Nebukadnessarin unen kuvapatsas

Suomentanut Petteri Haipola  •  Kirjoittanut Stephen Allen

Alkuperäinen artikkeli: Nebuchadnezzar’s Dream Image. Kirjoittanut: Stephen Allen.

Nebukadnessar näki unen toisena hallitusvuotenaan. Uni vaivasi häntä, eikä hän tiennyt, mitä se tarkoitti, joten hän lähetti hakemaan luokseen tähdistä ennustelijat ja tietäjät, jotta he kertoisivat hänelle unen merkityksen. (Daniel 2:1-3.) Hän uhkasi hakata jokaisen heistä palasiksi ja tehdä heidän kodeistaan sontaläjiä, jos he eivät onnistuisi paljastamaan hänelle hänen untaan (Daniel 2:4-6.). Tarpeetonta lie sanoakaan, että Babylonian viisaat miehet esittivät vastalauseensa, mutta tämä vain pahensi asioita. Nyt Nebukadnessar uhkasi tappaa kaikki viisaat miehet Babyloniassa, mukaan lukien Daniel ja hänen kolme ystäväänsä. (Daniel 2:7-13.)

Daniel pyysi sitten Nebukadnessarilta hieman aikaa. (Daniel 2:14-16.) Hän ja hänen juutalaiset ystävänsä rukoilivat Elohimia ja luottivat siihen, että hän pelastaisi heidät. He anoivat Herraa ulottamaan rakastavan armonsa heihin asti, niin että he ja muut Babylonian viisaat miehet eivät tuhoutuisi. (Daniel 2:17-18.) Tämän epäitsekkään hartauden harjoittamisen tuloksena Elohim vastasi heidän rukouksiinsa ja paljasti Danielille Nebukadnessarin unen, eikä vain sitä, vaan myös sen oikean selityksen. (Daniel 2:19-23).

Koska Elohim jo paljasti Danielille unen tulkinnan, niin miten sitten eri selitysteokset ja Raamatun tutkijat ovat tarjonneet niin monia toisilleen vastakkaisia tulkintoja tästä unesta? Me uskomme, että ainakin neljä merkittävää tekijää on vaikuttanut tähän ilmiöön: (1) yleiset väärinkäsitykset koskien Kirjoituksia yleensä ja erityisesti profetioita, (2) kyseenalaistamaton hyväksyntä sille, mitä muut ovat aiemmin opettaneet (3) ennakkoasenteinen ja vääristynyt kreikkalais-roomalainen maailmankuva, ja (4) profetioiden sinetöinti lopun aikaan asti. (Daniel 8:26, 12:4, 9.) Koska tämä on niin perustavanlaatuinen profetia lopun ajan Keski- ja Lähi-Idän (engl. Middle-Eastern) kuningaskunnan luhistumisesta, ja Elohimin kuningaskunnan pystyttämisestä, niin meidän on ehdottoman tarpeellista ymmärtää Elohimin ilmestysta erityisesti nyt, kun lähestymme tämän maailmanajan loppua. Sentähden on aika arvioida uudelleen tätä unta nykyisen maailman valossa. Se ei ainoastaan avaa monien muiden profetioiden merkitystä, vaan se auttaa meitä myös olemaan huomioimatta monia tärkeitä maailman tapahtumia.

Tavanomainen tulkinta

Tässä on uni Danielin tallettamana. "Sinä näit, oi kuningas, ja katso, oli suuri kuvapatsas. Tämä suuri kuvapatsas, jonka kirkkaus oli tavaton [ylenpalttinen], seisoi sinun edessäsi; ja sen muoto oli kauhistuttava [peljästyttävä]. Sen kuvapatsaan pää oli hienointa kultaa, sen rinta(kehä) ja kädet olivat hopeaa, sen vatsa ja lantiot olivat pronssia [vaskea], sen jalat olivat rautaa, sen jalkaterät osaksi rautaa ja osaksi savea. Sinä näit, kunnes kivi irtaantui ilman käsiä, ja se iski kuvapatsasta sen jalkateriin, jotka olivat rautaa ja savea, ja rikkoi ne palasiksi. Sitten rauta, pronssi, savi, hopea ja kulta hajosivat kaikki palasiksi, ja niistä tuli puimatantereen akanoiden kaltaiset kesän helteellä; ja tuuli kuljetti ne pois, niin ettei niille löytynyt mistään sijaa: ja kivestä, joka iski kuvapatsasta, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan." (Daniel 2:31-35).

Muuan erityinen tulkinta on saanut suosiota monien vuosien ajan. Me kutsumme sitä "tavanomaiseksi tulkinnaksi". Tämän mallin mukaan kuvapatsas esittää neljää peräkkäistä kuningaskuntaa, jotka nousevat maasta, toinen toisensa jälkeen alkaen Babylonian valtakunnasta. Sen jälkeen tulevat Meedo-Persian valtakunta, kreikkalais-makedonialainen valtakunta ja Rooman valtakunta. Tämän linjauksen lisäksi tavanomaisessa tulkinnassa pidetään kiinni siitä, että kuvapatsaan kaksi jalkaa esittävät Rooman valtakunnan jakautumista läntiseen ja itäiseen (Bysantti) osaan. Lopuksi kymmenen varvasta edustavat kymmentä viimeistä kuningasta Euroopassa ("Euroopan Yhdysvallat"), joka nousisi esiin lopun aikana ja vastustaisi Messiasta hänen tuloonsa asti. Näillä kymmenellä varpaalla viitataan usein Pyhän Rooman Valtakunnan viimeiseen henkiin heräämiseen, ajanjaksoon, jolloin hyväksytään katolisen kirkon poliittinen ja uskonnollinen liitto Euroopan kansojen kanssa. Tämän tulkinnan muunnelma pitää kymmentä varvasta Rooman valtakunnan erillisinä uudistusvaiheina, jotka ovat ilmestyneet alkuperäisen kukistumisen eli vuoden 476 jälkeen.

Tämä selitys ei onnistu kuitenkaan osoittamaan riittävän selvästi lukuisia yksityiskohtia unessa. Esimerkiksi, Nebukadnessar oli Babylonian kuningas (joka on Irakissa). Babylonian, Meedo-Persian ja Aleksanteri Suuren kreikkalais-makedonialaisilla valtakunnilla oli yksi pääkaupunki Babyloniassa. Ne olivat kaikki Keski-Idän kuningaskuntia. Rooman valtakunta ei ulottunut koskaan Babylonian maahan, joten miten se sopii kuvaan, kun se ei ollut koskaan kuningaskunta Keski-Idässä? Ja vielä, kovin paljon on annettu merkitystä sille, että kuvapatsaan kaksi jalkaa edustavat Rooman valtakunnan kahtiajakoa; kuitenkin, kuvapatsaan ainoa anatomisesti jakamaton osa oli sen kultainen pää. Onko olemassa muita asiaan kuuluvia "jakoja", jotka sopisivat paremmin asiayhteyteen ja unen rakenteeseen? Edelleen, kuvapatsas kuvaa viittä kuningaskuntaa, jotka hallitsivat Keski-Idässä, ei neljää. Lopulta, kivi murskaa kaikki kuningaskunnat samaan aikaan, ei vain varpaita. Vasta sen jälkeen, kun kivi murskaa varpaat, hajoavat kulta, hopea, pronssi ja rauta palasiksi, ja vasta sitten tuuli kuljettaa ne pois. Jos tämä kuva esittää kuningaskuntia, jotka ovat tulleet ja menneet peräkkäisinä valtakuntina, niin miten ne voivat olla olemassa loppuun asti?

Muitakin vastalauseita voitaisiin esittää; kuitenkin jo tämän pitäisi antaa lukijalle riittävästi aihetta miettiä uudelleen selitystään.

Danielin selitys

Jos lähestymme tätä unta mahdollisimman vähin ennakkoluuloin ja luemme selityksen jae jakeelta, niin huomaamme unen osoittavan meille Raamatun maita. Sen sijaan, että huomiomme kiinnitetään profetian totuuden vastaisesti Eurooppaan, näemme Danielin kirjan toisen luvun opettavan meitä katsomaan Keski-Itään.

Jakeet 36-38

"Tämä on uni, ja me kerromme sen selityksen kuninkaan edessä. Sinä, oi kuningas, olet kuningasten kuningas: sillä taivaan Valtias [Jumala] on antanut sinulle kuningaskunnan, vallan ja voiman, ja kunnian. Ja missä tahansa ihmiset lapset, kedon eläimet ja taivaan linnut asuvatkin, ne hän on antanut sinun käteesi, ja on tehnyt sinusta kaikkien niiden hallitsijan. Sinä olet kultainen pää."

Nebukadnessar "kuningasten kuninkaana" Babyloniassa edustaa kuvapatsaan päätä. Kuvapatsasta ohjaa babylonialainen ajattelutapa.

Jae 39

"Ja sinun jälkeesi nousee toinen kuningaskunta, ei kuitenkaan niin arvokas kuin sinä, ja vielä kolmas kuningaskunta pronssista, joka pitää vallassaan kaikkea maata.

Kyyroksen perustama Meedo-Persian valtakunta ja Aleksanteri Suuren johtama kreikkalais-makedonialainen valtakunta antavat kumpikin vaikutteensa tälle kuvapatsaalle. Molemmilla näillä valtakunnilla oli suuri pääkaupunki Babyloniassa, aivan niin kuin Nebukadnessarilla. Arameankielinen ilmaisu, joka on käännetty "kaikkea maata" b'kol-ara voidaan tulkita "kaiken maan ylitse". Unen asiayhteydessä "maa" viittaa siihen maahan, jota kuvapatsas hallitsee, eli Keski-Itään. Loppujen lopuksi eivät Nebukadnessar, eivät persialaiset, eikä Aleksanterikaan, hallinneet koko maapalloa!

Huomaa myös, että toista kuningaskuntaa ei kutsuta "toiseksi", vaikka kolmatta kutsutaan "kolmanneksi". Miksi tämä on tärkeää? Se on tärkeä pieni huomio, koska vaikka joitakin kuningaskuntia kutsutaan järjestysnumeron mukaan, ne eivät välttämättä esitä peräkkäisiä kuningaskuntia aikajärjestyksessä. Tämä tulee selväksi, kun luemme lisää Danielin selitystä.

Jae 40

"Ja neljäs valtakunta on luja kuin rauta: sillä niin kuin rauta hajottaa palasiksi ja alistaa kaiken: ja niin kuin rauta, joka hajottaa tämän kaiken, sekin hajottaa ja ruhjoo."

Kun pysytään asiayhteydessä ja seurataan unen selityksen johtolankaa, niin tämä osa unesta ei voi edustaa Rooman valtakuntaa, koska Rooman valtakunnalla ei ollut koskaan vaikutusvallan keskusta Babyloniassa. Rooman valtakunta oli pikemminkin välimerellinen valtakunta, ja vain siinä yhteydessä se valloitti pienen palan Keski-Itää, eli alueen Välimeren itäisessä kolkassa. Rauta osoittaa enemmänkin seuraavaan suureen kuningaskuntaan Keski-Idässä. Historia paljastaa sen olevan islamilainen valtakunta, joka levisi kohtalokkaasti sen perustajan profeetta Muhammadin kuoleman jälkeen. Rooma teki paljon rakentaakseen sivilisaatioita Euroopassa ja muualla, mutta islamilla on ollut suuntauksena tuhota niitä sivilisaatioita, jotka se on valloittanut. Tätä se pyrkii tekemään miekan terällä, kuvapatsaan raudalla.

Entäpä ne kaksi jalkaa? Jos tutkimme islamilaisen valtakunnan historiaa, niin näemme, että pian Muhammadin kuoleman jälkeen islam jakaantui kahteen päähaaraan, sunneihin ja shiioihin. Jakaantunut islamilainen valtakunta on ollut Keski-Idässä muodossa tai toisessa heti Muhammadin kuolemasta aina Ottomaanien valtakunnan hajoamiseen asti vuonna 1922, jolloin tämä valtakunta sai "kuolettavan haavan" [1] Ensimmäisen maailmansodan aikana ja heti sen jälkeen.

Jae 41

"Ja siinä, missä näit jalkaterät ja varpaat, osaksi savenvalajan savea, osaksi rautaa, kuningaskunta on jakaantunut [hajaantunut]; mutta siinä on oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näit rautaa olevan saven joukossa."

Tämä on viides valtakunta, vaikka sen materiaalinen koostumus on selvästi samankaltainen neljännen kanssa. Itse asiassa se saa alkunsa tai on suhteessa edelliseen islamilaiseen valtakuntaan, sillä se on tehty raudasta, vaikka nyt rauta on sekoitettu saven joukkoon. Mitä tämä valtakunta esittää? Meidän täytyy katsoa Keski-Itään joskus vuoden 1922 jälkeen voidaksemme tunnistaa sen. Onko tässä maailman osassa ollut suurta maailmanvaltaa vuoden 1922 jälkeen? Ei ole; kuitenkin, yksi on muodostumassa meidän kasvojemme edessä, ja me luemme siitä sanomalehdistämme ja internetistä, ja kuulemme sen vaikutuksesta radiosta ja televisiosta joka päivä. Mikä se on? Se on henkiin herännyt islamilainen valtakunta, joka on syntymässä meidän päivinämme.

Huomaa, että tämän kuningaskunnan pääasiallinen jakaantuminen ei johdu kahdesta jalkaterästä (tai edes kahdesta jalasta sen yläpuolella), vaan raudasta ja savesta. Se on jaon kannalta tärkeää. Toisin sanoen, tämä valtakunta ei ole koossapysyvä yhteys [kiinteä ykseys, yhteenliittymä].

Jakeet 42-43

"Ja varpaat jalkaterissä olivat osaksi rautaa ja osaksi savea, joten valtakunta on osaksi luja ja osaksi särkyvä. Ja siinä, missä näit raudan olevan sekoittunut saven joukkoon, ne sekaantuvat toisiinsa ihmisten siemenellä: mutta ne eivät yhdisty toisiinsa, niin kuin rautakaan ei sekoitu saven kanssa yhdeksi aineeksi."

Tämä kuningaskunta sotii itseään vastaan ja tunkeutuu moniin kansoihin (savi) väkivallan uhalla (rauta). Sille ovat ominaista monien kansojen pelottelu "rautaisen" miekan avulla (tyypillinen islamin symboli), pakolla käännyttämiset, valloitukset, demokraattinen prosessi ja jopa orjuus. [2]

Jakeet 44-45

"Ja näiden kuninkaiden päivinä perustaa taivaan Valtias [Jumala] kuningaskunnan, joka ei koskaan häviä: eikä sitä kuningaskuntaa anneta muille kansoille, vaan se murskaa palasiksi ja kuluttaa kaikki nämä kuningaskunnat, ja se pysyy ikuisesti. Sillä niin kuin näit kiven irtaantuvan vuoresta ilman ihmiskäsiä, ja että se murskasi palasiksi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan; suuri Valtias [Jumala] on tehnyt kuninkaalle tiettäväksi, mitä tapahtuu tämän jälkeen: ja uni on tosi ja sen selitys varma [luotettava]."

Keitä ovat "nämä kuninkaat", joiden päivinä Elohim pystyttää kuningaskuntansa? Ovatko ne koko kuvapatsaan kuninkaat vai jalkaterien "kymmenen varvasta"? Ilman mitään ennakko-oletuksia, on tärkeä huomata, ettei Daniel sano, että varpaat edustavat kuninkaita. Itse asiassa hän ei mainitse sanaa "kymmenen" eikä sanontaa "kymmenen varvasta". Sentähden meidän tulee pitää Danielin sanoja itsestään selvinä. Kuninkaiden, jotka esitetään sanonnalla "nämä kuninkaat", täytyy pitää sisällään kaikki kuvapatsaan aikaisemmat kuninkaat, eikä mitään mahdollisia varpaiden esittämiä kuninkaita. Toisin sanoen, kaikki nämä kuningaskunnat jatkavat olemistaan siihen asti, kunnes kivi murskaa kuvapatsaan. Kivi murskaa palasiksi ja kuluttaa kaikki kuningaskunnat, joista kuvapatsas muodostuu. Ne saavat loppunsa samaan aikaan, eivät eri aikaan historian saatossa. Tämä toistetaan jakeessa Daniel 2:35, josta luemme, että "rauta, pronssi, savi, hopea ja kulta hajosivat kaikki palasiksi". Niin tai näin, niin neljä edellistä ei-israelilaista kuningaskuntaa Keski-Idän historiassa sisältyvät lopun ajan islamilaiseen valtakuntaan.

Lisätodiste sen puolesta, että nämä kuningaskunnat eivät edusta peräkkäisiä kuningaskuntia aikajärjestyksessä, vaan pikemmin yhtä yhteenliittynyttä kokonaisuutta, joka on olemassa lopun aikana, on se tosiasia, että kuvapatsaan materiaaleja ei ole listattu missään tietyssä järjestyksessä. Niitä ei ole esitetty ainakaan siinä järjestyksessä, mitä joku voisi odottaa, jos aikajärjestys olisi niin tärkeä. Toiseksi, kivi rikkoo koko kuvapatsaan palasiksi, kun se osuu jalkateriin. Kolmanneksi, Daniel sanoi tämän unen viittaavan johonkin, mikä "tapahtuisi" [tulevaisuudessa] (ks. Daniel 2:29, 45.). Nebukadnessar oli jo Babylonian kuningas; silti Daniel selitti, että kuvapatsas kertoi tulevista tapahtumista. Sentähden, miten Nebukadnessar voi olla kuvapatsaan kultainen pää, kun hän on nyt kuollut? Pää esittää ajatuksia ja mieltä; sentähden muinaisen Babylonian ajatukset ja mieli (sisältäen uskonnon) hallitsevat kuvapatsasta. Kuvapatsasta, lopun ajan valtaa, jonka kivi tuhoaa, hallitsee ajattelutapa, joka ulottuu ajassa taaksepäin aina muinaiseen Babyloniaan asti. Sitä Daniel tarkoitti lausuessaan, että Nebukadnessar on kultainen pää. Loppujen lopuksi, Nebukadnessar seisoi maassa ja katsoi kuvapatsasta unessa. (Daniel 2:31.) Hän ei ollut itse kirjaimellisesti osa kuvapatsasta.

Johtopäätöksiä

Tämä unijakso ilmestyy lähellä Danielin kirjan alkua tärkeästä syystä. Muut profeetalliset näyt tässä kirjassa (ja monet Johananin näyt, jotka on kirjoitettu Ilmestyskirjaan) perustuvat siihen. Sentähden, jos meillä on oikea ymmärrys tästä kuvasta, niin meidän tulisi kyetä ymmärtämään samanlaiset näyt, jotka kuvaavat lopun ajan profetioita.

Riippumatta siitä, miten katsomme sitä, eli hengellisesti, poliittisesti, sotilaallisesti, yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, jne., kuvaa tulisi katsoa elimellisenä kokonaisuutena kuningaskunnista Keski-Idässä. Vaikka neljä ensimmäistä kuningaskuntaa ovat tulleet ja menneet (kirjaimellisessa mielessä), ne jatkavat olemistaan viidennessä kuningaskunnassa – henkiinheränneessä fundamentalistisessa islamilaisessa valtakunnassa. Se kuvaa taloudellista loistoa ja hyvinvointia (jota kuvaa kulta ja hopea), kuin myös sotilaallista voimaa (jota kuvaa pronssi ja rauta), mutta sitä vaivaavat myös poliittiset, uskonnolliset ja yhteiskunnalliset jakaantumiset (jota kuvaa saven ja raudan sekoitus). Siinä on sisään istutettuna tavat, perinteet, tottumukset ja uskonto Babylonian, Persian, Kreikan ja islamin valtakunnista.

Lyhyesti sanottuna, kuva edustaa yhtä lopun ajan kuningaskuntaa Keski-Idässä, joka vastustaa taivasten valtakuntaa eli Israelin kansaa. Taivaan Elohim tuhoaa sen johtuen sen röyhkeydestä kaikkea vanhurskasta ja pyhitettyä vastaan. Herra pystyttää sen sijaan kuningaskunnan Keski-Itään, joka ei siirry toiselta toiselle. Babylonin vaikutusvalta katoaa ikuisiksi ajoiksi.


[1] Katso Ilmestyskirja 13:3, 12 nähdäksesi kuolettavan haavan symboliikan [kuvakielen]. [2] Mahdollinen selitys varpaille (vaikka niihin ei viitata "kymmenenä varpaana") on Tehillim/ Psalmit 83:6-8. Varmistu siitä, että lasket oikein, koska "Lootin lapset" on jo listattu, sillä he ovat Mooab ja Ammon. [1Moos. 19:37-38.]

HaDerech is a freewill, private (non-corporate) website for those interested in exploring the truths of Scripture as understood by us. Unless otherwise stated, Stephen Allen authored the material on this site. You are free to share (copy, distribute, and transmit) the material on this site as provided by the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

It is written, “Thou shalt not steal” (Exodus 20:15).

Sivun alkuun