Raamatun Jumala

Kirjoittanut Petteri Haipola 23.10.2011  •  Hakemistoon

Kristinusko on jatkumoa juutalaisuudelle tai oikeammin se on juutalaisuutta, jossa uskotaan Jeesuksen olevan Israelin kansalle luvattu messias-kuningas ja profeetta. (2. Sam. 7:12-16; 5. Moos. 18:15; Apt. 11:26; 24:14; Room. 2:28-29; 9:24.) Kun Jeesus avasi opetuslastensa ymmärryksen käsittämään kirjoitukset ylösnousemuksensa jälkeen, niin hän paljasti olevansa koko maailman pelastaja, ei vain Israelin vapahtaja. (Luuk. 24:45-49; vrt. Matt. 10:5; 15:24.)

Vaikka kristinusko perustuu juutalaisuuteen, niin suurin osa kristityistä uskoo eri tavalla Jumalaan ja luvattuun messiaaseen kuin Vanhan testamentin ja apostolien ajan juutalaiset. Juutalaiset olivat monoteisteja ja uskoivat yhteen Jumalaan, jota he sanoivat isäkseen, kun väittelivät Nasaretin Jeesuksen kanssa, jota me kristityt pidämme kristuksena (messiaana). (Joh. 8:41-42) Valtaosa kristityistä uskoo kuitenkin kolmiyhteiseen Jumalaan klassisen kolminaisuusopin muodossa tai johonkin sen myöhempään muunnelmaan. On kuitenkin myös kristittyjä, jotka uskovat Jeesuksen ajan juutalaisten tavoin yhteen Jumalaan, joka on meidän isämme ja kaiken olevaisen luoja. (Joh. 20:17; Ilm. 4:11; Apt 17:22-31; 4:24-31)

Kolminaisuusoppia on niin vaikea ymmärtää, että kukaan ei ole pystynyt selittämään sitä aukottomasti todeksi. Moni on silti yrittänyt, mutta joutunut lopulta tunnustamaan, että se oppi "pitää vain uskoa": järjellisesti sitä ei voida niin hyvin selittää, että se avautuisi ymmärryksellemme ristiriidattomana Raamatun opetuksena.

Kolminaisuusoppia on suojeltu katolisen kirkon ja sen tyttärien valtakaudella uskontunnustusten avulla ja uhkailemalla eri tavalla uskovia ikuisen helvetin tulella. Jos joku ei tunnustaisi todeksi Athanasioksen uskontunnustusta, jossa kolminaisuusoppi on ehkä selviten ja tarkimmin kirkkoisien aikana määritelty, ei hän voisi pelastua.

Koska oppi on näin vahvasti suojeltu ja eri tavalla uskovia on vainottu aina kuolemaan asti, ei ole ihme, että vain harvat ovat uskaltaneet kyseenalaistaa sen. Kun otamme vielä huomioon sen, miten vaikea oppia on ymmärtää – oppineetkaan eivät sitä kunnolla ymmärrä tai osaa selittää, niin että se olisi ristiriidaton! – niin miten voisi olla oikein vaatia tavalliselta uskovaiselta sen tunnustamista todeksi?! Jopa hepreaa äidinkielenään puhuvat Jeesukseen messiaanaan uskovat juutalaiset oppineet ovat eriä mieltä tästä asiasta. Toiset uskovat kolmiyhteiseen Jumalaan, toiset yhteen Jumalaan, joka on meidän isämme ja kaiken olevaisen luoja.

On kohtuutonta vaatia tavallisilta ja opetuksesta osattomilta kristityiltä kolminaisuusopin tunnustamista todeksi. Heiltä ei voi vaatia minkään muunkaan tulkinnan tunnustamista todeksi, koska he eivät voi ymmärtää niin vaikeita asioita, joista oppineetkin ovat eriä mieltä keskenään.

On väärin pelotella ikuisella helvetin kärsimyksellä tai kuolemalla tai seurakunnasta erottamisella eri tavalla uskovia kristittyjä tai niitä, jotka eivät voi ottaa kantaa minkään tulkinnan oikeellisuuden puolesta, koska eivät ymmärrä Raamattua tässä asiassa. Uhkailuilla ja pelottelulla on pyritty pikemminkin estämään ihmisiä tutkimasta Raamattua oma-aloitteisesti ja käyttämästä omia aivojaan. Sen sijaan on pakotettu muut uskomaan samalla tavalla kuin valtaapitävät ovat kirkoissa uskoneet. Jumalan lapsille pitäisi olla sanomattakin selvää, että tällainen menettely on väärin ja Isän tahdon vastaista.

Rohkaisen lukijoitani tutkimaan tätä asiaa Raamatusta ennakkoluulottomasti, puolueettomasti ja ilman pelkoa tulevasta tuomiosta tai seurakunnasta erotetuksi tulemisesta. Jumala ei varmaankaan tuomitse yhtä herkästi sieluja helvettiin tai kuolemaan kuin oikean opin puolesta kiivailevat kirkon miehet ovat tehneet ja yhä vielä tekevät. Jos jokin kirkko tai uskovien ryhmä ei hyväksy omatoimista Raamatun tutkimusta ja uhkaa erottaa keskuudestaan tässä asiassa eri tavalla uskovat, niin onko silloin ylipäätään viisasta olla heidän keskuudessaan? Jos terve sanan tutkiminen kielletään, niin se ei voi olla Jumalan tahto. Jos samaa mieltä oleminen näin vaikeassa opin kohdassa on yhteyden säilymisen peruste, niin se johtaa väistämättä seurakunnan hajoamiseen ja jakaantumiseen eri lahkoihin.

Näistä asioista tulisi voida keskustella rauhassa ja rakastaa toinen toistamme erimielisyyksistä huolimatta. Joillekin ihmisille on valitettavasti hyvin tärkeää päästä osoittamaan muiden "harhaoppisuus" ja päteä omalla oppineisuudellaan. Tuomion langettaminen eri tavalla uskoville tai sillä pelottelu on hyvin tavallista. Voiko sellainen käytös ja suhtautuminen veljiin olla Jumalan tahdon mukaista? Vihastuisiko Jumala vilpittömiin totuuden etsijöihin, jotka eivät ole varmoja siitä, mikä on totuus näissä asioissa? Entä tuomitseeko Jumala ne ihmiset iankaikkisella tuomiolla, jotka eivät ole vilpittömästä totuudenetsinnästä huolimatta ymmärtäneet tätä asiaa oikealla tavalla?

Jos vapaudut tuomion pelosta etkä anna uhkausten peljättää itseäsi, niin voit tutkia tätä haastavaa aihetta niin ennakkoluulottomasti ja puolueettomasti kuin vain on mahdollista. Jos tunnustat epävarmuutesi oikeasta tulkinnasta ja olet valmis kyseenalaistamaan aiemmat näkemyksesi, voit muuttaa tarvittaessa kantaasi tämän tai minkä tahansa opetuksen suhteen. Jos huomaat, että olet ollut aiemmin oikeassa, niin tämä kantasi vahvistuu entisestään, kun tutkit ahkerasti Raamattua. Niinpä vilpitön totuudenetsintä ei voi olla pahasta isämme silmissä. Jos emme siitä huolimatta voi olla täysin varmoja siitä, mikä on oikea tulkinta, niin se on parasta tunnustaa itselleen ja muillekin. Jumala arvostaa rehellisyyttä eikä vaadi meiltä kannanottoja sellaisissa asioissa, joita me emme voi ymmärtää.

Petteri Haipola 23.10.2011

Sivujeni kirjoitukset ovat tammikuusta 2016 lähtien kolmen hengessä yhtä olevan persoonan yhteistyönä syntyneet. Meitä yhdistää yksi ja sama Jumalan pyhä henki, joka johdattaa Jumalan lapsia kaikkeen totuuteen. (Joh 16:13-15) Se muistuttaa meitä Jumalan lapsia siitä, mitä Jeesus on sanonut ja se opettaa meitä isän tahdon mukaan, koska me kuulemme siinä hengessä opetusta isältämme Jumalalta. (Joh 14:26; 6:45) Se henki todistaa meille Jumalan pojasta Jeesuksesta kristuksesta ja isästä Jumalasta. (1Joh 3:23-5:13) Myös me todistamme (Joh 15:26-27), sillä meissä pysyy se Jumalan sana, joka on ollut alussa Jumalan tykönä ja jonka kautta isä ja poika asuvat meissä pyhässä hengessä, niin että meillä on yhteys isän ja hänen poikansa, Jeesuksen kristuksen kanssa. (1Joh 1:3, ks. Joh 1:1; 14:23-24; Luuk 8:4-15; 1Joh 1:1-7; 2:14, 24) Meillä on yhteys isän ja pojan kanssa totuuden hengessä, jonka me olemme Jumalalta saaneet. (Joh 14:14-26) Meillä on siinä yhdessä hengessä pääsy isän tykö meidän herramme Jeesuksen kristuksen kautta, joka on nyt isän tykönä ja on ilmoittanut meille isän. (Efe 1:5-13; 2:10-22; Joh 1:18; Matt 11:27; Hebr 6:17-20; 7:24-8:2)

Meidät on kastettu uudestisyntymisen hetkellä siinä yhdessä hengessä kristukseen Jeesukseen ja me olemme hänen ruumiinsa jäseniä, osallisia samasta pyhästä hengestä, joka vaikutti Jeesuksessa kristuksessa hänen "lihansa päivinä" isän Jumalan kunniaksi voimallisia tekoja ja ihmeitä sekä riivaajien ulos ajamista. (1Kor 12:1-27; Matt 12:28; Joh 5:43-44) Jumala teki ne teot, jotka Jeesus teki ja puhui ne sanat, jotka Jeesus puhui. (Joh 14:9-11) Jumala teki samalla tavalla voimallisia tekoja ja ihmeitä apostolien ja palvelijoidensa profeettojen kätten kautta. Jumala on puhunut meille pyhän hengen kautta, palvelijoidensa suun kautta ja poikansa Jeesuksen suun kautta, niin kuin on kirjoitettu Raamatun pyhissä kirjoituksissa. (Joh 14:12-13; Apt 4:24-31; 13:2; 14:3, 27; 15:4; Hebr 1:1) Me emme tarvitse jonkun "opettajan" Raamatun kirjoitusten vastaisia opetuksia, koska meillä kaikilla on tieto ja meissä pysyy se voitelu, joka on opettanut meitä. (1Joh 2:20-27)

Se, jolla ei ole Jumalan ja kristuksen henkeä (Room 8:9-16, 1Kor 2:10-16; 7:40; 1Piet 4:14), ei ole yhteydessä kristukseen Jeesukseen pyhässä hengessä, eikä kristus ole ilmoittanut hänelle isää, joka on meidän Jumalamme ja Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä: se yksi ainoa Jumala, josta Raamattu meille kertoo ja jonka hänen poikansa Jeesus meille ilmoittaa. Me erotamme totuuden hengen ja valheen hengen siitä, että totuuden henki pysyy totuudessa ja sanoo profeettojen, Jeesuksen ja apostolien tavoin, että isä on yksin se ainoa yksi Jumala, johon meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen kristuksen todistuksen kautta ja sen lisäksi, että uskomme herraan Jeesukseen, Jumalan poikaan. (Joh 5:44; 17:3; 1Kor 8:4-6; Efe 4:4-6; Jda 1:24-25; Mark 12:28-34; 5Moos 6:4-9)

Meidän tulee uskoa heihin molempiin ja tuntea heidät molemmat, sillä se on iankaikkinen elämä, mutta näistä kahdesta vain isä on iankaikkinen kaikkivaltias kaiken luoja ja Jumala: hän on herra ja Jumala myös omalle pojalleen Jeesukselle, ei vain meille, jotka olemme herran Jeesuksen veljiä. Me "olemme hengestä ja sanan kautta syntyneinä" syntyneet samasta isästä kuin hän ja Jumalan henki asuu meissä niin kuin asui Jeesuksessa hänen puhuessaan opetuslapsille isältään saamansa Jumalan sanan ja kärsiessään sekä kuollessan ristillä ihmisenä kristuksena Jeesuksena, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista ja pelastanut siten kuolemasta kirjoitusten mukaan. (Joh 5:44; 17:3; 1Kor 8:4-6; Efe 1:3; 4:4-6; Juuda 1.24-25; Mark 12:28-34; 5Moos 6:4-9; Ilm 13:11-18; Jes 14:1-27; Hes 28:1-19; 2Kor 11:4; 2Tess 2; Hebr 2:10-11; 1Piet 1:3, 21-25; Joh 3:1-12; 1:32-34; Hebr 2:5-18; 5:4-11; 13:20-21; 1Kor 15:1-23; Room 5:10-21; 1Tim 2:3-7)

Jos joku kieltää sen, että meidän herramme Jeesus kristus on ihminen, niin hän kieltää silloin syntiemme sovituksen ja evankeliumin. Sellainen on vaihtanut evankeliumin toiseen kirouksen alla olevaan evankeliumiin ja asuu suuressa Babylonissa, josta on tullut kaikkien saastaisten henkien ja riivaajien asuinpaikka. (Ilm 18:1-9; 1Tim 4:1-11) Se kaupunki on kielikuva nimeltään kristittyjen uskovien yhteydestä ja suuresta kirkosta maan päällä. Siihen kuuluvat kaikki, jotka tunnustavat uskovansa kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki, muodossa tai toisessa. Se ei erota sinua kaikkien porttojen äidistä, että olet hylännyt osan katolisten isien pienemmistä eksytyksistä ja harhaopeista, mutta olet pitänyt kiinni siitä, joka yhdistää koko suuren Babylonin yhdeksi ainoaksi suureksi kirkoksi maan päällä: oppi, jonka palvonnan kohde on yksi ainoa Pyhä Kolmiyhteinen Jumala Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä. (Ilm 17-18) Tämä epäjumala ja etenkin siinä palvottu väärä kristus on syrjäyttänyt isän Jumalan valtaistuimeltaan ja korvannut hänet sillä toisella Jeesuksella, josta Paavali varoitti. (2Kor 11:4) Sen opin vastaanottaneet ovat ottaneet vastaan toisen hengen, jota jotkut niin ikään korottavat valtaistuimelle isän sijasta ja ovat korvanneet "Pyhällä Hengellä" isän, joka on Raamatun mukaan yksin yksi ainoa Jumala, jota meidän tulee kumartaa ja palvoa Jumalanamme, kaiken olevaisen luojana ja kaikkivaltiaana Jumalana.

Suuri Babylon on rakentunut katolisten isien laatimien uskontunnustusten ja opetusten varaan, joiden mukaan nimeltään kristityt henkilöt tunnustavat uskovansa kolmiyhteiseen jumalaan, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Olet sisällä suuressa Babylonissa niin kauan kuin tunnustat samaa uskoa kuin muut porton jäsenet. Kun hylkäät kolmiyhteisen jumalan opin sen kaikissa muodoissaan, niin olet ulkona suuresta Babylonista ja pelastut porttoa kohtaavilta vitsauksilta ja tuholta, joista Raamatussa on jo edeltä kerrottu. (2Tess 2; Ilm 17-18)

Ilmestyskirjan jakeissa 16:13-19 on mainittu kolme sammakonmuotoista riivaajien henkeä, jotka ovat opettaneet kolmiyhteisen jumalan oppia "seurakunnassa" maan päällä ja sitä kuvaa se suuri kaupunki, jossa meidän herramme ristiinnaulittiin (Ilm 11) ja se on maanpäällinen Jerusalem, suuri Babylon ja kaikkien porttojen äiti. Jumalan lasten koti ja asuinsija on taivaallinen Jerusalem, johon me olemme jo nyt toivossa pelastuneet ja hengessä pylväinä liitetyt (Ilm 3:12; Fil 3:20-21; Hebr 6:17-20), ja se Jerusalem on laskeutuva alas taivaasta siihen uuteen maahan, jossa vanhurskaat saavat asua ja Jumala on siellä meidän keskellämme, meidän Jumalamme, ja me saamme hallita yhdessä hänen kanssaan, ja hänen nimensä on meidän otsassamme ja me palvelemme häntä. Jumalan ja karitsan valtaistuimella istuu vain yksi "hän" ja me istumme hänen kanssaan valtaistuimilla ja hallitsemme tulevaa maailmaa yhdessä hänen kanssaan. (Ilm 3:21; 19:5-20:4; 21:1-7; 22:1-5)

Me ymmärrämme sen, että Jumala on kristuksessa ja isä on pojassa, niin että nämä kaksi ovat eri olevaisia, mutta väkevän eksytyksen uskoneet eivät totuuden sanaa usko, koska he ovat ottaneet vastaan valheen ja valheen henki on eksyttänyt heidät pois totuudesta. (2Tess 2) Jos joku ei erota Jumalaa ja kristusta toisistaan Raamatun opettamalla tavalla, niin hän ei ole Jumalasta syntynyt eikä siten rakasta muita Jumalasta syntyneitä ja me tunnemme heidät siitä hengestä, joka ei ole Jumalasta vaan on valheen ja eksytyksen henki. Se henki on mennyt valheen henkenä väärien profeettojen ja valheen opettajien suuhun, niin että on eksyttänyt jopa valitut, (1Kun 22) mutta Jumala kutsuu nyt viimeisenä aikana oman kansansa ulos suuresta Babylonista ja eroon portosta, joka on vainonnut ja vihannut aina Jumalan hengestä syntyneitä Jumalan lapsia. (Gal 4:19-31; Ilm 18)

He ovat erottaneet meidät yhteydestään niin kuin jonkun pahan ja jopa tappaneet meitä, niin että jokainen, joka antaa hyväksyntänsä sen opetuksille ja väärille tuomioille, on osallinen sen synneistä ja joutuu kärsimään sille varatut vitsaukset ja tuhon suuren tuomion päivänä, joka on koittava niin varmasti kuin Jumala on totinen ja elää hänen poikansa herran Jeesuksen kristuksen kautta hänen omissa lapsissaan. Veri ja vesi ja henki todistavat samalla tavalla, sillä ne ovat yhtä. (1Joh 5:6-8) Jumalan pojan Jeesuksen kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, jos uskomme sen alkuperäisen evankeliumin, jota opetuslapset ja apostolit alussa julistivat.

Kun luet Apostolien teot kokonaan lävitse, niin näet sieltä, millä tavalla evankeliumia tulee julistaa ja rukoilla meidän taivaallista isäämme herran Jeesuksen kristuksen, hänen poikansa, nimessä. Sen alkuperäisen evankeliumin kuulemisen ja vastaanottamisen kautta synnyttiin Jumalan lapseksi ja pelastuttiin. Se pitää siten sisällään riittävän määrän tietoa, joka tulee pitää totena, jotta sielu voi syntyä uudesti Jumalan lapseksi sanan kautta hengestä ja pelastua uskon kautta, tosin vasta toivossa, ei vielä perille päässeenä. (Apt 4:24-32; 17:22-31; 10:34-48; 11:11-18; 2:12-42; 3:19-26; 4:9-12; 1Piet 1:3, 21-25; 1Tess 1.5-6; 2:13) Palaaminen yleiseen eli katoliseen uskoon Jumalan ja Jeesuksen vaikuttamasta uskosta voi johtaa yhä vielä tuhoon ja iankaikkiseen kuolemaan samalla tavalla kuin elävästä Jumalasta luopuminen ja kääntyminen Jumalan kieltäjäksi, ateistiksi.

Ihminen kristus Jeesus on kärsinyt ristillä kuoleman ja Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista, minkä jälkeen hän on korottanut tämän Nasaretilaisen Jeesuksen kaiken pääksi seurakunnalle ja kaikkien luotujen herraksi. Jumala on antanut pojalleen Jeesukselle vallan herättää kuolleita ja tuomita heitä tahtonsa mukaan. (Apt 17:22-31; 1Piet 1:17: Joh 5:17-31) Jos joku ei erota toisistaan Jumalaa ja hänen poikaansa Jeesusta kristusta Raamatun opettamalla tavalla vaan vaatii seuraajiaan uskomaan hänen opettamallaan tavalla, joka on Raamatun virheellistä tulkintaa ja katolisilta isiltä perittyä riivaajien oppia, niin hän on joutuva vahinkoon yhdessä sen väärän opettajan ja väärän profeetan kanssa, joka väärää ja kirottua toista evankeliumia opettaa.

Hän, joka puhuu seurakunnalle, sanoo "Minä tulen pian!" Se, joka näitä kirjoittaa, sanoo "Aamen, tule herra Jeesus!"

Kiitos Jumalalle, meitä on nyt enemmän kuin vain kolme sielua ja persoonaa. (lisäys 11.11.2017) Babyloniasta lähtee ulos yhä useampi Jumalan kansaan kuuluva Jeesuksen kristuksen seuraaja.

Kirjoituksiamme aiheesta "kristuksen opetus Jumalasta":

 1. Linkit monien Raamatun kohtien selityksiin
 2. Mitä Jumalan pyhä henki on sanonut? (pdf) Sama kirjoitus on osana Jumalan valtakunta blogin kirjoitusta Alkuperäinen iankaikkinen evankeliumi. Lue myös kirjoitukset Jeesus kristus on herra ja ihminen, Raamatun tulkinnasta ja varmasta sanasta, Raamatun käännöksistä – Isojen alkukirjainten ja persoonapronomien käyttö Raamatun käännöksissä ja Usko ei ole vain tietoa. Nämä yhteistyössä syntyneet kirjoitukset antavat kansantajuisen ja ymmärrettävän kuvan siitä, mitä Raamatussa on näistä asioista ilmoitettu pyhän hengen opettamalla tavalla. Löydät linkin näihin kirjoituksiin 29.9.2016 julkaistun kirjoituksen lopusta, joka on nimeltään Kirottu toinen evankeliumi Se on hyvä lukea varoitukseksi ja kehotukseksi ennen näitä muita kirjoituksia, sillä Paavali ei sanonut ilman syytä niiden joutuvan lopulta kadotukseen, jotka ovat uskoneet valheen väkevän eksytyksen kautta sen sijaan, että olisivat ottaneet vastaan rakkauden totuuteen voidakseen pelastua tulevalta vihalta. (2Tess 2:13-17)
 3. Jumala ja kristus evankeliumin julistuksessa ja rukouksessa
 4. Mitä meidän tulee pitää totena, jotta voisimme pelastua? (pdf)
 5. Alkuperäinen iankaikkinen evankeliumi (pdf)
 6. Kirottu toinen evankeliumi
 7. Neitseestä syntyminen: tarua vai totta? (pdf)
 8. Kirkkauden Jumala ilmestyi Aabrahamille sisältää kirjoituksen Raamatun opetus Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta
 9. Onko Jeesus kristus Jumala, enkeli vai ihminen?
 10. Logos on Jumalan sana, ei henkilö
 11. Jumala herätti kuolleista ihmisen kristuksen Jeesuksen
 12. He eivät usko, että Jeesus kristus on ihminen (pdf)
 13. Minä en ketään tuomitse, Jumalan sana tuomitsee
 14. Johannes kirjoitti kirjeensä doketismia vastaan
 15. Kuka on Jumala? Kuka on Jeesus? Kuka on antikristus?
 16. Luominen ja Jeesuksen oleminen Jumalan tykönä ennen maailman luomista
 17. Linkit monien Raamatun kohtien selityksiin
 18. Jeesus oli ihminen sovittaessaan syntimme
 19. Jeesus sovitti syntimme ihmisenä
 20. Roomalaiskirjeen 8:26-27 selitys (pdf)
 21. Ihminen kristus Jeesus ja hänen isänsä Jumala
 22. Miksi Jumala on paljastanut porton vasta nyt?
 23. Kolmiyhteisen jumalan opin hylkääminen Eroa portosta!
 24. Miksi katolinen kirkko kehitti kolmiyhteisen jumalan opin?
 25. Nasaretilainen Jeesus kristus vai toinen Jeesus ja väärä kristus
 26. Sekalaisia kirjoituksia Jumalasta ja kristuksesta
 27. Jeesus kristus ja isä Jumala – lyhyt opetus uskosta Jumalaan (pdf)
 28. Kristuksen kaksiluonto-oppi paljastettuna ja kumottuna
 29. Kristuksen kaksiluonto-oppi ja oppi Jumalasta (pdf)
 30. Jeesuksen kristuksen kaksiluonto-opin kriittinen analyysi (pdf)
 31. Heprealaiskirjeen alun lyhyt selitys (pdf)
 32. Jeesus kristus ja isä Jumala – luominen ja jumaluus (pdf) Miten apostolit julistivat evankeliumia ja rukoilivat? Kuka on luonut tämän maailman? Jaakobin ja Juudan kirjeen Jumala. Heprealaiskirjeen Jumala ja luominen. Suuri Babylon ja portto nimeltään kristityssä maailmassa.
 33. Raamatun yksi Jumala (pdf)
 34. Jeesus kristus, Herra ja Jumala
 35. Herra Jumala Kaikkivaltias
 36. Jesaja 9:5-6 selitys ja portto paljastettuna (keisarin uudet vaatteet)
 37. Jumaluusopin ymmärtämisen vaikeudesta
 38. Usko Jumalaan Kristuksen opin alkeet, päivitys
 39. Miten puhua Jumalasta ja Jeesuksesta ja pyhästä hengestä?
 40. Kuka antaa pyhän hengen?
 41. Miten me olemme Jumalassa ja kristuksessa?
 42. Isässä Jumalassa ja herrassa Jeesuksessa kristuksessa (pdf)
 43. Jumala asuu lapsissaan pyhän hengen kautta
 44. Jumalan henki asuu kristuksessa ja hänen opetuslapsissaan (pdf)
 45. Kristuksen henki ja Jumala
 46. 1Kor 8:4-6 ja Kol 1:14-23 lyhyt selitys
 47. Johanneksen evankeliumin alku (pdf)
 48. Johannes 2:13-25 selitys
 49. Kuka on antikristus ja villitsijä? (pdf) Johanneksen kirjeiden antikristukset ja villitsijät
 50. Kuka on antikristus ja villitsijä? 1. ja 2. Johanneksen kirjeen selitystä, helppotajuinen versio lukihäiriöisille ja muille, joiden on vaikea ymmärtää suomenkieltä
 51. Apostoli Johanneksen todistus Jeesuksesta (pdf)
 52. Mitä Johannes kirjoitti? (pdf)
 53. Johannes vanhuuden päivinä Efesossa, Cerinthus ja doketismi (pdf)
 54. Kaksi Jeesusta ja kolmiyhteisen Jumalan oppi Kehotuksen ja varoituksen sanoja laittomuuden ihmisen palvomisesta ja korottamisesta isän vertaiseksi Jumalaksi.
 55. Katolisen kirkon ja sen tyttärien eli Ilmestyskirjan porton säätämistä rangaistuksista "harhaoppisille" (pdf)
 56. Pedon merkki
 57. Pedon merkin vastine valituilla Jumalan lapsilla
 58. Onko Kristus jaettu kahtia?
 59. Kaksi eri uskoa
 60. Jeesuksen henki (pdf)
 61. Jumalan poika ja Jumalan sana profetian sanassa (pdf)
 62. Jeesus on vain ihminen, kristus (voideltu) (pdf) lyhyt tiivistelmä, mm. Hebr 1:2 ja Jes 9:5 selitys
 63. 1Kor 8:6 selitys (pdf)
 64. Fil 2:5-11 selitys lyhyt versio (pdf)
 65. Fil 2:5-11 selitys pitkä versio (pdf)
 66. Kol 1:15-20 selitys (pdf)
 67. Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys (pdf) (edellinen lyhyempi selitys riittää alkuun)
 68. Jeesus on taivaasta pdf
 69. Mitä tarkoittaa se, kun Jeesus sanoi tulleensa taivaasta? (pdf) Joh 16:27-17:26 ja Joh 6:32-69 ja 13:3 selitys
 70. Joh 3:23-36 selitys (pdf)
 71. Joh 12:37-41 ja Jes 6 selitys
 72. 1Kor 15:47 selitys (pdf)
 73. Luominen ja Jumala (pdf) Luettelot Raamatun kohtiin ja lyhyt selitys
 74. Portosta ja suuresta Babylonista (pdf)
 75. Portto eli Suuri Babylon
 76. Jesaja 44 – Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio (pdf)
 77. Johannes 1:15, 26-30 selitys (pdf)
 78. Uskon tunnustukseni, johon kenenkään ei tarvitse yhtyä voidakseen pelastua (pdf)
 79. Tekikö Jeesus ihmeitä ihmisenä vai Jumalana?
 80. Olisiko Jeesus voinut langeta syntiin?
 81. Jumalan henki ja kolminaisuusoppi kristinusko blogi
 82. Neutristen pronominien käyttö pyhästä hengestä ja Jeesuksesta kristinusko blogi
 83. Ketä meidän tulee rukoilla? kristinusko blogi
 84. Enkelit, Jahve ja Jumala
 85. Jeesus isän tykönä ennen maailman luomista pdf
 86. Onko Jeesus ilmestynyt Vanhan testamentin profeetoille? (pdf)
 87. Kuka antoi lain Moosekselle: enkeli vai Jeesus? (pdf)
 88. Jeesus kristus on saanut kaiken isältään (pdf)
 89. Onko Jeesus kristus, Nasaretilainen, yksi vai kaksi olentoa?
 90. Kaksi olentoa vai yksi persoona?
 91. Raamatun lukeminen teologisen ennakko-oletuksen pohjalta jumaluusoppia tutkittaessa (pdf)
 92. Joh 8:24, 28, 58 "ego eimi" eli "minä olen" sanojen selitys (pdf)
 93. Kirje Stevenille: Johanneksen 8. luvun selitys (Joh. 8:24, 28, 58) (pdf)
 94. Jumaluus evankeliumin julistuksessa
 95. Joh 3:13 selitys (pdf) lyhyt uudempi versio
 96. Johanneksen evankeliumi 3:13 selitys (pdf)
 97. Jumalan nimi Raamatussa Jumalan monta nimeä
 98. Raamatun Jumala (tutkielma)
 99. Opetusta Jeesuksesta ja Jumalasta: ohjeita Raamatun tutkimiseen
 100. Jeesus Kristus Nasaretilainen Kuka Jeesus on? Raamatun profetioiden täyttymys Jeesuksen henkilössä.
 101. Ovatko ihmiset langenneita enkeleitä? (pdf)
 102. Kristuksen oppi Jumalasta kristinusko blogi
 103. Jumala kristinusko blogi
 104. Jumaluus-oppi totuutta blogi
 105. Väärämielistä uhkailua ja pelottelua totuutta blogi
 106. Jumalasta ja Raamatusta kristinusko blogi
 107. Kristuksen kaksiluonto-oppi (pdf)
 108. Kristuksen kaksiluonto-oppi kenosis-opin mukaan (pdf)
 109. Kaksiluonto-oppi ja logiikka (pdf)
 110. Jeesuksen kaksiluonto-oppi (pdf)
 111. "Jumala" ei ole Jumalan nimi käännös jonkun toisen kirjoittamasta artikkelista
 112. Unitaristien kirjoituksia suomennettuna
Muiden kirjoituksia (lisää tämän toisen linkin takana):

Sivun alkuun