Raamatun opiskelun apuvälineitä

Sisällys

 1. Jari Iivanainen:
  http://koti.phnet.fi/elohim/kartat
  1. Jeesuksen elämä kartalla
  2. Jeesuksen ajan kartta
  3. Raamatun maita
 2. Paavalin lähetysmatkojen alueet kartalla
  http://www.suol.fi/raamattunet/paavlahe.html
 3. Paavalin lähetysmatkat kartalla
 4. Vanhan testamentin kirjat aikajärjestyksessä
 5. Uuden testamentin kirjat aikajärjestyksessä
 6. Jeesuksen kuolleistanousemisen jälkeisten tapahtumien aikajärjestys
 7. Uuden testamentin tapahtumia aikajärjestyksessä
 8. Israelin ja Juudan kuningasten sekä profeettojen aikataulukko
 9. Jari Iivanainen: http://jariiivanainen.net/kartat.html
  1. Daavid, Salomo ja Saul kartalla
  2. Elian matkat kartalla
 10. Hanoch Ben Keshet: kartat luvatusta maasta ja seitsemästä maailmanvallasta
  http://www.benkeshet.com/prophecy/topas.html
  1. Luvattu maa
  2. Egypti 1480 eaa
  3. Assyria 660 eaa
  4. Babylonia 568 eaa
  5. Meedo-Persia 486 eaa
  6. Kreikka 323 eaa
  7. Kreikka 192 eaa
  8. Kreikka 145 eaa
  9. Rooma 62 eaa
  10. Rooma 14 eaa
  11. Rooma 395 jaa
  12. Rooma 476 jaa
  13. Rooma 629 jaa
  14. Islam 1566 jaa
  15. Islam 1920 jaa
  16. Islam 1991 jaa

 

 

Jeesuksen elämä kartalla

Kristuksenelama

 

Klikkaa tästä isompaan karttaan.

 

Katso Bible History Online sivustolta lisää Jeesuksen ajan kaupunkeja Israelissa
http://www.bible-history.com/geography/ancient-israel/israel-first-century.html

 

Jeesuksen ajan kartta

Jeesuksenajankartta (223K)

 

 

Raamatun maita

Raamatunmaita1 (356K)

 

 

Paavalin lähetysmatkojen alueet kartalla

paavlahe (23K)

 

 

 

Paavalin lähetysmatkat kartalla

Lähde: Gordon Smith
http://www.ccel.org/bible/phillips/CN092MAPS1.htm

Paavalin 1. lähetysmatka 45-48 jKr

paav1 (13K)

Paavalin 2. lähetysmatka 50-53 jKr

paav2 (14K)

Paavali kirjoitti kaksi kirjettä Tessalonikaan ollessaan Korinttossa. (vv. 52 ja 53)

Paavalin 3. lähetysmatka 54-57 jKr

paav3 (15K)

Paavali kirjoitti Efesosta kolme kirjettä Korinttoon (1Kor 5:9.), mistä kaksi on säilynyt meille Raamattuun. (vv. 56 ja 57)

 

 

 

Vanhan Testamentin kirjat aikajärjestyksessä


 

 

 

Uuden Testamentin kirjat aikajärjestyksessä


 1. *Matteuksen evankeliumi, 43 jKr
 2. *Paavalin 1. kirje tessalonikalaisille, 52 jKr, Korinttosta (Apt 17:1-15; 18:1,5,18; 1Tess 1:1; 3:1-6.)
 3. *Paavalin 2. kirje tessalonikalaisille, 53 jKr, Korinttosta (Apt 18:18-23; 2Tess 1:1; vrt. 1Tess 1:1.)
 4. *Paavalin 1. kije korinttolaisille, 56 jKr, Efesosta (1Kor 16:8; Apt 19:8,10; 20:31.)
 5. *Paavalin 2. kirje korinttolaisille, 57 jKr, Efesosta (2Kor 1:1-2:13; 7:5; luvut 8-9; 12:14; 13:1; Apt 18:1-18; 19:21-20:38.)
 6. *Paavalin kirje galatalaisille, 57 jKr, Efesosta (Gal 2:10; 2Kor 9:1,2.)
 7. *Paavalin kirje roomalaisille, 57 jKr, Makedoniasta (Apt 20:3,16; Room 15:25-28.)
 8. *Luukkaan evankeliumi, 59 jKr
 9. *Paavalin kirje efesolaisille, 62 jKr, Roomasta (Efe 3:1; 6:18-22; Apt 28:16,30,31.)
 10. *Paavalin kirje filippiläisille, 62 jKr, Roomasta vähän ennen ensimmäisen vankeuden päättymistä. (Fil 1:12-14,21-26; Apt 28:16,30,31.)
 11. *Paavalin kirje kolossalaisille, 62 jKr (Kol 4:7,18; Efe 3:1; 6:21.)
 12. *Paavalin kirje Filemonille, 62 jKr, Rooman vankeuden loppuvaiheessa. (Fmn 1:22.)
 13. *Jaakobin kirje, 62 jKr
 14. *Apostolien teot eli Luukkaan toinen kirje Teofilukselle, 63 jKr (Apt 1:1; 28:16,30,31; Kol 4:14.)
 15. *Heprealaiskirje, 63 jKr
 16. *Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, 63 jKr (1Tim 1:3.)
 17. *Paavalin kirje Tiitukselle, 63-64 jKr, (Tiit 1:5; 3:12; 2Kor 2:13; 7:6.)
 18. *Pietarin 1. kirje, 64 jKr, Babylonista (Rooma vai Eufratin varrella oleva Babylon?) (1Piet 5:12,13.)
 19. *Markuksen evankeliumi, 64 jKr
 20. *Pietarin 2. kirje, 65 jKr, (2Piet 3:1.)
 21. *Paavalin toinen kirje Timoteukselle, 66 jKr, Roomassa ennen teloitusta. (2Tim 1:16; 4:6-18.)
 22. *Juudan kirje, 75 jKr
 23. *Johanneksen evankeliumi, 85 jKr
 24. *Johanneksen 1. kirje, 90 jKr
 25. *Johanneksen 2. kirje, 90 jKr
 26. *Johanneksen 3. kirje, 90 jKr
 27. *Johanneksen Ilmestys, 97 jKr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesuksen kuolleistanousemisen jälkeisten tapahtumien aikajärjestys

 

 

 

Uuden Testamentin tapahtumia aikajärjestyksessä


Jeesuksen syntymäajan arviot vaihtelevat vuosien 8-4 eKr välillä. Kuningas Herodes kuoli joko vuonna 4eKr, niin kuin useimmat tutkijat ja yleinen historiankirjoitus väittävät, tai sitten vuonna 2 tai 1 eKr, mikä on uudempi arvio kirkkoherra ja tähtitieteen harrastaja Risto Heikkilän mukaan. (Lähde: Mauno Peltonen, Itämaan tietäjien arvoitus.
http://www.netikka.net/mpeltonen/tietajat.htm) Jos Jeesuksen syntymisen aika lasketaan Herodeksen kuolinvuodesta eli vuodesta 4 eKr, niin silloin Herra syntyi vuonna 6 eKr. Jos aika lasketaan keisari Tiberiuksen hallitusvuosista (14-37 jKr), niin Herran syntymävuodeksi saadaan 4 tai 3 eKr, mikä sopii yhteen Herodeksen arvioitua myöhemmän kuolinvuoden kanssa.

 

 

 

Israelin ja Juudan kuningasten sekä profeettojen aikataulukko

Jos haluat muokata taulukkoa, niin se on saatavana excel-muodossa:

Juuda Hallitsi Raamattu Profeetat Israel Hallitsi Raamattu Profeetat
      Samuel, 1Sm 3:1ss.; 25:1 (1117-1017 eKr?) Saul -1010 1050-1010 1Sm 8:4-22; 9:15-10:25  
        Iisboset 1050-1008 1010-1008 2Sm 2:10  
Daavid 1043-970 1010-970 2Sm 2:11; 5:4-5 Naatan, 2Sm 12:1ss.        
Salomo -932 972-932 1Kn 1:28-2:12; 6:1; 11:43; 1Ak 3:4-5; 29:18-30; 2Ak 9:30          
Rehabeam 973-915 932-915 1Kn 11:43; 12:17; 14:21; 2Ak 10:1; 12:13 Semaja, 1Kn 12:22-24; Iddo, 2Ak 12:5,15 Jerobeam I 932-911 1Kn 14:20; 2Ak 13:19,20 Ahia, 1Kn 11:29-39; 14:2-18
Abiam (Abia) 915-913/912 1Kn 15:1,2; 2Ak 13:1,21   Naadab 911-910 1Kn 14:20; 15:25-31  
Aasa -872 913/912-872 1Kn 15:8-10; 2Ak 16:13 Asarja, 2Ak 15:1ss., Hanani 2Ak 16:7ss. Baesa 910-887 1Kn 15:33; 2Ak 16:1? Jeehu 1Kn 16:1,7
        Eela 887-886 1Kn 15:6,8  
        Simri/ Tibni 886/886-881 1Kn 16:15  
        Omri 886/881-875 1Kn 16:23  
Joosafat 908-848 872/871-848 1Kn 22:41,42; 2Ak 20:31-21:1 Elia 1Kn 17-2Kn 2:13. Miika, Jimlan poika 2Ak 18:7-27 Ahab 875-854 1Kn 16:29; 22:41 Elia 1Kn 17:1-19:21; 21:17-24; 2Kn 1:3-2:13; Miika 1Kn 22:8-28; 2Ak 18:7-27
Jooram 880-841 854/848-841 1Kn 22:51; 2Kun 1:17; 3:1; 8:16s.; 2Ak 21:1,5,20 Elia 2Ak 21:12. Jooel ? Ahasja 854-853 1Kn 22:40,52; 2Ak 20:35  
Ahasja 863-841 841 2Kn 8:24-26; 9:29; 2Ak 22:2   Jooram 853-842/841 2Kn 1:17; 3:1 Elisa 2Kn 3:11-20; 4:16-9:3
Atalja 841-835 2Ak 22:10-12 Elisa 2Kn 9:1ss. Jeehu 841-813 2Kn 9:13,21-29; 10:36; 2Ak 22:7s.  
Jooas 842-796 835-796 2Kn 12:1; 2Ak 22:11-23:1,11; 24:1 Sakarja, pappi Joojadan poika, 2Ak 24:20 Jooahas 813-797 2Kn 13:1  
Amasja 821-767 796-793 2Kn 14:1-17; 2Ak 25:1,23-25   Jooas 797-782 2Kn 13:10  
Asarja/ Ussia 809-742 793-742/741 2Kn 15:1,2,8,13,17,27; 2Ak 26:1,3 Jesaja 6:1. Hoosea 1:1. Aamos 1:1. Jerobeam II 795/782-755 2Kn 14:16,23 Hoosea 1:1. Aamos 1:1.
Jootam 775-734 752-734 2Kun 15:5,32; 16:1; 2Ak 26:21; 27:1 Jesaja 1:1; Miika 1:1, Hoosea 1:1. Sakarja 755 2Kn 14:29; 15:8 Jesaja 1:1; Miika 1:1, Hoosea 1:1.
        Sallum 754 2Kn 15:13 Hoosea
        Menahem 754-745 2Kn 15:14-17 Hoosea
        Pekahja 744-743 2Kn 15:22,23 Hoosea
Aahas 754-719 734-719 2Kn 16:1,2; 17:1; 2Ak 28:1 Jesaja 7:1; 2Kn 16:5; Hoosea 1:1; Ooded 2Ak 28:9; Miika 1:1 Pekah 742-732 2Kn 15:27-29; 16:1-9 Jesaja 7:1; 2Kn 16:5; Ooded 2Ak 28:9; Hoosea
Hiskia 746-692 721-692 2Kn 18:1,2; 2Ak 29:1 Miika 1:1; 2Kn 19:2ss. Hoosea 1:1. Hoosea 732-723/722 2Kn 15:30; 17:1-23; 18:1 Hoosea
Manasse 707-640 695-640 2Kn 21:1; 2Ak 32:33; 33:1 Joona (800-615), Amittain poika 1:1 3:1ss        
Aamon 662-639 640-639 2Kn 21:19; 2Ak 33:21 Niiniven tuho v. 612/Naahum 2:1ss. Habakuk 1:6. Sefanja 1:1.        
Joosia 647-608 639-608 2Kn 22:1; 23:29; 2Ak 34:1 Jeremia (627 - 587): 1:1; 25:1-3; 39:11-14; 40:1; 44:1        
Jooahas 631-608 608 2Kn 23:31; 2Ak 36:2          
Joojakim 634-608 608-598 2Kn 23:36; 2Ak 36:4-8 Daniel 1:1 (604-539). Jeremia 36:1,9        
Joojakin/ Jekonja 616-561-> 597 2Kn 24:8-17; 25:27-30; 2Ak 36:8,9; Jer 27:20; 52:31ss. Jeremia 52:31; 2Kn 25:27        
Sidkia 618-587 597-587 2Kn 24:18; 2Ak 36:11 Hesekiel 1:2; 40:1 (593-572).Jeremia 38:1; 39:1        
      Haggai, Sakarja 519-517: Esra 5:1; Obadja ?.        
      Ester (480- puurim 473). Esra (458), 7:1,8. Neh (445), 2:1.        
      Malakia 440-l eKr (425 eKr?)        

Israelin kuninkaiden ajan loppu ja kansan joutuminen Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen

Ristiriitaiset palvelusvuodet Aahas/ Hiskia ja Pekah/Hoosea on yleisimmin tulkittu lähes samoin kuten yllä.

Tässä on vaihtoehtoinen malli, millä ei ole kannatusta Raamatun historian tutkijoiden joukossa. Siitä on tarkempi selitys myöhemmin tekstissä tämän linkin takana. Tämä aikamääritys on Raamatun ilmoituksen mukainen, sillä Assyrian kuningas, Salmaneser V, hyökkäsi Juudan kuninkaan, Hiskian (721-692) neljäntenä hallitusvuotena, mikä on Israelin kuninkaan, Hoosean (723-715) seitsemäs hallitusvuosi, Samarian kimppuun, piiritti sitä ja valtasi sen kolmen vuoden kuluttua. (2Kn 18:9-12; 17:1-6.) Hoosean seitsemäs vuosi kuninkaana on ollut 718 eKr ja siitä kolme vuotta eteenpäin on 715 eKr.

Juuda Hallitsi Raamattu Profeetat Israel Hallitsi Raamattu Profeetat
Asarja/ Ussia 809-742 793-742 2Kn 15:1,2,8,13,17,27; 2Ak 26:1,3   Jerobeam II 795/782-755 2Kn 14:16,23  
Jootam 775-734 752-734 2Kun 15:5,32; 16:1; 2Ak 26:21; 27:1   Sakarja 755 2Kn 14:29; 15:8  
        Sallum 754 2Kn 15:13  
        Menahem 754-745 2Kn 15:14-17  
        Pekahja 744-743 2Kn 15:22,23  
Aahas 754-719 734-719 2Kn 16:1,2; 17:1; 2Ak 28:1-27 Pekah+Resin Aasan ja Juudan kimpussa. 2Kn 15:37-16:20 Pekah 742-723 2Kn 15:27-29; 16:1-9 Naftali Ass. 733 eKr, 2Kn 15:29; Damasko Ass. 723 eKr, 2Kn 16:6-9
Hiskia 746-692 721-692 2Kn 18:1,2; 2Ak 29:1   Hoosea 723-715 2Kn 15:30; 17:1-23; 18:1 Assyriaan vuonna 715 eKr 2Kn 17:1-6
Manasse 707-640 695-640 2Kn 21:1; 2Ak 32:33; 33:1          

Daavid, Salomo ja Saul kartalla

Daavid, Salomo ja Saul kartalla

 

DaavidSalomonSaul (58K)

 

 

 

 

 

 

 

Elian matkat kartalla

 

 

 

Elianmatkat (68K)

 

 

 

Hanoch Ben Keshet: kartat luvatusta maasta ja seitsemästä maailmanvallasta

Luvattu maa

cm1luvattumaa (19K)

 

 

 

 

 

Egypti 1480 eaa

cm3egypti1480eaa (19K)

 

 

 

 

 

Assyria 660 eaa

cm7assyria660eaa (18K)

 

 

 

 

 

 

 

 

Babylonia 568 eaa

cm8babylonia568eaa (20K)

 

 

Meedo-Persia 486 eaa

cma10meedo-persia486eaa (20K)

 

 

 

 

 

Kreikka 323 eaa

 

cma13kreikka323eaa (17K)

 

Kreikka 192 eaa

cma14kreikka192eaa (19K)

 

 

 

 

 

Kreikka 145 eaa

 

cma15kreikka145eaa (19K)

 

Rooma 62 eaa

 

cma16rooma62eaa (17K)

 

 

 

 

Rooma 14 eaa

 

cma17rooma14eaa (17K)

 

 

Rooma 395 jaa

 

cma19rooma395jaa (18K)

 

 

 

 

 

Rooma 476 jaa

 

cma21rooma426jaa (18K)

 

 

 

Rooma 629 jaa

 

cma23islam629jaa (18K)

 

 

 

 

 

 

Islam 1566 jaa

 

cma29islam1556jaa (22K)

 

 

 

Islam 1920 jaa

 

cma32islam1920jaa (23K)

 

 

 

 

 

 

Islam 1991 jaa

cma34islam1991jaa (27K)

 

Lähteet:

Sivun alkuun


Copyright (c) Sivuston aineistoa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.