)merkki
Kehrdruck, -e [m]       päikkö
Kehrdruck mit Zwischensteg   päikköpari välilöllä
Kehrdruckpaar, -e [n]     päikköpari
Keil, -e [m]          kiila, vaaja
Kennbuchstabenstempel, - [m]  tunnuskirjainleima
Kennzeichen, - [n]       tunnus, tuntomerkki
Kiloware            kilotavara
Kinderhilfe          lastenapu, lastenavustus
Klappenstempel, - [m]     kirjekuoren sulkuliuskan leima
Klapperpost,-en [f]      kalistinposti (Itäv)
klar              kirkas
klassisch           klassillinen
Klebefalz           liimake
Klebezettel          lipuke
Kleeblatt-Pfeil-Stempel    nuoliristileima
Kleinbogen, - [m]       pienoismyyntiarkki
kleine Perlen         pienet helmet
Klemmstreifen         suojaliuska
Klemmtasche          suojatasku
Klischee            kuvake
knapp             niukka
Knochenleim          luuliima, luuliimoite
Kollodiumhaut         kollodiumkalvo, kultasepänkalvo
Kolonialaufdruck, -e [m]    siirtomaalisäpainama
Kolonialmarke,-n [f]      siirtomaamerkki
kombinierter Druck       yhdistetty painanta, sekapainanta
komissarische Regierung    komissariaattihallinto
König             kuningas
Königreich           kuningaskunta
Kontrollaufdruck, -e [m]    tarkastuslisäpainama
Kontrollborte         tarkastusreuna, tarkastusmerkintä
Kontrollbuchstabe,-n [m]    tarkistuskirjain
Kontrollstempel,- [m]     kontrollileima
Kontrollverfahren       tarkkailumenetelmät
Kontrollzeichen, - [n]     tarkkailumerkki
Kontrollziffer,-n [f]     tarkkailunumero
Konturen            ääriviivat
Konzentrationslagerpost [f]  keskitysleiriposti
Kopf,-e³ [m]          pää
kopfstehend          ylösalainen
kopfstehender Druck      ylösalainen painanta
kopfstehender Überdruck    ylösalainen päällepainama
kornblumenblau         kaunokinsininen
körniger Gummi         rakeinen liimoite
Körper, - [m]         vartalo; kappale, esine; kokonaisuus
Korrektur           korjaus, oikaisuvedos, korrehtuuri
Korrekturabzug         korjausvedos, oikaisuvedos
kostenlos           gratis
kräftig            voimakas
krapprot            matarapunainen
Kreideaufdruck, -e [m]     liitujuovite
Kreidepapier [n]        liitupaperi
Kreis,-e [m]          ympyrä, kehä
Kreisstempel, - [m]      ympyräleima, rengasleima
 - Kreisstempel mit Segment   rengasleima + segmentti
 - Kreisstempel mit Gitterbogen rengasleima lohkoviivoituksella
Kreuzband,-er³ [n]       ristiside
Kreuzeinfassung        ristin kehysviiva
kreuzweise           ristikkäin
Krieg, -e [m]         sota
Kriegs-Luftschiffpost [f]   sotajan zeppeliiniposti
Kriegsbeschädigte       sotavammainen
Kriegsdruck, -e [m]      sodanajan painanta
Kriegsgefangene        sotavanki
Kriegsgefangenenpost [f]    sotavankiposti
Kriegsmarke,-n [f]       sotapostimerkki
Kriegsschiff          sotalaiva
Kriegssteurmarke,-n [f]    sotaveromerkki
Kriegsweise          sotaorpo
Kriegswirtschafts-Dienstmarke sotatalousvirkamerkki
Kriegswitwe          sotaleski
Krone             kruunu
Kronenband           kruununnauha
Kunstbeirat          kuva-aiheneuvosto, kuva-aihetoimikunta
Kunstdruckpapier [n]      taidepainopaperi
künstlich           keinotekoinen, teko-
Kupferdruck, -e [m]      kuparipaino
kupferrot           kuparinpunainen
Kupferstich          kuparikaiverre, kuparipiirros
Kupfertiefdruck, -e [m]    kuparisyväpaino
Kurierpost [f]         kuriiriposti
Kuriosität,-en [f]       kummallisuus, kuriositeetti
kursierend           käypä, voimassa oleva
kursiv             kursiivi
Kurszeit,-en [f]        käypyysaika
kurzer Zahn          lyhyt hammas
Küsterpost [f]         lukkariposti
Kuvert,-e [n]         kirjekuori
Kuvertausschnitt,-e [m]    kuorileikelmä
kyrillische Schrift      kyrilliset kirjaimet
[ zum Anfang/Alkuun

lachsfarben          lohenvärinen
Lackschutz,- [m]        lakkasuoja
Lackstreifen,- [m]       lakkajuovite
Lacküberzug,-e&179 [m]      lakkakalvo
Ladurner-Strichelung      Ladurner-viivoitus, saumavesileima
Lagerpost [f]         leiriposti, sotavankileiriposti
Landbriefträger,- [m]     maalaiskirjeenkantaja
Landbriefträgerstempel, - [m] postilaatikkoleima
Landbriefträgerstempel, - [m] maalaiskirjeenkantajanleima
Ländersammlung         maakokoelma
Landesname,-n [m]       maan nimi
Landesregierung        (osa)valtion hallitus
Landpost [f]          maalaisposti, maaseutuposti
Landschaftspost [f]      piirikunta-, maaseutu-, zemstvoposti
Landsturmmarke,-n [f]     maanpuolustusmerkki
Landung            maahanlasku, maihinnousu
lang (länger)         pitkä (pidempi)
Langstempel, - [m]       rivileima
lateinische Inschrift     latinalainen kirjoitus
Laufnummer           juokseva numero (?)
Lavierung           Laveeraus
Lebensversicherungs-Dienstmarke Henkivakuutusvirkamerkki
lebhaft            helakka, eloisa
Leerfeld,-er [n]        tyhjös, tyhjä väliö
Leitstempel, - [m]       ohjausleima
Leitstrich           ohjausviiva
Leitvermerk          ohjausmerkintä
Leitzettel           ohjauslipuke
Letzttagsbrief,-e [m]     viimeisenpäivänkirje
Leuchtlupe           valaiseva suurennuslasi
Leuchtstoffpapier [n]     loisteainepaperi, loistepaperi
Lichtdruck, -e [m]       valopaino
Liebhaberpreis         keräilijän huippuhinta
Liebhaberstück, -e [n]     ihannekappale
liefern            hankkia, toimittaa, lähettää
liegend            vaakasuora
lilabraun           lilanruskea
lilagrau            lilanharmaa
lilarot            lilanpunainen
lilaschwarz          lilanmusta
Lilliputschnitt,-e [m]     lilliputti-leikkaus (0.1-0.2 mm reun)
Limit, -e [n]         rajahinta, limiitti
Linie, -n [f]         viiva, rivi; linja
Liniendurchstich        viivaläviste
Linieneinfassung, -en [f]   kehysviiva, viivakehys, ympärysviiva
linienförmig          viiva-
Linienzähnung,-en [f]     viivahammaste
liniert            viivoitettu
links             vasemmalla, vasempaan
Literatur [f]         kirjallisuus
Lochenentwertung        reikämitätöinti
Lochung            reijitys
Loco-Brief           paikalliskirje
Lokalaufdruck, -e [m]     paikallislisäpainama
Lokalausgabe [f]        paikallisjulkaisu
Lokaldruck, -e [m]       paikallispainanta
Lokalmarke,-n [f]       paikallispostimerkki
Lokalpost [f]         paikallisposti
Lorbeerzweig          laakerinlehvä
lose              irrallinen, irto-
lose Marken          irtomerkit
lösliche Farbe         arka väri, liukeneva väri
Luftfeldpost [f]        kenttälentoposti
Luftpost [f]          lentoposti
Luftpostbrief [m]       lentopostikirje
Luftpostklebezettel      lentopostilipuke
Luftpostleichtbrief [m]    ilmakirje, aerogrammi
Luftpostmarke,-n [f]      lentopostimerkki
Luftpostsammlung        lentopostikokoelma
Luftpoststempel, - [m]     lentopostileima
Luftpostzuschlag        lentopostin lisämaksu
Luftschiffspost [f]      ilmalaivaposti
Lupe              suurennuslasi
Lupenrand,-er³ [m]       häiväreuna
Luxusrand,-er³ [m]       erittäin leveä reuna
Luxusstempel,- [m]       loistoleima
Luxusstück,-e [n]       loistokappale
[ zum Anfang/Alkuun

Mache             tekele
mager             laiha
magere Inschrift        ohuempi kirjoitus
Mai [m]            toukokuu
maigrün            ruohonvihreä, vanhanvihreä
Mail-o-mat-Freistempel, - [m] postimaksukoneleima (USA)
Mailänder Postfälschung    Milanon postiväärenne
Makulatur           hylkypaperi, hylkyarkki
Malle-Post           ajoneuvoposti (Itäv)
Malteserkreuz,-e [n]      maltanristileima
mangelhaft           puutteellinen, epätäydellinen
mangelhafte Zähnung,-en [f]  rosohammaste
Manilla-Papier         manillapaperi
Marke,-n [f]          merkki, postimerkki
Markenabstand,-e³ [m]     merkkiväli
Markenanordnung        merkkien järjestys
Markenbild,-er [n]       merkin kuva
Markeneinheit,-en [f]     merkkikokonaisuus
Markenfeld,-er [n]       merkin järjestysnumero
Markenfeldtype         kenttätyyppi
Markengattung         postimerkkilaji, merkkilaji
Markengrösse          merkin koko
Markenheftchen         postimerkkivihko
Markenheftchenbogen, - [m]   vihkonlehti, vihko(paino)arkki
Markenheftchengeber      postimerkkiautomaatti, vihkoautomaatti
markenloser Brief       leimakirje, varhaiskirje
Markenposition         merkin järjestysnumero
Markenrand           merkin reuna
Markenrolle          postimerkkinauha(rulla)
März, -e [m]          maaliskuu
maschig            silmukka-, silmukkainen
Maschinenabklatsch       konetarttuma
Maschinenbogen, - [m]     painoarkki
Maschinenbogenabklatsch    konearkkitarttuma
Maschinenfreistempel, - [m]  postimaksukoneleima
Maschinenpapier [n]      konepaperi
Maschinenprobe         konevedos
Maschinenstempel, - [m]    koneleima, ketjuleima
Massenfrankatur        suurpostite
Massenware           massatavara
Mater             matriisi
Matrize            matriisi
matt              himmeä
Mauerkrone           muurinharja, muurikruunu
mausgrau            hiirenharmaa (Itäv)
Maximumkarte, -n [f]      maksimikortti
Mehreckstempel, - [m]     monikulmioleima
mehrfach            moninkertainen
mehrfaches Wasserzeichen    kerrottu vesileima
Mehrfachfrankatur       monimerkkipostite
mehrfarbig           monivärinen
mehrfarbiger Druck [m]     moniväripainanta
Merkmal            tunnusmerkki
Merkurkopf           Merkuriuksen pää
Messestempel, - [m]      messuleima
Metallstempel, - [m]      metallileimasin
Mikrometer,- [n]        mikrometri (paksuuden mitt)
milchblau           maidonsininen
Militärbrief,-e [m]      sotilaskirje
Militärpost [f]        sotilasposti
Militärpostmarke,-n [f]    sotilaspostimerkki
Mischdruck, -e [m]       sekapainanta, yhdistetty painanta
Mischdruckmarke,-n [f]     sekapainomerkki
Mischfarbe           sekaväri
Mischfrankatur         sekapostite
Mischpaar           sekapari
Mischplatte          sekalevy
Mischzähnung,-en [f]      sekahammaste
Missionsware          lähetyskilotavara
Mitläufer           rinnakkaiskäyttömerkki
Mittelbild           merkin keskuskuva
mittelstark          keskivahva
Mittelstück,-e [n]       keskuskuvio
Montage            asemointi
Montierung           asettelu
moosgrün            moss green
Motivsammlung         aihekokoelma
Mottosammlung         aihekokoelma
Mühlradstempel, - [m]     myllynratasleima
Münzbezeichnung        rahalajin merkintä
Muster,- [n]          malli
Muster ohne Wert        arvoton näyte
Mutterform [f]         kantamuoto
[ zum Anfang/Alkuun

nach Abgang der Post      'postin lähdön jälkeen'
nachahmen           jäljitellä, matkia
Nachahmung,-en [f]       jäljitelmä
Nachbildung,-en [f]      jäljennös
Nachdruck, -e [m]       jälkipainos
Nachentwertungsstempel, - [m] jälkikäteenmitätöimisleima
Nachfrageschreiben [n]     jälkikäteen tiedustelu
Nachfrankatur         postimaksun jälkitaksoitus
Nachfreimachung        postimaksun jälkitaksoitus
Nachgebühr [f]         lisämaksu, lunastus(maksu)
nachgemalt           jälkeenpäin maalattu
nachgezähnt          hammasteväärenne
nachgraviert          jälkikaiverrettu
nachgravierte Platte      korjattu kuvake
Nachgravur           jälkikaiverre
nachgummiert          jälkiliimoitettu
Nachgummierung,-en [f]     jälkiliimoite
Nachlass            kuolinpesä
Nachnahme [f]         postiennakko
Nachnahmegebühr, -en [f]    postiennakkomaksu
Nachnahmeschein [m]      postiennakkoilmoitus
Nachnahmezettel        postiennakkolipuke
Nachporto           lunastus, lunastusmaksu
Nachsendegebühr [f]      jälkeenlähetysmaksu
nachträglich entwertet     jälkikäteen leimattu
nachverwendeter Stempel    jälkikäyttöleima
Nachzahlungsgebühr       lunastusmaksu
Nadel, -n [n]         neula
Nadelloch,-er³ [n]       neulanreikä
Nadelpunkt, -e [m]       kohdistusmerkki
Nadelstich, -e [m]       neulanpisto, neulanreikä
Nahtwasserzeichen, - [n]    saumavesileima
Nationalversammlung      kansalliskokous
Nebenfeld,-er [n]       vieriö
Nebenmotiv           sivuaihe
Nebenstempel, - [m]      lisäleima, oheisleima
negatives Wasserzeichen    tavanomainen vesileima
Negativstempel, - [m]     sinettileima
Nelkenpapier          neilikkapaperi
Nennwert            nimellisarvo
Netz              verkko
Netzunterdruck [f]       verkkomainen pohjapainanta
Netzwerk            verkko(painanta)
Neuauflage           uusi painos
Neudruck,-e [m]        uusintapainos
neue              uusi
neue Muster          uusi malli
neue Zeichnung         uusi kuva-aihe
Neugravierung         uudelleenkaiverrus, uudelleenkaiverre
Neugummi            jälkiliimoite, liimaväärenne
Neuheit,-en [f]        uutuus
Neujahr [n]          uusi vuosi
neun              yhdeksän
neunzehn            yhdeksäntoista
neunzig            yhdeksänkymmentä
nicht             ei
nicht abgeholt         ei noudettu
nicht amtlich         epävirallinen
nicht verausgabt        ei julkaistu
nicht zulässig         ei sallittu
Nominalwert          nimellisravo
normalrandig          normaalireunainen
Notausgabe [f]         hätäjulkaisu
Notgeldmarke,-n [f]      hätärahamerkki
Nothilfe [f]          hätäapu
November, - [m]        marraskuu
Nuance             vivahde, värivivahde
Numeratorstempel, - [m]    numerointileima
Nummernstempel, - [m]     numeroleima
[ zum Anfang/Alkuun

oben              ylhäällä
ocker             okra
ockerbraun           keltamullan ruskea (?)
ockergelb           keltamullan värinen
offen             avonainen, avo-
Offsetdruck, -e [m]      offsetpainanta
ohne Gummi           ilman liimaa
Oktober, - [m]         lokakuu
öliger Druck          öljyinen painanta
oliv              oliivi
olivbraun           oliivinruskea
olivgelb            oliivinkeltainen
olivgrau            oliivinharmaa
olivgrün            oliivinvihreä
Ölpapier [n]          öljypaperi, rasvapaperi
orange             oranssi
orangebraun          oranssinruskea
orangegelb           oranssinkeltainen
Originalgummi         alkuperäisliimoite
Ornamentgrund         koristetausta, koristepohja
Ortsausgabe [f]        paikallisjulkaisu
Ortspostmarke,-n [f]      paikallispostimerkki
Ortsposttarif, -e [m]     paikallis(posti)taksa
Ortsstempel, - [m]       paikkakuntaleima
Ortsverkehr          paikallisliikenne
Ovalstempel, - [m]       soikioleima
Oxidierung           hapettuma
[ zum Anfang/Alkuun

Paar, -e [n]          pari; muutama
Paar mit Zwischensteg senkrechtPystypari välilöllä
Päckchen            pikku paketti
Paketadresskarte, -n [f]    paketin osoitekortti, pakettikortti
Paketbegleitbrief [m]     paketin saatekirje
Paketbegleitkarte, -n [f]   paketin saatekortti
Paketkarte,-n [f]       pakettikortti
Paketmarke,-n [f]       pakettimerkki
Paketzustellung        kotiinkanto, paketin perilletoimitus
Papier,-e [n]         paperi
 - geripptes Papier       kohojuovainen paperi
 - gestreiftes Papier      raitapaperi
 - gewöhnliches Papier     tavallinen paperi
 - Glanzpapier [n]       kiiltopaperi
Papierbahn [f]         paperisiisna, paperiraina
Papierfalte,-n [f]       paperilaskos, laskos
Papierkorn,-er³ [n]      paperirae, paperijyvä
Papiermasse,-n [f]       paperimassa
Papiermessgerät,-e [n]     paperinmittauslaite (mikrometri)
Papierstärke,-n [f]      paperinpaksuus, paperinvahvuus
Partie, -n [f]         erä, tukku, määrä
Passen             kohdistus
Passerkreuz,-e [n]       kohdistusmerkki
Patriarchenkreuz,-e [n]    patriarkanristi
Patrize            patriisi
Pendelfahrt          sukkulaliikenne
Pentagon,-e [n]        viisikulmio
Pergament           pergamentti
pergamentartiges Papier    pergamenttimainen paperi
Pergamentpapier [n]      pergamenttipaperi
Pergaminpapier [n]       pergamiinipaperi
Perlenkreis          helmirengas
perlgrau            helmenharmaa
Pfeilringstempel, - [m]    nuoliristileima
Pflanzenfaserpapier [n]    kasvikuitupaperi
Pfund [n]           naula (painoyksikkö); punta (rahayksik
Phantasiemarke,-n [f]     huijausmerkki, fantasiajulkaisu
Philatelie [f]         postimerkkeily, filatelia
Philatelist [m]        postimerkkeilijä, filatelisti
philatelistische Frankatur   filatelistipostite
Phosphor [m]          fosfori
phosphoreszierendes Papier   fosforoiva paperi
Phosphorstreifen        fosforijuovat
Photographie [f]        valokuva
Photolithographie       fotolitografia
Phototypie [f]         valopaino
Photoxylographie        fotoksylografia
Pinzette, -n [f]        atulat, (postimerkki)pihdit
Plagiat            plagiaatti, kirjallinen varkaus
Platte, -n [f]         levy,laatta; tarjotin,lautanen
Platten            levytys
Plattendruck, -e [m]      tasopainanta
Plattenfehler, - [m]      kuvakevirhe, levyvirhe
Plattennummer         painolevyn numero, levyn numero
Plattierung          levytys
pneumatische Post [f]     putkiposti
Polarpost [f]         napaseutuposti
poriges Papier [n]       huokoinen paperi
poröses Papier [n]       huokoinen paperi
Portemonnaiefrankatur     kukkaropostite
Porti [n]           postimaksu
Portofreiheit [f]       postimaksuvapaus
Portofreiheitsmarke,-n [f]   postimaksuvapausmerkki
Portofreiheitsstempel, - [m]  postimaksuvapausleima
Portomarke,-n [f]       lunastusmerkki
portopflichtige Dienstsache  maksullinen virkalähetys
Portostempel, - [m]      lunastusleima
Post, -en [f]         posti, posti(lähetykset),viesti
Post- und Fernmeldeverwaltung posti- ja lennätinhallitus
Postabgabe           postin luovutus
Postadresse [f]        postiosoite
Postamt, -er³ [n]       postitoimisto
postamtlich          postillinen, postaali
Postamts-Zeitungs-Expedition  postin sanomalehtitoimisto
Postanstalt [f]        postitoimipaikka
Postanweisung [f]       postiosoitus
Postanweisungsbetrag [m]    postiosoitusmäärä
Postanweisungsbriefumschlag  postisoituskuori
Postanweisungsdienstbriefum.  postiosoitusvirkakirjekuori
Postanweisungskontrollmarke,-n postisoituksen ilmoitusmerkki
Postanweisungsmarke,-n [f]   postisoitusmerkki
Postanweisungsmeldemarke,-n [f]postisoituksen ilmoitusmerkki
Postauftrags-Portomarke,-n [f] postiperintälähetyksen lunastusmerkki
Postbeförderung [f]      postinkanto, postinkuljetus
Postbehandlungsvermerk     postikäsittelymerkintä
Postbeutel [m]         postilaukku
Postbezug [m]         postitilaus, postitse tilaus
Postbuch [n]          postikirja
Postdienst eingestellt     postipalvelu lakkautettu
Postfach [n]          postilokero
Postfachadresse        postilokero-osoite
Postfähremarke,-n [f]     postilauttamerkki
Postfälschung         postiväärenne
postfrisch           postituore
Postgebühr           postimaksu
Postgeld            postiraha
Postgeschichte [f]       postihistoria
Posthilfstelle         postipysäkki
Posthorn            postitorvi
Postillion           postinkuljettaja
Postkarte, -n [f]       postikortti
Postkreis           postipiiri
Postkrieg           postisota
Postkutscher          postinkuljettaja
postlagernd          postista noudettava, poste restante
Postleitzahl [f]        postinumero
Postmeister          postimestari
Postmeisterdurchstich     postimestarläviste
Postmeistermarke,-n [f]    postimestarimerkki, postimestarijulkai
Postmeisterstempel,- [m]    postimestarileima
Postmeisterzähnung,-en [f]   postimestarihammaste
Postnachnahme [f]       postiennakko
Postnebenstelle [f]      postiasema
Postpaket [n]         postipaketti
Postpaket-Empfangsbestätigungskarte postipaketin saantitodistuskortt
Postpaketmarke,-n [f]     postipakettimerkki
Postpaketverrechnungsmarke,-n [postipaketti-tilimerkki
Postpferd [n]         postihevonen
Postporto [n]         postimaksu
Postregal, -e [n]       yksinoikeus postinkuljetukseen
Postreiter [m]         ratsastava postinkuljettaja
Postroute,-n [f]        postireitti
Postsache           postiasialähetys
Postschaffner [m]       postinkantaja, postivirkailija
Postscheckkonto [n]      postishekkitili, postisiirtotili
Postschein,-e [m]       postikuitti
Postschiff [n]         postilaiva
Postschliessfach        postilokero
Postschnelldienst       postipikapalvelu
Postschwindel         postin petkutus
Postsendung          postilähetys
Postskart           kilotavara (Itävalta)
Postsonderstempel, - [m]    erikoispostileima
Postsparkasse [f]       postisäästöpankki
Postsparmarke,-n [f]      postisäästömerkki
Poststation [f]        postiasema
Poststempel, - [m]       postileima
Poststempelbrief [m]      leimakirje, postileimakirje
Poststreikmarke,-n [f]     postilakkomerkki
Poststützpunktmarke,-n [f]   perilletoimitusmerkki
Posttarif [m]         postitaksa
Postverbindung [f]       postiyhteys
Postverbindung abgebrochen   postinvaihto keskeytetty
Postverein [m]         postiliitto
Postvereinsfarben       Maailman Postiliiton värit
Postverkehr [m]        postiliikenne
Postvertrag [m]        postisopimus
Postverwaltung [f]       postihallitus
Postvollmacht [f]       postivaltakirja
postwendend          ensi postissa
Postwertzeichen, - [n]     postiarvoke
Postwertzeichengeber      postimerkkiautomaatti
Postwertzeichenkunde      postiarvokeoppi
Postwesen [n]         postilaitos
Postzug [m]          postijuna
Prachtstück,-e [n]       kokoelmakappale, hyvä
prachtvoll           loistava; oivallinen
Prägedruck, -e [m]       korkopaino, korkopuristus
Prägezeichen, - [n]      valevesileima
Prägung            korkopaino, korkopuristus
Preis,-e [m]          hinta
Presszeichen, - [n]      valevesileima
preussischblau         preussinsininen
privat             yksityinen, yksityis-
private Postbeförderung    yksityinen postinkuljetus
Privatzähnung,-en [f]     yksityishammaste
Probe [f]           koe-, kokeilu-
Probedruck, -e [m]       koepainama, koepainos
Probefahrt           koelento
Probezähnung          koehammaste
Propagandafälschung      propagandaväärenne
Propagandamarke,-n [f]     propagandamerkki
Propagandastempel, - [m]    propagandaleima
Propeller           potkuri
Provisorium          väliaikaisjulkaisu
Prüfer             aitouttaja
Prüferstempel, - [m]      aitoutusleima, aitoutusmerkintä
Prüfordnung          aitoutuksen ohjesääntö
Prüfstempel, - [m]       aitoutusleima, aitoutusmerkintä
Prüfung            aitoutus
Prüfungsattest         aitoustodistus
Prüfungsgebühr         aitoutusmaksu
Prüfungszeichen, - [n]     aitoutusleima, -merkintä
Pseudonym, -e [n]       salanimi
Punkt,-e [m]          piste
Punktbewertung,-en [f]     pistearviointi
punktiert           pilkullinen, pistein merkitty
Punktstempel, - [m]      pisteleima
purpur             purppura
purpurlila           purppuranlila
purpurviolett         purppuranvioletti
[ zum Anfang/Alkuun

Quadratausschnitt       neliöleikelmä
quadrilliertes Papier     tavallista tai raitapaperia vesiviivar
Qualität            laatuluokka
Qualitätsbewertung       laadun arviointi
Qualitätsklasse        laatuluokka
Quästion,-en [f]        kysely, kysymys
quer              poikittain
Querbalken           poikkipalkki, poikkiviiva
Quereirund           vaakasoikio
Querformat           vaakamuoto
Querrechteck          vaakasuorakaide
Querstrich,-e [m]       poikkiviiva
Quittung,-en [f]        kuitti
[ zum Anfang/Alkuun

Radierung           viivasyövytys, radeeraus
Rahmen,- [m]          kehys, puitteet
Rahmenstempel, - [m]      kehystetty leima, laatikkoleima
rahmfarben           kellertävä, kermanvärinen
Rakeltiefdruck, -e [m]     rasterisyväpaino
Raketenpost [f]        rakettiposti
Randdrucke           arkinreunamerkinnät
Randgebiete          reunalueet (filatelian)
Randinschrift         reunakirjoitus
Randpaar,-e [n]        reunapari
Randstück,-e [n]        reunakappale
Randwasserzeichen, - [n]    reunavesileima
Rarität,-en [f]        harvinaisuus
Rastel,- [n]          rasteli
Raster             rasteri
Rastertiefdruck, -e [m]    rasterisyväpaino
Rat,-e³ [m]          neuvosto
Rätewappen           neuvostovaakuna
rauh              epätasainen, karkea
rauhe Zähnung,-en [f]     rosohammaste
Raute,-n [f]          vinoneliö
Rayonsstempel,- [m]      vyöhykeleima
Recepisse [n]         kuitti
Rechteck,-e [n]        suorakulmio
Rechteckstempel, - [m]     suorakaideleima
rechts             oikealla
regelmässig          säännöllinen
Regierung,-en [f]       hallitus
Reich [n]           valtakunta
Reichsapfel          valtakunnanomena
Reihe             rivi, sarja
Reihenwertzahl         rivisarjanumero
Reklamanhängsel        mainosvälilö
Rekommandation         kirjaaminen, suosittelu
Rekommandationsgebühr,-en [f] kirjaamismaksu
rekommandieren         suositella
rekommandierter Brief     kirjattu kirje
Relief [n]           kohokuva
Reliefdruck, -e [m]      korkopaino, korkopuristus
Rentierpost [f]        poroposti
repariert           korjattu, paikattu
Restbestand          jäännöserä, jäännösvarasto
Retourmarke,-n [f]       palautusmerkki
Retourrezepisse        paluukuitti
Retourstempel, - [m]      palautusleima
Retourzettel          palautuslipuke
Retusche            parantelu, korjailu
Rezepisse [n]         vastaanottokuitti
Rhombe             vinokaide, vinoneliö
Riesenfrankatur        suurpostite, jättiläispostite
Riffelgummi          uraliimoite, vakoliimoite
Ring              rengas, ympyrä
Ringstempel, - [m]       pyöröleima
Riss, -e [m]          repeämä
Risschen            pieni repeämä
Rohpapier [n]         raakapaperi
Rohrpost [f]          putkiposti
Rohrpostganzsache       putkipostiehiö
Rohrpostmarke,-n [f]      putkipostimerkki
Rollenmarken          nauhamerkit
Rollenzähnung,-en [f]     automaattihammaste
Rollstempel, - [m]       käsitelaleima, telaleima
rosa              rosa, ruusunpunainen
rosakarmin           rusonkarmiini
rostbraun           ruosteenruskea
Rostfleck,-e [m]        ruostepilkku
rot              punainen
rotbraun            punaisenruskea
Rötel(stift)          punakynä
Rotes Kreuz          Punainen Risti
rötlich            punertava
rötlichbraun          punertavan ruskea
rötlichlila          punertavanlila
rötlichocker          punertavanokra
rotorange           punaisenoranssi
Rückankunftstempel, - [m]   paluuleima
rückdatiert          taannehtiva päiväys
Rückfahrt           paluulento
Rückkarte, -n [f]       paluukortti, paluukuitti
Rückschein           saantitodistus
Rückscheinmarke,-n [f]     saantitodistusmerkki
Rückseite           takasivu, kääntöpuoli
rund              pyöreä
Rundschreiben,- [n]      kiertokirje
Runzelkornraster        jyvärasteri
Ruralpost [f]         maaseutuposti, piirikuntaposti
russischgrün          harmahtava tummanvihreä
[ zum Anfang/Alkuun

Säer, - [m]          kylväjä
Säerin [f]           kylväjätär
saffrangelb          sahraminkeltainen
sägeartig           sahamainen
sägezahnartige Durchstich   sahanteräläviste
Sämann             kylväjä
sämisch            säämiskänvärinen
sammeln            keräillä, kerätä
Sammeln [n]          keräily, keräys
Sammler [m]          keräilijä
Sammlerbrief [m]        keräilijäkirje
Sammlerschutz         keräilijänsuoja
Sammlerwert          keräilyarvo
Sammlung,-en [f]        kokoelma
sämtlich            kaikki, koko
Sandkorn, -er³ [n]       hiekkajyvänen
satiniert           kiillotettu
satiniertes Papier       kiillotettu paperi
sattblau            tummansininen
Satz              joukko; lause; panos; määrä
Satzbrief [m]         keräilijäkirje
Satzpreis           sarjan hinta
saubere Zähnung,-en [f]    siisti hammaste
schädliche Ausgabe       haitallinen julkaisu
schädliche Ausgabe       vahingollinen julkaisu
Schalter, - [m]        luukku (postiluukku)
Schalterausgabe [f]      tavallinen julkaisu
Schalterbogen, - [m]      myyntiarkki
scharfe Zähnung,-en [f]    siisti hammaste
scharfer Druck [m]       terävä painanta
scharlach           tulipunainen
scharlachrot          helakanpunainen
schattenloses Papier      juovaton paperi
Schattenpapier         kohojuovainen paperi
schattiert           varjostettu
Schattierung          varjostus
Schätzpreis, -e [m]      arviohinta
schief             vino, viisto
schiefer            liuskeenharmaa
schiefstehend         vino, vinossa oleva
Schiff,-e [m]         laiva
Schiffskapitänpost [f]     merikapteeniposti, kapteeniposti
Schiffspost,-en [f]      laivaposti
Schiffspostmarke,-n [f]    laivapostimerkki
Schiffspoststempel, - [m]   laivapostileima
Schild,-e [m]         kilpi
schlangenlinig durchstochen  aaltoviivaläviste
Schleier,- [m]         huntu, harso
Schleuderpost [f]       katapulttiposti
Schlinge,-n [f]        silmukka
Schlüsselwert         huippuarvo
Schlusspunkt          loppupiste
schmal             kapea
Schmitz, -e [m]        isku, sivallus; liuska; tahra
Schmitzdruck, -e [m]      hipaisupaino
Schmuckbrief [m]        korukirje
Schnitterin          elonleikkaajatar
Schnittlinie          leikkauslinja, leikkausviiva
Schnorkelbrief [m]       kiemurakirje
schokoladenbraun        suklaanruskea
Schonfalz           tuholiimake
schraffiert          varjostettu (vinoviivotuksin)
schräg             kalteva, vino
Schrägschrift         kursiivi, vinokirjoitus
Schramme            naarmu
Schraubenbinder        kierrekansio
Schreibmaschinenschrift    kirjoituskoneteksti
Schreibschrift         kirjoituskirjasin, kursiivi
Schriftart           kirjasinlaji
Schriftband,-er³ [n]      kirjoitusnauha, tekstinauha
Schriftbild          kirjasintyyli, kirjainmuoto
schriftlich          kirjallinen
Schriftsatz          ladelmapainanta
Schürfstelle          hankautuma, hiertymä, ohentuma
Schürfung           hankautuma, hiertymä, ohentuma
Schutzaufdruck, -e [m]     suojalisäpainama
Schutzborte          tarkastusmerkintä, tarkastusreuna
Schutzunterdruck, -e [m]    suojapohjapainanta
Schutzziffer,-n [f]      suojanumero, tarkkailunumero
schwarz            musta
schwarz werden         mustua
schwarzblau          mustansininen
schwarzbraun          mustanruskea
Schwarzdruck, -e [m]      mustapainama
schwarzgrau          mustanharmaa
schwarzgrün          mustanvihreä
schwärzlich          mustahko, tumma
schwarzoliv          blackish olive
schwarzviolett         mustanvioletti
schwefelgelb          rikinkeltainen
schwierig           vaikea
Schwindelerzeugnis       huijausvalmiste, huijaustuote, huijaus
sechs             kuusi
Sechserblock [m]        kuusilo
sechzehn            kuusitoista
sechzig            kuusikymmentä
seegrün            merenvihreä
Segmentstempel, - [m]     lohkoleima
Seidenfaden [m]        silkkilanka
Seidenfadenpapier [n]     silkkilankapaperi
Seidenpapier [n]        silkkipaperi, savukepaperi
selbstverfertigtes Kuvert   itsevalmistettu kuori
selten             harvinainen
Seltenheit [f]         harvinaisuus
Semstwopost [f]        piirikuntaposti, maaseutuposti
senkrecht           pystysuora, pysty-
senkrechtes Paar        pystysuora pari, pystypari
sepia             sepianvärinen (mustanruskea)
September [m]         syyskuu
Seuchenpost [f]        kulkutautiposti
Sicherheitspapier [n]     varmuuspaperi
sichtbar            näkyvä, huomattava; näkyvissä
sieben             seitsemän
siebzehn            seitsemäntoista
siebzig            seitsemänkymmentä
Siegel [n]           sinetti
Siegeletikette         sinettilipuke, sinettimerkki
Siegellack [m]         kirjelakka, sinettilakka
Siegelmarke,-n [f]       sinettimerkki, sinettilipuke
Siegesmarke,-n [f]       voiton merkki
Signet,-e [n]         sinetti
silbergrau           hopeanharmaa
silbern            hopeinen
Sinnbild [n]          vertauskuva
sitzend            istuva, istuen, istuallaan
Skart             kilotavara (Itävalta)
smaragdgrün          smaragdinvihreä
Soldatenbriefmarke,-n [f]   sotilaspostimerkki
Sonderankunftsstempel, - [m]  erikoissaapumisleima
Sonderausgabe [f]       erikoisjulkaisu, erikoispostimerkki
Sonderdruck, -e [m]      erikoispainanta, erikoispainos
Sondergebiet [n]        erityisala
Sondermarke,-n [f]       erikoismerkki, erikoisjulkaisu
Sonderreglement [n]      ohjesääntö, erityissääntö
Sonderstempel, - [m]      erikoisleima
Sonderveranstaltung [f]    erikoistilaisuus, erikoistoimenpide
Sonntagsmarke,-n [f]      sunnuntai(jakelu)merkki
sorgfältig           huolellinen
Spargummi           säästöliimoite
späte Verwendung        myöhäinen käyttö
Spätentwertung         myöhäinen mitätöinti
Spekulationsausgabe [f]    keinottelujulkaisu
Spekulationsmarke,-n [f]    keinottelumerkki
Sperrwert           sulkuarvo, jarruarvo
Spezialgebiet         erityisala
Spezialkatalog         erikoisluettelo
Spezialsammeln         erikoiskeräily
Spezialsammlung [f]      erikoiskokoelma
Spezialzähnung,-en [f]     erikoishammaste
Spiegelschrift         peilikirjoitus
Spiess             huippu
Spitze             kärki, huippu
- scharfe Spitze        terävä kärki
spitze Zähnung,-en [f]     terävä hammaste
Spitzenwert,-e [m]       huippuarvo
staatlich           valtiollinen, valtion
Städtebilder          kaupunkikuvia, kaupunkinäkymiä
Stadtpost [f]         kaupunkiposti
Stadtpostmarke,-n [f]     kaupunkipostimerkki
Stahlstich           teräspiirros
Stecherzeichen [n]       kaivertajan nimimerkki
Stecktypenstempel, - [m]    rivileimasin, kumikirjasinleima
Stegstempel, - [m]       siltaleima
stehend            pysty-, pystysuora, seisova
Steindruck, -e [m]       kivipaino, litografia
Steinzeichnung [f]       kivipiirros
Stelle, -n [f]         paikka, sija; virka; kohta, kappale
Stempel, - [m]         leima, leimasin
Stempelabdruck, -e [m]     leiman jälki
Stempelamt [n]         leimakonttori
Stempelausschnitt       leimaleikelmä
Stempelentwertung       leimasinmitätöinti
Stempelfälschung [f]      leimaväärenne
Stempelfarbe,-n [f]      leimanväri
Stempelfehler,- [m]      leimavirhe
Stempelform,-en [f]      leimanmuoto
Stempelkissen [n]       leimasintyyny
stempellose Zeit        leimaton aika
Stempelmarke,-n [f]      leimamerkki
Stempelpapier [n]       leimapaperi
Stereotypie          stereotypia
Steuermarke,-n [f]       veromerkki
Steuerstrich          ohjausviiva
Stich             kaiverre
Stichtiefdruck, -e [m]     kaiverrussyväpaino
Stiftung            säätiö
Stöckel,- [m]         kuvake
Stockfleck           varastointiläiskä
Strahlenstempel, - [m]     sädeleima
Streifband,-er³ [n]      ristiside
Streifen, - [m]        kaistale, suikale, rivilö
Strich, -e [m]         viiva
Stück,-e [n]          kappale
stumme Stempel         mykät leimat
stumpf             tylsä, tylppä; pätkä, tynkä
stumpfe Zähnung,-en [f]    rosohammaste
stumpfgrün           sameanvihreä
sudeliger Druck        tuhruinen painanta
[ zum Anfang/Alkuun

Tabelle, -n [f]        taulukko
tadellos            moitteeton
 - tadellose Erhaltung    moitteeton kunto
Tagesstempel,- [m]       päivämääräleima
Taube, -n [f]         kyyhkynen
Tausch,-e [m]         vaihto
tauschen            vaihtaa
Taxe, -n [f]          taksa
Taxordnung, -en [f]      taksa-asetus, taksamääräys
Teil, -e [m]          osa, osuus
Teilabklatsch         osatarttuma
Teilauflage, -n [f]      osapainos
Teilbogen           osa-arkki
teilen             jakaa
Teilfälschung         osaväärenne
Teilfrankatur         osapostite
teilnehmen           ottaa osaa jhkn
Teilnehmer [m]         osaanottaja (miesp)
Teilnehmerin [f]        osaanottaja (naisp)
teilweise           osittain
Telegraf,-en [m]        lennätin
Telegrafenentwertung      lennätinmitätöinti
Telegrafenstempel, - [m]    lennätinleima
Telegraph,-en [m]       lennätin
Telegraphenmarke,-n [f]    lennätinmerkki
telegraphische Depesche    lennättimen pikaviesti
thematische Sammlung      johtoaihekokoelma
tief              syvä
tiefblau            syvänsininen
Tiefdruck, -e [m]       syväpaino, kuparipaino
Tiefdruckraster        syväpainorasteri
tiefschwarz          syvänmusta
tiefstehend          ala-, alhaallaoleva
Tintenaufschrift        käsinkirjoitettu otsikko, osoite
Tintenentwertung        kynämitätöinti
Tokayer Durchstich       Tokay'lainen läviste
Ton              sävy, värin voimakkuus
Tondruck, -e [m]        sävypainanta
Tönung [f]           värisävy, värin voimakkuus
tot              kuollut
Totenkopf,-e³ [m]       pääkallo
totes Sammelgebiet       päättynyt keräilyalue
Transitstempel,- [m]      kauttakulkuleima
Trauermarke,-n [f]       surumerkki
Trennungsart, -en [f]     irrotustapa
Trennungslinie         irrotusviiva
Treppenfrankatur        porraspostite, limipostite
Trockenbuch          kuivauskirja
trockener Druck        kuiva painanta
Trockenstempel, - [m]     sinettileimasin, korkopuristusleima
trüb              himmeä, samea
türkischblau          turkinsininen
Turm              torni
Türrahmenstempel, - [m]    kukkaköynösleima, ovenkehysleima
Typ, -en [m]          tyyppi; esikuva, malli
Type, -n [f]          kirjake, kirjasin (kirjap.)
Typenradstempel, - [m]     kumikirjasinleima, rivileimasin
Typensatz           kirjakeladonta, kirjakesarja
Typenunterschied,-e [m]    tyyppieroavaisuus
[ zum Anfang/Alkuun

Überdruck, -e [m]       lisäpainama, päällepainama
Überfrankatur         liikapostite
Überleitungsstempel      kauttakulkuleima
überrandig           leveäreunainen (paljon)
Überschrift          otsikko, pääkirjoitus
Überschrift, -en [f]      otsikko, päällekirjoitus
Übersee [f]          kaukomaat
Uhrradstempel, - [m]      kellonratasleima
Uhrstempel, - [m]       kelloleima, kellonaikaleima
ultramarin           ultramariini
ultramarinblau         ultramariininsininen
ultramaringrau         ultramariininharmaa
umgewandelt          muutettu, muunnettu
Umrahmung           kehys, merkin kehys
Umrandung           kehys(osa), reunus
Umriss,-e [m]         ääriviiva
Umrissdruck, -e [m]      ääriviivapainanta
Umrisslinie          ääriviiva
Umsturzmarke,-n [f]      vallankumousmerkki
Unabhängigkeit         riippumattomuus
unattraktiv          kiinnostusta herättämätön, epäesteetti
unbekannt verzogen       muuttanut osoitetta ilmoittamatta
unbeschädigt          vahingoittumaton
undeutlich           epäselvä
uneben             epätasainen
unecht             epäaito
unerwünschte Ausgabe      epäsuotava julkaisu, haitallinen julka
unfrankierte Korrespondenz   maksamaton lähetys
unfrankierter Brief      frankkeeramaton kirje (postim. puut)
ungebraucht          käyttämätön
ungenügend           riittämätön
ungestempelt          leimaamaton
ungeteilt           jakamaton
ungezähnt           hammastamaton
ungleichmässig         epäsäännöllinen, epätasainen
ungültig            kelpaamaton, pätemätön
unfrankierte Korrespondenz   maksamaton lähetys
ungummiert           liimoittamaton
unfrankierte Korrespondenz   maksamaton lähetys
Unikat             ainoa laatuaan, harvinaisuus
Unikum [n]           ainoa laatuaan, harvinaisuus
unregelmässig         epäsäännöllinen
unregelmässige Zähnung,-en [f] epäsäännöllinen hammaste
unscharf            epätarkka
unten             alhaalla
Unterart, -en [f]       alalaji, muunnos
unterbrochen          katkonainen
Unterdruck, -e [m]       pohjapainanta
Untergrund [m]         tausta; pohja, perustus
unterlegt           paikattu (takaa)
Unterscheidungsmerkmale    erikoistuntomerkit, tuntomerkit
Untertyp, -en [m]       alatyyppi
unverausgabt          julkaisematon
unverkaufte Lose        myymättä jäänet kohteet
unzulässig           ei sallittu
unzustellbare Postsendung   perillesaamaton lähetys
Urklischee           peruskuvake
Urkunde,-n [f]         asiakirja, todistuskappale
Urmarke,-n [f]         perusmerkki
Ursprung,-e³ [m]        alkuperä, alku, synty(perä)
ursprünglich          alkuperäinen; alkuaan
Ursprungsland, -länder [n]   alkuperämaa
Urstöckel,- [m]        peruskuvake
[ zum Anfang/Alkuun

Velin-Papier [n]        silopaperi
Verbindungsleiste       yhdyskaista
Verein, -e [m]         yhdistys, seura; yhteys
Vereinsstaaten         sopimusvaltiot
Vereinte Nationen       Yhdistyneet Kansakunnat
verfälschen          väärentää
verfälscht           väärennetty
Verfälschung, -en [f]     väärenne, osaväärenne
Verfassung, -en [f]      valtiosääntö, perustuslaki
Vergewisserung         varmennus, vahvistus
vergilben           kellastua
Vergilbung [f]         kellastuminen
Verkauf [m]          myynti
Verkaufsbedingung [f]     myyntiehto
Verkaufspreis, -e [m]     myyntihinta
Verkehr [m]          liikenne
Verkehrsministerium      liikenneministeriö
verkehrt            ylösalainen
verletzt            vahingoittunut
Vermittlungsgebühr,-en [f]   välityspalkkio
verordnen           säätää, määrätä
Verordnung [f]         asetus, säädös, määräys
Verpackung [f]         pakkaus; päällys, kääre
Verrechnung [f]        tilitys
Verrechnungsmarke,-n [f]    tilimerkki
Verrechnungsstempel, - [m]   tilileima
verreist            matkoilla, matkustanut
Versand,-e [m]         lähettäminen, lähetys
Verschiebung [f]        siirtynyt painanta, siirtyminen
verschieden          erilainen; moni, useampi
verschiedene Erhaltung     erilaatuinen, sekalaatuinen
Verschlussmarke,-n [f]     sinettilipuke, sinettimerkki
verschoben           siirtynyt
verschobene Zähnung,-en [f]  epäkeskeinen hammaste
verschobener Druck       siirtynyt painanta
Verschönerung         kaunistelu (kohteen)
verschwommen          epäselvä, hämärä
versehentliche Frankatur    erhepostite
versetzte Zähnung,-en [f]   epäkeskeinen hamamste
Verspätung           myöhästyminen
Verspätungsmarke,-n [f]    myöhästymismerkki
Verspätungsstempel, - [m]   myöhästymisleima
Versteigerung         huutokauppa
Versuchs-Maschinendruck [m]  konevedos
verteilbare Marke       ositettava merkki
Vertrag [m]          sopimus
vertragsgemäss         sopimuksen mukainen
Verwaltung [f]         hallinto, hoito
Verwaltungsbehörde [f]    hallintoviranomaiset
Verwaltungsbezirk       hallintopiiri
Verwendungszeit        köyttöaika
verzähnt            epäkeskeisesti hammastettu
Verzierung           koriste, koristus
verzogen            muuttanut
Verzögerungsstempel, - [m]   myöhästymisleima
Verzollung [f]         tullaus
Vielfarbendruck, -e [m]    moniväripainanta
vier              neljä
Viereck            nelikulmio
viereckig           nelikulmainen
Viererblock [m]        neliö
Viererstreifen         nelirivilö
Viertelplatte         neljänneslevy
vierzehn            neljätoista
vierzig            neljäkymmentä
violett            violetti
violettbraun          violetinruskea
violettgrau          violetinharmaa
violettpurpur         violetinpurppura
violettrot           violetinpunainen
violettschwarz         violetinmusta
Völkerbund           Kansainliitto
Vollmacht           valtakirja
vollrandig           täysireunainen
vollständig          täydellinen
vollwertig           täysiarvoinen
Vorausentwertung        ennakkomitätöinti
Vorauszahlung [f]       etukäteismaksu
Vorbezugstag          ensimmäinen myyntipäivä
Vorderseite          etusivu
vorderseitig          etupuolella
Vordruckalbum         esipainettu kansio (valmiit merkkip)
Vorlageabzug          esittelyvedos
Vorlagebogen, - [m]      esittelyarkki
Vorlagestück,-e [n]      esittelykappale, esittelyvedos
Vorläufer           edeltäjä
vorläufige Ausgabe       tilapäisjulkaisu
vormerken           merkitä muistiin
Vormerkschein der Fahrpost   rahtipostin kuitti (?)
Vorphilatelie         varhaisfilatelia
Vorschrift           ohjesääntö
vorschriftswidrig       ohjesäännönvastainen
[ zum Anfang/Alkuun

waagerecht (waagrecht)     vaakasuora
waagrechter Dreierstreifen   vaakasuora kolmirivilö
waagrechtes Paar        vaakasuora pari
Waben             kenno
Waffel             vohveli
Waffeleinpressung       puristeruudukko
Waffelprägung         puristeruudukko
Währung [f]          rahakanta, valuutta
Währungsreform         rahauudistus
Walzendruck, -e [m]      sylinteripaino
Wanderstempel, - [m]      vaeltajaleima
Wandertp, e-n [m]       vaeltava tyyppi
Wappen [n]           vaakuna
Wappeneinfassung        vaakunakehys
Wappenschild [m]        vaakunakilpi
Ware [f]            tavara
Warenmuster,- [n]       tavaranäyte
Warenprobe,-n[f]        tavaranäyte
Wasserfarbe [f]        vesiväri
wässerig            vetinen
Wasserzeichen [n]       vesileima
Wasserzeichenabart       vesileimanmuunnos
Wasserzeichenfehler,- [m]   vesileimavirhe
Wasserzeichenpapier [n]    vesileimapaperi
Wasserzeichenposition     vesileima-asento
Wasserzeichensucher      vesileimanetsin
Weberin            kutojatar
weich             pehmeä
weicher Druck         pehmeä painanta
weichmacherfrei        pehmitteetön
Weihnachten (pl)        joulu
Weihnachtsmarke,-n [f]     joulupostimerkki
Weihnachtsstempel,- [m]    joulupostileima
weinrot            viininpunainen
weiss             valkoinen
weit              laaja
weite Zähnung,-en [f]     harva hammaste, karkea hammaste
weiter Abstand         pitkä etäisyys
wellenförmig          aaltomainen
Wellenlinie,-n [f]       aaltoviiva
Weltpostverein         Maailman Postiliitto
Werbeantwort [f]        mainosvastaus
Werbebriefmarke,-n [f]     mainosmerkki, propagandapostimerkki
Werbestempel, - [m]      mainosleima, propagandaleima
Werst,-en [f]         virsta
Wert [m]            arvo
Wertangabe [f]         arvomerkintä
Wertbezeichnung        arvomerkintä
Wertaufdruck, -e [m]      arvolisäpainama
Wertbrief [m]         arvokirje
Wertpapier [n]         arvopaperi
Wertschild           arvokilpi
Wertsendung [f]        arvolähetys
Wertstufe,-n [f]        arvoaste
Wertstufenmischfrankatur    sekapostite
Wertzeichen [n]        postimerkki
Wertzeicheneindruck      arvoleima (ehiöllä)
Wertziffer,-n [f]       arvonumero
widerrechtlich         laiton, oikeudenvastainen
Wiedereroberung        takaisinvaltaus
wiederverwendete Marke     uudellenkäytetty merkki
Wohltätigkeitsausgabe [f]   hyväntekeväisyysjulkaisu
Wohltätigkeitsmarke,-n [f]   hyväntekeväisyysmerkki
Wurststempel, - [m]      makkaraleima
[ zum Anfang/Alkuun

Zackenkranzstempel, - [m]   hammasratasleima
Zahl              luku, lukumäärä; joukko, paljous
zahlbar            maksettava
Zähldienstmarke,-n [f]     laskentavirkamerkki
Zahlkarte, -n [f]       postisiirtokortti, postisekki
Zählmarke,-n [f]        laskentapostimerkki
zahlreich           lukuisa
Zahlungsmeldemarke,-n [f]   maksunilmoitusmerkki
Zahlungsmeldung        maksutodistus
Zahlungsmeldemarke,-n [f]   maksunilmoitusmerkki
Zahn, Zähne [m]        hammas
Zahnradstempel, - [m]     hammasratasleima
Zähnung [f]          hammaste
Zähnungsfehler [m]       hammastevirhe
Zähnungsloch [n]        hammastereikä
Zähnungsmaschine [f]      hammastuskone
Zähnungsmass          hammasteluku, hammastemitta
Zähnungsmesser [m]       hammastemittari
Zähnungspunkt [m]       hammastuspiste
Zähnungsreihe,-n [f]      hammasterivi
Zähnungsschlüssel [m]     hammastemittari
Zähnungszahl [f]        hammasteluku, hammastemitta
zehn              kymmenen
Zehnfachfrankatur       kymmenkertaispostite
Zeichen [n]          merkki, piirretty merkki; enne
Zeichnung [f]         piirustus
Zeitangabe [f]         päiväys, ajanmerkintä
Zeitung [f]          sanomalehti
Zeitungsdruckentwertung    sanomalehtipainoleimaus
Zeitungsmarke,-n [f]      sanomalehtimerkki
Zeitungsstempel, - [m]     sanomalehtileima
Zeitungsstempelmarke,-n [f]  sanomalehtileimamerkki
Zensornummer          sensorinumero
Zensurstreifen         sensuurisuljin
Zensurverschlusszettel     sensuurisuljin
zentriert           keskittynyt, kohdistunut
Zeppelinpost [f]        zeppeliiniposti
zerlegen            hajottaa, purkaa osiin
Zick-zack-Linien        polvekeviiva, siksakviiva
ziegelrot           tiilenpunainen
Zier-Nebenfeld,-er [n]     koruvieriö
Zierband,-er³ [n]       koristenauha
Zierbrief [m]         korukirje
Zierfeld,-er [n]        koruväliö, koruvieriö
Ziergrund           koristepohja, koristetausta
Zierleiste           koristereunus, koristelista
Zierrahmen           arkinkehyskoriste
Zierrand, -ränder [m]     koristeellinen reunus
Ziffer, -n [f]         numero
Zifferblattstempel, - [m]   kellonaikaleima
Zifferzeichnung        numeropiirros
Zigarettenpapier [n]      savukepaperi
zimtbraun           kanelinruskea
Zinkkugelpost [f]       sinkkipalloposti
Zinndosenpost [f]       peltirasiaposti, peltikanisteriposti
zinnoberrot          sinoberinpunainen
zitronengelb          sitruunankeltainen
Zivilbevölkerung        siviiliväestö
Zoll [m]            tulli; tuuma
Zollamt [n]          tullikamari
Zolloth            tulliluoti (16,66 gr)
Zollstempel, - [m]       tullileima
Zollwesen [n]         tullilaitos
zu Gunsten jds         jnkn eduksi, parhaaksi, hyväksi
Zuadressierungstausch     postitevaihto
Zubringerpost [f]       syöttöposti
Zufall             sattuma
Zufälligkeitsstempel, - [m]  tilapäisleima
Zufallsentwertung       erheleimaus
zugunsten           hyväksi (jonkin)
Zulassungsmarke,-n [f]     oikeutusmerkki, päästömerkki
Zuleitungspost [f]       syöttöposti
Zungendurchstich        kielenmuotoinen läviste
Zurichtung           kohdistus
Zusammendruck, -e [m]     yhdistelmäpainanta
zusammengesetzte Zähnung,-en [fyhdistelmähammaste
zusammenhängend        yhdessäoleva, yhteenkuuluva
Zusatzportomarke,-n [f]    lisälunastusmerkki
Zusatzstempel,- [m]      lisäleima
Zuschlagsmarke,-n [f]     lisämaksumerkki
Zustand [m]          tila, asema, kunto
Zustellungsgebühr       perilletoimitusmaksu
Zustellungsmarke,-n [f]    perilletoimitusmerkki
Zutaxe,-n [f]         lisämaksu
Zwangzuschlagportomarke,-n [f] pakkolisämaksulunastusmerkki
Zwangzuschlagsmarke,-n [f]   pakkolisämaksumerkki
Zwangzuschlagportomarke,-n [f] pakkolisämaksulunastusmerkki
Zwangzuschlagportomarke,-n [f] pakkolisämaksulunastusmerkki
zwanzig            kaksikymmentä
zwei              kaksi
zweifach graviert       kahdesti kaiverrettu
zweifarbig           kaksivärinen
Zweigpoststelle        haarapostitoimisto
Zweikreisstempel        kaksirenkainen leima
Zweiringstempel, - [m]     kaksirenkainen leima
zweisprachig          kaksikielinen
Zweizeiler           kaksirivinen leima
Zwergstempel, - [m]      kääpiöleima, sormustinleima
zwischen            välissä, keskellä; väliin, keskelle
Zwischensteg          väliö
zwölf             kaksitoista
Zylindernummer         painosylinterin numero
[ Zum Anfang/Alkuun ]

Viimeksi muokattu/geändert 18.2.1999 mpk