Pedon merkistä ja Allahin nimestä

Kirjoittanut Petteri Haipola  •  20. huhtikuuta 2009  •  muokattu 27. huhtikuuta 2009.

Olen kääntänyt suomeksi Stephen Allenin artikkelin "Lopun ajan peto ja pedon luvun 666 merkitys". Siinä on selitetty melko uskottavalta kuulostavalla tavalla se, mikä on pedon merkki, ja mikä tai kuka on peto. On kuitenkin joitakin kohtia, joista en ole tällä hetkellä täysin yhtä mieltä, ja jotka on syytä alistaa terveen tekstikritiikin alle. Tämän kirjoituksen tarkoitus on ottaa esille joitakin sellaisia kohtia, jotka ovat itselleni vielä epäselviä, ja odotan niihin ratkaisua pyhistä kirjoituksista, ja selitysteoksista.

En väitä tässä vaiheessa Raamatun tutkimustani varmaksi mitään tulkintaa, vaan pidän erilaisia vaihtoehtoja avoinna, jos ehkä olen kuitenkin erehtynyt. Tuon asioita esille lähinnä yhteistä tutkistelua varten, ja saadakseni lukijani ajattelemaan itse eri tulkintojen mielekkyyttä. Liian usein käy niin, että kristityt lähtevät seuraamaan jotakin arvostamaansa opettajaa, eivätkä edes yritä itse ymmärtää Raamatun sanomaa, vaan luottavat sokeasti näihin arvostamiinsa opettajiin. Tällä tavalla on mahdollista, ettei vain se opettaja mene harhaan, vaan että hän saa mukanaan eksymään suuren joukon seuraajia, eikä se ole luonnollisestikaan Jumalan tahto.

Pyydän siis lukijoitani omakohtaiseen ajatteluun ja tutkimustyöhön, kuitenkin niin, että voisimme löytää näistä asioista toisiamme kunnioittaen ja kuunnellen yhdessä Jumalan ilmoittaman totuuden. Uskoakseni moni asia Raamatun profetioista paljastuu vasta viimeisen sukupolven uskoville, ja tämä koskee etenkin lopun ajan ennustuksia, ja erityisesti Danielin ja Ilmestyskirjan sanomaa. (Dan. 12.)

Pedon merkki on Allahin nimeen vaeltavissa lukuisissa muslimeissa

Monia kristittyjä helpottaisi sellainen sanoma, joka vapauttaisi heidät siitä pelosta, että pedon merkki voitaisiin laittaa heihin vasten heidän tahtoaan, tai että sitä ei otettaisi lainkaan käyttöön sillä maantieteellisellä alueella, jolla he itse asustavat. Terveessä uskossa olevan ei tietenkään tarvitse pelätä sellaista, että häneen voitaisiin laittaa jokin tekninen laite, joka aiheuttaisi hänen joutumisensa kadotukseen. Silti jotkut ovat sellaistakin pelänneet, kun eivät ole ymmärtäneet oikein Raamatun sanomaa, ja ovat seuranneet sokeasti opettajia, jotka ovat erehtyneet tässä asiassa.

Ihminen ei ole vastuussa Jumalan edessä sellaisista asioista, joihin hän ei ole voinut itse vaikuttaa. Pedon merkin täytyy olla jotakin sellaista, jonka ihminen itse valitsee, ja mistä syystä hän tulee syynalaiseksi Jumalan edessä, kun ottaa itseensä pedon merkin, ja sen lisäksi vielä kumartaa petoa tai pedon kuvaa. (Ilm. 14:9-12.) Tällä tavalla ymmärrettynä uskovaisten ei tarvitse pelätä sitä, että jokin tekninen laite kuten mikrosiru aiheuttaisi heissä kadotukseen joutumisen, jos se heihin vasten heidän tahtoaan asennettaisiin. Paholaisen olisi liian helppo johdattaa uskovaisia kadotukseen, jos tämä pelko olisi totta.

Allenin ja eräiden muiden Raamatun tutkijoiden löytämä tulkinta sille, mikä on pedon merkki, ja mikä tai kuka on lopun ajan peto, vapauttaa monet kristityt siitä pelosta, että he joutuisivat kärsimään suurta ahdistusta pedon valtakunnan aikana. On toki mahdollista, että islam lopun ajan petomahtina ulottaa vaikutuksensa kaikkialle maailmaan, jolloin jokainen joutuisi sen vallan alla kärsimään, mutta tämä ei ole välttämättä totta Raamatun kirjoitusten perusteella. Mutta vaikka islam ei saisikaan koko maailmaa valtaansa, on kristittyjen elämä silti vaikeaa, koska ihmiset suvaitsevat nykyään melkein kaikkea muuta, mutta eivät aitoja kristittyjä ja Jumalan vaikuttamaa uskoa.

Allenin tulkinnan mukaan lopun ajan peto on fundamentalistinen islam, joka on saanut kuolinhaavan, mutta on parantunut siitä. (Ilm. 13.) Väärä profeetta on muslimien odottama Mahdi, joka saa alkuperäisen islamin uskon uuteen kukoistukseen. Pedon kuva olisi kuva alkuperäisestä islamista, joka saa nyt hengen ja elämän Mahdin valtakaudella, ja jo sitä ennen.

Pedon merkki olisi tämän tulkinnan mukaan väärä sanoma Jumalan sanana, ja sen laittaminen otsaan tai käteen alkuperäisen tooran käskyn sijasta. (5Moos 6:1-9.) Islamin uskontunnustus on

"Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammad on Allahin sanansaattaja."

Israelin uskontunnustus on

"Kuule, oi Israel, JHVH Elohim on yksi JHVH." (5Moos. 6:4.)

Suurin käsky toorassa on "Rakasta Jahvea, sinun Elohimiasi (Jumalaasi), kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta voimastasi." (5Moos. 6:5.) Ja nämä sanat painukoot sinun sydämeesi. (j.6.) Nämä lain sanat ja tämä käsky tulee painaa sydämeen eli pitää se aina mielessä. Sitä tarkoittaa sanan tallettaminen muistolauseena otsalle Jumalan lain käskyssä. (5Moos. 6:4-9; vrt. 11:8-23; Snl. 3:1-3; 2Moos. 13:1-16.)

Sanan paneminen muistolauseena käteen tarkoittaa sanan noudattamista arkipäivän elämässä. Jos siis joku noudattaa Jumalan sanan käskyjä, ja etenkin lain suurinta käskyä, niin hänen tulee pitää tämä käsky aina mielessään (panna se otsaansa) ja elää sen käskyn mukaan (panna se muistolauseeksi käteen). Tästä erotamme ne, jotka ovat Kristuksen omia, ja jotka eivät ole hänen omiaan: siitä, pitävätkö he kiinni Jeesuksen sanoista ja todistuksesta, vai hylkäävät sen. (Joh. 14:14-24; 1Joh. 5:3; 2Joh. 1:6.)

Kun muslimit palvovat Allahia ja kumartavat häntä painamalla otsan maahan asti rukoillessaan, ja kun he tunnustavat uskonsa Allahiin, niin he todistavat tällä teollaan sen, että he ovat vaihtaneet Jahven lain käskyn toiseen käskyyn, ja Jahven toiseen Jumalaan. Koraani kumoaa monin paikoin Raamatun todistuksen Jeesuksesta, etenkin hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemisensa kuolleista, eli syntien sovituksen Kristuksen ruumiin ja veren uhrin kautta, joten sen kirjoitukset eivät voi olla elävän Jumalan sanaa.

Muslimit ovat panneet oikeaan käteensä tai otsaansa väärän käskyn ja todistavat siten kuuluvansa pedolle, ja he kumartavat petoa tai sen kuvaa, sen mukaan, miten Allen opettaa artikkelissaan. Muslimit eivät kumarra ja palvo pelkästään Allahia, vaan myös sitä uskontoa, ideologiaa ja lakia, joka on Koraanissa: islamia. Heille korkein laki ja oikeus on ilmoitettu fundamentalistisessa Koraanin ja Muhammadin opetusten tulkinnassa, sharia-laissa, jota he kunnoittavat ja palvovat Jumalan sanana, niin kuin kristityt ja juutalaiset Jumalan sanan käskyjä kirjoitetussa Vanhassa testamentissa (tanakh), ja Mooseksen kirjoissa (toora). Kristityt pitävät lisäksi Uuden testamentin kirjoituksia pyhinä eli erotettuina muista kirjoituksista, ja ne ovat meille siten Jumalan sanaa.

Jos tämä tulkinta on oikea, niin aidon kristityn ei tarvitse pelätä vähimmässäkään määrin sitä, että hän kumartaisi petoa tai sen kuvaa. Mehän olemme valmiita vaikka kuolemaan Jeesuksen todistuksen ja Jumalan käskyjen vuoksi, Kristuksen ja vanhurskauden tähden! (Ilm. 12:17; 14:12.) Kun islamin fundamentalistinen muoto nousee valtaan muslimimaissa, niin silloin kristityt saavat maksaa uskostaan hengellään, ja tätä on tapahtunut jo aiemmin, ja sitä tapahtuu yhä vielä muslimimaissa.

Ainoaksi pelotteeksi jää se, ulottaako islam valtansa ylitse koko maailman, ja miten "suvaitsevaisia" muiden maiden ihmiset ovat aitoa kristinuskoa ja kristittyjä kohtaan. On melko varmaa, että uskon harjoittamista ja kristittyjen sanan vapautta tullaan rajoittamaan jonkin verran, mutta sitä emme voi vielä tietää, joutuvatko kristityt uskonsa tähden hengenvaaraan muualla kuin islamin uskoisissa maissa.

Allenin tulkinnan mukaan Ilmestyskirjan jakeet 13:11-18 voidaan kääntää seuraavalla tavalla (suora käännös englanninkielisestä lähdeteoksesta, joka ei vastaa suomenkielisiä raamatunkäännöksiä):

Ilmestyskirja:
13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta; ja hänellä oli kaksi sarvea niin kuin karitsalla, ja hän puhui niin kuin lohikäärme.
13:12 Ja hän käyttää kaikkea ensimmäisen pedon voimaa sen edessä, ja saa maan ja siinä asuvaiset palvomaan ensimmäistä petoa, jonka kuolettava haava parani.
13:13 Ja hän tekee suuria ihmeitä [tunnustekoja], niin että saa tulen lankeamaan alas taivaasta maan päälle ihmisten nähden, ja hän eksyttää ne, jotka asuvat maan päällä niiden ihmeiden [tunnustekojen] avulla, joita hänellä oli valta tehdä pedon nähden;
13:14 ja sanomalla niille, jotka asuvat maan päällä, että heidän tulisi tehdä kuva pedosta, jolla oli miekanhaava, ja jäi eloon.
13:15 Ja hänellä oli valta antaa elämä [henkäys] pedon kuvalle, niin että pedon kuva puhuisi, ja saisi aikaan, että kaikki ne tapettaisiin, jotka eivät palvoisi pedon kuvaa.
13:16 Ja hän saa kaikki, niin pienet kuin suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan merkin oikeaan käteensä tai otsiinsa.
13:17 Ja ettei kukaan voisi ostaa tai myydä, ellei hänellä olisi merkkiä tai pedon nimeä tai hänen nimensä lukua.
13:18 Tässä on viisaus. Laskekoon se pedon luvun, jolla ymmärrys on: sillä se on ihmisen luku; ja hänen lukunsa on kuusisataa kuusikymmentä ja kuusi.

Viimeiset jakeet tulisi ymmärtää Allenin tulkinnan mukaan näin:

13:17 Ja ettei kukaan voisi ostaa tai myydä, ellei hän ole vannonut uskollisuutta Allahille, tai ellei hän kuulu islamiin, tai ellei hän ole osa sitä lukuisaa joukkoa ihmisiä, jotka harjoittavat islamia.
13:18 Tässä on viisaus. Pankoon se, jolla on ymmärrystä, merkille pedon joukon: sillä se on ihmisen joukko; ja hänen joukkonsa on (tai tulee) Allahin nimeen (kreikaksi kirjaimet χξϚ).

Jae 18 voidaan kääntää rabbi Samuel Thompsonin mukaan myös seuraavalla tavalla:

Ilm 13:19 Tässä on viisaus. Pankoon se, jolla on ymmärrystä, merkille pedon joukon: sillä se on ihmisen joukko; ja hänen joukkonsa on koodattuna (luvussa) χξϚ (khii, ksii, stigma)

Lähde: The Islamic End Time Beast And his Mark (The name of Allah) by Samuel Thompson
http://www.downundertruenameministries.com/The_Islamic_End_Time_Beast_and_his_mark.pdf

Kreikan kielen kirjaimet χξϚ (khii, ksii ja stigma) muistuttavat muslimien symboleja ja arabiankielisiä kirjoituksia kaunokirjaimin kirjoitettuna.

Kirjain χ (khii) on kuin kaksi miekkaa, jotka ovat mm. Hamasin taistelijoiden otsanauhoissa ja lipussa, Omanin valtion lipussa, Saudien vänrikin arvomerkissä (v. 1961) ja Egyptin Muslimiveljien lipussa.

Kirjain ξ (ksii) muistuttaa Allahin nimeä, kun se käännetään vaakatasoon ja peilikuvaksi. Johannes oli piirtänyt kirjaimen päälle suoran viivan, joka on arabiankielisessä Allahia tarkoittavassa sanassa.

Kirjain Ϛ (stigma) muistuttaa arabian sanaa "bism", kun se käännetään peilikuvakseen, ja se on suomeksi "nimi". Sana stigma on kreikasta suomeksi käännettynä "merkki, arpi, tunnus".

Näin saadaan yhdistämällä yhteen nämä kirjaimet kuva muslimien käyttämästä symbolista, joka on kaksi ristikkäin olevaa miekkaa, ja sen yhteydessä olisi sanat "Allahin nimeen", joka on Koraanin ensimmäinen sana.

Näin saadaan Ilmestyskirjan jakeen 13:18 selitykseksi seuraava:

"Tässä on viisaus. Jolla on ymmärrystä, se päätelköön, kuka pedon joukko on, sillä se on yhden miehen joukko, ja (samat joukot) he liittyvät merkkiin, joka on Allahin nimi."

Rabbi Samuel Thompson päättää oman esityksensä sanoihin:

"Tässä on viisaus. Tietäköön se, joka ymmärtää lopun ajan islamilaista petoa, että sen merkki on Allahin nimi."

Tulkinnan etuja

Tulkinnan eduiksi voidaan sanoa se, että se sopii hyvin tämän hetken tilanteeseen Lähi-Idässä. Muslimit ja erityisesti Iran eivät kaihda sanoa ääneen sitä, että he ovat valmiita pyyhkäisemään Israelin nimen pois maan päältä (he ovat siis valmiita tuhoamaan Israelin kansan). (Psa 83:3-9.)

Allah on se jumala, joka uhittelee röyhkeästi jumalien Jumalaa eli Jahvea vastaan. (Dan. 11:36.) Muhammad on väärä profeetta, ja muslimien odottama Mahdi on myös väärä profeetta: kenties kuin uudelleen henkiin herännyt Muhammad. (Ilm 13:11-15; 17:8.) Islam on sotainen uskonto, joka käy sotaa Israelia vastaan. (Dan. 11:36-12:1.) Muslimit surmaavat kristittyjä ja juutalaisia, ja vainoavat Jumalan seurakuntaa.

Kaikki tämä näyttää sopivan yhteen Raamatun kirjoitusten kanssa.

Kristus Jeesus on Raamatun ilmoituksen mukaan "Jumalan Sana". (Joh. 1:1-14; Ilm. 19:13.) Raamatun kirjoituksia pidetään Jumalan sanana, eli ne ovat tietyssä mielessä kirjoitettu Jeesus Kristus: ne kertovat Jeesuksesta. (Joh. 5:37-47; Luuk. 24:25-27, 44-48; 1Tess. 2:13.) Jos joku hylkää Jeesuksen Messiaana ja Jumalan Poikana, ja kieltää sovituksen sanan, sanan rististä, niin hän hylkää Jumalan. (Joh 12:42-50.)

Lohikäärme eli saatana sotii kristittyjä vastaan: niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt, ja joilla on Jeesuksen todistus. (Ilm. 12:11-18; vrt. 14:12.) Peto pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. (Dan 7:25; vrt. Ilm 13:5.) Muhammad kumosi Jumalan lain ja kirjoitti Koraaniin omia käskyjä kumoamansa lain tilalle. Suurin käsky toorassa on rakastaa yli kaiken Israelin Elohimia, yhtä Jahvea. (5Moos. 6.1-5.) Allah ei ole Jahve, joten Allah käy sotaa elävää Jumalaa vastaan, samoin kuin hänen palvojansa. (Dan. 11:36-12:1.)

Islamissa pyhitetään lepopäivänä perjantai: ei sapattia, niin kuin juutalaiset ja kristityt tekevät muuttumattoman lain käskyn mukaan. (2Moos. 20:8-11.) Tämä ja monet muut vääristetyt käskyt ja kohdat Koraanissa todistavat sen olevan väärä laki, ja väärä jumalan sana, jonka muslimit ovat panneet mieliinsä, ja jota he noudattavat käytännön elämässä (merkki otsassa tai kädessä). (Ilm. 13:15-18; 5Moos. 6:4-9.)

Muslimit saattavat sopia tulevaisuudessa rauhan Israelin kanssa, jonka rauhan he sitten rikkovat, ja valtaavat pyhän maan, tai osan siitä, mukaan lukien Jerusalem, joka jaetaan pakanoiden (arabit) ja juutalaisten kesken. Tämä sopisi hyvin yhteen monien Raamatun profetioiden kanssa. (Dan. 8:23-27; Sak 14:1ss.; Ilm 11:1-17.)

Kun kaikki nämä kohdat huomioidaan, niin tulkinta vaikuttaisi oikealta, ja melkeinpä vedenpitävältä. Sitä se ei kuitenkaan välttämättä ole, ja siitä kerron kirjoitukseni loppuosassa. Voi olla, että tulkinta on hyvin pitkälle oikean suuntainen, mutta ei se välttämättä kokonaan oikein ole, ja voi mennä joissakin kohdissa pahastikin pieleen.

Epäselviä ja kyseenalaistettavia kohtia

Kuvat väärinpäin ja peilikuvana; kirjainten yhdennäköisyys

Kun katsomme kreikankielen kirjainta ξ (ksii) ja Johanneksen sen päälle piirtämää viivaa, ja käännämme sen vaaka-asentoon, ja vertaamme kuvaa arabiankielen Allahia tarkoittavaan sanaan, niin huomaamme, että kuviossa kirjain ξ (ksii) ja viiva ovat peilikuvana Allahin nimeä tarkoittavassa kuviossa (Allen luonnollisesti tunnustaa tämän).

Ilm13-18 (4K)

Kuva 1. Sana χξϚ (666) valokuvattuna Codex Vaticanus käsikirjoituksesta noin vuodelta 350 jaa.

ksii (2K)

Kuva 2. Kirjain ξ (ksii) ja viiva.

ksii (2K)

Kuva 3. Kirjain ξ (ksii) ja viiva käännettynä 90°.

allah (2K)

Kuva 4. Allahin nimi: edellinen kuvio peilikuvana.

Jos Johannes olisi yrittänyt piirtää näkemänsä näyn kreikkalaisia kirjaimia apuna käyttäen, niin miksi hän piirsi kuvion pystyasentoon ja peilikuvana, eikä suoraan sellaisena kuin se on "Allahin nimenä"? Tähän kysymykseen ei löydy vastausta kovin helposti.

Yksi vastaus voisi olla se, että Jumalan lapset katsovat merkkiä peilikuvana niin kuin Johannes ja näkevät kuvion, joka on merkitykseltään:

miekat Allahin nimeen

Tämä selitys perustuu siihen, että me katselemme nyt Jumalan Sanaa niin kuin peilistä, ja näemme siksi tämän kuvion peilikuvana. (2Kor. 3:18; Ilm. 19:13; vrt. 1Kor. 13:12, "me näemme kuin peilistä, arvoituksen tavoin".) Ne, jotka ovat Jumalan valtakunnan ulkopuolella, tai eivät ole vielä saaneet opetusta ja ymmärrystä, näkevät tässä pelkästään kreikankieliset kirjaimet χξϚ, ja niistä gematrian avulla tehdyn tulkinnallisen käännöksen "666".

Tämän selityksen heikkous on Raamatun jakeiden asiayhteydessä ja alkuperäisen merkityksen ymmärtämisessä. Paavali kirjoitti, että me muutumme Herran kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki, kun katsomme peittämättömin kasvoin Herran kirkkautta kuin kuvastimesta (peilistä). (2Kor 3:18.) Tässä kohdassa "peilistä katsominen" ei viittaa arvoituksen ratkaisemiseen, niin että jokin muu Raamatun kohta tulisi ratkaista ikään kuin peilikuvana.

"Peilistä katsominen" tarkoittaa tässä ja toisessakin viitatussa kohdassa sitä, että "kuva on epäselvä". (1Kor. 13:12.) Me näemme nyt epäselvästi ikään kuin vanhan ajan kuvaa vääristävästä ja sottaisesta peilistä, mutta ylösnousemuksen jälkeen olemme näkevä selvästi ja kirkkaasti. Tämä on peilistä katsomisen merkitys asiayhteydessä, eikä tällä tavalla voida perustella oikeamielisesti pedon merkin merkitystä suuntaan eikä toiseen.

Toinen vastaus voisi olla se, että Johannes piirsi kuviot oikeinpäin, mutta Ilmestyskirjan kopioijat ovat jossakin vaiheessa alkaneet kopioida tekstiä väärin, ja ovat luulleet, että kopioitavassa tekstissä on virhe, koska siinä on kaksi kirjainta (ξϚ) väärinpäin ja peilikuvana. Näin he ovat hyvää hyvyyttään "korjanneet" alkuperäisen oikean tekstin, ja vain tämä virheellinen muoto on säilynyt meidän päiviimme asti. Ilmestyskirjan alkuperäinen Johanneksen kirjoittama teksti ei ole säilynyt meille asti, vaan kaikki versiot ovat kopioiden kopioita alkuperäisestä tekstistä.

Tämä toinenkaan selitys ei ole tyydyttävä. Se perustuu kokonaan Raamatun ulkopuolisiin oletuksiin, eikä meille asti säilyneisiin käsikirjoituksiin. Jos Raamatun sanomaa olisi oikein tulkita tällä periaatteella, niin sitä voitaisiin tulkita omien mielihalujen ja ennakko-oletusten mukaan miten tahansa. Mielikuvitus voisi olla tulkintaa ohjaava tekijä eikä terve harkinta Pyhän Hengen ohjauksessa.

Toinen kysymyksiä herättävä seikka peilikuvan ja käännetyn kuvion lisäksi on se, että arabian kielen sana Allah ja kreikan kielen kirjain ksii (ξ) ja viivakuvio sen yllä eivät ole ehkä aivan niin saman näköisiä kuin mitä tuossa on piirretty ja annettu meidän ymmärtää. Vielä vähemmän on vastaavuutta arabian sanan bism ja kreikan kirjaimen stigma (Ϛ) käännetyn peilikuvan välillä. Vastaavuus voi silti olla riittävän suuri, jotta tulkintaa voidaan pitää mahdollisesti oikeana.

Sanatarkka käännösperiaate

Ilmestyskirjan loppuun on kirjoitettu vakava varoitus, jonka itse Herra Jeesus on antanut.

Ilmestyskirja:
22:18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
22:19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

Jotkut ymmärtävät tämän varoituksen tarkoittavan koko Raamattua, mutta itse pidän sitä aivan erityisesti Ilmestyskirjaa koskevana varoituksena. Jeesus puhuu "tämän profetian kirjan" sanoista, johon on kirjoitettu mm. vitsauksista ja elämän puusta. Ne mainitaan nimenomaan Ilmestyskirjassa, mutta ei yhtä aikaa missään muussa Raamatun kirjassa. Lisäksi Ilmestyskirjassa on muita Raamatun kirjoja enemmän profetian sanaa eli ennustuksia tulevista tapahtumista. (Ilm. 1:1, 3.) Se vastaa siten parhaiten ilmaisua "tämän profetian kirjan sanat".

Allen käyttää selityksessään sellaisia merkkejä, joita ei ole kirjoitettu eikä piirretty sellaisenaan Raamattuun (kreikankielen kirjaimet käännettynä vaakatasoon ja peilikuvina). Hän käyttää sen lisäksi tulkinnassaan sellaisia käännöksiä joistakin sanoista, joita muut käännökset eivät suosi. Sitten hän muuntaa alkuperäisen sanoman nykyenglanniksi ja paljastaa siten sanoman merkityksen, mutta selitys ei ole tietenkään sama asia kuin alkuperäinen ilmoitus.

Sinänsä ei ole väärin kääntää Ilmestyskirjaa eri kielille niin kuin muitakin Raamatun kirjoituksia, sillä me pakanat emme ymmärtäisi Raamatusta tuon taivaallista, jos se olisi alkukielillä hepreaksi, arameaksi ja kreikaksi. Ilmestyskirja on kirjoitettu todennäköisesti alunperin kreikaksi, koska sen alun seitsemän kirjettä lähetettiin kreikkaa äidinkielenään puhuville seurakunnille. Jos sanomaa ei saisi kääntää muille kielille, niin meidän ymmärryksemme jäisi hedelmättömäksi, eikä se voi olla Jumalan tahto, sillä hän kertoo meille sielujen pelastuksesta, ja tahtoo pelastaa kaikki maailman ihmiset. (1Tim. 2:3-7; 1Piet 1:1-11.)

Ilmestyskirjan selittäminenkään ei ole lähtökohtaisesti syntiä, kunhan ei vain eksytä ketään pois Herrasta. Mitä peilikuvina piirrettyihin merkkeihin ja sanoihin tulee, niin kirjaimen ksii (ξ) päälle piirretty viiva on kuitenkin säilynyt jälkipolville kopioitaessa tekstiä. Voi siis hyvinkin olla, että Johannes piirsi sen viivan alkuperäiseen Ilmestyskirjaan, ja sillä on suuri merkitys pedon merkkiä tulkittaessa. Se vain on outoa, ettei hän piirtänyt kuvioita oikeinpäin vaan peilikuvana, jos kerran kirjoitukset ja myös piirustukset oli mitä ankarimman rangaistuksen uhalla kopioitava jälkipolville sanatarkasti. Luulisi lukijoiden olevan helpompi ymmärtää oikein päin piirrettyjä kuvioita kuin peilikuvia.

666 syyrialaisessa Peshittassa

Syyrialainen eli aramean kielinen Raamatun käännös tunnetaan nimellä Peshitta. Sen varhaisimmista versioista puuttuvat kokonaan 2. Pietarin, 2. ja 3. Johanneksen ja Juudan kirjeet sekä Ilmestyskirja. Nämä on käännetty vasta 6. tai 7. vuosisadalla Peshittaan. Näin ollen Peshittaa ei tältä osin voida pitää kovin luotettavana käännöksenä, mitä sen kääntämisen ajankohtaan tulee. Yleensä luotettavimpina pidetään vanhimpia kreikankielisiä käsikirjoituksia, ja niiden jälkeen tulleita vanhimpia käännöksiä: latina, bohair ja sahid.

Ilmestyskirjan jakeen 13:18 pedon nimen luku on kirjoitettu Peshittaan kokonaan kirjaimin, eli siinä ei ole käytetty kreikankielen kolmea kirjainta, vaan ne on käännetty numeroiksi, jotka on esitetty kirjaimin kokonaisuudessaan. Tästä ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska kyse on vain käännöksestä, eikä se ole edes kovin vanha.

Yleensäkin on ongelmallista päättää se, tulisiko sana χξϚ (khii ksii stigma) kääntää numeroiksi vai säilyttää nämä kreikankieliset kirjaimet ja kenties vielä Codex Vaticanuksessa oleva viiva ksiin (ξ) päällä? Jos näin tehtäisiin, niin silloin ei ainakaan olisi lisätty mitään Ilmestyskirjaan, eikä otettu siitä mitään pois. (Ilm 22:18-19.) Nyt käännös "666" numeroin esitettynä tai luku kokonaan kirjaimin kirjoitettuna voi olla jo pois ottamista ja lisäystä alkuperäiseen tekstiin.

Arithmos ja numero

Kreikankielen sana "arithmos" (ἀριθμός) on suomeksi "luku, lukuarvo, numero, joukko, suuri joukko". (Ilm. 13:18.) Se voi tarkoittaa jotakin kiinteätä numeroa tai suurta väkijoukkoa.

Kun sanaa arithmos seuraa jokin kiinteä numero, niin se tarkoittaa silloin tietysti aina kiinteää numeroa, eikä väkijoukkoa. (Luuk. 22:3; Joh. 6:10; Apt. 4:4; 5:36.) Kun mitään tiettyä numeroa ei ilmoiteta, niin silloin kyse voi olla väkijoukosta eli suuresta määrästä ihmisiä tai suuresta joukosta, jonka lukumäärää ei tiedetä. (Apt. 6:7; 11:21; 16:5; Room. 9:27.)

Ilmestyskirjassa on käytetty sanaa arithmos seuraavalla tavalla:

Ilm 5:11: 10 000 kertaa 10 000 ja 1000 kertaa 1000. Tässä tuskin tarkoitetaan mitään tiettyä tarkkaa lukumäärää, vaan ilmoitetaan pelkästään se, että enkeleitä on paljon, "suuri joukko".

Ilm 7:4: 144 000 Israelin 12 sukukunnasta merkittiin sinetillä, 12 000 kustakin sukukunnasta. Tässäkään ei tarkoiteta tarkkaa pelastuvien lukumäärää. Luku 12 on Jumalan täydellisyyden luku ja se kertaa tuhat kuvaa ikuista täydellisyyttä Jumalan luona taivaissa.
Uuden Jerusalemin mitat ovat 12 000 vakomittaa kultakin kuution sivulta. (Ilm. 22:16.) Tämä kuvaa pelastuvien iankaikkista täydellisyyttä, eikä todellisen kuutiomaisen kaupungin pituusmittaa. Vastaavalla tavalla uuden Jerusalemin temppelin "pylväät" eivät ole kirjaimellisesti pylväitä, vaan ihmisiä, eikä siinä kaupungissa ole oikeaa temppeliä laisinkaan, sillä "Herra Jumala ja Kaikkivaltias on sen temppeli, ja Karitsa". (Ilm 3:2; 21:22.) Kun pääsemme taivaallisen Jerusalemin temppeliin, niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että astumme sisälle Isän Jumalan ja Karitsan valtakuntaan, ja olemme täydellisiä Hänessä. (1Kor. 13; 15:27-28; 1Joh. 3:1-3.)

Ilm 9:16: Ratsumiesten lukumäärä on tässä useimpien käännösten mukaan kahdesti 10 000 kertaa 10 000 eli 200 miljoonaa. Toinen tulkintatapa on se, ettei tarkkaa lukumäärää tiedetä, vaan kyse on lukemattoman suuresta joukosta, mutta tuskin sentään vanhan ajan ratsumiehiä, vaan jotakin aivan muuta: nykyajan sotaväkeä?

Ilm 13:17 Ja ettei kukaan voisi ostaa tai myydä, ellei hänellä ole merkkiä, pedon nimeä, tai hänen nimensä lukua.
Ilm 13:18 Tässä on viisaus. Laskekoon se, jolla ymmärrys on, pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja hänen lukunsa on χξϚ (khii ksii stigma tai 666).

Tuo käännös mukailee King James Versionia ja useimpia muita englanninkielisiä käännöksiä. Tämä on ainoa kohta Uudessa testamentissa, missä jotakin tiettyä lukua ei olisi ilmaistu kirjoittamalla se kirjaimin kokonaan, vaan olisi käytetty kirjainten lukuarvoa numeron ilmaisemiseen (gematria). Koska Raamatussa ei ole muita esimerkkejä siitä, miten gematriaa tulisi käyttää, tai että sitä ylipäätään tulisi käyttää, on perinteinen tulkinta siitä, että kirjaimet χξϚ (khii ksii stigma) esittävät numeroa 666 kyseenalainen.

Tässä on vielä yksi vaihtoehtoinen käännös kyseisille jakeille:

Ilm 13:17 Ja ettei kukaan voisi ostaa tai myydä kuin se, jolla on merkki, tai pedon nimi, tai joka on hänen nimensä joukossa.
Ilm 13:18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se päätelköön pedon joukon, sillä se on ihmisen joukko, ja hänen joukkonsa tulee miekoin Allahin nimeen [hänen joukkonsa on χξϚ] .

Kun Muhammadilta pyydettiin merkkiä tai tunnustekoa, jolla hän todistaisi olevansa Jumalan sanansaattaja ja profeetta, niin hän sanoi, että Koraani on hänen merkkinsä. Muslimit pitävät edelleen Koraania Jumalan antamana merkkinä, joka todistaa Muhammadin Jumalan sanansaattajaksi: Koraani on muslimeille muuttumatonta Jumalan sanaa, joka on tullut suoraan alas taivaasta.

Vertaa tätä Messiaaseen Jeesukseen, joka tuli alas taivaasta, ja Raamattuun, jonka Jumala on antanut Pyhän Hengen välityksellä ihmisille, niin näet väärän profeetan matkivan Jeesusta, ja hänen pyrkimyksensä oli kumota Raamatun pyhät kirjoitukset ja korvata ne omilla sanoillaan, Koraanilla. Kuinka hyvin Muhammad onnistuikaan tässä pyrkimyksessään, sillä noin 1,3 miljardia ihmistä uskoo hänen sanoihinsa tällä hetkellä ja se on joka viides maailman ihminen!

Jos ajatellaan merkkiä pedon palvojien otsassa tai kädessä, niin se voisi hyvinkin olla väärennetty Jumalan sana eli Koraani ja sen uskontunnustus Israelin uskontunnustuksen sijaan. (5Moos. 6:4-9.) Siinä ihmisessä, joka tunnustaa islamin uskontunnustuksen, on pedon merkki, ja hän palvoo petoa ja pedon kuvaa (muinaista sotaisaa islamia).

Kenellä sitten on pedon nimi? Jos peto itse on islam, niin mikä on islamin nimi: se nimi, jota islam tunnustaa? Se nimi on Allah, ja Muhammad on hänen profeettansa! Näin ollen se, joka tunnustaa Allahin ainoaksi Jumalaksi, omistaa hänen nimensä kautta oikeuden ostaa ja myydä pedon valtakunnassa.

Pedon nimeä tunnustavien joukossa ovat tietenkin kaikki muslimit. He saavat ostaa ja myydä pedon valtakunnassa. Jos kirjainyhdistelmää χξϚ (khii ksii stigma) ei olekaan tarkoitus laskea gematrian avuin luvuksi 666, niin silloin pedon joukkoa olisivat ne, jotka tulevat miekoilla Allahin nimessä ja vannovat Allahin nimeen.

Tämän on tietenkin vain tulkintaa ja spekulaatiota, mutta onko näin? Monet seikat näyttävät puoltavan tätä tulkintaa, mutta jotkut Raamatun kohdat saattavat silti olla sitä vastaan.

Ilm 15:2: Tässä on mainittu ne pyhät, jotka "olivat saaneet voiton pedosta, ja hänen kuvastaan, ja hänen merkistään, ja hänen nimensä luvusta (tai joukosta)." Edellisessä luvussa on mainittu marttyyrit, jotka antavat henkensä mieluummin kuin kumartavat petoa ja ottavat sen merkin itseensä. (Ilm 14:9-12.) Tämä sopisi hyvin Jeesuksen todistajiin, jotka antavat mieluummin henkensä kuin kumartavat Allahia, ja luopuvat uskostaan. Tätä seuraa kuvaus Ihmisen Pojasta, joka käskee leikata maan viljan. Tämä viittaa seurakunnan ylösottoon. Sitten tulee kuvaus vihan viinikuurnan polkemisesta. Se viittaa tuleviin tuomioihin tai viimeisiin vitsauksiin, ehkä seurakunnan ylösoton jälkeisenä aikana. (jj. 13-20; vrt. 16:1-21.)

Ilm 20:8: Saatana on ollut sidottuna tuhat vuotta ja peto on heitetty tuhat vuotta aiemmin väärän profeetan kanssa tuliseen järveen. Sitten saatana päästetään vapauteen vielä hetkeksi, niin että hän villitsee kansat pyhien leiriä vastaan, ja näiden Karitsan vihollisten joukko (arithmos) on kuin meren hiekka, eli se on niin suuri joukko, ettei sitä voida lukea.

Uuden testamentin kreikassa on toinenkin sana, joka kuvaa suurta väkijoukkoa, väen ja ihmisten paljoutta. Se on okhlos (ὄχλος). Nyt voidaan tietysti kysyä, miksi Johannes ei käyttänyt tätä sanaa, jos hän tarkoitti muslimien suurta määrää ja joukkoa? Sana arithmos aiheuttaa sekaannusta, koska se voidaan ymmärtää myös tiettynä lukuarvona, mutta sanan okhlos kanssa tätä vaaraa ei ole olemassa.

Koko maailma vai ainostaan "Raamatun maailma"

Onko Raamatussa sanottu, että peto saa valtaansa koko maailman, vai saako peto valtaansa vain Lähi-Idän ja islamin uskoiset maat, ns. "Raamatun maailman"? Kreikankielen sana gee tarkoittaa usein jotakin muuta kuin koko maailmaa Uudessa testamentissa. Sana gee on käännetty vain kerran sanalla "world" King Jamesin Raamatun käännökseen (KJV), mutta tarkoittaako se useammin koko maailmaa kuin siinä jakeessa (Ilm. 13:3.)?

Sana gee esiintyy 252 kertaa Uudessa testamentissa, ja vain muutaman kerran siten, että sen on ymmärretty ja käännetty tarkoittavan koko maailmaa. Toisaalta monet kohdat ovat tulkinnallisia, niin että aina ei ole itsestään selvää, mitä sanalla tarkoitetaan: koko maailmaa vai tiettyä maata vai maaperää, maa-ainesta aineettoman hengen vastakohtana? Sitten on lukuisia kohtia, joissa gee esitetään taivaan vastakohtana, ja se voi tarkoittaa silloin koko maapalloa, tai kaikkia maan päällä asuvaisia, mutta se käännetään kuitenkin sanalla maa eikä maailma.

Tässä on joitakin esimerkkejä sanan gee käytöstä:

 • Jumalan sana on julistettu kaikkeen maahan ja maailman ääriin. (Room 10:18.) Tässä on käytetty kahta eri sanaa: maa (gee) ja maailma (oikumenee).
 • Maan päällä ei satanut kolmeen ja puoleen vuoteen: tässä maa tarkoittaa vain Lähi-Itää ja Israelin seutua. (Jaak. 5:17-18.) Onko kolmella ja puolella vuodella yhtymäkohta muihin vastaaviin aikoihin? (Ilm. 12:6, 14; 13:5; Dan. 7:25; 12:7.)
 • Muinainen maailma hukkui vedenpaisumuksen alle, joten sanaa gee käytetään koko maailmasta näissä jakeissa. (2Piet. 3:5, 7, 10.)
 • Kristus Jeesus on maan kuninkaitten kuningas ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänet nähdessään. (Ilm. 1:5, 7.)
 • Heinäsirkkavitsaus maan päällä: onko tässä viittaus niihin sinetillä merkittyihin, jotka kuuluvat Israelin kansaan, vai kaikkiin maailman uskoviin ihmisiin? (Ilm. 9:1, 3, 4; vrt. 7:4.)
 • Enkeli seisoo toinen jalka maan ja toinen jalka meren päällä. (Ilm. 10:2, 5, 8.) Tämä saattaisi sopia paremmin Välimereen ja Lähi-Itään kuin koko maailmaan; vertaa Ilm. 12:12 "maan ja meren asukkaat" ja 12:18/(13:1 joissakin käsikirjoituksissa) "meren hiekalle" – viittaako tämä Välimereen ja Lähi-Itään vai koko maailmaan? (ks. myös Dan. 7:2 "Suuri meri".)
 • Kaksi profeettaa, jotka seisovat "maan Jumalan" edessä, ovat viittausta Israelin kansan profeettoihin. (Sak. 4:2, 3, 11, 14.) He lyövät vitsauksilla maata, mutta peto surmaa heidät, ja maan asukkaat iloitsevat siitä, ja lähettävät lahjoja toisilleen. Tämän jälkeen viimeinen pasuna soi ja Karitsan on aika kostaa niille, jotka turmelevat maan. (Ilm. 11:4, 6, 10, 18.) Voisiko tämä tarkoittaa vain "Raamatun maita" eli Keski-Itää, Lähi-Itää ja Välimeren rannikkoa Kreikan saaristossa ja Pohjois-Afrikassa Egyptiä, Libyaa (Puutin maa, Dan. 11:43; Hes. 38:5.) ja Sudania (=Etiopia tai Kuusin maa, Dan. 11:43; 1Moos. 2:13.)?
 • Koko maa seuraa ihmetellen petoa, ja joutuu sen valtaan, ja seuraa väärän profeetan tunnustekoja ja ihmeitä, ja tekee pedon kuvan, jota sitten palvotaan. (Ilm. 13:3, 8, 11-14.)
 • ...ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja heimot ja kansat ja kielet. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumarsivat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta. (Ilm. 13:7-8.)
 • 144 000 esikoisena Jumalalle ja Karitsalle maasta ostettua laulavat uutta virttä Siionin vuorella. (Ilm. 14:3; vrt. 7:4; Hebr. 12:23.)
 • Keskitaivaalla lentää enkeli, jolla on iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille sukukunnille, heimoille, kielille ja kansoille. (Ilm. 14:6.)
 • On aika leikata maan vilja ja pelastaa pyhitetyt, mutta Jumalan viha lankeaa koko maan jumalattomien ylle. (Ilm. 14:15-16,18-19; 16:1-2, 14, 18.)
 • Maan kuninkaat ovat tehneet huorin porton kanssa, ja itkevät yhdessä maan kauppiaiden kanssa porton tuhoa, jonka peto yhdessä kymmenen kuninkaan kanssa tuhoaa yhtenä päivänä. Maan kuninkaiden kuninkuus on portolla, eli toisen käännöstavan mukaan portolla on vallassaan maan kuninkaat tai heidän hallitusvaltansa, niin että portto voi vaikuttaa kuninkaiden päätöksiin. (Ilm. 17:2, 18; 18:3, 9, 11, 23.) Tämä voi viitata Roomaan, paaviin ja roomalaiskatolisuuteen Euroopan kuninkaiden päänä (muinoin kuninkaat tarvitsivat siunauksensa paavilta tehtäväänsä, ja paavi vaikutti hyvin voimakkaasti Euroopan politiikkaan ja vallan käyttöön kirkon kautta), tai juutalaisuuteen, jossa profeetat voitelivat Israelin ja myöhemmin Juudan kuninkaat öljyllä tehtäväänsä Jerusalemissa. "Maan kuninkaat" näyttää viittaavan kuitenkin muiden maiden kuin Israelin kuninkaisiin (Ilm. 18:9.), joten jos Jerusalem ja juutalaisuus tai Israelin kansa on portto (Jer 3; Hes 23.), niin Ilmestyskirjan jae 13:18 olisi selitettävä toisin. Silloin selitys voisi olla tämä:
  Kymmenen kuningasta tarkoittavat niitä kymmentä kuningasta ja kansaa, jotka juonivat petosta ja sotaa Israelia vastaan. (Psa. 83:3-9.) Niistä osa asuu Gazassa ja Palestiinassa, joka on itsenäistynyt omaksi valtiokseen: osa asuu Jordaniassa, Saudi-Arabiassa, Libanonissa ja Syyriassa. Jos Jerusalemista tulee Palestiinan valtion pääkaupunki, mitä arabit vaativat, niin silloin sillä olisi maan kymmenen kuninkaan kuninkuus itsellään. Lisäksi, Israelin valtiolla on hallussaan näiden kansojen itselleen vaatimia alueita. Kreikankielen sana basileia tarkoittaa kuninkuuden lisäksi kuningaskuntaa (siis valtakuntaa tai valtiota), joten Israelilla on ollut ja on vieläkin hallussaan osa sitä valtakuntaa, tai koko se valtakunta, jonka nämä kymmenen kuningasta haluaisivat itselleen. Siksi olisi sanottu, ettei näillä kuninkailla ole vielä kuninkuutta (valtakuntaa), mutta he saavat sen vähäksi aikaa yhdessä pedon (islamin) kanssa. (Ilm. 17:12.) Niillä on yksi ja sama mieli, ja ne antavat voimansa ja valtansa, ja kuninkuutensa pedolle (islamin käyttöön, jj.13, 17.).
 • Portosta eli Suuresta Babylonista on löydetty kaikkien profeettojen ja pyhien ja kaikkien veri, jotka on tapettu maan päällä. (Ilm. 18:24.) Roomalaiskatolinen kirkko on surmauttanut lukemattomia ihmisiä vainoissaan ja ristiretkillään, ja käännytystyössään miekkalähetyksen aikana. Toisaalta juutalaiset ovat tappaneet Israelin kansan profeetat ja Herran Jeesuksen Jerusalemissa, ja apostoleista Jaakobin: muita he vainosivat. (Matt. 23:34-35; Apt 2:22ss.; 12:1ss.) Muslimit ovat tappaneet ja tappavat tunnetusti Jeesuksen todistajia (Ilm. 17:6.), mutta he eivät ole tappaneet Vanhan testamentin ajan profeettoja (Ilm. 18:24).
 • Maan kuninkaat tuovat kunniansa uuteen Jerusalemiin. (Ilm. 21:24.) Tässäkin maan kuninkaat tarkoittaa pakanoiden kuninkaita eikä Israelin ja Juudan kuninkaita. (vrt. Ilm. 17:2, 18; 18:3, 9, 11, 13, portto tekee huorin kuninkaiden kanssa eli myy itseään heille, mikä sopisi Jerusalemiin, Roomaan tai Mekkaan).

Raamatussa on myös toinen sana, jolla tarkoitetaan joko koko maailmaa tai Raamatun maailmaa, ja se on "oikumenee". Sitä käytetään ekumenian perusteluna, vaikka se ei tarkoita Raamatussa koskaan uskovien yhteyttä eli seurakuntaa, vaan se tarkoittaa aina maailmaa.

Sana oikumenee esiintyy Uudessa testamentissa 15 kertaa, ja koko maailmaa tarkoittavana yhdeksän kertaa. (Matt. 24:14; Luuk. 4:5; 21:26; Apt. 17:31; Room. 10:18; Hebr. 2:5; Ilm. 3:10; 12:9; 16:14.) Ilmestyskirjan jae 16:14 on mielenkiintoinen, koska siinä sanat gee ja oikumenee esiintyvät yhtä aikaa. "Maan (gee) kuninkaat" ja koko maailma (oikumenee) kootaan viimeiseen suureen taisteluun, joka tunnetaan nimellä Harmageddon. Nähtäväksi jää, onko tuossa taistelussa mukana maailman kaikkien kansojen kuninkaat, vai ainoastaan pedon valtakunnan maat ja niiden kuninkaiden sotajoukot (muslimit).

Ilmestyskirjan 13. luvun jakeiden 7-8 mukaan peto saa valtaansa kaikki sukukunnat, heimot, kielet ja kansat. Jakeessa Ilm. 14:6 on mainittu samaa ilmaisua käyttäen kaikki sukukunnat, kielet ja kansat, joille keskitaivaalla lentävällä enkelillä on iankaikkinen evankeliumi julistettavana. Tämän on perinteisesti ymmärretty tarkoittavan kaikkia maailman ihmisiä ja kansoja, eikä vain Raamatun maailmaa, Lähi-Itää ja muslimimaita. (vrt. Matt. 24:14.) Toisaalta Jeesus sanoi tulemuksestaan, etteivät opetuslapset ehdi käydä läpi kaikkia Israelin kaupunkeja ennen kuin hän tulee. (Matt. 10:23.) Jos tämä on viittaus Kristuksen toiseen tulemiseen eikä syntien sovitukseen 2000 vuotta sitten, niin silloin myös keskitaivaalla lentävällä enkelillä voisi olla evankeliumi julistettavana Israelin sukukunnille ja sitä ympäröiville kansoille. Israelinhan on määrä kääntyä lopun aikana Herran tykö ja ottaa vastaan lävistetty Vapahtajansa, Messias Jeshua (tai Jashua, niin kuin jotkut lukevat Herran nimen). (Sak. 12-14 ja Room 11:11-36.)

Oma aiheensa on se, miksi enkelillä on evankeliumi julistettavanaan? Tähän mennessä evankeliumin julistaminen ja todeksi eläminen on ollut Jeesukseen uskovien ihmisten tehtävä.

Danielin kirjassa, jonka profetiat Ilmestyskirja avaa ja paljastaa (Allen tulkitsee tämän asian oikein), neljä petoa eli kuningasta eli kuningaskuntaa eli kansallista valtiota sijaitsevat Keski- ja Lähi-Idässä, eikä niiden valta ulotu kaikkiin maailman kansoihin ja kieliin. (Dan. 7.) Niin ei myöskään Babylonian valta kattanut koko maapalloa, vaikka sen kuninkaan valtaan kaikki ihmiset ja kaikki kansat oli annettu. (Dan. 2:37-38; 3:4-5.) Samalla tavalla voitaisiin tulkita Suuren Babylonin eli porton vaikutus ja valta maailmassa: se ulottuu vain siihen osaan maailmaa, jossa pedon valtakunta on, esimerkiksi Israeliin, Lähi-Itään ja muslimimaihin. (Ilm. 17-18.)

Raamatun kokonaisilmoitus ja sen tapa puhua kaikista kansoista ja kielistä ja heimoista ei sulje siten pois mahdollisuutta, että peto ei saa koko maapalloa valtaansa, vaan ainostaan Lähi-Idän ja muslimimaat. Varmaa on kuitenkin vain se, että itse peto ei muodostu kaikista maailman kansoista, vaan se koostuu kymmenestä kuninkaasta ja yhdestä kuninkaasta niiden lisäksi, jonka edestä revitään pois juurineen kolme kuningasta. (Dan. 7.) Ja näiden kymmenen kuninkaan lisäksi voi olla yhtä aikaa vallassa kolme muuta kuningasta tai kansaa johtajineen: leijona (Irak, Dan. 7:3.), karhu (Iran, Dan. 7:4) ja leopardi (Turkki ja/tai Syyria, muinaisen Kreikan alueelta, Dan. 7:5.). (Dan. 7 ja Ilm. 13:1-3; luku 17.)

Jos enkeli olisi tarkoittanut koko maailmaa, kun näytti ilmestyksessä Johannekselle, että "koko maa" (gee) seurasi ihmetellen petoa, niin hän olisi voinut käyttää vielä kolmatta sanaa, joka tarkoittaa nimenomaan koko maailmaa, eikä vain osaa siitä, ja se sana on "kosmos" (κόσμος). Sitä käytetään juuri siitä, kun Jumala tahtoo pelastaa kaikki maailman ihmiset eli koko maailman. (Joh 3:16) Ja siitä, kun paholainen sanoo saaneensa maailman hallitusvallan itselleen. (Matt 4:8.) Sanaa kosmos käytetään edelleen siitä, kun Kristus on saava tämän maailman kuningaskunnat ja niiden kuninkuuden itselleen. (Ilm 11:15.)

Kosmos voi tarkoittaa koko maailmankaikkeutta tai tätä maapalloa ja kaikkia sen asukkaita. Se voi tarkoittaa myös jumalatonta maailmaa erotuksena Jumalan valtakunnasta ja valtakunnan lapsista. (Joh 17:14.) Jos enkelin tarkoitus olisi ollut kertoa, että kaikki maailman ihmiset seuraavat ihmetellen petoa, niin hän olisi ehkä käyttänyt toita sanaa kuin gee, ja kosmos tai oikumenee olisi sopinut siihen tarkoitukseen paremmin. Nyt sana gee tarkoittaa todennäköisesti pienempää aluetta ja ihmisten joukkoa kuin koko maailmaa, ja se sopii yhteen kaikkien Raamatun profetioiden kanssa.

Olen kirjoittanut lyhyemmän selityksen Uuden testamentin sanoista gee, oikumenee ja kosmos: Maa, maailma ja maan piiri Raamatussa

Palvoa vai kumartaa?

Allen ja KJV käyttävät verbiä to worship, kun puhutaan siitä, miten ihmiset kumartavat tai palvovat petoa (ja lohikäärmettä) Ilmestyskirjassa. (Ilm. 13:4, 15.) Verbi on kreikaksi proskyneoo (προσκυνέω): palvoa; kumartaa; kumartua rukoilemaan tai palvomaan; rukoilla siten, että rukoilija lankeaa maahan ja koskettaa otsallaan maata arvonannon ja kunnioituksen merkiksi (vrt. muslimien tapa rukoilla); osoittaa kunnioitusta maahan langeten tai kumartamalla (Apt. 10:25; Matt. 29:9, 17.); osoittaa kunnioitusta ja arvonantoa kumartamalla tai polvistumalla kunnioitettavan edessä ja suutelemalla hänen kättään (vrt. paavin kumartaminen); osoittaa kunnioitusta ihmiselle nuolemalla tämän kättä niin kuin koira.

Verbin merkityksen perusteella se sopii sekä paavin kumartamiseen että muslimeihin, jotka palvovat islamia ainoana oikeana uskona ja alamaisuutena Jumalalle (islam: alistuminen) ja kumartavat Allahia jumalanaan.

Pedon seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kymmenen kruunua

Allenin mukaan pedon seitsemän päätä eivät kuvaa kuninkaita tai kuningaskuntia vaan maantieteellisiä alueita. (Ilm. 13:1.) Pedon seitsemän päätä kuvaavat kuitenkin maantieteellisten alueiden lisäksi historiassa vaikuttaneita maailmanvaltoja eli kuninkaita. (Ilm. 17:3, 9-11.) Ne ovat järjestyksessään [1] Egypti, [2] Assyria, [3] Babylon, [4] Persia (Meedo-Persia), [5] Kreikka, [6] Rooma ja [7] islam ja Osmanien eli Ottomaanien valtakunta. Miksi sitten pedon päissä ei ole kruunuja, mutta sen sarvissa on kruunut? (Ilm. 13:1.)

Pedon päissä ei ole kruunuja, koska pedon päät ovat menettäneet valtansa lopun aikana, eli ne ovat historiassa vaikuttaneita ja jo kukistuneita petovaltoja. Kun Johannes näki tämän ilmestyksen, niin enkeli sanoi hänelle, että on seitsemän kuningasta, joista viisi on kukistunut, yksi on, ja yksi ei ole vielä tullut, mutta on tuleva, ja hänen pitää pysyä vähän aikaa. (Ilm. 17:9-11.) Peto itse on kahdeksas ja on yksi noista seitsemästä, tai toisen käännöstavan mukaan se on "seitsemännestä", eli lähtee seitsemännestä.

Islam on seitsemäs pää eli seitsemäs "Raamatun maailmaa" hallinnut maailmanvalta (Keski-Itä, Lähi-Itä ja erityisesti Israel). Ilmestyskirjan 17. luvussa paljastetaan kahdeksannen kuninkaan eli kuningaskunnan tai maailmanvallan salaisuus. (Ilm. 17:7ss.) Kahdeksas kuningas on yksi häntä edeltäneestä seitsemästä kuninkaasta eli päästä, ja nimenomaan se pää, joka sai kuolinhaavan, mutta parani, ja jäi eloon. (Ilm. 13:3, 12, 14.) Tätä yhtä päätä kutsutaan Ilmestyskirjassa "pedoksi", mutta peto kuvataan myös yhtenä kokonaisuutena, jossa on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. (Ilm. 13:1; 17:3, 7.)

On siis erotettava toisistaan historiassa vaikuttaneet pedon seitsemän päätä, ja se yksi pää eli lopun ajan petokuningas, joka on järjestyksessään kahdeksas kuningas Raamatun maailman historiassa. (Ilm. 17:8-11.) Sitä päätä eli kahdeksatta kuningasta sanotaan myös "pedoksi", mutta silloin ei tarkoiteta sitä seitsenpäistä hirviötä, vaan sen yhtä päätä, joka virkosi eloon kuolinhaavan saamisen jälkeen. (Ilm. 13:3-18; 14:9-11; 15:2; 16:12-13; 17:7-18; 19:19-20; 20:10.)

Pedon kuolinhaava oli "miekan aiheuttama" (Ilm. 13:12, 14.), mikä viittaa siihen, että tämä kuningaskunta tai valtakunta hävisi sodan, mutta toipuu tappiostaan ja nousee uudestaan valtaan. Islam ja Ottomaanien valtakunta hävisi sodan ja menetti valtaansa maailman näyttämöllä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Islam on noussut ylös tappionsa jälkeen alkuperäisessä sotaisassa muodossaan ja näyttää vaskiset kyntensä maailmalle. (Dan. 7:19.) Vaski viittaa Aleksanteri Suuren Kreikkaan, ja alueeseen, josta käsin Pohjoisen kuningas pitää hallussaan Lähi- ja Keski-itää, eli se on nykyinen Turkki. (Dan. 2:32, 39; 7:6; 8:8-27; 11:35-12:1.)

Aleksanteri Suuren Kreikka jakaantui lopulta neljään alueeseen ja kuningaskuntaan: Makedonia, Traakia, Seleukidien valtakunta (Vähä-Aasia, Lähi- ja Keski-Itä) ja Egypti. Lopun ajan peto on valtioliitto tai yhteen liittymä, jossa on kansoja ja maita ja kuninkaita samoilta alueilta, joita Danielin neljä petoa kuvaavat. Nämä ovat Babylon (Irak, Dan. 7:3.), Persia (Iran, Dan. 7:4.) ja Aleksanteri Suuren Kreikka (Dan 7:5.), johon kuuluvat nykyisistä valtioista mm. Turkki (Pohjoisen kuningas, Dan. 11:36-45.), Syyria, Libanon, Gaza ja Palestiina, Saudi-Arabia, Egypti ja Jordania. Egypti alistetaan yhdessä Libyan ja Sudanin kanssa pedon valtaan. (Dan. 11:43, Etiopia = Sudan) Peto on näin ollen ylen hirmuinen sotaisa islam, joka syö rautahampaillaan, ja murskaa ja tallaa sitä edeltäneiltä valtakunnilta jääneet tähteet jalkoihinsa. (Dan. 2:41-42; 7:7, 19.)

Kymmenen kuningasta saavat kuninkuuden tai kuningaskunnan (valtakunnan tai valtion alueen) vasta viimeisen pedon valtakautena ja vain vähäksi aikaa. (Ilm. 17:12.) Niiden päissä on kruunut merkkinä siitä, että ne ovat vallassa lopun aikana. (Ilm. 13:1.) Pedon seitsemällä päällä ei ole kruunuja, koska ne ovat jo kertaalleen historiassa kukistuneita maailmanvaltoja (kuningaskuntia).

Kymmenen kuningasta ja niiden kansat tai niiden asuinalueet ovat osittain Israelissa, Gazassa ja Palestiinan valtiossa, osittain Libanonissa ja Jordanin itäpuolella Jordaniassa, osittain Syyriassa ja osittain Saudi-Arabian puolella. (Psa 83:3-9; Ilm 17:12-18; Dan 7:7-8, 24.)

http://www.sevenempires.benkeshet.com/prophecy/ten_invaders.htm

Nämä kansat asuvat osittain Jumalan Israelille lupaamalla alueella, joka on Syyriasta Eufrat-joelta muinaisen Niilin itäisimpään joenhaaran asti ulottuva maa-alue. (1Moos. 15:18.) Kun tämä otetaan huomioon, niin ymmärretään, miksi kymmenellä kuninkaalla ei ole vielä kuninkuutta (lopun aikana) ennen kuin vasta ihan lopussa ja vähän aikaa yhdessä pedon (kahdeksas kuningas) valtakauden aikana. (Ilm. 17:12.) He saavat kuninkuuden eli kuningaskunnan eli valtion vasta lopun ajalla, ja tämä voisi olla Palestiinan valtio, jonka pääkaupungiksi tulee ehkä valloituksen tai rauhan sopimuksen kautta Jerusalem. (vrt. Sak. 14:1-2; Ilm. 11:1-17; Dan. 8:23-25.)

Lopun ajan pedon valtakuntaan kuuluvat mahdollisesti seuraavat kymmenen nykyajan valtiota (liekö tässä yhtymäkohta Raamatun ennustamiin kymmeneen kuninkaaseen?):

 1. Turkki
 2. Libanon
 3. Libya
 4. Egypti
 5. Sudan
 6. Saudi-Arabia
 7. Jordania
 8. Syyria
 9. Irak
 10. Iran

Palestiina ja Gaza olisivat järjestyksessä yhdestoista ja kahdestoista kuningas, ja nousevat Raamatun maailman polttopisteestä, sen keskeltä. Ne ovat tällä hetkellä sotilaallisesti pahasti alakynnessä sodassa Israelia vastaan, mutta poliittisessa juonittelussa ne voittavat kaikki maailman kansat ja johtajat. Islamissa on lupa valehdella, jos se edistää islamin leviämistä, joten ei ole ihme, että Palestiina ja arabit menestyvät politiikan saralla, kun niiden ei tarvitse oman uskontonsa mukaan noudattaa solmittuja sopimuksia ja rauhansopimuksia. Ne saavat rikkoa rauhan heti, kun ovat riittävän voimakkaita sotilaallisesti kyetäkseen kukistamaan vastustajansa.

Ilmestyskirjan jakeessa 12:3 kuvataan lohikäärme (saatana), jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Nämä päät ja sarvet viittaavat maan kuninkaisiin, joille lohikäärme on antanut vallan ja voiman historian saatossa. Lohikäärmeen päissä on seitsemän kruunua, mikä kuvaa ehkä sitä, että nämä historiassa jo vaikuttaneet kuninkaat ovat tulleet kruunatuiksi ennen lopun ajan tapahtumia. Kymmenen sarvea eivät ole kruunattuja, koska ne kuvaavat kymmentä kuningasta, jotka eivät ole vielä saaneet kuninkuutta ennen lopun aikaa. (Ilm 17:12-18.) Ne odottavat vielä aikaansa Ilmestyskirjan 12. luvussa. Ne saavat vallan ja voiman lohikäärmeeltä vasta myöhemmin, kahdeksannen kuninkaan eli uudelleen valtaan nousseen sotaisan islamin hallituskaudella. (Ilm. 17:12-18.) Nämä kymmenen kuningasta antavat voimansa ja valtansa ja kuninkuutensa pedolle, eli he alistuvat pedon valtaan. Islam tarkoittaa alistumista, ja näin vahvistuu se näkemys, että kyse on muslimikansoista.

Lohikäärmeen kymmenessä sarvessa ei siis ole kruunuja, koska ne sarvet eli kuninkaat eivät ole nousseet vielä valtaan siinä vaiheessa, kun Johannes näkee lohikäärmeen Ilmestyskirjan jakeessa 12:3. Ne saavat kruunut vasta myöhemmin, kun nousevat valtaan. (Ilm. 13:1; 17:12.) Lohikäärmeen seitsemässä päässä on sen sijaan kruunut (Ilm. 12:3.), koska ne ovat saaneet vallan ennen kymmentä kuningasta, ja ovat sitten menettäneet sen (ne ovat kukistuneet, Ilm 17:10.), mistä syystä pedon vastaavilla päillä ei ole enää kruunuja tapahtumien myöhemmässä vaiheessa. (Ilm. 13:1.)

Pedot peräjälkeen vai yhtä aikaa?

Allenin tulkinnan mukaan Ilmestyskirjan 13. luvun kaksi petoa ovat peräkkäisiä, eivätkä yhtä aikaa vaikuttavia. Ensimmäinen peto on alkuperäinen sotaisa islam, ja toinen peto on islamin väärä profeetta eli Mahdi. Ensimmäisen pedon kuva on henkiin herätetty alkuperäinen ja sotaisa islam. Jos asia olisi näin, niin ensimmäisen pedon kuva olisi jopa enemmän kuin kuva, ja se olisi itse ensimmäinen peto, koska nämä kaksi vaikuttavat yhtä aikaa: väärä profeetta ja ensimmäinen peto. Tavallaanhan asia on juuri näin, eli ei ensimmäinen peto olekaan kuollut, vaan se elää, kun on herännyt uudestaan henkiin lopun aikana.

Ensimmäinen peto: ihminen vai valtakunta vai molempia?

Tätä tutkielmaa kirjoittaessani huomasin, että oikean ymmärryksen saamisen kannalta voi olla tärkeää saada selville se, onko Ilmestyskirjan 13. luvun ensimmäinen peto ihminen vai uskonnollis-poliittinen järjestelmä tai valtakunta. Tästä syystä tämä luku muodostaa niin suuren kokonaisuuden, että siitä olisi voinut tehdä oman artikkelinsa. Laitan tämän kuitenkin näkyviin tähän, ja toivon, että ymmärryksemme lisääntyisi tätä lukiessamme, ja alkuperäistä Raamatun sanomaa tutkiessamme.

Allenin mukaan ensimmäinen peto ei ole lainkaan joku tietty ihminen, vaan se on uskonnollis-poliittinen valtakunta, islam. Silti tälle pedolle annettiin suu puhua suuria asioita ja pilkata, ja sitä kestää vain 42 kuukautta. (Ilm. 13:5.) Islam on ollut jo nyt kauemmin vallassa kuin 42 kuukautta uudistumisensa jälkeen. Toki tässä voidaan viitata pedon vallan huipentumaan, jolloin Israel on ainakin osittain pedon valtaama.

Suu, joka pilkaten puhuu

Miten tähän sopii se, että pedolle annetaan suu, joka puhuu? Voiko ideologia tai järjestelmä puhua? Periaatteessa puhua voivat muutkin kuin ihmiset, enkelit tai Jumala. Jopa kirjat puhuvat (Raamattu puhuu), ja miksei myös järjestelmä, aate tai uskonto voisi puhua, sen mukaan, miten ihmiset asioita kielellisesti ilmaisevat? Esimerkiksi, "Kristinuskossa sanotaan, että", "hindulaisuus puhuu sielunvaelluksesta", "islam puhuu sharia-lain pitämisen tärkeydestä". Näin on todistettu, että myös järjestelmä, aate tai uskonto voivat "puhua".

Peto ja väärä profeetta kadotuksessa

Entäpä se, kun peto ja väärä profeetta joutuvat molemmat "kadotukseen"? (Ilm. 19:19-21; 17:8; 20:10.) Eikö tämä viimeistään todista sen, että ensimmäinen peto on myös ihminen, eikä vain jokin järjestelmä tai valtakunta?

(Ensimmäinen) peto ja väärä profeetta otetaan kiinni Kristuksen tulemuksessa ja heidät heitetään elävinä tuliseen järveen. (Ilm. 19:19-21.) Ne ovat siellä vielä tuhannen vuoden kuluttua, kun viimeisen tuomion aika koittaa. (Ilm. 20:10.) Jo aikaisemmin on sanottu, että peto "nousee syvyydestä ja menee kadotukseen". (Ilm. 17:8.)

Kun on kirjoitettu, että peto nousee syvyydestä, niin se ei tarkoittane sitä, että peto on ihminen, joka on elänyt joskus aiemmin. (Ilm. 17:8.) Se tarkoittaa pikemmin sitä, että peto on valtakunta tai järjestelmä, joka on saanut kuolinhaavan, mutta jäänyt silti eloon. (Ilm. 13:3, 12, 14.) Syvyys (kreikaksi abyssos, ἄβυσσος) olisi siten tässä kohdassa rinnastettavissa "kuolemaan". Samalla tavalla se rinnastetaan kuolemaan jakeessa Room 10:7, kun puhutaan Jeesuksen kuolleista nousemisesta.

Sana abyssos (syvyys) esiintyy Uudessa testamentissa yhdeksän kertaa seuraavissa jakeissa: Luuk 8:31; Room 10:7; Ilm 9:1, 2, 11; 11:7, 8; 20:1, 3. Se kuvaa maan alaista syvyyttä, paikkaa, jossa demonit ja itse paholainen ovat sidottuina. Kun puhutaan Jeesuksen kuolemasta ja syvyydestä ylös nousemisesta, niin syvyys viittaa siihen alennustilaan, jossa Jeesus ruumiillisesti oli. (Room 10:7.)

Jos syvyys ymmärretään samalla tavalla alennustilaksi ja kohtalokkaaksi "tappioksi", niin se sopii kuvaamaan pedon ylösnousemusta ja henkiin heräämistä kuolleista Ilmestyskirjan 13. luvun kuvauksen mukaan. (Ilm. 13:3, 12, 14.) Silloin ei tarvitsisi tulkita petoa ihmiseksi tai henkiolennoksi, joka nousee ylös syvyydestä ja villitsee ihmisiä.

On kuitenkin totta, että lopun aikana pedon valtakunnan joukkojen johtajana on syvyyden enkeli, jonka nimi on hepreaksi Abaddon, ja kreikaksi Apollyon, suomeksi tuhooja. (Ilm. 9:11.) Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että kyseinen henkiolento, enkeli, hallitsisi näkyvänä ruumiillisena olentona pedon valtakuntaa. Riittää, että se villitsee pedon valtakunnan johtajan, ja asuu mahdollisesti demonina hänen sydämessään. Ilmestyskirjan 13:11-18 väärä profeetta voisi olla tämän teorian mukaan riivattu ihminen tai erityisen voimakkaasti demonin hallintavallassa.

Kreikan kielen sana apoleia (ἀπώλεια) on käännetty suomeksi sanalla kadotus. Sitä käytetään Uudessa testamentissa 20 kertaa ja sen merkitys on tuho, äärimmäinen hävitys, turmelus, häviäminen. Sanan tulkinta riippuu hyvin paljon siitä, millaisena lukija ymmärtää Jeesuksen langettaman ikuisen rangaistuksen: ikuisena kärsimyksenä vai tyhjiin raukeamisena. (Matt. 25:41, 46.)

Peto ja väärä profeetta otetaan kiinni Kristuksen tulemuksessa, ja heidät heitetään elävinä tuliseen järveen. (Ilm. 19:19-21.) He ovat siellä vielä tuhat vuotta tämän tapahtuman jälkeen, ja heitä "vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti". Verbi "vaivata", kreikaksi basanidzoo βασανίζω, on suomeksi: koetella, testata, kiduttaa, kuulustella kiduttamalla, vaivata tai ahdistaa tai kiusata mielen alueella, olla ahdingossa tai kärsimyksessä, olla synnytystuskissa. Tämän kuvauksen ja sanan merkityksen perusteella voisi ajatella myös pedon olevan joku tietty ihminen, jota vaivataan vielä kuoleman jälkeen, tai joka kärsii kipua, tuskaa, vaivaa ja ahdistusta mielen alueella, eikä vain valtakunta tai uskonnollis-poliittinen järjestelmä, kuten islam.

Myös kuvaus siitä, miten peto ja hänen armeijansa otetaan kiinni Kristuksen tulemuksessa, näyttävät puoltavan ajatusta, että hän on ihminen. (Ilm. 19:19-20.)

Ilmestyskirja:
19:19 Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja niiden armeijat, kokoontuneina sotimaan hevosen selässä istuvaa vastaan, ja hänen armeijaansa vastaan.
19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja hänen kanssaan väärä profeetta, joka oli tehnyt ihmeitä hänen edessään, ja joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka palvoivat hänen kuvaansa. Heidät molemmat heitettiin tuliseen järveen, joka palaa tulikiveä.

Ilmestyskirjan 17. luvun mukaan kahdeksas kuningas on sama kuin yksi sitä edeltäneistä maailmanvalloista, ja se olisi islam tai Ottomaanien valtakunta. (Ilm 17:7-11.) Näin ollen tämän pedon, joka joutuu kadotukseen, ei tarvitsisikaan olla joku tietty ihminen, pedon valtakunnan kuningas. Pedon kadotukseen joutuminen (j.8.) tarkoittaisi siten vain pedon valtakunnan hävittämistä ja lopullista tuhoa, ei jonkun ihmisen kärsimystä tulisessa järvessä. Tämä ei poista kuitenkaan sitä asiaa, että väärä profeetta sen valtakunnan johtajana kärsii tulisessa järvessä Ilmestyskirjan kuvauksen mukaan, ja samaan vaivan paikkaan joutuvat kaikki, jotka petoa tai sen kuvaa kumartavat, ja ottavat pedon merkin. (Ilm. 20:10; 14:9-11.)

Danielin kirjan profetiat ja Ilmestyskirja

Ilmestyskirjan profetioiden tulisi pitää yhtä Danielin kirjan profetioiden kanssa, jotka Ilmestyskirja paljastaa eli selittää ymmärryksellemme. Danielin kirjassa on ennustettu neljästä valtakunnasta, jotka nousevat Aleksanteri Suuren Kreikasta, ja hallitsevat hänen jälkeensä Raamatun maailmaa. (Dan. 8:1-22.) Näiden valtakauden lopulla ilmestyy kasvoiltaan röyhkeä kuningas, jonka on arveltu tarkoittavan lopun ajan Antikristusta: hän on Ilmestyskirjan väärä profeetta tai peto (Ilmestyskirjan 17. luvun jakeiden 7-11 kahdeksas kuningas, ja merestä nousevan pedon yksi pää jakeissa Ilm 13:3-18). Paavali kutsuu tätä Antikristuksena tuntemaamme ihmistä "laittomuuden (synnin) ihmiseksi". (2Tess. 2:1-12.) Ellei Paavalin laittomuuden ihminen ole sama henkilö kuin väärä profeetta (Ilm 13:11-18.), niin sitten lopun aikana olisi kaksi ihmistä, joita kutsutaan molempia pedoiksi: väärä profeetta ja petokuningas. (Ilm 17:7-11; 16:12-13; 19:19-20; 20:10.)

Allenin teorian mukaan Danielin kirjan kahdeksannen luvun petokuningas olisi sama kuin väärä profeetta eli Mahdi. (Dan. 8:23-25; Ilm. 13:11-18.) Tämä ei kerro vielä sitä, onko Ilmestyskirjan 13. luvun henkiin herännyt pedon pää (,jota myös pedoksi sanotaan), eli 17. luvun kahdeksas kuningas, ihminen ja valtakunta, molempia, vai onko se vain valtakunta, jota Mahdi hallitsee. Pois suljettu ei ole siis vielä sekään ajatus, että Mahdi hallitsee koko islamia, mutta islamin sisällä on vielä yksi kuningas, joka hallitsee jotakin tiettyä aluetta tai valtiota islamin alueella, ja hän on Pohjoisen Kuningas. (Dan. 11:36-45.) Näin ollen islamissa olisi erikseen sen hengellinen johtaja eli väärä profeetta (Mahdi) ja yksi poliittinen johtaja yli muiden johtajien (petokuningas).

Danielin kirjan seitsemäs luku

Danielin kirjan seitsemännen luvun kuvaus lopun ajan pedosta saattaa antaa lisävaloa sen selvittämiseen, onko väärän profeetan kanssa kadotukseen joutuva peto ihminen vai valtakunta vai molempia. (Ilm. 19:19-20.)

7:7 Tämän jälkeen minä näin yöllisissä näyissäni, ja katso, oli neljäs peto, hirvittävä ja kauhea, ylen väkevä; ja sillä oli isot rautaiset hampaat, ja se söi, ja murskasi, ja tallasi tähteet jalkoihinsa; ja se oli erilainen kuin kaikki pedot sen edessä [edellä], ja sillä oli kymmenen sarvea.

Pedon rautaiset hampaat viittaavat Nebukadnessarin uneen ja patsaaseen, jonka jalkaterät olivat rautaa, mutta joukossa oli savea, eli se valtakunta ei ollut kauttaaltaan luja. (Dan. 2:41-42.) Patsaan sääret ja reidet (jalat) olivat kokonaan rautaa, eli se oli kokonaan luja, ja viittasi Roomaan. Jalkaterät viittaavat puolestaan islamiin. Näin tulkittuna kuvapatsas kertoisikin viidestä perättäisestä maailmanvallasta eikä neljästä, niin kuin on perinteisesti tulkittu. Hanoch Ben Keshet on selittänyt tätä tulkintaa omassa tutkielmassaan "Seven Empires" ja sen artikkelissa "The Statue with Five Parts".

Danielin aiemmin näkemät kolme petoa eivät viittaa ainoastaan historiassa ennen islamia vaikuttaneisiin maailmanvaltoihin, vaan ne kertovat yhdestä lopun aikana nousevasta pedon valtakunnasta, joka on useiden petojen eli valtioiden ja kuninkaiden yhteenliittymä, muslimimaiden liittoutuma. Tätä tulkintaa puoltaa se, että Johannes näki vain yhden pedon nousevan merestä omassa näyssään, ja sillä oli ominaisuuksia kaikista Danielin seitsemännen luvun kolmesta ensimmäisestä pedosta. (Ilm. 13:1-2.)

Leijonan suu kuvaa Babyloniaa eli nykyistä Irakia (Dan. 7:3.), karhun jalat Persiaa eli Irania (Dan. 7:4.) ja leopardi Aleksanteri Suuren Kreikkaa ja siitä lohjenneita neljää valtakuntaa (Dan. 7:6.): [1] Makedoniaa, [2] Traakiaa, [3] Pohjoisen kuningasta eli Seleukidien valtakuntaa (Turkki, Lähi-Itä, osa Saudi-Arabiaa, Irak ja Iran) ja [4] Egyptiä. (Dan. 8:1-22; 11. luku) Nämä näyt kertovat lopun ajan pedon valtakunnan maantieteellisen sijainnin.

Pedon kymmenen sarvea ovat samat sarvet kuin Ilmestyskirjan pedon ja lohikäärmeen kymmenen sarvea. (Ilm. 12:3; 13:1; 17:3, 7, 12-18.) Ne ovat mahdollisesti myös ne kymmenen kansaa ja kuningasta, jotka juonivat yhdessä Israelia vastaan, että sen nimi pyyhittäisiin pois maan päältä, ja että Israel lakkaisi olemasta kansa. (Psa. 83:3-9.)

7:8 Ja minä tarkkasin sarvia, ja niiden keskeltä nousi muuan toinen, pieni sarvi, jonka edestä kolme edellisistä sarvista revittiin juurineen irti: ja katso, tällä sarvella oli silmät niin kuin ihmisen silmät, ja suu, joka kerskaten puhui suurista asioista,

Allenin mukaan tämä pieni sarvi on Mahdi, islamin väärä profeetta. Danielin kirjan kahdeksannen ja 11. luvun mukaan se oli Pohjoisen kuningas, joka sai alkunsa Aleksanteri Suuren Kreikasta. (Dan. 8:1-22; 11.) Pohjoisen kuningasta vastaa historiassa Seleukidien valtakunta ja Antiokosten hallitsijasuku, joista tunnetuin lienee Antiokos IV Epifanes, josta Danielin 11. luvun jakeet 21-35 kertovat. Sen jälkeen tuleekin aikahyppäys meidän aikaamme, eli lopun aikaan, sen mukaan, miten useimmat Raamatun tutkijat tätä lukua tulkitsevat. (36-45.)

Pieni sarvi saattaisi kuvata Turkkia, muinaisen Seleukidien valtakunnan alueen perillistä, ja uudelleen henkiin herännyttä Ottomaanien valtakuntaa. Seleukidit ja Ottomaanit pitivät kumpikin hallussaan Turkkia, Syyriaa, Libanonia, Israelia, Jordaniaa, osia Saudi-Arabiasta, Irakia ja Irania, jotka ovat lopun ajan pedon valtakunnan alueella. Jos pieni sarvi olisi Turkki eli Pohjoisen kuningas (Dan 11:36-45.), niin silloin Mahdi voisi olla silti kaikkien muslimien hengellinen ja poliittinenkin johtaja, ja lähtöisin itsekin Turkista, niin kuin Allen arvelee.

7:9 Minä katselin, kunnes istuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen (Ancient of Days) istuutui, jonka vaatteet olivat valkeat kuin lumi, ja hänen hiuksensa kuin puhdas villa, hänen istuimensa oli kuin tulen liekki, ja sen pyörät kuin palavaa tulta.
7:10 Tulinen virta vuoti ja tuli ulos hänen edestään; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta seisoi [nousi ylös] hänen edessään(;) oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin.
7:11 Sitten minä katsoin, ja niiden suurten kerskaavien sanojen äänen tähden, joita sarvi puhui, minä näin, kun peto tapettiin, ja sen ruumis tuhottiin, ja pantiin tuliseen liekkiin.

Jakeen 11 kuvaus sopisi paremmin ihmiseen kuin uskonnollis-poliittiseen valtaan tai valtakuntaan. Toisaalta Nebukadnessarin unen kuvapatsas kertoo valtakunnista ja vertaa niitä ruumiin osiin. (Dan 2.) Ehkä tämän perusteella ei olisi ihan väärin verrata valtakuntia kokonaiseen ihmiseen?

7:12 Ja muiden petojen valta otettiin pois, mutta niiden annettiin elää vielä ajan ja hetken verran [KR 1933: niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten.].
7:13 Minä näin yöllisissä näyissäni, ja katso: Ihmisen Pojan näköinen tuli taivaan pilvissä, ja saapui Vanhaikäisen luo, ja hänet tuotiin hänen eteensä hänen lähelleen.
7:14 Ja hänelle annettiin valta ja kirkkaus ja valtakunta, että kaikki kansat, heimot ja kielet palvelisivat häntä; hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei pääty, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei tuhoudu.
7:15 Minä Daniel tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani, ja minun pääni näyt peljästyttivät minua [saivat minut hätääntymään/ säikähtymään | vaivasivat/ ahdistivat minua].
7:16 Ja minä lähestyin yhtä niistä, jotka seisoivat siinä, ja kysyin häneltä totuutta tästä kaikesta. Hän kertoi minulle ja teki minulle tiettäväksi asioiden [sanojen] selityksen.
7:17 Nämä suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta.
7:18 Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan [saavat sen haltuunsa] iankaikkisesta iankaikkiseen.
7:19 Sitten minä tahdoin saada tietää totuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut pedot, ylen hirvittävä, ja jonka hampaat olivat rautaa, ja kynnet vaskea [pronssia], ja joka söi, ja murskasi, ja tallasi tähteet jalkoihinsa,
7:20 ja niistä kymmenestä sarvesta, jotka olivat sen päässä, ja toisesta, joka nousi ylös, ja jonka edestä kolme lankesi maahan; ja tästä sarvesta, jolla oli silmät, ja suu, joka kerskasi suurista asioista, ja joka näytti suuremmalta kuin sen kumppanit.

Se alussa vähäpätöinen ja pieni sarvi (j.8.) kasvoi suuremmaksi kuin ne kymmenen sarvea, jotka olivat ennen sitä (j.24.). (vrt. Dan. 8:8-22.) Jos ne kymmenen sarvea tarkoittavat niitä kansoja ja kuninkaita, jotka on mainittu Psalmissa 83:3-9, niin tämä tulkinta voisi sopia Ottomaanien valtakunnan nousuun, sillä se lähti liikkeelle pienestä Iznikin kaupungin ympärille rakentuneesta emiirikunnasta Osman I johdolla (mistä nimi Osmanien valtakunta). Täten selittyisi myös se, miten nämä kymmenen kuningasta olisivat olleet olemassa ennen tätä viimeistä lopun ajan valtakuntaa tai kuningasta (Osman hallitsi 1300-luvun alussa). Valtakunnan motto "iankaikkinen valtakunta" sopii myös hyvin pedon valtakunnan motoksi.

Sarven silmät ja suu sopisivat Mahdiin, joka on ihminen. Ilmestyskirjan mukaan kahdeksannella kuninkaalla on suu, joka puhuu pilkkaavia sanoja ja kerskaa, ja se kuningas on sama kuin pedon seitsemäs pää, joka herää henkiin kuolinhaavan saatuaan, ja on siten kahdeksas kuningas Raamatun maailman historiassa. (Ilm. 13:1-14; 17:7-11.) Tämä on puolestaan kuva uudestaan henkiin heränneestä sotaisasta islamista tai Ottomaanien valtakunnasta. On siis vaikea nähdä sitä, onko tämä sarvi pelkkä valtakunta vai myös ihminen, ja onko Mahdi ainoa merkittävä johtaja pedon valtakunnassa, jos ja kun se on islam. (Mikään muu valtakunta ei sovi maantieteellisesti pedoksi).

7:21 Minä katselin, ja se sarvi lähti sotimaan pyhien kansaa vastaan, ja menestyi [oli kykenevä; onnistui siinä, mitä se teki]
7:22 siihen asti, kunnes Vanhaikäinen tuli, ja oikeus[istuin, tuomiovalta] annettiin Korkeimman pyhille, ja tuli aika, jolloin pyhät saivat haltuunsa valtakunnan.
7:23 Ja hän sanoi minulle: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka on oleva maan päällä, ja se on erilainen kuin kaikki muut valtakunnat, ja se syö kaiken maan, ja tallaa ja murskaa sen palasiksi.
7:24 Ja ne kymmenen sarvea tästä valtakunnasta ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat, ja niiden jälkeen nousee muuan toinen, erilainen kuin edelliset, ja hän alistaa [nöyryyttää, tekee alamaiseksi] kolme kuningasta.

Tässä erilainen sarvi kuvaa sitä yhtä kuningasta, joka nousee kymmenen kuninkaan keskeltä, ja jonka edestä reväistään pois kolme edellisistä sarvista juurineen irti maasta. (Dan. 7:8.) Arameankielisestä tekstistä käy selvästi ilmi, että ne kolme sarvea, jotka reväistään irti, ovat nimenomaan niiden kymmenen sarven joukossa, jotka mainitaan. Lisäksi on selvää, että kaikki sarvet ovat yhtä aikaa vallassa. Tämän vahvistaa myös Ilmestyskirja: ne kymmenen sarvea saavat vallan lyhyeksi hetkeksi yhdessä pedon kanssa. (Ilm. 17:12-18.)

Jakeessa 24 on käytetty verbiä "shefal". Se kuvaa pikemmin nöyryyttämistä ja alistamista kuin kukistamista. (Dan 4:37; 5:19, 22.) Jakeen 8 verbi "akar" voi merkitä myös "lamaannuttamista", mikä sopisi paremmin asiayhteyteen. Suurimmaksi kasvanut ja muista eroava (erilainen) sarvi ei välttämättä revi juurineen irti maasta tai kukista kolmea muuta sarvea sen edestä, vaan se saa ne valtaansa. Näin kaikki kymmenen voivat olla edelleen yhtä aikaa kiinni vallankahvassa, mutta tämä yksi erilainen sarvi dominoi näitä muita.

Edellinen huomioon ottaen se yksi sarvi voisi olla Turkki tai uudelleen henkiin herännyt Ottomaanien valtakunta (Osmanien valtakunta). Jos ne kymmenen sarvea olisivat niiden kansojen joukossa, jotka mainitaan Psalmissa 83:3-9, niin Turkki alistaisi niiden joukosta kolme hyökätessään liittolaisineen Israelin kimppuun. Nämä voisivat sijaita Jordaniassa tai Libanonissa, joiden alueiden läpi hyökkäys täytyy toteuttaa.

Edelleenkään ei ole saatu selvyyttä siihen, onko Ilmestyskirjan peto ihminen vai valtakunta, ja vain väärä profeetta olisi ihminen. On myös arveltu, että väärä profeetta olisi niin ikään pelkästään ideologia tai valtakunta, mutta se tulkinta lienee väärä, sillä Paavali puhuu "laittomuuden ihmisestä", joka on todennäköisesti ihan oikea ihminen, eikä kielikuva. (2Tess. 2:1-12.)

7:25 Ja hän puhuu sanoja korkeinta vastaan [koskien Illahiia] ja ahdistaa Korkeimman pyhiä, ja aikoo muuttaa ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käsiinsä ajaksi, ja ajoiksi, ja puoleksi ajaksi.

Aramean kielessä on käytetty tässä jakeessa kahta eri sanaa Korkeimmasta (jumalasta). Ensimmäinen on "illahii" ja sitä käytetään Israelin Jumalasta yhdessä "jumalaa" tarkoittavan sanan "elaa" kanssa (Dan. 3:26, 32 [4:2]), tai yksinään ilman sitä (4:14 [4:17], 21, 22 [24, 25], 29 [32], 31 [34]; 5:18, 21, 7:25.). Jakeessa 7:25 on käytetty sanaa "Illahii" (korkeinta vastaan tai koskien Illahia) ja "eljon", joka esiintyy neljä kertaa ja vain tässä luvussa, ja se tarkoittaa aina "Israelin Elohimia". (Dan 7:18, 22, 25, 27.)

Otin mielenkiinnosta esille nämä kaksi eri sanaa, sillä jäin miettimään sitä, miksi samassa jakeessa on käytetty kahta eri sanaa, jos puhutaan yhdestä ja samasta Korkeimmasta Jumalasta, joka on samalla ainoa Jumala, sillä vain hän on luonut kaiken, mitä on olemassa. Kaikki tuntemani käännökset kääntävät niin, että tämä sarvi puhuu sanoja "Korkeinta vastaan", mutta sana "tsad" voi ehkä periaatteessa tarkoittaa myös sitä, että joku puhuu jotakin "koskien" jotakin asiaa tai henkilöä tai olentoa, esimerkiksi koskien Jumalaa. Sana tsad esiintyy vain kaksi kertaa Raamatussa, ja toisen kerran jakeessa Daniel 6:4. Sanatarkka suomennos siitä kuuluu näin:

"Silloin valtaherrat ja satraapit etsivät Danielista syytä koskien (tsad) valtakunnan hallintoa, mutta he eivät löytäneet mitään syytä, sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä löydetty laiminlyöntejä tai lahjontaa." (Dan. 6:4.)

Tuossa ei sanota suoraan, että syytä etsittiin Danielia tai hänen harjoittamaansa hallintoa vastaan, mutta sitähän tässä kuitenkin tarkoitetaan. Silti, kun tutkin sanan illahii etymologiaa Strongin sanakirjasta sen Allahia ja muinaista arabien palvomaa kuun jumalaa Al-ilahia muistuttavan ääntämisen vuoksi, niin löysin mielenkiintoisia yhtymäkohtia Allahiin.

Illahii tarkoittaa itsessään ylipäätään "korkeinta, korkeaa tai yläpuolella olevaa", ja viittaa sanaan "illii" (korkea, korkeampi), joka on puolestaan johdettu sanasta "allaa". Allaa muistuttaa erehdyttävästi islamissa palvottua epäjumala Allahia, kun lisätään kevyt aspiraatio eli h-äänne sanan loppuun, mikä on arvelujeni mukaan luontaista arameankin kielelle (eikä vain arabialle tai heprealle). Allaa verbi ei sinällään merkitse muuta kuin "nousta ylös" verbin eri vivahteineen, mutta yhtymäkohta Allahiin on mielenkiintoinen. Allah on nostanut itsensä kaikkien muiden jumalien yläpuolelle, ja uhittelee itse jumalien Jumalaa eli Jahvea vastaan. (Dan 11:36.)

7:26 Mutta oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois [tuhotaan] ja hävitetään loppuun asti.
7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakunnan voima koko taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle, ja hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja kuulevat häntä.

Laittomuuden ihminen

Edellisistä kohdista ei käynyt ilmi se, onko Ilmestyskirjan peto pelkkä valtakunta tai uskonnollis-poliittinen ideologia, vai onko se myös joku tietty ihminen. Tähän astisen valossa näyttää siltä, että ainakin "väärä profeetta" on joku tietty ihminen, eikä vain ideologia tai valtakunta. Hän saattaa olla se "kasvoiltaan röyhkeä" kuningas, josta Daniel kirjoitti. (Dan. 8:23-25.) Hän voi olla myös sen valtakunnan johtaja, joka muodostuu kymmenen kuninkaan ja sen liittolaisten koalitiosta, yhteenliittymästä, mutta toisaalta näyttäisi kuitenkin siltä, että tämä kuningas olisi vain tämän koalition yhden osan tai kansan johtaja. Silloin olisi vielä epäselvää se, onko Paavalin ennustama "laittomuuden ihminen" (synnin ihminen) eli Antikristus sama kuin "väärä profeetta" (Ilm. 13:11-18; 16:12-13; 19:19-20; 20:10.), tai eri kuin hän.

Jotta ymmärtäisimme Paavalin opetusta paremmin, niin lainaan tähän pitemmän jakson hänen toisesta kirjeestään tessalonikalaisille.

2.Tessalonikalaiskirje:
2:1 Mutta me pyydämme teitä veljet, mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönään,
2:2 että ette anna mielenne heti joutua hämmennyksiin [järkkyä] tai hätääntyä, ette jonkun hengen, tai sanan, tai muka meidän lähettämämme kirjeen johdosta, ikään kuin Kristuksen päivä olisi jo käsillä.
2:3 Älkää antako kenenkään pettää itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen luopumusta, ja ennen kuin synnin [laittomuuden] ihminen ilmestyy [paljastetaan, paljastuu], hävityksen [kadotuksen] poika,
2:4 se, joka on vastustava ja korottautuva yli kaikkea jumalaksi kutsuttavaa ja palvottavaa, niin että hän niin kuin jumala istuutuu jumalan temppeliin todistaen itsestään, että hän on jumala.
2:5 Ettekö te muista, että minä sanoin tämän teille, kun olin vielä teidän luonanne?
2:6 Ja nyt te tiedätte, mikä vielä pidättää [estää] häntä ilmestymästä [paljastumasta] hänen aikanaan,
2:7 sillä laittomuuden salaisuus vaikuttaa [tekee työtään] jo nyt, mutta [vain, ainoastaan] tällä hetkellä [vielä] pidättää [estää], kunnes nousee [ilmestyy] keskeltä [hän] {useimmat käännökset: [sillä laittomuuden salaisuus jo vaikuttaa, vain yksi nyt pidättää, kunnes hänet otetaan pois edestä (tieltä)]}.
2:8 Ja silloin ilmestyy [paljastuu] tuo laiton, jonka Herra [Jeesus] on kuluttava [surmaava] suunsa henkäyksellä, ja hävittävä [tekevä lopun, lopettava] tulemuksensa [läsnäolonsa] ilmestymisellä,
2:9 jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta kaikella voimalla ja tunnusmerkeillä ja valheellisilla [valheen, valhe-] ihmeillä [enteillä, ennusmerkeillä]
2:10 ja kaikilla vääryyden petoksilla niille, jotka joutuvat kadotukseen [tuhotaan], koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua.
2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, että he uskoisivat valheen,
2:12 niin että kaikki tuomittaisiin, jotka eivät usko totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen.

Käänsin tämän jakson sanakirjojen ja interlineaarien ja erilaisten englanninkielisten käännösten avulla. Laitoin sulkuihin vaihtoehtoisia käännöstapoja. Olen kääntänyt tämän luvun myös ilman vaihtoehtoja selvemmin luettavaan muotoon: 2Tess. 2.. Jae seitsemän tuottaa aivan erityisiä vaikeuksia kääntämisessä. Tärkeintä on ymmärtää Raamatun kokonaisilmoituksen perusteella se, että luopumus tapahtuu (Matt. 24:10-14.) ja laittomuuden ihminen eli Antikristus ilmestyy ennen Kristuksen tulemusta ja seurakunnan ylösottoa (tempausta, 1Tess 4:13-17.). Katolinen kirkko on yrittänyt pimittää tämän totuuden sen jälkeen, kun paavia alettiin epäillä Antikristukseksi uskonpuhdistajien kuten Martti Lutherin toimesta.

"Laittomuuden ihminen" tunnetaan myös nimellä "synnin ihminen". Kuvaus hänestä viittaa melko varmasti ihmiseen, eikä järjestelmään, ideologiaan tai valtakuntaan. Näin ollen hänen täytyisi olla joko lopun ajan väärä profeetta tai sitten petokuningas, joka on järjestyksessä kahdeksas kuningas Ilmestyskirjan 17. luvussa, ja on sama kuin seitsemäs tai lähtee seitsemännestä. (Ilm. 17:7-11.) Koska seitsemäs kuningas on islam, niin kahdeksas ei liene kukaan ihminen, vaan sekin kuvaa islamia, uudelleen henkiin heränneenä poliittisena ja uskonnollisena voimana. (Ilm 13:3, 12, 14.) Näin ollen laittomuuden ihminen eli synnin ihminen olisi sama kuin väärä profeetta. Tätä puoltaa myös se seikka, että väärä profeetta tekee Ilmestyskirjassa tunnustekoja ja ihmeitä. (Ilm. 13:11-15; 19:19-20.)

Islam lopun ajan pedon valtakuntana ja Mahdi Antikristuksena (= synnin ihminen) on tulkintana ongelmallinen sen vuoksi, että Antikristus istuutuu Jumalan temppeliin niin kuin Jumala, ja todistaa (julistaa) olevansa Jumala, tai esiintyy Jumalana, tai näyttää olevansa Jumala (eri käännösvaihtoehtojen mukaan). Hän näyttäisi tämän kohdan perusteella korottavan itseään, kun nousee kaiken jumalana palvottavan yläpuolelle ja sitä vastaan. Mahdi ei voi korottaa itseään Jumalaksi, sillä islamissa palvotaan vain Allahia tosi Jumalana, ja vaikka islamia palvotaankin Jumalan vaikuttamana ja parhaana uskontona, ja Koraania ja sen ankarinta tulkintaa eli sharia-lakia palvotaan Jumalan sanana, niin silti: islamissa ei hyväksytä ihmisen korottamista Jumalan asemaan, eikä Mahdi voisi siten tämän oletuksen mukaan olla sama kuin Paavalin kuvauksen Antikristus.

Ratkaisu tähän visaiseen pulmaan voisi olla seuraava:

Jumalan temppeli pystytetään Jerusalemiin lopun aikana. (vrt. Ilm. 11:1-15, "Jumalan temppeli", Hes. 40-48.) Kalliomoskeijan siirtäminen johonkin toiseen islamin uskoisten pyhään kaupunkiin, ja juutalaisen temppelin rakentaminen Temppelivuorelle voi olla osa sitä rauhansopimusta, jonka väärä profeetta ja juonissa taitava kuningas saa aikaan Israelin ja arabien välille. (Dan. 8:23-25; vrt. rauhan aika ennen Kristuksen tulemusta, 1Tess. 5:1-11.) Muslimit hyökkäävät kuitenkin keskellä rauhaa Israeliin (Hes. 38:10-17.) ja valloittavat pyhän kaupungin: samalla kaksi profeettaa surmataan Jerusalemissa ennustuksen mukaan (Sak. 14:1-2; Ilm 11:7.).

Nämä kaksi profeettaa ovat saaneet profetoida jaetussa kaupungissa 1260 päivän ajan. (Ilm 11:1-3.) Israel on ehkä juuri tänä aikana paossa lohikäärmettä. (Ilm 12:6.) Lopulta peto kuitenkin rikkoo rauhansopimuksen ja tappaa nämä profeetat. Heidän ruumiinsa ovat kaikkien nähtävänä Jerusalemin kaduilla kolmen ja puolen päivän ajan. (Ilm 11:7-14.) Pedon valtakunnan ihmiset iloitsevat Jumalan profeettojen tappiosta ja kuolemasta: he lähettävät toisilleen lahjoja. Tämä kuvaus sopii erittäin hyvin muslimien ja arabien tapaan nöyryyttää lyötyä vihollistaan, mutta se ei sovi länsimaiden tapoihin ja viime aikojen perinteeseen.

Jerusalemin kaupungin joutuminen kokonaan pedon valtaan ei ole kuitenkaan vielä loppu, sillä kestää vielä vähän aikaa ennen kuin Kristus saapuu Öljymäelle. Puolet kaupungin väestä saa jäädä asumaan kaupunkiin, mutta puolet viedään vankeuteen. (Sak. 14:1ss.)

Sitten kun Jerusalem on valloitettu ja Israel on Jaakobin ahdistuksessa (Jer 30; Ilm 7:14; Dan. 12:1.), niin väärä profeetta häpäisee Jumalan temppelin, lakkauttaa jokapäiväisen uhrin (vrt. Dan. 8:11; 9:27; 11:31; 12:11; Matt 24:15-21.), ja istuutuu itse temppeliin sanoen olevansa jumala Israelille ja kristityille. Hän ei siis väitä olevansa Allah tai oikea Jumala, mutta hän pilkkaa taivaan Jumalaa ja häneen uskovia asettumalla Jumalan temppeliin, ja vaatii juutalaisia ja kristittyjä kumartamaan Allahia islamin oppien mukaan, ja ehkä myös itseään, sillä juutalaisten ja kristittyjen Messias on pyhien kirjoitusten mukaan "Jumalan Poika", ja häntäkin tulee palvoa, eikä vain Isää Jumalaa. (Snl. 30:4; Jes. 9:5; Matt. 28:9, 17; Ilm. 5:8-14.)

Väärä profeettaa sanoo ehkä pedon valtakunnassa asuville juutalaisille ja kristityille, että hän on heidän odottamansa Messias, ja heidän tulee siksi kumartaa häntä Jumalan temppelissä, ja osoittaa näin alemmuuttaan hänelle ja kunnioittaa häntä. Hän ei voi muslimina kuitenkaan väittää olevansa Jumala, sillä islamin uskontunnustuksen mukaan ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammad on Allahin sanansaattaja. Sitten tämä väärä Messias ja väärä profeetta on tietysti myös Allahin sanansaattaja, sillä he odottavat Mahdia ja jopa Jeesusta eli Isaa saapuvaksi maan päälle. Mahdi ja Isa auttavat muslimeja perustamaan (ikuisen) islamin ja Allahille alamaisen valtakunnan muslimien ennustusten mukaan. Islamissa on lupa alistaa miekalla eli väkivalloin ne, jotka eivät vapaaehtoisesti käänny islamiin, ja tehdä heistä toisen luokan kansalaisia, dhimmejä, jotka ovat lopun aikana muslimien palvelijoita ja orjia, tai sitten heidät tapetaan.

Tällä tavalla selitettynä väärä profeetta eli tämän tulkinnan mukaan Mahdi ei nousisi Allahia vastaan, kun istuutuu Jumalan temppeliin ja korottaa itseään juutalaisten ja kristittyjen Messiaaksi, jumalan pojaksi. Hän pilkkaa tällä tavalla Jumalaa ja niitä, jotka hänen omiaan ovat, ja joiden asuinsija on taivaassa. (Ilm. 13:3-11.) Hän tapattaa lopulta pedon valtakunnassa kaikki ne ihmiset, jotka eivät suostu kumartamaan hänen edessään, ja kieltäytyvät alistumasta islamille, ja palvomasta Allahia Koraanin säädösten mukaan. (Ilm. 13:12-18.) Muslimeille hän on Allahin sanansaattaja ja muita hän vaatii osoittamaan kunnioitusta itselleen, ja kääntymään islamiin, ja kumartamaan siten petoa (islamia: alistuminen islamille on sama kuin pedon kumartaminen), ja ottamaan pedon merkin itseensä, tai muuten heidät tapettaisiin.

Ilmestyskirjan 13. luvun mukaan väärä profeetta korottaa ensimmäistä petoa, joka on merestä nousevan seitsenpäisen ja kymmensarvisen pedon yksi pää, joka heräsi henkiin kuolinhaavan saamisen jälkeen. Hän ei siis korota itseään, joten edellinen selitys voisi olla oikea. Sen sijaan perinteisen tulkinnan mukaan olisi oltava kaksi eri ihmistä, joista väärä profeetta saa ihmiset tekemään Antikristuksen kuvan ja palvomaan Antikristusta. Tämä tulkinta johtaa hyvin sekaviin selityksiin siitä, kuka on mikäkin Ilmestyskirjan profetioissa: seitsenpäinen peto, kymmenen sarvea, yksi pedon pää, joka sai kuolinhaavan, mutta parani ja jäi eloon, väärä profeetta, peto ja pedon kuva, sen pedon, jonka kuolinhaava parani, ja joka jäi eloon (nämä kaikki Ilmestyskirjan 13. luvussa), seitsemän kuningasta Ilmestyskirjan 17. luvussa ja kahdeksas kuningas, joka on yksi häntä edeltäneistä kuninkaista, kymmenen sarvea eli kymmenen kuningasta ja portto, jonka peto ja kymmenen kuningasta tuhoavat.

Suuri osa kristityistä on tähän asti pitäytynyt perinteisissä tulkinnoissa, joihin liittyy uskon kannalta epäterveitä ja vaarallisia salaliittoteorioita. Yhden tulkinnan mukaan maailmaan tulee yksi maailmanvaltio ja yksi maailmanjärjestys. Antikristus saa valtaansa koko maapallon: kaikki kansat, heimot, kielet ja sukukunnat. Antikristus väittää olevansa Jumala ja saa ihmiset kumartamaan itseään.

Paavalin kuvaus sopisi kieltämättä hyvin meidän aikamme menestysteologiseen harhaan, ja johonkin johtajaan, joka sanoo olevansa Jumala. Menestysteologit sanovat jo nyt suoraan itsestään, että "minä olen Kristus", mikä on jumalanpilkkaa. Kun tähän yhdistetään vielä ne valheet ihmeparantamisista, joita he mainostavat, niin kuvaus sopii heihin entistä paremmin. (vrt. Matt. 7:21-23; 2Tess. 2:7-12; Ilm. 13:13-15; 16:12-13; 19:19-20.)

Toinen vaihtoehto, keneen kuvaus voisi sopia hyvin, on tietysti paavi. Paavi pitää itseään "Jumalan Pojan sijaisena" maan päällä, ja hänen tiarassaan luki vielä aikoinaan "Vicarius filii dei", mikä on suomeksi em. arvonimi, ja sen lukuarvo gematrian mukaan laskettuna on 666. Paavi ja roomalaiskatolisuus eivät siis ole kokonaan pois suljettu vaihtoehto, kun mietitään sitä, kuka portto tai Antikristus on? Rooma, EU, USA, Venäjä tai Kiina eivät kuitenkaan sovi pedon valtakunnaksi, vaikka niitä on tarjottu vaihtoehtoina.

Yhtenä vaihtoehtona voisi olla jonkinlainen roomalaiskatolisuuden ja islamin yhteenliittymä lopun aikana. Silloin väärä profeetta voisi olla islamille myönteinen paavi, joka yllyttää Keski- ja Lähi-Idän kansoja palvomaan islamia ja Koraania Raamatun ohella tai sijasta. Ekumenian mukaan "kaikki tiet johtavat taivaaseen", joten paavilla ei olisi tulevaisuudessa ongelmia hyväksyä islam maailmanlaajuiseen yhteen uskonnolliseen perheeseen. Tämä johtaisi lopulta siihen, että islam tuhoaisi katolisuuden ja luopiokristillisyyden, jota kuvataan Ilmestyskirjassa sanoilla "portto" ja "Suuri Babylon". (Ilm. 17-18.)

Islamille myönteinen paavi olisi tämän teorian mukaan petollinen muslimi, joka vain tekeytyy kristillisen kirkon johtajaksi. Sydämessään hän olisi Allahin palvelija, koska hän korottaa Allahia ja palvoo islamia, ja tekee sitä loppuun saakka. Väärä profeetta ja peto ovat yhdessä, kun heidät otetaan kiinni ja tuhotaan Kristuksen tulemuksessa. (Ilm. 16:12-13; 19:19-20.)

Tämäkin tulkinta on kyseenalainen, sillä se ei selitä sitä, miten islam sallisi paavin julistaa itsestään, että hän on Jumala. Se voisi selittyä siten, että muslimeilla on lupa valehdella, jos se edistää islamin leviämistä. Jos paavin korottautuminen Jumalaksi edistäisi islamin valtapyrkimyksiä, niin islamin uskoinen paavi voisi todellakin valehdella tuollaista.

Toinen selitys sille, miksi muslimit sallisivat paavin julistaa itsestään, että hän on jumala, on selitetty aiemmin tässä kirjoituksessa. Paavi ei väittäisi olevansa Allah, mutta vaatisi muilta alamaisuutta itselleen juutalaisten ja kristittyjen Messiaana, ja pakottaisi heitä kumartamaan Allahia ja palvomaan islamia pedon valtakunnan alueella. Tämän tulkinnan mukaan islamin tulisi saada koko maailma valtaansa, sillä tuskinpa muu maailma hyväksyisi sitä, että peto surmaa paavin johdolla kristittyjä ja juutalaisia?

Toisen pulman aiheuttaa islam-tulkinnalle yleensä se, että Raamatussa kutsutaan "Jumalan temppeliksi" sitä temppeliä, johon synnin ihminen istuutuu, ja missä hän julistaa olevansa Jumala. (2Tess 2:4.) Myös Ilmestyskirjan kuvauksessa kahdesta Jerusalemissa toimivasta profeetasta on mainittu Jumalan temppeli. (Ilm. 11.) Tästä syystä tuntuu uskottavalta, että Jerusalemissa on oleva jokin rakennus, jota sanotaan Jumalan temppeliksi, eikä kyse ole kuvakielen ilmaisusta, jolla tarkoitettaisiin uuden liiton Jumalan palvelijan ruumista, jota Paavali myös sanoo elävän Jumalan temppeliksi. (1Kor. 3:16-17; 6:19.)

Jumalan temppelin paikalla Jerusalemissa on nyt Kalliomoskeija ja Al-Aqsan moskeija, jotka ovat islamin pyhimpien moskeijoiden joukossa heti Mekassa sijaitsevan Kaaban moskeijan jälkeen. Voisivatko Paavali ja Johannes tarkoittaa muslimien moskeijaa, kun puhuivat "Jumalan temppelistä"? Tämä ei tunnu uskottavalta, mutta periaatteessa he olisivat voineet pitää Temppelivuorta niin pyhänä, että kutsuvat moskeijaa "Jumalan temppeliksi", koska se sijaitsee muinaisen Salomon temppelin, ja Serubbaabelin sekä sitten myös Herodeksen uudelleen rakentaman temppelin paikalla.

Muslimien moskeija Jerusalemin Temppelivuorella on Jumalan ja Israelin näkökulmasta katsottuna iljettävän epäjumalan asettumista pyhäkön paikalle. (Dan. 8:11; 9:27; 11:31; 12:11.) Jos Paavali ei olisi tarkoittanut kirjoituksessaan ihmistä vaan uskonnollis-poliittista järjestelmää (islam) ja sen rukoushuonetta Jumalan temppelin paikalla, niin islam ja Mahdi sopisivat hyvin kuvaukseen lopun ajan pedosta ja väärästä profeetasta. (2Tess. 2:1-12.) Paavalin kuvaus sopii kuitenkin paremmin ihmiseen kuin valtakuntaan tai järjestelmään, joten vain Mahdi tai väärä Jeesus muslimien johtajana täyttää profetian tyydyttävällä tavalla tähän astisissa tutkimuksissani.

Laittomuuden ihminen on paljastumassa

Olen saanut lisäselvyyttä sen ongelman selvittämiseen, onko Ilmestyskirjan 13. luvun peto ihminen ja sama kuin Antikristus, vai onko peto pelkästään ideologia tai valtakunta, ja väärä profeetta on sama kuin Antikristus. Vastaus on se, että peto on islamin ideologia ja valtakunta, ja sen johtaja on väärä profeetta, joka on samalla Antikristus.

Olen kirjoittanut tästä erillisen lyhyen artikkelin nimeltään " Antikristus", josta otan pienen lainauksen myös tähän varhaisempaan tutkielmaani.

Jos Ilmestyskirjan 13. luvun kuvauksessa oleva valtakunta eli "ensimmäinen peto", joka on yksi pää seitsenpäisestä pedosta, saa itselleen erikseen poliittisen ja hengellisen johtajan, niin silloin Antikristus voisi olla ainakin teoriassa tämä poliittinen johtaja väärän profeetan sijasta. Näin ei tietenkään pakko ole olla, sillä islam petona ja pedon kuvana sopii hyvin selitykseksi.

Itse asiassa peto ei voi olla joku ihminen, joka herää henkiin, ja josta tehdään kuva, ja jota palvotaan, koska Ilmestyskirjassa itsessään selitetään, että henkiin heräävä ja uudelleen valtaan nouseva "peto" on valtakunta eikä ihminen! Siten ainoa jäljelle jäävä tulkinta on se, että väärä profeetta on sama kuin Antikristus ja hän hallitsee lopun ajan pedon valtakuntaa, eli käyttää kaikkea ensimmäisen pedon eli islamin valtaa "sen edessä", mikä voidaan kääntää myös "sen läsnäollessa". (2Tess 2:3-12; Ilm 13:11-15.) Islam on läsnä pedon valtakunnassa, kun islamin väärä profeetta käyttää kaikkea islamin hänelle antamaa valtaa.

Jumalan pilkkaaminen

Toin edellisessä luvussa ilmi kristittyjen keskuudessa hyvin suositun teorian siitä, että Antikristus olisi paavi, ja portto olisi luopiokristillisyyttä tai ekumeniaa, jota roomalaiskatolinen kirkko johtaa. Periaatteessa näin voisi olla, mutta tulkinta, jonka mukaan roomalaiskatolisuus ja paavi olisivat myös pedon valtakunnan kantava voima, lienee harhaan osunut.

Tässä tulkinnassa on joitakin ongelmallisia kohtia, joista yksi tärkeimmistä on Ilmestyskirjan jakeessa kuusi. Miten paavi voisi pilkata julkisesti Jumalaa ja hänen asuinsijaansa, tai antaa sellaiselle vääränä profeettana hyväksyntänsä? Pelkästään tämän kohdan perusteella näyttää lähes varmalta, ettei peto voi olla Rooma, eikä väärä profeetta ole paavi.

Ilmestyskirja:
13:6 Ja hän avasi suunsa pilkatakseen Jumalaa ja hänen asuinsijaansa, ja niitä, jotka asuvat taivaassa.

Joku voi selittää tätä kohtaa siten, että Marian palvonta ja pois nukkuneiden pyhimysten rukoileminen olisi jumalanpilkkaa, mutta kyllä Allahin palvonta ja islamin Jahvea ja kristittyjä vastaan lausumat sanat ovat paljon enemmän ja suorempaan Jumalan pilkkaa kuin tämä. Miksi pitäisi etsiä vastausta visaiseen pulmaan monimutkaisten selitysten kautta, kun vastaus näyttäisi olevan ilmiselvänä jokaisen kuulijan ja katsojan silmien edessä?

Islam pilkkaa Jumalaa ja kristittyjä eikä edes salaa sitä!

Sota Israelia vai kristittyjä vastaan?

Ilmestyskirja:
13:7 Ja sen annettiin sotia pyhien kanssa ja voittaa heidät: ja sille annettiin valta yli kaikkien sukukuntien, (heimojen,) kielien ja kansojen.

Jotkut voivat tulkita tämän kohdan siten, että peto sotii tässä kristittyjä vastaan. Miten hän voisi sotia kristittyjä vastaan, kun meidät on siroteltu kaikkien kansojen sekaan? Tätä voidaan yrittää selittää siten, että peto vainoaa, tappaa ja vangitsee Jeesuksen todistajia kaikkialla maapallolla, ja kieltää Jeesuksesta todistamisen, ja aidon kristinuskon harjoittamisen.

Tämä tulkinta on aiheuttanut pelkoa kristittyjen keskuudessa, ja jotkut ovat alkaneet valmistautua tulevaan osto- ja myyntikieltoon keräämällä kotiinsa ruokavarastoja. (Ilm 13:15-18.) Jos peto pitäisi hallussaan koko maailmaa, niin ei kai ruokavarastojen kerääminen ketään kristittyä voisi silloin pelastaa?

Toinen perustelu sille, että peto sotisi kristittyjä eikä Israelia vastaan, on se, että lohikäärme eli saatana sotii niitä vastaan, joilla on Jeesuksen todistus, ja jotka pitävät Jumalan käskyt. (Ilm 13:17.) Tässä tulkinnassa ei eroteta toisistaan saatanaa ja petoa, jotka ovat kuitenkin eri asia. Saatana vastustaa tietysti kristittyjä, mutta peto sotii silti Israelia vastaan Ilmestyskirjassa, eikä kristittyjä vastaan. Miten voimme tietää tämän asian näin varmasti?

Ilmestyskirja paljastaa meille sen, mitä Daniel ja muut profeetat ovat ennustaneet. Ilmestyskirjan tarkoitus ei ole kumota varhaisempien profeettojen ennustuksia, vaan vahvistaa ne Jumalan sanaksi ja täydentää niitä. Näin ollen, koska Daniel ennusti pedon sotivan Israelin kansaa vastaan, on pedon sodittava Israelin kansaa vastaan myös Ilmestyskirjassa! Daniel puhui aina Israelin kansasta, kun puhui "Korkeimman pyhistä" ja "pyhistä". (Dan 7:18, 21-22, 27; ks. sota 11:36-12:1, "sinun kansasi" = Israel.)

Daniel ei ole ainoa profeetta, joka ennustaa pedon sotivan juuri Israelia eikä pakanakristityitä vastaan. Saman tekevät Sakarja (luvut 12-14.) ja Hesekiel (38-39.). Hesekiel, Sakarja ja Jesaja kirjoittavat lisäksi rauhan ajan valtakunnasta, jossa Israel ja pakanat palvelevat Israelin Elohimia, joten tässä näkyy Jumalan lupauksen täyttyminen Israelille tuhat vuotta kestävästä rauhan ajan valtakunnasta maan päällä ennen ikuisuutta. (Apt 1:6; Ilm 20:1-10; Jes 2, 11, 24, 25, 65:17-66:24; Sak 14; Hes 40-48.)

Joku voi erehtyä tulkinnassaan vielä sen vuoksi, että suomenkielisen vuoden 1938 Raamatun käännöksen mukaan "kutsutut, valitut ja uskolliset voittavat Karitsan kanssa" sodan kymmentä kuningasta ja petoa vastaan. (Ilm 17:14.) Tästä voitaisiin päätellä se, ettei kyse ole perinteisin asein käytävästä sodasta vaan hengellisestä sodankäynnistä. Kuitenkin, peto ja kymmenen kuningasta hyökkäävät perinteisin asein Israelia vastaan. Se, että kutsuttuja ja valittuja ja uskollisia "on Kristuksen kanssa" (sanatarkka käännös) ei tarkoita sitä, että tässä sodittaisiin kristittyjä eikä Israelia vastaan. Sota käydään perinteisin asein, mutta Kristus on päättävä sen sodan ja pedon hirmuvallan tulemuksessaan. (vrt. Sak 14; Ilm 19:11-21.)

Ilmestyskirja:
16:14 He sotivat Karitsan kanssa, ja Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas; ja hänen kanssaan ovat kutsutut ja valitut ja uskolliset.

Jos tässä puhutaan uuden liiton kristityistä, niin he eivät sodi perinteisin asein petoa vastaan – tämä on tämänhetkinen tulkintani. Jos taas puhe on Israelin kansasta, niin lienee selvää, että he sotivat perinteisin asein vihollista (islamia) vastaan.

Hyväksyykö JHVH Israelin puolustussodan?

Kristityt ovat erityisesti Suomen vapaissa suunnissa aseellista palvelusta ja tappamista vastaan. Osa ei hyväksy edes puolustussotaa tai poliisin aseen käyttöä rikollisia ja terroristeja vastaan, vaan pitää sitä syntinä. Toiset hyväksyvät rajoitetun aseellisen palveluksen ja toiset pitävät kaikkea esivallan aseellista palvelemista Jumalan säätämyksenä ja Jumalan palvelemisena. (Room 13:1-7.)

Israel ja juutalaiset pitävät luonnollisesti puolustustaisteluaan arabeja ja muslimeja vastaan hyväksyttävänä. Osa uskoo, että JHVH sotii heidän puolestaan ja kanssaan, ja auttaa Israelia sodassa vihollista vastaan. Tässä kohdassa on mielenkiintoista verrata keskenään sitä, miten erilainen ennakkoasennoituminen aseelliseen palvelukseen vaikuttaa Raamatun tulkintaan.

Laitan tähän Ilmestyskirjan jakeen 13:10 ihan vain mielenkiinnon vuoksi, vaikka tämä ei auta paljoakaan pedon ja väärän profeetan tunnistamisessa aiempien selitysten ja pohdiskelujen rinnalla.

Ilmestyskirja:
13:10 Se, joka vie vankeuteen, joutuu vankeuteen; se, joka tappaa miekalla, pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kestäväisyys [kärsivällisyys] ja uskollisuus [usko].

Kreikan kielen sana pistis (πίστις) voi tarkoittaa uskoa tai uskollisuutta.

Toiset tulkitsevat tämän jakeen siten, ettei uskovainen saa missään nimessä vastustaa pedon sotavoimia aseellisesti: ei edes Israelin tulisi niin tehdä, sillä Karitsa on lopulta tuhoava vihollisen ja vapauttava kansansa. (Ilm 17:14; 19:11-21; Sak 14.) Toiset näkevät tässä suoran kehotuksen, jonka mukaan Israelin tulee tappaa miekalla ne, jotka tappavat heitä miekalla! Ja tämä käännös on sanatarkka, niin että se voidaan todellakin tulkita näin, ja siten sen monet messiaaniset juutalaiset myös tulkitsevat, samoin kuin osa kristityistä.

Tuntuu tietysti oudolta, että Jeesus käskisi tappaa Israelin vihollisia, eikä yrittää saada heitä kääntymään kristityiksi, pelastumaan uskon kautta. Koska ristiriita Jumalan pelastavan tahdon ja toisaalta tappamisen käskyn ja kehotuksen välillä on niin suuri, niin tuskinpa Jumala keltään uskovaiselta kristityltä odottaa aseellista pedon valtakunnan vastustamista? (1Tim 2:3-7; vrt. 5Moos 7:1-6; 1Sam 15:1-3.) No, näin on helppo sanoa, kun peto ei ole kolkuttelemassa meidän ovellamme, eikä aio raiskata meidän naisiamme.

Sakarjan kirjassa kuvataan lopun ajan sotaa Israelin ja pedon valtakunnan välillä. (Sak 12-14.) Siinä kuvataan Juudan ja Israelin sotimista urheana tekona, ja Jahve näyttäisi olevan Israelin puolella ainakin sympatioissa tässä taistelussa. Silti hän sallii kahden kolmasosan kansasta tuhoutua, ja vain yksi kolmasosa pelastuu. (Sak 13:8-9.)

Myös Hesekiel kuvaa lopun ajan taisteluita, mutta ei ole kiistatonta, että hän puhuisi sodasta ennen Kristuksen tulemusta, eikä sodasta tuhannen vuoden rauhan ajan jälkeen. (Hes 38-39; Ilm 20:4-10.) Itse kallistuisin sen tulkinnan puolelle, että hän ennustaa sodasta ennen Kristuksen tulemusta, sillä yhtymäkohtia on paljon siihen tapahtumaan (esim. raesateet ja maanjäristykset, Hes 38:16-23: Ilm 6:12-17; 11:13; 16:18-21.)

Riivaajahenkiä pedon ja väärän profeetan suusta

Ilmestyskirja:
13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta; ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsalla, ja se puhui niin kuin lohikäärme.

Tässä puhutaan toisesta pedosta, joka nousee maasta. Sana allos ei tarkoita kreikan kielessä välttämättä järjestyksessä toista, vaan se voi tarkoittaa myös "toisenlaista". Näin ollen voitaisiin ajatella, että väärä profeetta ja sitä edeltävä peto ovat yksi ja sama peto, eikä olisikaan kahta eri petoa. Toinen peto eli väärä profeetta olisikin henkiin herännyt ensimmäinen peto, joka sai kuolinhaavan päähänsä, mutta parani ja jäi eloon.

Tätä tulkintaa näyttäisi puoltavan se seikka, että lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta lähtee kolme henkeä, ja ne ovat riivaajien henkiä. Tässä rinnastetaan kaikki kolme toisiinsa, eikä tehdä erotusta uskonnollis-poliittisen järjestelmän tai valtakunnan (ensimmäinen peto) ja ihmisen (väärä profeetta) välillä.

Ilmestyskirja:
16:13 Ja minä näin kolme saastaista henkeä niin kuin sammakon tulevan ulos lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta,
16:14 sillä ne ovat riivaajien henkiä, ja tekevät [saavat aikaan] tunnustekoja [ihmeitä, merkkejä], ja ne menevät maan kuninkaiden luo ja kaikkeen maailmaan keräämään heidät Jumalan kaikkivaltiaan suuren päivän taisteluun.

Jos väärä profeetta olisi pedosta poiketen ihminen, niin miten hänen suustaan voisi lähteä riivaajahenki samoin kuin pedon suusta? Ja miten pedon suusta voisi lähteä riivaajahenki, jos hän ei olisi ihminen?

Nämä ovat vaikeita kysymyksiä vastata, mutta ehkä tässä on painotettu enemmän pedon ja väärän profeetan sanojen alkuperää, mikä on paholaisessa, kuin sitä, onko kyse ihmisestä vai valtakunnasta? Tuossahan viitataan suusta lähteviin saastaisiin henkiin, millä tarkoitetaan varmastikin sanoja, ja niiden vaikuttajaa, pikemmin kuin ihmistä itseään tai persoonatonta ideologiaa. Niin kuin Jeesuksen sanat ovat henki ja ovat elämä, niin paholaisen sanat ovat kuolema ja aiheuttavat kuoleman hänen sanojensa mukaan elävälle. (Joh 6:63; vrt. 8:43-45.)

Väärä profeetta tekee ihmeitä pedon nähden

Miten väärä profeetta voi tehdä ihmeitä ensimmäisen pedon "nähden", jos ensimmäinen peto on alkuperäinen sotaisa islam, ja toinen peto on väärä profeetta eli Mahdi Ilmestyskirjan 13. luvussa?

Ilmestyskirja:
13:12 Ja hän [se] käyttää kaikkea ensimmäisen [edellisen] pedon voimaa hänen [sen] edessään [nähden, läsnä ollessa], ja saa aikaan, että maa, ja ne, jotka siinä asuvat, palvovat [kumartavat] ensimmäistä [edellistä] petoa, jonka kuolinhaava parani.

Laitoin taas hakasulkeisiin vaihtoehtoisia käännöstapoja. Mielenkiintoinen on kreikan kielen sana prootos (πρῶτος): ensimmäinen (ajassa, paikassa tai arvossa). Siitä tulee suomen kieleen lainasanan prototyyppi etuliite "proto". Prototyypillä tarkoitetaan jonkin tuotteen ensimmäistä kehitysversiota. Kun puhutaan islamista uskonnollis-poliittisena valtana ja valtakuntana, niin alkuperäinen Muhammadin kehittämä sotaisa islam on prototyyppi, jota nykyaikana henkiin heräävä ja voimistuva fundamentalistinen islam sharia-lakineen edustaa sen kehittyneenä versiona. Näin Allenin tulkinta saa lisää tuulta purjeisiinsa.

Ongelmia tuottaa sen sijaan se, että toinen peto eli väärä profeetta käyttää ensimmäisen pedon kaikkea voimaa sen edessä. Kreikan kielen sana enoopion (ἐνώπιον) on suomeksi edessä, silmien edessä, läsnä ollessa, mikä näyttäisi viittaavan siihen, että ensimmäinen peto olisi sittenkin ihminen, eikä vain valtakunta tai järjestelmä. Miten valtakunta tai järjestelmä voisi nähdä tai olla läsnä, kun väärä profeetta käyttää sen voimaa? No, tavallaanhan islam on läsnä väärän profeetan aikana alkuperäisessä muodossaan, kun hän antaa sille uudelleen elämän ja saa ihmiset sen voimasta palvomaan islamia ja Allahia sen jumalana.

Vaikka tulkinta hieman ontuu, ei se ihan mahdoton ole ollakseen totta. Se näyttää kuitenkin melko varmalta, että Ilmestyskirjan 13. luvun pedon yksi pää, joka sai kuolinhaavan ja parani, on islam, eikä ihminen. Se, miten tulee ymmärtää väärän profeetan tekemät ihmeet tämän pedon edessä, ei tee tyhjäksi tätä tosiasiaa. Voihan kuitenkin olla niin, että islamissa on kaksi johtajaa: hengellinen (väärä profeetta) ja maallinen (petokuningas). Ja vaikka ei olisi, niin islamin edessä ja katsellessa kaikki tapahtuu, vaikka islamilla itsellään ei silmiä olekaan.

Ihmeitä vai tunnustekoja?

Ilmestyskirja:
13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta; ja hänellä oli kaksi sarvea niin kuin karitsalla, ja hän puhui niin kuin lohikäärme.
13:12 Ja hän käyttää kaikkea ensimmäisen pedon voimaa sen edessä, ja saa maan ja siinä asuvaiset palvomaan ensimmäistä petoa, jonka kuolettava haava parani.
13:13 Ja hän tekee suuria ihmeitä [tunnustekoja], niin että saa tulen lankeamaan alas taivaasta maan päälle ihmisten nähden, ja hän eksyttää ne, jotka asuvat maan päällä niiden ihmeiden [tunnustekojen] avulla, joita hänellä oli valta tehdä pedon nähden;
13:14 ja sanomalla niille, jotka asuvat maan päällä, että heidän tulisi tehdä kuva pedosta, jolla oli miekanhaava, ja jäi eloon.
13:15 Ja hänellä oli valta antaa elämä [henkäys] pedon kuvalle, niin että pedon kuva puhuisi, ja saisi aikaan, että kaikki ne tapettaisiin, jotka eivät palvoisi pedon kuvaa.

Väärä profeetta tekee Allenin tulkinnan mukaan voimallisia tunnustekoja, jotka ovat merkkejä ja paljastavat hänet Ilmestyskirjan vääräksi profeetaksi. Väärän profeetan ei tarvitse tehdä yliluonnollisia ihmeitä täyttääkseen hänestä tehdyt ennustukset. Taivaasta maahan lankeava tulikin voi olla ohjusiskuja, joita Johannes kuvasi sen ajan maailman kielellä.

Samalla tavalla voitaisiin periaatteessa tulkita lopun ajan ennustuksista se, kun "taivaan voimat järkkyvät, kuu ja aurinko eivät anna valoaan, tähdet tippuvat maahan, aurinko menee mustaksi ja kuu muuttuu vereksi", jne. (Ilm. 6:12-17; 8:10-13; Matt. 24:29-30; Luuk. 21:25-27.) Tuskinpa esimerkiksi "tähtien putomaninen maan päälle" on tarkoitettu tulkittavaksi kirjaimellisesti. Sikäli kuin tähdet ovat sellaisia valtavia kaasupalloja kuin meidän aurinkomme, niin ne eivät voi pudota maahan ilman, että maapallo tuhoutuisi.

Tähdet kuvaavat Raamatussa joskus enkeleitä (Ilm 9:1.), joskus ihmisiä (Jda 1:13; Israelin kaksitoista sukukuntaa, Ilm 12:1.) ja joskus taivaalla loistavia valoja, jotka voivat olla planeettoja, meteoriitteja tai tähtiä. Näitä kaikkia kutsutaan samalla nimellä. Tästä syystä tähtien tippuminen taivaalta alas maahan voi tarkoittaa esimerkiksi meteoriittien tippumista maan päälle (Ilm. 11:19; 16:21; Hes. 38:22; vrt. Joos. 10:11; 1Moos. 19:24.) tai jopa ohjusiskuja ja nykyajan pommituksia. Ne ovat näyttäneet apostoleiden ja vanhan liiton profeettojen silmissä siltä, että tähdet tippuvat alas. Räjähdyksistä nouseva savu ja pöly peittävät lisäksi taivaan ja estävät auringon, kuun ja tähtien valon pääsyn maan päälle.

Näin voitaisiin "järkeistää" monet Raamatun ennustukset, mutta tämä ei ole välttämättä aina oikea tapa tulkita sanaa, vaikka tuntuukin houkuttelevalta sen loogisuuden vuoksi. On silti myös yliluonnollisia asioita, joita ei pidä tulkita ihmisjärjen ja luonnonlakien mukaan.

On totta, että kreikan kielen sana semeion tarkoittaa merkkejä, tunnustekoja, enteitä ja voimallisia tekoja, eikä vain ihmeitä. Jeesuksen ja apostolien tekeminä ne tarkoittivat kuitenkin yliluonnollisia ihmeitä. (Joh 2:11; 3:2; Apt 14:3; 15:2; 2Kor 12:12.) Kun taivaan voimat järkkyvät, niin se voisi viitata pikemmin ennusmerkkeihin kuin suoranaisiin ihmeisiin. (Luuk 21:7, 11, 25.) Siten ohjusiskuja ja pommituksia ei voida sulkea suoraan pois vaihtoehtona oikeaksi tulkinnaksi.

Kreikan kielessä on itse asiassa kaksi muutakin sanaa, jotka tarkoittavat ihmeitä, merkkejä tai tunnustekoja. Kaikki kolme sanaa esiintyvät Heprealaiskirjeen jakeessa 2:4:

"Jumala todisti myös sekä merkeillä (semeion), että ihmeillä (teras) ja erilaisilla voimateoilla (dynamis) ja jakamalla Pyhää Henkeä [antamalla Hengen lahjoja] oman tahtonsa mukaan." (Hebr 2:4.)

Myös väärät profeetat voivat tehdä ihmeitä ja tunnustekoja (teras ja semeion) (Matt. 24:24.) ja voimallisia tekoja (dynamis, Matt. 7:22.) vieläpä Jeesuksen nimessä, sanoen olevansa Kristus. On siis mahdollista, että väärä profeetta tekisi myös ihan oikeita ihmeitä, eikä vain poliittisia ja sotilaallisia tunnustekoja, jotka ovat hänen tulemuksensa merkkejä. (2Tess. 2:7-12.) Ehkä molempia tulkintoja kannattaa pitää avoimina mahdollisesti oikeina tulkintoina?

Tulen lankeaminen taivaasta maahan voi olla yhteydessä muinaiseen profeetta Eliaan ja Baalin profeettojen väliseen taistoon. (1Kun 18:21-40.) Tuolloin Elias ja JHVH veivät voiton, kun Herra antoi tulen langeta alas uhrikappaleiden päälle, ja häpäisi näin Baalin profeetat. Ehkä pedon valtakunnassa käy toisinpäin, ja väärä profeetta on kukistavinaan valheen voimalla jonkun uskonnollisen Jumalan profeetan, joka ei ehkä toimi Jumalan antamin valtuuksin Kristuksen Jeesuksen nimessä?

Vastaava tapahtuma sattui Aabrahamille, kun tämä uhrasi Herralle lupauksen liiton merkiksi. (1Moos. 15:17-18.) Kolmas yhtymäkohta väärän profeetan tekemään ihmeeseen voisi olla siinä, kun apostolit saivat Pyhän Hengen uuden liiton lupauksen mukaan (Hes. 36:24-28; Jer. 31:31-34; Jooel 2:28-32.), ja silloin näkyi tulisia kieliä heidän päänsä päällä. (Apt. 2:1-4.) Ehkäpä väärä profeetta matkii valheen voimalla Pyhän Hengen lankeamista seuraajiensa tai itsensä päälle?

Jos Danielin kirjan kuvaus lopun ajan pedon valtakunnan kuninkaasta on riittävän tarkka, ja hän on sama kuin väärä profeetta, niin hänen ei tarvitse tehdä yliluonnollisia ihmeitä. (Dan. 8:23-25.) Riittää, että hän pystyy ratkaisemaan hankalat poliittiset kysymykset (sanatarkka käännös viittaa sellaiseen ongelmien ratkaisemisen kykyyn eikä loitsuihin), ja hän täyttää kuvaksen petokuninkaasta. Jos hän vielä tämän lisäksi osoittaa sotilaallisen mahtinsa, niin palapelin palaset alkaisivat olla koossa, ja peto eli väärä profeetta olisi tunnistettu.

Nämä ovat tietysti vain spekulaatioita, eivätkä johda syvällisempään Raamatun sanan tuntemiseen. Kannattaa siksi jättää spekulaatiot vähemmälle huomiolle, ja pysytellä tulkinnoissaan siinä, minä tuntee varmasti todeksi ja oikeaksi. Niitä asioita ei ole vielä kovin montaa, mutta ehkä suuret suuntaviivat alkavat vähitellen hahmottua? Se on mielestäni selvää, ettei islamia tule sulkea pois tulkinnoista lopun ajan petoa ja väärää profeettaa paljastettaessa.

Pedon yhden pään miekanhaava ja sen paraneminen (Ilm 13:3, 12, 14.) on melko varmasti viittaus islamin ja Osmanien valtakunnan hetkelliseen rappioon ja kukistumiseen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Allen on tässä tulkinnassaan oikeassa.

Pedon kuva voi todellakin olla uudelleen henkiin herännyt islam. Kreikan kielen sanaa pneuma (henki) voidaan tulkita myös elämän antamiseksi jollekin olennolle tai asialle kuten ideologialle tai uskonnolle.

Kreikan kuvaksi käännetty sana eikoon (vrt. ikoni) ei viittaa välttämättä johonkin taiteen tai tekniikan suoritukseen, kuvaan, patsaaseen, televisiokuvaan tai hologrammiin, niin kuin on perinteisesti ajateltu. Se voi tarkoittaa ihan yksinkertaisesti jo sanan merkityksen perusteella "kaltaisuutta" tai "vastaavuutta". Uudelleen henkiin herännyt islam vastaa siis sitä alkuperäistä islamia, joka syntyi profeetta Muhammadin ja hänen seuraajiensa toimesta, ja on väkivaltainen ja sotaisa poliittinen voima, joka ulottuu elämän kaikille osa-alueille.

Islamin todellinen tavoite on maailman valloittaminen ja voittaminen alamaiseksi islamille ja Allahille. Jos joku ei alistu, niin hänet tapetaan, tai hänestä tehdään toisen luokan kansalainen, dhimmi, joka joutuu maksamaan suuria veroja säilyttääkseen oikeuksiaan, ja hänestä tulee muslimien orja. Useimmat länsimaiset ihmiset eivät tiedä islamin todellista luonnetta, koska islamilainen propaganda ja median sensuuri on pimittänyt totuuden suuren yleisön silmiltä, eivätkä maallistuneet ihmiset välitä lukea Koraania tai haditheja, islamin perimätietoa, joista islamin todellinen luonne paljastuisi hyvin helposti.

Kannattaa lukea tämä artikkeli:
Allahin kosto – islamin aikapommi

Pakottaminen

Ilmestyskirja:
13:16 Ja hän saa kaikki, niin pienet kuin suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan merkin oikeaan käteensä tai otsiinsa.
13:17 Ja ettei kukaan voisi ostaa tai myydä, ellei hänellä olisi merkkiä tai pedon nimeä tai hänen nimensä lukua.
13:18 Tässä on viisaus. Laskekoon se pedon luvun, jolla ymmärrys on: sillä se on ihmisen luku; ja hänen lukunsa on kuusisataa kuusikymmentä ja kuusi.

Väärällä profeetalla on valta pakottaa tai painostaa alueellaan olevia ottamaan pedon merkki oikeaan käteensä tai otsaan. Tämä merkki on kuitenkin vain muodollinen lukuisten muslimien kohdalla. He tunnustavat islamin uskontunnustuksen pakon alla ja pelosta, kun eivät uskalla nousta vastustamaan islamia. Heillä on vielä toivoa, ja miksei myös niillä, jotka uskovat tosissaan Koraanin opetuksiin ja islamiin?

Pelkkä pedon merkin ulkoinen tunnustaminen islamin uskontunnustuksen rituaalin muodossa ei ole vielä Pyhän Hengen pilkkaan verrattava kadottava synti, jota ei voisi saada anteeksi. Ihmisen täytyy lisäksi palvoa petoa eli kumartaa häntä, ja uskoa sydämessään islamiin, ja jäädä siihen tilaansa: vasta sitten hän joutuu kadotukseen. (Ilm. 14:9-11.) Evankeliumi on tarkoitettu myös muslimeille pelastukseksi, joten heille on lupa todistaa Jeesuksesta, vaikka siinä henki menisi. Ja näin kristityille pedon valtakunnassa on tapahtuva lopun aikana. (Ilm. 14:12.)

Pedon merkin ei tarvitse olla mikrosiru tai jokin tekninen sovellus, joka estää ei-muslimeja ostamasta ja myymästä. Riittää, että joku ei palvo islamia ja Allahia, ja kieltäytyy lausumasta islamin uskontunnustusta, niin häntä voidaan kieltää ostamasta ja myymästä. Näin kiristetään pedon valtakunnan alueen ihmisiä antamaan muodollinen tunnustus uskostaan ihmisten edessä, vaikka suuri osa ihmisistä ei välttämättä uskoisi sydämessään islamiin ja Allahiin. He alistuvat kuitenkin mieluummin pedon valtaan ja ottavat sen merkin, kuin maksaisivat siitä hengellään, että pitäisivät Jeesuksen todistuksen ja Jumalan käskyt. Tämä erottaa kristityt muista ihmisistä pedon valtakunnan alueella.

Selvennystä käsitteisiin

Ilmestyskirjassa puhutaan kolmesta pedosta, joita ei tule sotkea keskenään.

 1. Peto, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. (Ilm. 13:1; 17:3, 7.)
 2. Peto, joka on "toinen peto" ja on "väärä profeetta". (Ilm. 13:11-18; 16:12-13; 19:1-20; 20:10.)
 3. Peto, joka on kahdeksas kuningas ja on yksi sitä edeltäneestä seitsemästä kuninkaasta, tai nousee siitä seitsemännestä. (Ilm. 17:7-11.)
  1. Tämä peto on "yksi pää" siitä seitsenpäisestä pedosta, joka nousee merestä Ilmestyskirjan 13. luvussa. (Ilm 13:1.) Se pää sai kuolinhaavan miekasta (sodassa), mutta parani ja jäi eloon, ja nousee uudelleen Raamatun maailman supervallaksi. (Ilm. 13:3, 12, 14.)
  2. Väärä profeetta villitsee ihmiset tekemään tämän pedon kuvan ja saa heidät palvomaan petoa tai pedon kuvaa, ja ottamaan pedon merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. (Ilm. 13:12-18.)

Kristityt puhuvat yleisesti "Antikristuksesta", jolla tarkoitetaan Paavalin mainitsemaa "synnin ihmistä" tai "laittomuuden ihmistä" (riippuen käsikirjoituksesta). (2Tess. 2:1-12.) Tämä "Antikristus" on joko [1] "väärä profeetta" tai se [2] "peto", joka on kahdeksas kuningas Ilmestyskirjan 17. luvussa, ja on sama kuin seitsemäs kuningas, tai nousee seitsemännestä (riippuen käännöstavasta). (Ilm. 17:7-11.)

Antikristus on joko valtakunta tai poliittinen järjestelmä, tai sen johtaja, kuningas, tai molempia. Ihminen hän näyttäisi joka tapauksessa olevan, joten väärän profeetan pitäminen pelkästään uskonnollis-poliittisena järjestelmänä lienee väärä tulkinta, sikäli kuin Antikristus on sama kuin väärä profeetta.

Väärä profeetta on joko sama kuin sitä edeltävä peto Ilmestyskirjan 13. luvussa, tai sitten eri. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hän on eri, vaikka edustaakin ja johtaa samaa petovaltaa, joka sitä edeltävä peto on.

Pedon seitsemäs pää, joka sai kuolinhaavan ja parani (Ilm. 13:3, 12, 14.), ja on Ilmestyskirjan 17. luvun "kahdeksas kuningas" (Ilm. 17:7-11.), on varmuudella kuningaskunta tai maailmanvalta, mutta sen johtaja voi olla joku muu kuin väärä profeetta, jolloin väärä profeetta olisi vain petovallan hengellinen johtaja, mutta ei sen poliittinen johtaja. On kuitenkin mahdollista, että väärä profeetta on samalla petovallan poliittinen johtaja, jolla on valta myös pedon sotajoukkoihin.

Lopuksi

Tässä tuli käytyä melko tarkasti lävitse osa aiheeseen liittyvistä Raamatun kohdista ja islamista lopun ajan petona ja siitä, mikä on pedon merkki. Näyttää melko varmalta, että pedon valtakunta on islam, sillä muslimivaltiot Israelin naapureina sijaitsevat niillä alueilla, joihin Raamattu viittaa, ja ne juonivat tuhotakseen Israelin kansan maan päältä, ja vainoavat Jeesuksen todistajia aina kuolemaan saakka.

Pedon merkki on pikemmin Jumalan sanan käskyjen vaihtaminen toisiin käskyihin – Koraaniin tai katolisen kirkon käskyihin – kuin jokin tekninen koje, esimerkiksi mikrosiru. (5Moos. 6:4-9; 11:8-23; 2Moos 13:1-16; Snl 3:1-6.) Kadotukseen johtava synti on jäädä väärän uskon ja pelon valtaan, kumartaa petoa tai sen kuvaa ja pitää sen käskyt mielessä, ja elää niitä noudattaen. (Ilm. 14:9-12.) Käsky tai sana otsassa kuvaa sanan pitämistä alati mielessä, ja käsky tai sana kädessä tarkoittaa sanan käskyjen mukaan elämistä eli tottelemista, uskonkuuliaisuutta. Jos käskyt ja sana ovat paholaisesta, ja niitä totellaan, niin se on tietysti paha Jumalan silmissä, ja johtaa tuomioon.

Se, mikä on portto ja Suuri Babylon, on vielä aihe erikseen. Vaihtoehtoina on esitetty mm. Roomaa, Jerusalemia ja Mekkaa, kun ajatellaan porton olevan jokin tietty kaupunki. Uskonnollisena järjestelmänä kyseeseen tulevat juutalaisuus, luopiokristillisyys ja muinainen Babylonian uskonto, sikäli kuin siitä on tallella luotettavaa tietoa. Ekumeeniaakaan ei pidä unohtaa, mutta islam ei sopine portoksi, sillä silloin sen pitäisi tuhota itsensä. (Ilm. 17:12-18.).

Portto on joko pelkästään uskonnollinen järjestelmä tai sitten sen lisäksi myös jokin tietty kaupunki. Uskonnollinen järjestelmä se ainakin on, ja se on vainonnut Jeesuksen todistajia, ja pyhiä, ja profeettoja kuolemaan asti, ja on tehnyt huorin maan kuninkaiden kanssa. (Ilm. 17-18.) Se on siis myynyt itseään rahasta maan kuninkaille, jotka ovat luultavasti Raamatun maiden kuninkaita Lähi- ja Keski-Idässä sekä Välimeren itäosassa meren rannalla. Portolla on hengellisen vaikutusvallan lisäksi jonkin verran poliittista valtaa. Sitten se on ollut myös kaupankäynnin, ihmiskaupan (orjakauppa) ja meriliikenteen keskus, vilkas satamakaupunki tai riippuvainen sataman läheisyydestä ja merenkäynnistä.

Islam lopun ajan petovaltana sopii tämän hetken arvioideni mukaan parhaiten Raamatun kuvauksiin pedosta. Euroopan Unioni, USA, Venäjä, Kiina tai jokin muu maa tai liittovaltio eivät sovi pedoksi maantieteellisen sijaintinsa vuoksi: siksi, että Raamatun kirjoitukset viittaavat Lähi- ja Keski-Idässä vaikuttavaan maailmanvaltaan.

Väärä profeetta voi tämän hetken ymmärrykseni mukaan olla joku muslimien hengellinen johtaja tai ehkä myös paavi, joka on sydämeltään muslimi. Ehkä ekumeeninen liike ja sen johtaja voisi myös olla väärä profeetta, ja paavi sopii siinäkin mielessä vääräksi profeetaksi. En sulje pois myöskään Mahdia tai väärää Jeesusta, islamin odottamaa Isaa, tai juutalaisten valhemessiasta, joka saa aikaan rauhan Lähi-Idässä petoksillaan.

Mahdi tai muslimi Antikristuksena aiheuttaa kuitenkin vaikean ongelman, koska islamissa ei ole lupa korottaa ihmistä Jumalan asemaan. Islamissa palvotaan silti ihmisiä lähes kuin jumalana (esim. Iranin ajatollah tai terroristien johtaja Osama Bin-Laden). Tämä palvonta ei kuitenkaan vastaa ihan sitä kuvaa, jonka Paavali antaa "synnin ihmisestä", joka sanoo olevansa Jumala. (2Tess. 2:1-12.)

Selitys sille, miten muslimi voisi istuutua Jumalan temppeliin ja esiintyä jumalana, on se, että hän sanoo olevansa juutalaisten ja kristittyjen odottama Messias, joka on profetioiden mukaan Jumalan poika. (Jes. 9:5; 11; Snl. 30:4; Psa. 2.) Myös Poikaa tulee kumartaa ja palvella: kunnioittaa häntä Messiaana. (Matt. 28:9, 17; Ilm. 5:8-14.) Väärä profeetta ei siis korota itseään Jumalaksi ja väitä olevansa Allahin veroinen. Hän vain pilkkaa kristittyjä ja juutalaisia, ja nöyryyttää heitä, niin että pakottaa heidät kumartumaan eteensä Jumalan temppelissä. (Ilm. 13:5ss.) Todellinen palvonnan kohde on kuitenkin islam ja sen epäjumala, Allah.

Väärä profeetta pakottaa hallitsemansa alueen ihmiset palvomaan islamia, ja tekemään siitä samanlaisen kuin se oli alussa profeetta Muhammadin aikana (pedon kuva = pedon kaltainen, alkuperäisen islamin kuva = alkuperäisen islamin kaltainen). Ankara sharia-laki otetaan käyttöön ja vääräuskoiset tapetaan miekalla, tai pannaan vankeuteen, jos he eivät käänny muslimeiksi, tai suostu kuoleman uhan edessä palvomaan islamia, ja rukoilemaan sen epäjumalaa Allahia maahan asti kumartamalla. (Ilm. 13:11-18.)

Pedon merkki olisi sitten väärä uskontunnustus ja väärä Koraanin sana ja väärät käskyt Jumalan Sanan ja käskyjen sijasta ihmisten otsassa (mielessä) ja oikeassa kädessä (käytännön sovelluksina, teoissa). (5Moos. 6:4-9; 11:8-23; 2Moos. 13:1-16; Snl. 3:1-6.) Kaikki tämä kuulostaa hyvin loogiselta ja ristiriidattomalta, jahka vain vielä loputkin epäselvät ja kyseenalaiset kohdat saavat tyydyttävän vastauksen kaikkivaltiaan Jumalamme edessä.

Petteri Haipola, 20. huhtikuuta 2009, muokattu 27. huhtikuuta 2009.

Luettavaa

Sivun alkuun