Islam – faktoja

Kirjoittanut Petteri Haipola  • syyskuu 2007 • Muokattu 22.4.2011

 1. Monet muslimit ovat lukeneet vain vähän Koraania. Jotta tietäisi, mitä uskontoa edustaa kuulumalla nimellisesti sen jäsenrekisteriin, niin kannattaisi lukea, mihin uskonto perustuu. Muslimi saattaa yllättyä, kun lukee Koraanin, sillä islam ei ehkä olekaan ihan sellaista kuin mitä he ovat luulleet. Jotkut ovat tulleet kristityiksi luettuaan Koraanin, sillä he eivät ole voineet omantuntonsa tähden hyväksyä sen ilmoitusta rauhan ja rakkauden Jumalan ilmoitukseksi, jolla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan.
 2. Islamin tavoitteena on käännyttää miekan eli väkivallan ja propagandan avulla koko maailma islaminuskoon eli alamaiseksi Allahille.
 3. Islam oli maailman nopeimmin leviävä uskonto vuonna 2007.
 4. Islam oli maailman toiseksi suurin uskonto, jolla oli kannattajia arviolta jopa 1,5 miljardia vuonna 2007.
  1. Pääuskonto 45 valtiossa vuonna 2007 (yli 70 % väestöstä muslimeja).
  2. Vaikutusalue Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä, Vähä-Aasia, Kaukasia, Keski-Aasia, Intia, Indonesia ja Aasian eteläosat.
 5. Käännytystyö tapahtuu maallikkojen kautta, jotka saavat opetusta rukoushuoneilla ja moskeijoissa kirjanoppineilta. Muslimit eivät kuitenkaan puhu "käännyttämisestä" tai "kääntymisestä" vaan palaamisesta "Jumalan tykö", sillä he uskovat jokaisen ihmisen syntyvän luonnostaan Allahille alamaisena eli muslimina. (vrt. Jes 55:1-8 kehotus palata Jumalan tykö. Katso myös Jeesuksen vertaus tuhlaajapojasta, Luuk 15:11-32, ja Job 33:14-33.)
 6. Yhä suurempi osa muslimeista saa opetusta militanteilta fanaatikoilta, jotka yllyttävät jäseniä jihadiin eli pyhään sotaan.
 7. Jihad [suom. "kamppailu"] on Koraanin mukaan kamppailua [pyhää sotaa], jota käydään neljällä eri tasolla:
  1. Kielen tasolla (uskon tunnustus arkielämässä eriuskoisille ja seurakunnassa uskoville).
  2. Sydämen tasolla (taistelu uskon säilymisen puolesta vihollisen eli saatanan hyökkäyksiä vastaan).
  3. Tekojen tasolla (hyviä tekoja tulee ahkeroida ja karttaa pahaa).
  4. Miekan tasolla (eriuskoiset tulee käännyttää miekan avulla islamiin eli Allahille alamaisiksi tai tuhota heidät, jos he eivät alistu islaminuskoon ja muslimien hallintoon). Mohammedin kaikki jihadit tapahtuivat miekan tasolla. Koska Mohammed on jokaisen muslimin korkein ihanne ja esikuva oikealle elämäntavalle, on ainoa aito jihad aseellinen taistelu vääräuskoisia vastaan. Kaikki muu on propagandistista petosta, sillä ollakseen hyvä muslimi, tulee hänen elää niin kuin profeetta Mohammed on elänyt. Silloin ainoa oikea jihad on miekan tasolla tapahtuva vääräuskoisten tappaminen tai heidän pakottaminen väkivallalla islamille alamaiseksi.
 8. Islam ei ole rauhan uskonto. Se on sodan uskonto. Islamin tavoite on maailmanherruus: alistaa koko maailma miekan avulla islamille alamaiseksi. Muslimit käyttävät islamin levittämisen apuna valheellista propagandaa, koska he ovat olleet aseellisesti liian heikkoja voittaakseen muut kansat sodassa. Islam on jatkuvassa sodassa vääräuskoista maailmaa vastaan niin kauan, kunnes koko maailma on alistettu islamille.
 9. Profeetta Mohammed ei ollut rauhan mies. Hän tavoitteli valtaa keinoja kaihtamatta. Kun hän oli saavuttanut riittävästi polittiista valtaa ja kun hänen rosvojoukkonsa oli riittävän voimakas kukistaakseen viholliset, kävi hän avoimeen sotaan muita kansoja ja eriuskoisia vastaan. Mohammed taisteli elämänsä aikana 66 merkittävää taistelua (jihadia), joissa hän sai valtaansa yhdistetyn Arabian niemimaan ja kukisti alueella eläneet juutalaiset yhteisöt. Kristityt hän alisti veronmaksajiksi ja palvelijoikseen.
 10. Islamin mukaan monijumaliset (luonnonuskontoja ja monia jumalia palvovat pakanat) on tapettava, elleivät he käänny muslimeiksi ja alistu Allahille, mutta kristityillä, zarathustralaisilla ja juutalaisilla on kolme vaihtoehtoa: 1) kääntyä muslimiksi ja alistua islamille, 2) tulla tapetuksi tai 3) elää muslimimaassa ns. "dhimminä", jolla ei ole täysiä kansalaisoikeuksia, ja joka joutuu maksamaan veroa tai suojelurahaa saadakseen elää muslimivaltiossa.
 11. Islam on militanttinen, totalitaarinen ja holistinen uskonto tai pikemminkin kaiken kattava ideologia.
  1. Islam ei ole vain harrastus vaan se täyttää koko elämän ja antaa sille merkityksen, suunnan ja päämäärän, koko sisällön.
  2. Islam on luonteeltaan teokraattinen: missä vain islam on pääuskonto, pyritään valtio ja uskonto pitämään yhdessä, niin että maalliset lait määräytyvät Koraanin ja uskonnollisten sääntöjen mukaan. Korkein valta on Allahilla, jonka tahto on kirjoitettu Koraaniin ja muslimien perimätietoon, haditheihin; ne kertovat profeetta Mohammedin elämästä, joka on jokaisen kunnon muslimin korkein ihanne ja esikuva. Nämä kirjoitukset antavat käskyt, säännöt ja ohjeet muslimin elämään yhteiskunnassa ja perheessä, maallisissa ja hengellisissä asioissa. Sharia-lakia (sharia, šaria) tulee noudattaa aina ja kaikkialla, myös sellaisissa maissa, joissa muslimit ovat vähemmistönä. Tämän johdosta muslimit joutuvat ristiriitaan ja selkkauksiin alkuperäisväestön ja valtion oikeusjärjestelmän kanssa niissä maissa, joissa he asuvat siirtolaisina.
 12. Islamilta puuttuu keskushallinto ja se on jakaantunut moniin eri lahkoihin tai suuntauksiin, joista tärkeimmät ovat
  1. sunnit ja sunnalaisuus (esim. Saudi-Arabia)
  2. shiiat ja shiialaisuus (esim. Iran)
  3. sufilaiset ja sufilaisuus (korostavat mystiikkaa ja henkilökohtaista kokemusta Jumalan kohtaamisessa; etsivät aidosti yhteyttä Jumalaan; vertauskuvallinen Koraanin tulkinta vallassa kirjaimellisen tulkinnan sijasta; näennäisesti myötämielisiä kristinuskolle)
 13. Muslimien solmima rauha ei ole koskaan pysyvä, kun se solmitaan eriuskoisten (vääräuskoisten) kanssa. Islam on jatkuvassa sotatilassa muun maailman kanssa siihen asti, kunnes koko maailma on alistettu islamille ja Allahin valtaan. Rauha on vain pakon sanelema väliaikainen aselepo, joka on lupa solmia silloin, kun muslimit ovat sotilaallisesti alakynnessä vihollisiinsa nähden. Valheellisesti solmitun rauhan aikana on tarkoitus kerätä voimia ja parantaa sotilaallista iskukykyä, niin että vihollinen voidaan lopulta voittaa ja tuhota. Rauha on lupa rikkoa, sillä itse Allah antaa siihen luvan. Muslimien ei tarvitse noudattaa mitään kansainvälisiä sopimuksia, sääntöjä tai lakeja, jos ne estävät islamin leviämistä ja muslimien pyrkimyksiä maailmanherruuteen. Muslimit halveksivat kansainvälistä oikeutta ja pitävät sitä muslimien Allahilta saamia oikeuksia loukkaavana asiana. Lähi-idän rauhanneuvottelut ja muslimien allekirjoittamat sopimukset ovat silmänlumetta, jonka avulla saadaan asioista tietämätön maailma ja sen päättäjät uskomaan muslimien rauhantahtoon. Kun he ovat vahvistuneet riittävän paljon, hyökkäävät he keskellä rauhaa Israelia vastaan ja valloittavat pyhän kaupungin. Muslimien osittain avoinkin tavoite on pyyhkiä Israel ja juutalainen kansa pois kartalta. Tämä pyrkimys ja muslimien sammumaton viha ja sota Israelia vastaan on mainittu myös Raamatussa, sen monissa lopun aikaa koskevissa profetioissa. (Psa 83:1-9; Sak 12-14; Hes 38-39; Ilm 19:11-21)
 14. Islaminuskossa on lupa käyttää kaikkia keinoja islamin menettämän alueen valtaamiseksi takaisin Allahille. Palestiina ja koko nykyisen Israelin valtion alue olivat osa islamilaista imperiumia yli tuhannen vuoden ajan, joten muslimit eivät aio koskaan suostua pysyvään rauhaan Israelin kanssa. Islam on Ilmestyskirjassa ja Danielin kirjassa mainittu "pedon valtakunta". (Dan. 2, 7, 8, 11-12; Ilm. 13 ja 17) Se on voittava pyhien kansan eli Israelin lopun ajan sodissa. Jerusalem on oleva pakanoiden tallattavana 3,5 vuotta ja puolet sen juutalaisväestöstä viedään maanpakoon. (Sak 14) Muslimit raiskaavat Jerusalemissa asuvat naiset ja aiheuttavat ihmeen paljon tuhoa.
 15. Kristityt eivät tiedä sitä, että islam on pedon valtakunta. Suurin osa kristityistä pitää Roomaa lopun ajan pedon valtakuntana. Sen vastine nykyajan maailmassa on Euroopan Unioni. Tämä on kuitenkin virheellinen tulkinta, joka on koituva monien tuhoksi heidän uskoessaan muslimien valheita ja joutuessa heidän vihansa kohteeksi erityisesti Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa.
 16. Sotakuntoisia muslimeja (miehiä) on noin 200 miljoonaa, joka on Ilmestyskirjassa mainitun armeijan koko. (Ilm, 9:16) Se, että sotajoukkoja lietsovat neljä enkeliä ovat olleet sidottuina Eufrat-virran varrella, ilmaisee meille näiden joukkojen sijainnin ja alkuperän: ne muodostuvat Irakin, Syyrian ja Turkin joukoista, ja muslimeista, niin kuin muut kohdat Raamatussa kertovat. (Hes, 38:1-6; Psa, 83:1-9; vrt. Ilm, 17:12-18.) Toisaalla Ilmestyskirjassa puhutaan Eufrat-virran kuivumisesta, niin että idän kuninkaat pääsevät sen ylitse sotaan (Israelia vastaan). (Ilm, 16:12) Tämäkin todistaa joukkojen tulevan Turkin, Syyrian ja Irakin kautta, eli hyökkääjät ovat muslimeja, eivätkä Euroopan Unionin tai Venäjän sotilaita, niin kuin monet ovat virheellisesti Raamattua tulkinneet. Mainittuja joukkoja ei ole kuitenkaan 200 miljoonaa Eufrat-virran varrella, vaan "Eufrat" ja joukkojen lukumäärä kertovat kuvakielen arvoituksen tavoin muslimijoukkojen alkuperän (sijainti: mistä päin maailmaa joukot tulevat) ja lukumäärän kaikkialla maapallolla. Nämä joukot ovat valmiina surmaamaan kolmasosan "maan asukkaista". (Ilm, 9:11-18.) Jos tällä tarkoitetaan koko maapallon asukkaita, niin silloin yli kaksi miljardia ihmistä on kuoleva muslimien alkamassa yllätyssodassa. Tämä on mahdollista siten, että muslimit käyttävät ydinaseita, joita on jo nyt Pakistanilla, joka on johtavia muslimivaltoja maailmassa. Koraanin mukaan muslimien on tapettava "monijumaliset" ja ne, jotka kieltävät Jumalan olemassaolon (ateistit). Kun muslimit tappavat Intian hindut (monijumalisia), buddhalaiset (kieltävät Jumalan) ja Jumalan kieltävät kommunistit Kiinassa, Pohjois-Koreassa ja Venäjällä, niin silloin kolmasosa maapallon asukkaista kuolee. Näin profetia toteutuu kirjaimellisesti, eikä kukaan uskalla sen jälkeen enää vastaustaa islamia sen hallinoimilla alueilla. Eriuskoisten kristittyjen ja juutalaisten vainot saavat ne mittasuhteet, joista on kerrottu Raamatussa: on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole koskaan ennen ollut, mutta ne päivät lyhennetään valittujen tähden. (Dan, 12:1-4; Matt, 24:15-30; Ilm, 13-20) [Toinen vaihtoehto on se, että muslimit surmaavat kolmasosan Israelin väestöstä; ei siis koko maapallon väestöstä].
 17. Koraani poikkeaa merkittävästi Raamatun ilmoituksesta. Tämä siitä huolimatta, että Vanha ja Uusi testamentti ovat Koraanin mukaan Jumalan profeetoille antamia pyhiä kirjoituksia. Historian ja Raamatun tekstien tutkimisen kautta on saatu selville, että Raamatun kirjoitukset ovat pysyneet lähestulkoon muuttumattomina vuosituhanisen aikana, joten niitä kirjoituksia ei ole muunneltu tai väärennetty; toisin kuin muslimit väittävät. Jos uskomme, että Jumala on vaikuttanut Raamatun syntyyn, niin hän ei ole voinut vaikuttaa Koraanin syntyyn ja Mohammedin opetuksiin, koska ne ovat ristiriidassa Jumalan aiemman sanan kanssa. Niinpä Koraanin täytyy olla lähtöisin muusta lähteestä kuin Jumalasta. Suurin osa sen tekstistä on Mohammedin muunnelmia ja lisäyksiä Raamatun kertomuksiin sekä ensimmäisten vuosisatojen juutalaisten ja kristittyjen perimätietoon. Koraanissa on tämän lisäksi vaikutteita pakanauskonnoista, kreikkalaisesta filosofiasta ja Raamatun ulkopuolisista muista lähteistä. Koraani ei ole muuttumaton ja erehtymätön ja ikuinen Jumalan sana, vaikka Mohammed on väittänyt sellaista. Kenenkään ei pitäisi uskoa sokeasti toisten ihmisten väitteitä, vaan asioista on järkevää ottaa itse selvää, jopa kuolemanrangaistuksen uhalla, jonka Mohammed on määrännyt Koraanin kautta islamista luopuneille ihmisille. Jumala on suurempi kuin Mohammed ja Koraani: on paljon autuaampaa uskoa Herraan Jeesukseen kuin Koraanin vääristeltyyn sanomaan ja epätosiin väittämiin.
 18. Koraani ei ollut alunperin yhtenäinen kirja. Sen osia oli kirjoitettu kaarnanpaloille, kiviin ja papyrukseen. Liikkeellä on ollut monia toisistaan poikkeavia eri versioita Koraanin säkeistä. Nykyään käytössä oleva ja hyväksytty yhtenäinen Koraani on koottu vasta Mohammedin kuoleman jälkeen. Ei siis ole olemassa mitään yhtä pyhää kirjaa, joka olisi ollut ikuisesti olemassa Jumalan luona taivaassa, ja jonka enkeli Gabriel olisi vähän kerrassaan ilmoittanut profeetta Mohammedille. Profeetta Muhammed on keksinyt Koraanin kuulemiensa juutalaisten ja kristittyjen kertomusten perusteella, ja lisännyt niihin omiaan. Ei ole mahdotonta sekään, että hän olisi saanut apua säkeiden muotoilussa henkioppaalta eli demonilta, sillä hän vaipui usein jonkinlaiseen hurmokseen saadessaan ilmestyksiä, joka muistutti epileptisiä kohtauksia.
 19. Koraani on itsessään ristiriitainen kirja, sillä profeetta Muhammedin myöhemmin saama ilmoitus kumoaa aiemman ilmoituksen. Tämän asian selittämiseksi Mohammed keksi kumoamisen lain (abrogaatio), jonka mukaan Jumala voi itse kumota aiemmin antamansa sanan ja korvata sen uudella paremmalla sanalla. Suurassa 2:106 lukee: "Minkä tahansa ilmestyksen tai säkeen me kumoamme tai annamme unohtua, niin me annamme sen tilalle samanlaisen tai paremman. Ettekö tiedä, että Allah on kaikkivaltias." Kumoamisen periaatteen mukaan Mohammedin myöhemmin saamat säkeet kumoavat hänen aiemmin saamansa "Jumalan sanan". Voidaan aiheesta kysyä, millainen on sellainen Jumala, joka kumoaa myöhemmin oman aiemman sanansa, ja muuttaa sen aivan toiseksi? Muslimien kannattaa miettiä sitä, miksi Jumala ei ole ilmoittanut suoraan tahtoaan Muhammedille vaan on muuttanut mieltään toistuvasti ja kumoaa oman aiemman sanansa? Tämä käy ilmi erityisesti Mohammedin suhtautumisessa juutalaisiin ja kristityihin. Hän suhtautui heihin toimintansa alkuvaiheessa rauhaisasti, koska häneltä puuttui silloin poliittista valtaa ja sotilaallinen voima. Kun hän oli saanut lisää valtaa ja sotilaallisen ylivoiman, kävi hän säälittä eriuskoisten kimppuun ja surmasi ja ryöväsi heitä joukkojensa kanssa. Hän sai "Allahilta" uudenlaiset ohjeet, joiden mukaan hänen oli lupa ja jopa velvollisuus toimia tällä tavalla islamin levittämisen parhaaksi. Samalla hän varmisti itselleen tuntuvat taloudelliset ja muut etuudet, riistämällä valtaamiaan kansoja ja yhteisöjä.
 20. Koraani antaa väärän kuvan Jeesuksesta ja joistakin Raamatun profeetoista. Koraani kiistää Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kuolleista, eli islamissa kiistetään syntien sovitus, joka on Raamatun punainen lanka ja tärkein sanoma ihmiskunnalle. Koraani ei pidä Jeesusta Jumalan Poikana, vaikka tunnustaakin hänet Messiaaksi ja neitseestä syntyneeksi. Jeesus sanoi monta kertaa elämänsä aikana, että hän on Jumalan Poika, joten Koraani tekee Jeesuksesta valehtelijan. Jeesuksen kuolema ristillä ja nouseminen ylös kuolleista on Uuden testamentin keskeinen sanoma ja evankeliumin julistuksen ydin, joten Koraanin kirjoitukset ovat suora hyökkäys evankeliumia ja sen totuutta vastaan. Koraaniin uskonsa perustavat ihmiset ovat Uuden testamentin mukaan "antikristuksia" (Kristusta vastaan), sillä he kieltävät Jeesuksen olevan Jumalan Poika. (1Joh 2:18ss. ja 4:1-8.) Uuden testamentin lisäksi eräät muutkin historian lähteet kertovat Jeesuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta, joten Koraani on myös yleistä historiankirjoitusta vastaan. Apostolit ja kristityt olivat valmiit jopa kuolemaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja ylösnousemisesta todistaessaan, joten ei ole kovin uskottavaa, että he olisivat keksineet tämän asian eikä se olisikaan totta.
 21. Islam on suvaitsematon uskonto. Koraanissa käsketään uskovaisia muslimeja tappamaan kaikki monijumalaiset ihmiset ja Muhammedin myöhempien ilmestysten käskyjen mukaan myös kristityt ja juutalaiset on lupa tappaa, elleivät he käänny islamiin.
 22. Islamin mukaan kristityt uskovat kolmeen eri jumalaan: Isään, Poikaan ja neitsyt Mariaan. Tämän käsityksen he ovat saaneet katolisilta, kun ovat seuranneet heidän rukouselämäänsä ja palvontamenojaan. Katolisuus ei ole kuitenkaan kristinuskoa, joten muslimit erehtyvät syyttäessään kristittyjä monen jumalan palvomisesta. Uskossaan terve ja Raamatun kirjoituksiin pitäytyvä kristitty uskoo Jumalaan niin kuin on kirjoitettu. Me puhumme silloin Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä samalla tavalla ja samassa merkityksessä kuin Raamatussa on ilmoitettu. Isä on Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, Jeesus on Jumalan Poika, Kristus ja meidän Herramme, ja Pyhä Henki on Jumalan Pyhä Henki. Me kohdistamme rukouksemme Isälle Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja ylistämme Isää kirjoitusten opettamalla tavalla. Pyhä Henki opettaa ja auttaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaan, ja kirkastaa meille Kristusta, ja todistaa Jeesuksesta meidän sydämissämme.
 23. Muslimit luulevat, että kristinuskon Jumalalla täytyy olla puoliso, jotta hänellä voi olla Poika. Jos näin on, niin miten sitten enkelit ja ihmiset kaikki luodut ovat tulleet luoduiksi? Oliko Jumalalla puoliso, niin että nämä olennot syntyivät Jumalan puolison kohdusta vai miten muslimit oikein uskovat? Pojan suhteen ei Raamatun alkukielessä eli hepreassa ja kreikassa puhuta ensinkään biologisesta syntymisestä vaan "esiin tuomisesta, korotuksesta ja kuolleista nousemisesta," jotka ilmaisut viittaavat Jeesuksen asemaan maailman kuninkaana ja Herrana sekä hänen nousemiseensa ylös kuolleista, jolloin hänelle palautettiin hänelle kuuluva asema kaikkien luotujen Herrana, maailman hallitsijana ja kuninkaana.
 24. Muslimit eivät kuole marttyyreinä levittäessään uskontoaan. Heitä ei vainota nimeltään kristityissä maissa, vaikka entisen Neuvostoliiton alueella ja kommunistissa maissa osa heistä voikin kohdata vastustusta, mitä he pitävät vainona. Länsimaisissa demokratioissa ei muslimeja kuitenkaan vainota eriuskoisuuden vuoksi: heitä ei panna vankeuteen eikä tapeta. Sen sijaan muslimit tappavat kristittyjä lähetystyöntekijöitä ja evankeliumin levittäjiä muslimimaissa. Maailmassa oli vuonna 2007 yhteensä 25 valtiota, joissa kristittyjä vainotaan ja tapetaan erityisen paljon. Näistä oli muslimimaita 21 eli 75 %. Joka toinen minuutti joku kristitty surmataan uskonsa ja Jeesuksen nimen tähden. Joka päivä surmataan noin 700 kristittyä ja joka neljäs päivä noin 3000 Jeesukseen uskovaa ihmistä saa surmansa uskonsa vuoksi. Saman verran kuoli WTC:n pommi-iskussa, johon syyllisiä olivat Mohammedin elämäntavan mukaan eläneet mallikelpoiset muslimit. Länsimaiden ihmiset joutuivat shokkiin iskujen vuoksi, mutta arabit juhlivat ja ylistivät Allahia mm. Palestiinassa. Ylistäjien joukossa oli tavallisia naisia ja lapsia: ei siis mitään äärifundamentalisteja ja sotilaita. Jokainen muslimi on itse asiassa fundamentalisti, koska muulla tavalla ei voi olla aito muslimi kuin alistumalla kokonaan Allahin tahtoon ja islamin uskontoon – elämällä Mohammedin esikuvan mukaan ja tappamalla vääräuskoisia.

  Kristittyjä pannaan vankilaan, kidutetaan, heidän omaisuutensa ryöstetään, islamista kristinuskoon kääntynyt perheenjäsen tapetaan tai karkotetaan pois perheestä, suvusta ja maastaan, ja monia tapetaan Jeesuksen nimen ja Jumalan Pojan uskon tähden. Mistä tämä kertoo? Eikö vain islam olekin jotakin muuta kuin rakastavan Jumalan vaikuttama rauhan uskonto? Suvaitsevainen se ei ainakaan ole niissä maissa, joissa enemmistö kansasta on muslimeja, ja joiden sisällä valtio noudattaa tarkoin Koraanin sääntöjä ja sharia-lakia.
 25. Koraanissa ei esiinny kertaakaan sanaa "rakkaus", sillä Allah ei rakasta ihmisiä: ei edes muslimeja. Raamattu sen sijaan vilisee sanoja "rakkaus" ja "rakastaa", koska ainoa elävä ja todellinen Jumala rakastaa meitä ihmisiä niin paljon, että antoi ainoan Poikansa kuolla uhrina puolestamme syntiemme tähden ja nousta ylös kuolleista vanhurskauttamisemme tähden. (Room 5:6-11; 4:25; 1Joh 4:1-15.) Jumala todellakin rakastaa kaikkia kansoja ja kaikkia ihmisiä, ja tahtoo, että jokainen maailman ihminen muslimit mukaan lukien tulisivat osalliseksi Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen Kristuksen armosta ja Pyhästä Hengestä. (2Kor 13:13.)

Kysyn sinulta näiden faktatietojen jälkeen:

Puhuuko islam ja Allah Koraanin kautta pedon suulla ja lohikäärmeen eli paholaisen suulla vai rakastavan Isän ja meidän Jumalamme suulla? (Ilm 13.)

Muista, että Allah on noussut Koraanin kautta vastustamaan taivaan ja maan Luojaa, joka on mainittu Raamatussa. (Dan 11:36-39.) Allah ei nimittäin suvaitse kristinuskoa eikä juutalaisuutta ja meidän Jumalamme on sama kuin Raamatussa ilmoitettu Isä Jumala ja Jeesus Kristus on hänen ainoa Poikansa. Tämän me todistamme Pyhässä Hengessä ja totuuden mukaan, sillä me emme rakasta vääryyttä emmekä ole uskoneet väkevää eksytystä ja valhetta, joka on lähetetty maailmaan Jumalan sallimuksesta. (2Tess 2:1-17.) Väkevä eksytys on islam ja väärä profeetta on Muhammed sekä hänen jälkeensä tuleva Mahdi ja väärä Jeesus (arabiaksi "Isa"), jotka hallitsevat Lähi-idässä lopun ajan pedon valtakunnan aikana. Tämä profetian selitys ja tulkinta on tosi, sillä se pitää täysin yhtä Raamatun kirjoitusten kanssa.

Petteri Haipola syyskuu 2007, muokattu 22. huhtikuuta 2011.

Lähde

 • TV7, David Pawson: Islamin haaste kristityille, osa 3, Hälytysmerkki.
 • Muut sarjan viisi osaa

Sivun alkuun