Danielin kirjan neljä petoa

Kirjoittanut Petteri Haipola

Alkuteos: Stephen Allen, Dani’el’s Four Beasts; suomentanut Petteri Haipola.

Babylonian kuningas Belsassarin ensimmäisenä hallitusvuotena profeetta Daniel näki unen, jossa hän näki neljä outoa ja peljättävää petoa nousevan ylös merestä. Hän näki yhden, joka näytti leijonalta, ja jolla oli kotkan siivet, toisen, joka näytti karhulta, ja kolmannen, joka muistutti leopardia, ja sillä oli neljä siipeä ja neljä päätä. Neljäs peto, kuitenkin, oli kaikkein pelottavin. Se oli äärettömän tuhoisa ja sillä oli kymmenen sarvea. Eikä siinä kaikki, vaan yksi sarvi nousi ylös muiden keskeltä, ja repi juurineen irti kolme edellisistä sarvista. Tällä "neljännellä pedolla" oli silmät niin kuin ihmisen silmät, ja suu, joka puhui pilkkaavia sanoja Korkeinta vastaan. Lopulta tämä peto (ja muut pedot) tuomittiin Vanhaikäisen tuomiolla. Peto tapettiin, tuhottiin, ja sen ruumis poltettiin.

Miksi meidän tulisi tutkia tätä unta? Eikö nykypäivän maailmassa ole paljon tärkeämpiä sosiaalisia ongelmia, joiden parissa meidän tulisi askarrella? Luulenpa, että vastaus tähän riippuu siitä, mitä me pidämme ensiarvoisen tärkeänä. Me pidämme HaDerechissä (HaDerekh: Tie) heprealaisia Kirjoituksia äärimmäisen tärkeinä; sentähden tämän unen huolellinen analyysi on tullut ajankohtaiseksi erityisesti niiden päivien valossa, joissa me nyt elämme. Sentähden, tämän artikkelin tarkoitus on selittää Danielin unen merkitystä ja näyttää, miten se voi auttaa meitä näkemään nykyisiä ja tulevia tapahtumia.

Tavanomainen selitys

Lukekaamme unen alku. "Daniel puhui ja sanoi, minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta raivosivat suuren meren yllä. Ja neljä suurta petoa nousi ylös merestä, kukin erilaisia toisistaan. Ensimmäinen oli niin kuin leijona, ja sillä oli kotkan siivet: minä katselin, kunnes siltä reväistiin siivet irti, ja se nostettiin ylös maasta, ja se pantiin seisomaan jaloilleen niin kuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. Ja katso, muuan peto, toinen, näöltään niin kuin karhu, ja se nousi toiselle kyljelleen, ja sillä oli kolme kylkiluuta suussaan sen hampaiden välissä: ja he sanoivat sille, 'Nouse, syö paljon lihaa.' Tämän jälkeen minä näin, ja katso muuan toinen, niin kuin leopardi, jonka selässä oli neljä linnun siipeä; sillä pedolla oli myös neljä päätä; ja sille annettiin valta. Tämän jälkeen minä näin yölllisessä näyssäni, ja katselin neljättä petoa, peljättävää ja kauheaa, ja se vahvistui suuresti; ja sillä oli suuret rautaiset hampaat; se söi ja murskasi palasiksi, ja talloi jalkoihinsa tähteet: ja se oli erilainen kuin kaikki sitä edeltävät pedot; ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkailin sarvia, ja näin, niiden keskeltä nousi esiin muuan pieni sarvi, jonka edestä repäistiin juurineen irti kolme edellisistä sarvista: ja katso, tällä sarvella oli silmät niin kuin ihmisen silmät, ja suu, joka puhui suurista asioista." (Daniel 7:2-8.)

Samoin kuin Nebukadnessarin unen patsaan kohdalla (Daniel 2.) on eräs suosittu tulkinta saavuttanut hvyäksynnän innokkaiden Raamatun profetioiden tulkitsijoiden joukossa. Me viittaamme tähän tulkintaan "tavanomaisena tulkintana". Tähän tulkintaan liittyy monia vivahteita ja teeman muunnelmia, mutta sen perusoletus on siinä, että nämä pedot edustavat neljää maan päälle nousevaa valtakuntaa, jotka ilmestyvät peräjälkeen aikajärjestyksessä. Oletettavasti ne edustavat Babyloniaa, Meedo-Persiaa, Kreikkalais-makedonialaista valtakuntaa ja Rooman keisarikuntaa. Neljännen pedon eli Rooman kymmenen sarvea edustavat kymmentä uutta vaihetta tai henkiin heräämistä Rooman valtakunnassa. Yksi "pieni sarvi", joka repi irti kolme sarvea viittaa roomalaiskatolisen kirkon paaviuteen, johon viitataan tyypillisesti nimellä "Antikristus". Kolme sarvea, jotka revittiin irti, sopisivat kolmeen ensimmäiseen Rooman valtakunnan uuteen vaiheeseen, niihin valtoihin, jotka saivat Rooman valtaansa vuonna 476 tapahtuneen valtakunnan luhistumisen jälkeen. Nämä ei-katoliset uudet vaiheet viittaavat vandaalien, heruleiden ja ostrogoottien valtaan. Muut seitsemän sarvea edustavat "Pyhää Rooman Valtakuntaa", joka sai alkunsa Justinuksen "keisarillisesta restauraatiosta". Kuusi elpymisen vaihetta on jo tullut ja mennyt, ja yksi on vielä tulossa. Se ilmaantuu maailmannäyttämölle, kun Eurooppa ja paavius tekevät uuden sopimuksen hallitakseen uudelleen rakennettua ja henkiin herännyttä Rooman keisarikuntaa.

Tässä tavanomaisessa tulkinnassa on kuitenkin joukko ilmeisiä ongelmia, niin kuin näimme tutkiessamme Nebukadnessarin unen patsasta.

Kaikkein ensimmäiseksi, Rooma oli Välimeren suurvalta, ei edes eurooppalainen, eikä todellakaan Keski-Itään sijoittuva. Muista, että Rooman keisarikunta piti sisällään suurimman osan Pohjois-Afrikkaa. Toiseksi, Länsi-Eurooppa, joka oli merkittävä osa Rooman keisarikuntaa, ei ollut koskaan osana kolmen ensimmäisen pedon valtakuntien alueita. Kolmanneksi, Danielin 7:7 mukaan, neljäs peto oli erilainen kuin muut kolme. Oliko Rooma todella niin erilainen? Jos oli, niin millä tavalla se oli niin erilainen? Neljänneksi, vaikka Rooma pystytti ja rakensi hallituksia, niin neljäs peto repii ne alas (hajottaa). Viidenneksi, Danielin 7:8 mukaan, "pieni sarvi" nousee kymmenen sarven jälkeen, ei kolmen ensimmäisen sarven jälkeen. Kuudenneksi, Danielin 7:12 näyttää, että kaikki neljä petoa ovat olemassa lopun aikana, mikä on jotakin sellaista, mikä ei ole mahdollista tavanomaisen tulkinnan mukaan. Lopuksi, vaikka taivaallinen unen selittäjä kertoo Danielille, että neljä petoa edustavat kuninkaita, jotka "nousevat maasta" (Daniel 7:17.), Babylon oli jo noussut maasta. Siksi ensimmäinen peto ei voi edustaa [historiallista] Babylonia.

Teemme sen vuoksi johtopäätöksen, että jos aiomme saada jotakin irti tästä Kirjoitusten kohdasta, niin tarvitsemme parempaa selitystä tästä tärkeästä profeetallisesta unesta.

Neljä petoa

Me lähestymme tätä profetiaa jae jakeelta ja tarjoamme analyysia samalla, kun menemme eteenpäin.

Jakeet 2-3

"Daniel puhui ja sanoi, minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta raivosivat suuren meren yllä. Ja neljä suurta petoa nousi ylös merestä, kukin erilaisia toisistaan.

Nämä jakeet tarjoavat avaimen koko unen ymmärtämiseksi. "Taivaan neljä tuulta" raivoavat toisiaan vastaan, ja me näemme, että nämä neljä tuulta liittyvät "neljään suureen petoon", jotka nousivat ylös merestä. Toisin sanoen, neljä tuulta ja neljä petoa edustavat samoja asioita. Mitä nämä symbolit tarkoittavat? Jos yhdistät toisiinsa seuraavat jakeet Danielin kirjasta – 7:17, 8:8, 8:21-22 ja 11:2-4 – niin näet, että neljä tuulta/ petoa viittaavat neljään Aleksanteri Suuren valtakunnan maantieteelliseen alueeseen. Kun Aleksanteri oli kuollut vuonna 323 eaa., niin hänen laajenemaan pyrkivä valtakuntansa jaettiin hänen neljän johtavan kenraalinsa kesken. Kassandra hallitsi Makedoniaa, Lysimakhos Traakiaa ja Vähää-Aasiaa, Seleukus Syyriaa, Mesopotamiaa ja Persiaa, ja Ptolemaios Egyptiä. He sotivat toisiaan vastaan sarjassa taisteluja nimeltään diadokkisodat.[1] Lopulta kaksi voittajaa olivat Seleukidit ja Ptolemaiokset. Ne kestivät jonkin aikaa ja sotivat aika ajoin toisiaan vastaan ja taistelivat tyypillisesti yhteisellä rajalinjallaan, Israelin maassa. Tästä syystä Seleukidien kuningassuku tuli Israelin näkökulmasta katsottuna tunnetuksi nimellä "Pohjoisen Kuningas" ja Ptolemaiosten kuningassuku nimellä "Etelän Kuningas".

Jae 4

"Ensimmäinen oli niin kuin leijona, ja sillä oli kotkan siivet: minä katselin, kunnes siltä reväistiin siivet irti, ja se nostettiin ylös maasta, ja se pantiin seisomaan jaloilleen niin kuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän."

Tämä peto viittaa Babyloniaan osana tätä yhteenliittymän ajatusta, sillä siivekäs leinoja oli yleinen symboli Babyloniassa. "Yhteenliittymän ajatus", josta puhumme, selitetään aikanaan. Joka tapauksessa, ensimmäinen peto edustaa yhtä Aleksanteri Suuren muinaisen valtakunnan alueista, aluetta, joka tuoksahtaa voimakkaasti Babylonialta.

Tämän pedon ilmestymisen ajankohta paljastetaan myös, kun menemme eteenpäin.

Jae 5

"Ja katso, muuan peto, toinen, näöltään niin kuin karhu, ja se nousi toiselle kyljelleen, ja sillä oli kolme kylkiluuta suussaan sen hampaiden välissä: ja he sanoivat sille, 'Nouse, syö paljon lihaa.'

Tämä peto viittaa Meedo-Persiaan tässä elimellisessä kokonaisuudessa. Toinen kylki nostettuna korkeammalle kuin toinen saattaa vihjata siihen tosiasiaan, että muinaiset persialaiset olivat mahtavampia kuin meedialaiset. Kolme kylkiluuta voivat viitata muinaisen Meedo-Persian kolmeen suurimpaan voittoon tai alueliitokseen: Egyptiin, Lyydiaan ja Kaldeaan. Vaihtoehtoisesti, ja ehkäpä paremmin maaliin osuvana, nämä kolme syötyä kylkiluuta voivat osoittaa kolmeen sarveen, jotka repäistään juurineen irti (katso alla). Niin tai näin, tämä peto edustaa toista Aleksanteri Suuren muinaisen valtakunnan aluetta, jolle on ominaista persialainen kulttuuri tai tyyli.

Jae 6

"Tämän jälkeen minä näin, ja katso muuan toinen, niin kuin leopardi, jonka selässä oli neljä linnun siipeä; sillä pedolla oli myös neljä päätä; ja sille annettiin valta."

Valtava nopeus niin kuin juoksevalla leopardilla oli ilmiömäistä, kun Aleksanteri Suuri valtasi Keski-Idän. Hän valtasi koko Keski-Idän nykyisestä Turkista aina Intiaan saakka, samoin kuin suuren osan Egyptistä, ja teki sen alle kahdessatoista vuodessa. Niin kuin olemme jo kertoneet, niin hänen valtakuntansa jakaantui hänen kuolemansa jälkeen neljään osaan hänen kenraaleilleen, jotka taistelivat siitä. Neljä päätä viittaavat tähän jakoon. Sentähden, vaikka tämä peto viittaa kreikkalais-makedonialaiseen valtakuntaan, niin se vielä tarkemmin kuvaa Aleksanterin tukea "yhteenliittymän ajatukselle", joka on paljastumassa.

Jae 7

"Tämän jälkeen minä näin yölllisessä näyssäni, ja katselin neljättä petoa, peljättävää ja kauheaa, ja se vahvistui suuresti; ja sillä oli suuret rautaiset hampaat; se söi ja murskasi palasiksi, ja talloi jalkoihinsa tähteet: ja se oli erilainen kuin kaikki sitä edeltävät pedot; ja sillä oli kymmenen sarvea."

Neljännen pedon keskeinen luonteenpiirre on se tuho, jonka se aiheuttaa kaikille muille kulttuureille. Termi "sen edessä" tulee arameankielisestä sanasta qadamah, joka voi tarkoittaa "sen edessä (paikka)" tai "sitä ennen (aika)". Jos luemme koko unijakson huolellisesti, niin näemme, että oikea selitys tässä on "sen edessä", mikä tarkoittaa paikkaa. Sentähden, parempi käännöstapa on "sen edessä" kuin "sitä edeltävistä." Toisin sanoen, edelliset pedot eivät lakkaa olemasta, kun uusi näytetään Danielille. Neljä petoa eivät viittaa neljään erilliseen kuningaskuntaan, jotka ilmestyvät historiassa aikajärjestyksessä. Pikemminkin ne kuvaavat petojen yhteenliittymää eli liittoutumaa (ja jokaisesta pedosta löytyy tukea tälle ajatukselle), eivätkä siis neljää erillistä valtakuntaa. Nämä neljä petoa kilpailevat toisiaan vastaan. Syy, miksi jotkut niistä oli numeroitu järjestysnumerolla (ensimmäinen, toinen), ei ollut ajallisen järjestyksen osoittaminen, vaan se, että Daniel kuvasi niitä yksi kerrallaan.

Kymmenen sarven merkitys selitetään alla.

Jae 8

"Minä tarkkailin sarvia, ja näin, niiden keskeltä nousi esiin muuan pieni sarvi, jonka edestä repäistiin juurineen irti kolme edellisistä sarvista: ja katso, tällä sarvella oli silmät niin kuin ihmisen silmät, ja suu, joka puhui suurista asioista."

"Pieni sarvi" tunnistetaan alla; kuitenkin, tärkein seikka tässä vaiheessa on se, että hän nousee niiden kymmenen sarven keskeltä (keskuudesta). Hän ei tule näyttämölle vasta niiden kolmen sarven jälkeen. Lisäksi, hän näyttää olevan ihminen, koska hänellä on silmät niin kuin ihmisen silmät ja suu, joka puhuu suurista asioista. Mikään tässä kuvassa ei osoita sitä, että kymmenen sarvea olisivat peräkkäisiä valtakuntia.

Vanhaikäinen ja Ihmisen Poika

Jakeet 9-11

"Minä katselin, kunnes valtaistuimet laskettiin alas [asetettiin], ja Vanhaikäinen istuutui, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, ja hänen päänsä hiukset olivat niin kuin puhdasta villaa; hänen valtaistuimensa oli niin kuin tulinen liekki, ja sen pyörät niin kuin palava tuli. Tulinen virta lähti liikkeelle ja tuli esiin hänen edestään: tuomioistuin asetettiin ja kirjat avattiin. Minä katselin silloin, ja niiden suurten sanojen äänen vuoksi, jotka sarvi oli puhunut: minä katselin, kunnes peto tapettiin, ja hänen ruumiinsa hävitettiin, ja pantiin tuleen palamaan."

Daniel on niin järkyttynyt pienen sarven puhumista pilkkaavista sanoista ("suurista asioista"), että hän katselee nähdäkseen, miten sarvi tuomitaan sen röyhkeydestä. "Vanhaikäinen" eli Herra langettaa tuomion sarvelle ja pedolle, josta se tuli esiin.

Jae 12

"Mitä muihin petoihin tulee, niiltä otettiin valta pois: niiden elämää jatkettiin kuitenkin hetken ja ajan verran."

Tämä on toinen hyvin tärkeä jae unen merkityksen selityksessä. Muut kolme petoa ovat yhä olemassa siihen aikaan, kun neljäs peto saa tuomionsa. Tämä näyttää meille, etteivät neljä petoa edusta neljää peräkkäistä valtakuntaa muinaisesta Babyloniasta Messiaan paluuseen. Sen sijaan ne esittävät yhtä yhteenliitettyä joskin osittain jakaantunutta valtakuntaa[2], joka on olemassa Messiaan paluun hetkellä. Ja vaikka neljäs peto ja sarvi saavat tuomionsa, niin kestää silti vähän aikaa, ennen kuin kolme muuta petoa ja niiden vaikutus poistetaan maan päältä.

Jakeet 13-14

"Minä näin yöllisissä näyissäni, ja katso, Ihmisen Pojan kaltainen tuli taivaan pilvissä, ja tuli Vanhaikäisen tykö, ja hänet tuotiin lähelle hänen eteensä. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, niin että kaikki ihmiset, kansat ja kielet palvelevat häntä: hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei pääty, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."

Tosi Messias (Ihmisen Pojan kaltainen) saa valtakunnan Vanhaikäiseltä sen jälkeen, kun pieni sarvi saa tuomionsa.

Neljän pedon tulkinta

Jakeet 15-17

"Minä Daniel tunsin henkeni tulevan murheelliseksi minun ruumiissani, ja minun pääni näyt peljästyttivät minua. Minä lähestyin yhtä siellä seisovaa ja kysyin häneltä totuutta tästä kaikesta. Niin hän kertoi minulle ja teki minulle tiettäväksi näiden asioiden selityksen. Nämä suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka ovat nouseva maasta."

Vaikka pedot nousevat merestä, niin kuin näimme jakeessa Daniel 7:3, niin ne tulevat todellisuudessa maasta tai "siitä maasta" – mikä on selvä viittaus Keski- ja Lähi-Itään, eikä koko maapalloon [engl. Middle East]. Pidä tämä mielessä, sillä se on hyvin tärkeää. Tämän viimeisen valtakunnan maantieteellinen alue käsittää Aleksanteri Suuren valtakunnan laajalle levinneet alueet. Tämä on yksi suurimmista syistä siihen, miksi Aleksanterin muinaista valtakuntaa käytetään mallina selittämään tätä lopun ajan valtakuntaa.

Me opimme myös sen, etteivät nämä neljä kuningasta edusta peräkkäisiä valtakuntia, jotka pitävät sisällään muinaisen Babylonian valtakunnan. Miten me tiedämme tämän? Me tiedämme tämän, koska Babylonian valtakunta oli jo olemassa, kun tämä uni näytettiin Danielille (itse asiassa se oli jo lähes lopussaan), ja silti taivaallinen sanansaattaja kertoi hänelle, että neljä kuningasta "ovat nouseva" maasta. Jälleen kerran, tämä tieto muuttaa ratkaisevalla tavalla selitystä.

Jae 18

"Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan ikuisesti, ikuisesta ikuiseen."

Viittaus "valtakuntaan" yksiköllisessä muodossa viittaa siihen, että nämä neljä petoa edustavat todellisuudessa yhtä poliittista, uskonnollista, taloudellista, sotilaallista, sosiaalista ja kultuurista voimaa, eli kuningaskuntaa, eivät neljää erillistä kuningaskuntaa. Kuningaskunta edustaa hallitusvaltaa Lähi- ja Keski-Idässä. Se, mitä neljä petoa yrittivät saada aikaan, eli pystyttää ikuista kuningaskuntaa, otetaan heiltä pois ja annetaan pyhitetyille, jotka palvelevat ja palvovat Herraa.

Neljäs peto ja kymmenen sarvea

Jakeet 19-20

"Sitten tahdoin tietää totuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut, ja ylen peljättävä, jonka hampaat olivat rautaa, ja kynnet pronssia; joka söi, murskasi palasiksi ja tallasi tähteet jalkoihinsa; ja niistä kymmenestä sarvesta, jotka olivat sen päässä, ja siitä yhdestä [sarvesta], joka tuli esiin, ja jonka edestä kolme kaatui; ja siitä sarvesta, jolla oli silmät ja suu, joka puhui suurista asioista, ja joka näytti jykevämmältä kuin sen kumppanit."

Neljäs sarvi kuvataa näöltään "jykevämmäksi" (tai "suuremmaksi") kuin sen "kumppanit". Hänen seuralaisensa, mitä arameankielinen sana khavrah [khabrah] merkitsee, ovat kymmenen sarvea. Ne edustavat kymmentä merkittävää johtajaa tai ihmisryhmää, jotka sotivat Israelia vastaan lopun ajalla (kuten näemme alla olevasta jakeesta 24). Sentähden, tämä pieni sarvi edustaa tämän liittoutuman hallitsevaa johtajaa. Muissa kohdissa häntä kutsutaan Antikristukseksi, tai oikeammin kutsuttuna hän on vale-Messias tai väärä Messias. Hän on Mahdi, islamin ennustettu lunastaja. Danielin kirjan jakeen 8:9 mukaan [3] hän tulee yhdestä Aleksanteri Suuren valtakunnan jaetusta osasta, siitä osasta, joka viittaa Danielin unen neljänteen petoon.

Viimeksi, ne "suuret asiat", joista hän puhuu, pitävät sisällään pilkkaavia sanoja Herraa, todellista Messiasta Jeshuaa, Jerusalemia, Siionin vuorta ja Israelia vastaan. Tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä apostoli Saul[us Tarsolainen eli Paavali] sanoi väärästä Messiaasta jakeissa 2Tess. 2:3-4: "Älköön kukaan pettäkö teitä millään tavalla: sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, ja synnin ihminen ilmestyy, kadotuksen poika; joka vastustaa ja korottaa itsensä yli kaiken Jumalaksi kutsuttavan tai palvottavan; niin että hän itse niin kuin Jumala istuutuu Jumalan temppeliin, todistaen itsestään, että hän on Jumala."

Sivuseikkana sanottakoon, ettei tämän pedon kuvauksessa ole mitään, mikä viittaisi pedolla olevan useampaa kuin yksi pää. Itse asiassa tekstissä erityisesti esitetään, että sillä on vain yksi pää – "ja niistä kymmenestä sarvesta, jotka olivat sen päässä". Me mainitsemme tämän tosiasian, koska me olemme tietoisia, että monissa tavanomaisesta tulkinnasta johdetussa selityksessä peto kuvataan seitsenpäisenä.

Jakeet 21-22

"Ja minä näin, miten se sama sarvi soti pyhitettyjä vastaan, ja menestyi heitä vastaan; kunnes Vanhaikäinen saapui ja tuomiovalta annettiin Korkeimman pyhitetyille; ja tuli aika, että pyhitetyt saivat omakseen kuningaskunnan [KR 1933: valtakunnan]."

Yksi islamin tehtävistä on saada juutalaiset ja kristityt suostumaan alistettuun.[4] asemaan. Niiden ei anneta elää, jotka kieltäytyvät alistumisen tieltä. Olemme kuvanneet näissä jakeissa islamin sotaa Efraimia ja Juudaa vastaan. Tämä sota jatkuu, kunnes Herra palaa Siioniin ja seisoo ensin Öljymäellä niin kuin on profetoitu Sakarian kirjan jakeessa 14:4. Mikään muu ei lopeta väkivaltaa ja sotaa Elohimin [Jumalan] kansaa vastaan.

Jae 23

"Niin hän sanoi: "Neljäs peto on neljäs kuningaskunta maan päällä, ja se on erilainen kuin muut kuningaskunnat, ja syö kaiken maan, ja talloo sitä, ja murskaa sen palasiksi."

Neljäs peto edustaa yhtä Aleksanteri Suuren valtakunnan aluetta; aluetta, josta väärä Messias tulee. Daniel 8:9 näyttää, että hän tulee maantieteelliseltä alueelta, jota hallitsivat muinoin Seleukidit, Pohjoisen Kuningas. "Ja yhdestä niistä tuli esiin pieni sarvi, joka kasvoi suureksi etelää ja itää kohti, ja ihanaa maata kohti." Seleukidien maat olivat aluksi Syyria, Mesopotamia ja Persia; mutta diadokkisotien jälkeen ne tulivat käsittämään Vähän-Aasian ja Balkanin. Jos pieni sarvi liikkuu etelään, itään ja ihanaa maata eli Israelia kohti, niin sen täytyy tulla luoteesta. Tämä näyttäisi osoittavan Turkkiin tai sitä ympäröiviin alueisiin sen synnyinmaana. Aikä näyttää, onko tämä analyysi oikein. Joka tapauksessa, taivaallisen sanansaattajan sanoissa ei ole mitään, mikä viittaisi Roomaan.

Jae 24

"Ja ne kymmenen sarvea tästä valtakunnasta ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat; ja niiden jälkeen nousee vielä yksi toinen; ja se on erilainen kuin edelliset, ja hän alistaa kolme kuningasta."

Kymmenen sarvea edustavat kymmentä islamilaista (tai islamiin ystävällisesti suhtautuvaa) johtajaa. Meidän ei tarvitse etsiä Euroopan historian hämäriltä sivuilta paljastaaksemme näiden kymmenen sarven merkityksen. Pikemmin, jos annamme Raamatun selittää itseään, niin meidän pitäisi löytää ne Tanakhista (Vanhasta testamentista). Joten, mistä me löydämme kymmenen kuningasta sotimasta Israelia vastaan? Tehillim/ Psalmi 83 on psalmi, josta lähes kaikki selitysteokset ovat yhtä mieltä, että ne kuvaavat tapahtumia, jotka eivät ole vielä koskaan tapahtuneet, ja se kertoo juuri sellaisesta yhteenotosta. Pane merkille tämän Psalmin alkuosa. (Olen lisännyt numeroita hakasulkuihin helpottamaan lukijaa, että hän näkisi ne kymmenen kuningasta.) "Aasafin Laulu tai Psalmi. Älä ole niin hiljaa, oi Elohim: älä pysy aloillasi, äläkä ole ääneti, oi Elohim. Sillä, katso, sinun vihollisesi mellakoivat: ja ne, jotka sinua vihaavat, ovat nostaneet päänsä. He ovat juonineet salakavalasti sinun kansaasi vastaan, ja pitäneet neuvoa sinun suojeltujasi vastaan. He ovat sanoneet, "Tulkaa, ja leikatkaamme heidät pois, että he eivät olisi enää kansa; että Israelin nimi ei enää tulisi muistoon. Sillä he ovat pitäneet neuvoa yksin tuumin: he ovat liittoutuneet sinua vastaan: [1] Edomin ja [2] ismaelilaisten asuinsijat; [3] Mooab, ja [4] hagrilaiset; [5] Gebal, ja [6] Ammon, ja [7] Amalek; [8] filistealaiset [9] Tyyron asukkaiden kera; [10] myös Assyria on liittynyt heihin: he ovat apuna Lootin lapsille. Sela." (Tehillim/Psalmit 83:1-8).

Lisäksi me näemme, että pieni sarvi on erilainen kuin nämä kymmenen kuningasta. Tässä on järkeä, jos oivallamme, että hän ei edusta sukukunnan tai kansan johtajaa, vaan pikemmin kansojen uskonnollista johtajaa. Hän on väärä Messias, islamin Mahdi.

Kolme sarvea, jotka hän alistaa, saattaisivat olla egyptiläiset, libyalaiset ja etiopialaiset (tarkemmin, kuusilaiset tai sudanilaiset) niin kuin on osoitettu Danielin jakeessa 11:43. "Ja aikojen lopussa etelän kuningas käy hänen kimppuunsa: ja pohjoisen kuningas tulee häntä vastaan kuin tuulenpyörre vaunuilla ja ratsumiehillä, ja monilla laivoilla; ja hän saapuu maihin, ja tulvii ja käy niiden yli. Hän saapuu myös ihanaan maahan ja monet maat hän kukistaa tieltään: mutta nämä pakenevat hänen käsistään, Edom, Mooab ja Ammonin lasten pääosa. Hän ojentaa kätensä maita vastaan: eikä Egyptin maa ole säästyvä [pääsevä pakoon]. Mutta hän saa valtaansa kulta- ja hopea-aarteet, ja kaiken arvokkaan Egyptin maasta: ja libyalaiset ja etiopialaiset [kuusilaiset] seuraavat hänen kannoillaan." Tässä me näemme hänen sotivan Etelän Kuningasta vastaan, joka on toinen islamin valta-alueista, ja se osoittaa taas sen, miten riitaisa ja hajanainen tämä lopun ajan islamin elpynyt valtakunta todella on. Se on totisesti raudan ja saven sekoitus.

Jae 25

"Ja hän puhuu suuria sanoja Korkeinta vastaan ja ahdistaa Korkeimman pyhitettyjä, ja aikoo muuttaa aikoja ja lakia: ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja ajoiksi ja puoleksi ajaksi."

Islamin väärällä Messiaalla on valta 1260 päivän ajan (kolme ja puoli vuotta) ajanjaksona, joka tunnetaan nimellä "suuri ahdistus". Monet selitysteokset ja tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä väärä Messias on kytköksissä roomalaiskatoliseen kirkkoon, koska hän aikoo muuttaa aikoja ja laki; kuitenkin, myös islam on muuttanut aikoja ja lakia.

Jakeet 26-27

"Mutta oikeus istuutuu, ja he ottavat häneltä pois hänen valtansa, [oikeus istuutuu] kuluttamaan ja tuhoamaan hänet loppuun asti. Ja kuningaskunta ja valta, ja kuningaskunnan suuruus kaiken taivaan alla, annetaan Korkeimman pyhitettyjen kansalle, jonka kuningaskunta on ikuisesti kestävä kuningaskunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat häntä."

Mahdin unelma täysin islamilaisesta Lähi- ja Kauko-Idästä, ja Israelin tuhosta, menee pilalle. Niin kuin tosi Messias opetti, talo, joka riitaantuu itseään vastaan, ei voi pysyä pystyssä.

Johtopäätös

Syy, miksi kolme ensimmäistä petoa jatkavat olemassaoloaan vielä neljännen pedon tuhoon asti, pitäisi olla nyt helposti näkyvillä. Yhteen koottuna neljä petoa muodostavat henkiin heränneen islamin valtakunnan maantieteelliset alueet. Ne pitävät sisällään samat maat kuin Aleksanteri Suuren valtakunnan alkuperäisessä jaossa. Ne muodostavat eräänlaisen hengellisen yhteenliittymän tai liittoutuman kaikista ei-israelilaisista valtakunnista Lähi- ja Keski-Idässä. [engl. Middle East, suom. Lähi- ja Keski-Itä] On mielenkiintoista, että kaikilla Aleksanteri Suuren valtakunnan alueilla on nykyään merkittävän suuri osuus islamilaisesta väestöstä [islamilaista väestöä].

Kirjoitukset täytyy selittää kirjoitusten itsensä antamilla tiedoilla, ei epäselvistä historian kirjoista, joita vain harvat lukevat. Kymmenen sarvea eivät ole Rooman valtakunnan kymmenen uudistusvaihetta, eikä pieni sarvi ole paavi. Sen sijaan, että katsoisimme Eurooppaan, meidän tulisi katsoa Lähi- ja Keski-Itään näiden profetioiden täyttymistä ajatellen. Kun teemme siten, niin näemme, että kymmenen sarvea ovat ne kymmenen kansaa Tehillim/ Psalmissa 83 ja pieni sarvi on väärä Messias, islamin Mahdi, joka tarjoaa sitä hengellistä johtajuutta, mikä on välttämätöntä yhdistämään nämä jakaantuneet kansat. Neljä petoa ovat jo täällä. Ne ympäröivät jo nyt esi-isiemme maata, ja ne tekevät jo nyt suunnitelmia lakkauttaakseen sen voimakeinoin, jos tarpeellista. Niin kuin Tehillim/Psalmissa 83:4 on ennustettu: "He sanovat: Tulkaa, leikatkaamme heidät pois, että he eivät olisi enää kansa; että Israelin nimi ei tulisi enää muistoon."

Kaikkien meidän on pysyttävä valppaina ja rukoiltava Jerusalemin rauhan puolesta. Tämä on meidän velvollisuutemme. Niin kuin on kirjoitettu: "Minä olen pannut varijoita sinun muureillesi, Oi Jerusalem, jotka eivät lepää päivällä eivätkä yöllä: te, jotka korotatte JHVH:a, älkää vaietko. Älkääkä antako hänelle lepoa, kunnes hän pystyttää ja tekee Jerusalemin ylistykseksi maassa. (Yesha’yahu/ Jesaja 62:6-7).


[1] Sana "diadokki” tulee kreikankielen sanasta diadokhoi ja se tarkoittaa "seuraajaa" [kruununperijä, vallanperijä].

[2] Tämä vastaa Aleksanteri Suuren valtakuntaa hänen kuolemansa jälkeen. Se käsitti valtavan maantieteellisen alueen Pohjois-Afrikasta Turkkiin asti (ja jopa vähän matkaa Balkanille Eurooppaan) ja idässä läpi Keski-Idän aina Pakistaniin ja Intiaan saakka. Ja aivan niin kuin tämä muinainen valtakunta jaettiin ja oli hajanainen, niin on myös tämä lopun ajan kansojen sekoitus jakaantunut ja hajanainen. Tässä on sama ajatus kuin paljastettiin Nebukadnessarin unen kuvapatsaan jalkaterissä, jotka ovat savea ja rautaa jakeissa Daniel 2:33, 41-43. Tämä lopun ajan valtakunta on osaksi vahva ja osaksi hajanainen.

[3] "Ja yhdestä niistä tuli esiin pieni sarvi, joka kasvoi suuresti etelään, itään ja ihanaa maata kohti."

[4] Sana "islam" tarkoittaa "alistumista" suhteessa Allahiin, muslimien elohimiin (jumalaan).

HaDerech is a freewill, private (non-corporate) website for those interested in exploring the truths of Scripture as understood by us. Unless otherwise stated, Stephen Allen authored the material on this site. You are free to share (copy, distribute, and transmit) the material on this site as provided by the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

It is written, “Thou shalt not steal” (Exodus 20:15).

Sivun alkuun